Anda di halaman 1dari 8

FORMAT IMPORT NILAI KETERAMPILAN KELAS Kelas VIII 8

Mata Pelajaran : Prakarya


Kode Mata Pelajaran : 600070000 Keterampilan
Kode Rombel : 093083df-d584-4b12-b127-c714f8384fb4
No PD ID ID KD Nama Siswa Jenis Penilaian
1 a8e06857-d522-4e887c017d-33c7Aisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
3 523b00a2-27eb-4a887c017d-33c7Ardiansyah P. 1 (P1)
5 8e9fae0b-fc71-4c 887c017d-33c7Astrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
7 2b2bb1c5-38ca-43887c017d-33c7Ayu Rahayu S P. 1 (P1)
9 458bfd94-8c15-46887c017d-33c7Dina Febriant P. 1 (P1)
11 d0fc39b4-7465-46887c017d-33c7Dina Fitria P. 1 (P1)
13 fac33397-049a-41887c017d-33c7Harsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
15 c0281000-9855-4 887c017d-33c7Jeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
17 a0cd5534-d3b4-4a887c017d-33c7Liji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
19 775ad28d-9b79-40887c017d-33c7M. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
21 776fa5c3-0b88-44887c017d-33c7M. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
23 56bfbfa7-026d-49 887c017d-33c7Meisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
25 ced2c8cf-4d10-4e 887c017d-33c7Michael Randayo Manduy P. 1 (P1)
27 bb79158c-b28a-4c887c017d-33c7Muh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
29 16137c25-ccbd-48887c017d-33c7Muh Aswar Erwin P. 1 (P1)
31 bc3bb133-ed49-4b887c017d-33c7Nurhikma Alivia P. 1 (P1)
33 8ce4d5a6-78ab-45887c017d-33c7Nurina Shabrina P. 1 (P1)
35 602b2215-9078-4 887c017d-33c7Rafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
37 3b87ce58-4b0a-48887c017d-33c7Resty P. 1 (P1)
39 c9b65f9a-bdb8-4c887c017d-33c7Ryan Anugrah P. 1 (P1)
41 48ebd912-bf59-42887c017d-33c7Windi Astut P. 1 (P1)
43 a8e06857-d522-4e961fbb07-bef5Aisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
45 523b00a2-27eb-4a961fbb07-bef5Ardiansyah P. 1 (P1)
47 8e9fae0b-fc71-4c 961fbb07-bef5Astrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
49 2b2bb1c5-38ca-43961fbb07-bef5Ayu Rahayu S P. 1 (P1)
51 458bfd94-8c15-46961fbb07-bef5Dina Febriant P. 1 (P1)
53 d0fc39b4-7465-46961fbb07-bef5Dina Fitria P. 1 (P1)
55 fac33397-049a-41961fbb07-bef5Harsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
57 c0281000-9855-4 961fbb07-bef5Jeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
59 a0cd5534-d3b4-4a961fbb07-bef5Liji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
61 775ad28d-9b79-40961fbb07-bef5M. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
63 776fa5c3-0b88-44961fbb07-bef5M. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
65 56bfbfa7-026d-49 961fbb07-bef5Meisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
67 ced2c8cf-4d10-4e 961fbb07-bef5Michael Randayo Manduy P. 1 (P1)
69 bb79158c-b28a-4c961fbb07-bef5Muh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
71 16137c25-ccbd-48961fbb07-bef5Muh Aswar Erwin P. 1 (P1)
73 bc3bb133-ed49-4b961fbb07-bef5Nurhikma Alivia P. 1 (P1)
75 8ce4d5a6-78ab-45961fbb07-bef5Nurina Shabrina P. 1 (P1)
77 602b2215-9078-4 961fbb07-bef5Rafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
79 3b87ce58-4b0a-48961fbb07-bef5Resty P. 1 (P1)
81 c9b65f9a-bdb8-4c961fbb07-bef5Ryan Anugrah P. 1 (P1)
83 48ebd912-bf59-42961fbb07-bef5Windi Astut P. 1 (P1)
85 a8e06857-d522-4e939ede2e-04db
Aisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
87 523b00a2-27eb-4a939ede2e-04db
Ardiansyah P. 1 (P1)
89 8e9fae0b-fc71-4c 939ede2e-04db
Astrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
91 2b2bb1c5-38ca-43939ede2e-04db
Ayu Rahayu S P. 1 (P1)
93 458bfd94-8c15-46939ede2e-04db
Dina Febriant P. 1 (P1)
95 d0fc39b4-7465-46939ede2e-04db
Dina Fitria P. 1 (P1)
97 fac33397-049a-41939ede2e-04db
Harsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
99 c0281000-9855-4 939ede2e-04db
Jeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
101 a0cd5534-d3b4-4a939ede2e-04db
Liji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
103 775ad28d-9b79-40939ede2e-04db
M. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
105 776fa5c3-0b88-44939ede2e-04db
M. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
107 56bfbfa7-026d-49 939ede2e-04db
Meisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
109 ced2c8cf-4d10-4e 939ede2e-04db
Michael Randayo Manduy P. 1 (P1)
111 bb79158c-b28a-4c939ede2e-04db
Muh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
113 16137c25-ccbd-48939ede2e-04db
Muh Aswar Erwin P. 1 (P1)
115 bc3bb133-ed49-4b939ede2e-04db
Nurhikma Alivia P. 1 (P1)
117 8ce4d5a6-78ab-45939ede2e-04db
Nurina Shabrina P. 1 (P1)
119 602b2215-9078-4 939ede2e-04db
Rafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
121 3b87ce58-4b0a-48939ede2e-04db
Resty P. 1 (P1)
123 c9b65f9a-bdb8-4c939ede2e-04db
Ryan Anugrah P. 1 (P1)
125 48ebd912-bf59-42939ede2e-04db
Windi Astut P. 1 (P1)
127 a8e06857-d522-4e88a22b8d-c744Aisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
129 523b00a2-27eb-4a88a22b8d-c744Ardiansyah P. 1 (P1)
131 8e9fae0b-fc71-4c 88a22b8d-c744Astrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
133 2b2bb1c5-38ca-4388a22b8d-c744Ayu Rahayu S P. 1 (P1)
135 458bfd94-8c15-4688a22b8d-c744Dina Febriant P. 1 (P1)
137 d0fc39b4-7465-4688a22b8d-c744Dina Fitria P. 1 (P1)
139 fac33397-049a-4188a22b8d-c744Harsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
141 c0281000-9855-4 88a22b8d-c744Jeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
143 a0cd5534-d3b4-4a88a22b8d-c744Liji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
145 775ad28d-9b79-4088a22b8d-c744M. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
147 776fa5c3-0b88-4488a22b8d-c744M. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
149 56bfbfa7-026d-49 88a22b8d-c744Meisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
151 ced2c8cf-4d10-4e 88a22b8d-c744Michael Randayo Manduy P. 1 (P1)
153 bb79158c-b28a-4c88a22b8d-c744Muh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
155 16137c25-ccbd-4888a22b8d-c744Muh Aswar Erwin P. 1 (P1)
157 bc3bb133-ed49-4b88a22b8d-c744Nurhikma Alivia P. 1 (P1)
159 8ce4d5a6-78ab-4588a22b8d-c744Nurina Shabrina P. 1 (P1)
161 602b2215-9078-4 88a22b8d-c744Rafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
163 3b87ce58-4b0a-4888a22b8d-c744Resty P. 1 (P1)
165 c9b65f9a-bdb8-4c88a22b8d-c744Ryan Anugrah P. 1 (P1)
167 48ebd912-bf59-4288a22b8d-c744Windi Astut P. 1 (P1)
169 a8e06857-d522-4e9631939c-db9eAisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
171 523b00a2-27eb-4a9631939c-db9eArdiansyah P. 1 (P1)
173 8e9fae0b-fc71-4c 9631939c-db9eAstrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
175 2b2bb1c5-38ca-439631939c-db9eAyu Rahayu S P. 1 (P1)
177 458bfd94-8c15-469631939c-db9eDina Febriant P. 1 (P1)
179 d0fc39b4-7465-469631939c-db9eDina Fitria P. 1 (P1)
181 fac33397-049a-419631939c-db9eHarsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
183 c0281000-9855-4 9631939c-db9eJeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
185 a0cd5534-d3b4-4a9631939c-db9eLiji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
187 775ad28d-9b79-409631939c-db9eM. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
189 776fa5c3-0b88-449631939c-db9eM. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
191 56bfbfa7-026d-49 9631939c-db9eMeisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
193 ced2c8cf-4d10-4e 9631939c-db9eMichael Randayo Manduy P. 1 (P1)
195 bb79158c-b28a-4c9631939c-db9eMuh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
197 16137c25-ccbd-489631939c-db9eMuh Aswar Erwin P. 1 (P1)
199 bc3bb133-ed49-4b9631939c-db9eNurhikma Alivia P. 1 (P1)
201 8ce4d5a6-78ab-459631939c-db9eNurina Shabrina P. 1 (P1)
203 602b2215-9078-4 9631939c-db9eRafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
205 3b87ce58-4b0a-489631939c-db9eResty P. 1 (P1)
207 c9b65f9a-bdb8-4c9631939c-db9eRyan Anugrah P. 1 (P1)
209 48ebd912-bf59-429631939c-db9eWindi Astut P. 1 (P1)
211 a8e06857-d522-4e93b5823f-c51bAisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
213 523b00a2-27eb-4a93b5823f-c51bArdiansyah P. 1 (P1)
215 8e9fae0b-fc71-4c 93b5823f-c51bAstrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
217 2b2bb1c5-38ca-4393b5823f-c51bAyu Rahayu S P. 1 (P1)
219 458bfd94-8c15-4693b5823f-c51bDina Febriant P. 1 (P1)
221 d0fc39b4-7465-4693b5823f-c51bDina Fitria P. 1 (P1)
223 fac33397-049a-4193b5823f-c51bHarsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
225 c0281000-9855-4 93b5823f-c51bJeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
227 a0cd5534-d3b4-4a93b5823f-c51bLiji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
229 775ad28d-9b79-4093b5823f-c51bM. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
231 776fa5c3-0b88-4493b5823f-c51bM. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
233 56bfbfa7-026d-49 93b5823f-c51bMeisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
235 ced2c8cf-4d10-4e 93b5823f-c51bMichael Randayo Manduy P. 1 (P1)
237 bb79158c-b28a-4c93b5823f-c51bMuh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
239 16137c25-ccbd-4893b5823f-c51bMuh Aswar Erwin P. 1 (P1)
241 bc3bb133-ed49-4b93b5823f-c51bNurhikma Alivia P. 1 (P1)
243 8ce4d5a6-78ab-4593b5823f-c51bNurina Shabrina P. 1 (P1)
245 602b2215-9078-4 93b5823f-c51bRafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
247 3b87ce58-4b0a-4893b5823f-c51bResty P. 1 (P1)
249 c9b65f9a-bdb8-4c93b5823f-c51bRyan Anugrah P. 1 (P1)
251 48ebd912-bf59-4293b5823f-c51bWindi Astut P. 1 (P1)
253 a8e06857-d522-4e93ea54e4-54f7Aisyah Nurul Kur'ani P. 1 (P1)
255 523b00a2-27eb-4a93ea54e4-54f7Ardiansyah P. 1 (P1)
257 8e9fae0b-fc71-4c 93ea54e4-54f7Astrid Klodia Tetambe P. 1 (P1)
259 2b2bb1c5-38ca-4393ea54e4-54f7Ayu Rahayu S P. 1 (P1)
261 458bfd94-8c15-4693ea54e4-54f7Dina Febriant P. 1 (P1)
263 d0fc39b4-7465-4693ea54e4-54f7Dina Fitria P. 1 (P1)
265 fac33397-049a-4193ea54e4-54f7Harsaryl Haekal Hakim P. 1 (P1)
267 c0281000-9855-4 93ea54e4-54f7Jeclin Katalia Te'dang P. 1 (P1)
269 a0cd5534-d3b4-4a93ea54e4-54f7Liji Rahmadini Rachmat P. 1 (P1)
271 775ad28d-9b79-4093ea54e4-54f7M. Henra Wahyudi P. 1 (P1)
273 776fa5c3-0b88-4493ea54e4-54f7M. Zikra Aurahmat P. 1 (P1)
275 56bfbfa7-026d-49 93ea54e4-54f7Meisye Manasye Kawengian P. 1 (P1)
277 ced2c8cf-4d10-4e 93ea54e4-54f7Michael Randayo Manduy P. 1 (P1)
279 bb79158c-b28a-4c93ea54e4-54f7Muh . Fadli Faisal P. 1 (P1)
281 16137c25-ccbd-4893ea54e4-54f7Muh Aswar Erwin P. 1 (P1)
283 bc3bb133-ed49-4b93ea54e4-54f7Nurhikma Alivia P. 1 (P1)
285 8ce4d5a6-78ab-4593ea54e4-54f7Nurina Shabrina P. 1 (P1)
287 602b2215-9078-4 93ea54e4-54f7Rafael Pramudya Paskalis P. 1 (P1)
289 3b87ce58-4b0a-4893ea54e4-54f7Resty P. 1 (P1)
291 c9b65f9a-bdb8-4c93ea54e4-54f7Ryan Anugrah P. 1 (P1)
293 48ebd912-bf59-4293ea54e4-54f7Windi Astut P. 1 (P1)
AS Kelas VIII 8

No. KD Nilai
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.KR
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.3.PL
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.BD
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.KR
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.4.PL
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.5.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD
4.6.BD