Anda di halaman 1dari 6

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR

PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIANJUR


ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR ……………………………………..
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
Nama : ……………………………. No. Peserta : …………
Kelas : ……………………………. Waktu : 30 menit

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR


PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIANJUR
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR ……………………………………..
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
Nama : ……………………………. No. Peserta : …………
Kelas : ……………………………. Waktu : 30 menit

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR


PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIANJUR
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR ……………………………………..
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
Nama : ……………………………. No. Peserta : …………
Kelas : ……………………………. Waktu : 30 menit

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR


PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIANJUR
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR ……………………………………..
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
Nama : ……………………………. No. Peserta : …………
Kelas : ……………………………. Waktu : 30 menit

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR


PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIANJUR
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR ……………………………………..
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
Nama : ……………………………. No. Peserta : …………
Kelas : ……………………………. Waktu : 30 menit

DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN CIANJUR


PUSAT PEMBINAAN PENDIDIKAN TK/SD KECAMATAN CIANJUR
ULANGAN KENAIKAN KELAS (UKK) TAHUN PELAJARAN 2013/2014
SEKOLAH DASAR ……………………………………..
MATA PELAJARAN : BAHASA INGGRIS
Nama : ……………………………. No. Peserta : …………
Kelas : ……………………………. Waktu : 30 menit
Bubuka...

Sampurasun...
Pamiarsa sadaya wilujeng tepang sareng simkuring, Arya Wiguna Suryadibrata
anu tos teu bireuk deui diwewengkon Cianjur mah katelahna bah geyot tea.
Kalayan mancen gawe dina (enjing,siang,sonten,wengi) ieu. Dina raraga dongeng
enteng pangbeberah manah, pangeusi kalbu kanggo nyingraykeun panglamunan.
Dupi jejer anu bade kapidangkeun “BADAK PUTIH”. Kukituna wilujeng
ngadangukeun, wilujeng ngadepong nu aya di bumina sewang-sewangan atanapi anu
mikacinta ka Radio Manohara Cianjur.

Sisindiran.....
melak tomat handapeun jengjen
tuturusna tangkal kuring
nu dipihormat girang pangajen
payusna jawara kanggo simkuring
mangga urang kawitan

Dihiji lembur singkur,anu katelah lembur panglayungan. Aya hiji aki-aki anu
geus kakoncara, luhung ku elmu jembar ku pangabisa,legok tapak genteng kadek.
Punten pamiarsa legok didieu sanes legok panggalian keusik oge pasir anu genteng
disuluduk beko, tapi ieu mah upami dilarapkeun jaman kiwari gelar na teh S.Pd,M.Pd,
muhun S.Pd, Sarjana Pedah Dipaksa, M.Pd Maksakeun Pisan dan Kagugusur, mudah-
mudahan ieu kitu hapunten mengkol heula sakeudap.
Eta aki-aki katelahna Ki Suraniti. Ari pagaweanana iwal ti tatanen, sok rajin
nyieun sarupaning ayakan gede atawa ayakan leutik jeung sajabana. Eta anyaman
dijieunna tina bangban,ari bangban dialana ti leuweung geledegan atawa Gunung.
Wanci haneut moyan, Ki Suraniti indit ka leuweung rek ngala bangban, pedah aya nu
pesen tapi teu dijual da keur tatanggana. Aduh pamiarsa aya keneh nu bageur
katatangga didieu, aya di daerah simkuringmah mung teu pati loba alias ampir leungit.
Mangga urang teraskeun, geus kitu Ki Suraniti jog anjog kanu dituju. Ngarandeug heula
sakeudeung rek asup ka leuweung teh bari uluk salam.
Assalamualaikum.Wr.Wb,lunga..lunga..lunga 3 kali teras kunyam kunyem,mun ceuk
pibasaeun na mah kieu :
“Hey nu ngageugeuh di ieu tempat kula ayeuna rek menta bangban”. Geus kitu hiuk
angin ngagelebug ngong aya sora tan katingalan, huh.ah...ah...ah...ah..ah (3x), aya naon
ki silah.
Ki Suraniti ngajawab bari pokna : “kula rek menta bangban tapi dipilih supaya jaradi
deui”.
Heug kula ngidinan ari kitu mah tapi ulah ngaruksak lamun ngaruksak ku kula dikirim
cai anu badag ka lembur anjeun anu ngaliwatan walungan cikukulu. Paingan pamirsa
ayeuna loba banjir, da meureun loba nu ngaruksak leuweung, miceun runtah sakadaek
jeung ngawangun anu teu make aturan dina harti taya penyerapan cai. Mangga urang
teraskeun.
Eta nu ngageugeuh bewara karahayatna. Hey pupuhu
kalajengking,oray,gajah,maung jeung sajabana, ulah ganggu ka eta manusa sabab geus
bebeja ka kaula.
Mangga...mangga...mangga gusti. Ari Badak Putih teu ngadenge da keur hees, tapi
anakna dua keur arulin, kagebah ku Ki Suraniti terus lumpat sakalumpat-lampet rada
lila kapanggih jeung indungna teh.
Ki Suraniti ngarasa aman da teu aya nu ngaganggu leos indit bari mamawa
hasilna. Pamiarsa sadayana ari geng motor teu aya prikemanusiaan ari sasatoan teu
ngaganggu aya prikehewanan.
Mangga urang teraskeun :
Tapi eta badak da keur hees tea langsung hudang kamana anak aing sigana aya manusa
nu kadieu aya urutna ngala bangban.
Manehna ngamuk ger geran, hem...hem...hem. sesegrok, eta badak nyusul ka lembur
manggih kandang domba disuluduk, kandang embe,hayam sakur nu kasorang ditandasa,
nepi katilu peuting kitu jeung kitu, malah panguyangannana aya di tengah kota.
Kulantaran loba korban Ki Suraniti ngajaga bari ngaronda.
Prok eta dua mahluk paamprok badak nyuluduk, Ki Suraniti ngagiwar terus gelut
papuket rongkah tapi teu aya nu eleh.
Tapi Ki Suraniti lungse sanajan teu teurak disuluduk ku badak. Regeyeng Ki Suraniti
dibawa ka leuweung rek disetorkeun ka pingpinannana.
Geus tepi ka leuweung laporan :
Gusti ieu nu ngaruksak leuweung teh
Uh..ah..ah..ah..ah.. 3x
Hey badak meureun manehna kula bewara ngadon hees jadi salah paham. Tuh anak
maneh aya teu korban.
Punten gusti kula kapulesan.
Pamiarsa eta badak kapulesan teh nonton bola Real Madrid sareng Barcelona,
sanes tahajjud, mangga urang teraskeun.
Anteurkeun deui eta manusa kalemburna da teu ngaruksak bari bema ka kaula.
Tuluy dianterkeun deui Ki Suraniti ka lembur tapi nepi kawates antara lembur jeung
leuweung.

Panutup.
Cag urang tunda lalampahan badak putih ngamuk, margi kabujeng waktosna seep,
sareng eta lembur tos aman. Hapunten anu kasuhun..

Sisindiran...
melak tomat handapeun jengjen
diselapan kaca piring
nu dipihormat girang pangajen
nilai salapan moal handap teuing

make kaos teu dicalana


sendal copot duanana
permios ka sadayana
kenal ka bah geyot
tiwit ayeuna
perrrrrrr..mios

Sampurasun

Bubuka...

Sampurasun...
Pamiarsa sadaya wilujeng tepang sareng simkuring, Anjarwati Sucipermata Sari
anu tos teu bireuk deui diwewengkon Cianjur mah katelahna nini kalingking tea.
Kalayan mancen gawe dina (enjing,siang,sonten,wengi) ieu. Dina raraga dongeng
enteng pangbeberah manah, pangeusi kalbu kanggo nyingraykeun panglamunan.
Dupi jejer anu bade kapidangkeun “BADAK PUTIH”. Kukituna wilujeng
ngadangukeun, wilujeng ngadepong nu aya di bumina sewang-sewangan atanapi anu
mikacinta ka Radio Manohara Cianjur.

Sisindiran.....
melak tomat handapeun jengjen
tuturusna tangkal kuring
nu dipihormat girang pangajen
payusna jawara kanggo simkuring
mangga urang kawitan

Dihiji lembur singkur,anu katelah lembur panglayungan. Aya hiji aki-aki anu
geus kakoncara, luhung ku elmu jembar ku pangabisa,legok tapak genteng kadek.
Punten pamiarsa legok didieu sanes legok panggalian keusik oge pasir anu genteng
disuluduk beko, tapi ieu mah upami dilarapkeun jaman kiwari gelar na teh S.Pd,M.Pd,
muhun S.Pd, Sarjana Pedah Dipaksa, M.Pd Maksakeun Pisan dan Kagugusur, mudah-
mudahan ieu kitu hapunten mengkol heula sakeudap.
Eta aki-aki katelahna Ki Suraniti. Ari pagaweanana iwal ti tatanen, sok rajin
nyieun sarupaning ayakan gede atawa ayakan leutik jeung sajabana. Eta anyaman
dijieunna tina bangban,ari bangban dialana ti leuweung geledegan atawa Gunung.
Wanci haneut moyan, Ki Suraniti indit ka leuweung rek ngala bangban, pedah aya nu
pesen tapi teu dijual da keur tatanggana. Aduh pamiarsa aya keneh nu bageur
katatangga didieu, aya di daerah simkuringmah mung teu pati loba alias ampir leungit.
Mangga urang teraskeun, geus kitu Ki Suraniti jog anjog kanu dituju. Ngarandeug heula
sakeudeung rek asup ka leuweung teh bari uluk salam.
Assalamualaikum.Wr.Wb,lunga..lunga..lunga 3 kali teras kunyam kunyem,mun ceuk
pibasaeun na mah kieu :
“Hey nu ngageugeuh di ieu tempat kula ayeuna rek menta bangban”. Geus kitu hiuk
angin ngagelebug ngong aya sora tan katingalan, huh.ah...ah...ah...ah..ah (3x), aya naon
ki silah.
Ki Suraniti ngajawab bari pokna : “kula rek menta bangban tapi dipilih supaya jaradi
deui”.
Heug kula ngidinan ari kitu mah tapi ulah ngaruksak lamun ngaruksak ku kula dikirim
cai anu badag ka lembur anjeun anu ngaliwatan walungan cikukulu. Paingan pamirsa
ayeuna loba banjir, da meureun loba nu ngaruksak leuweung, miceun runtah sakadaek
jeung ngawangun anu teu make aturan dina harti taya penyerapan cai. Mangga urang
teraskeun.
Eta nu ngageugeuh bewara karahayatna. Hey pupuhu
kalajengking,oray,gajah,maung jeung sajabana, ulah ganggu ka eta manusa sabab geus
bebeja ka kaula.
Mangga...mangga...mangga gusti. Ari Badak Putih teu ngadenge da keur hees, tapi
anakna dua keur arulin, kagebah ku Ki Suraniti terus lumpat sakalumpat-lampet rada
lila kapanggih jeung indungna teh.
Ki Suraniti ngarasa aman da teu aya nu ngaganggu leos indit bari mamawa
hasilna. Pamiarsa sadayana ari geng motor teu aya prikemanusiaan ari sasatoan teu
ngaganggu aya prikehewanan.
Mangga urang teraskeun :
Tapi eta badak da keur hees tea langsung hudang kamana anak aing sigana aya manusa
nu kadieu aya urutna ngala bangban.
Manehna ngamuk ger geran, hem...hem...hem. sesegrok, eta badak nyusul ka lembur
manggih kandang domba disuluduk, kandang embe,hayam sakur nu kasorang ditandasa,
nepi katilu peuting kitu jeung kitu, malah panguyangannana aya di tengah kota.
Kulantaran loba korban Ki Suraniti ngajaga bari ngaronda.
Prok eta dua mahluk paamprok badak nyuluduk, Ki Suraniti ngagiwar terus gelut
papuket rongkah tapi teu aya nu eleh.
Tapi Ki Suraniti lungse sanajan teu teurak disuluduk ku badak. Regeyeng Ki Suraniti
dibawa ka leuweung rek disetorkeun ka pingpinannana.
Geus tepi ka leuweung laporan :
Gusti ieu nu ngaruksak leuweung teh
Uh..ah..ah..ah..ah.. 3x
Hey badak meureun manehna kula bewara ngadon hees jadi salah paham. Tuh anak
maneh aya teu korban.
Punten gusti kula kapulesan.
Pamiarsa eta badak kapulesan teh nonton bola Real Madrid sareng Barcelona,
sanes tahajjud, mangga urang teraskeun.
Anteurkeun deui eta manusa kalemburna da teu ngaruksak bari bema ka kaula.
Tuluy dianterkeun deui Ki Suraniti ka lembur tapi nepi kawates antara lembur jeung
leuweung.

Panutup.
Cag urang tunda lalampahan badak putih ngamuk, margi kabujeng waktosna seep,
sareng eta lembur tos aman. Hapunten anu kasuhun..

Sisindiran...
melak tomat handapeun jengjen
diselapan kaca piring
nu dipihormat girang pangajen
nilai salapan moal handap teuing

make kaos teu dicalana


ka handapna make samping
permios ka sadayana
ulah hilap ka nini kalingking

perrrrrrr..mios

Sampurasun