Anda di halaman 1dari 2

Laporan: Tajuk : MORNING GLORY

Tarikh/Hari : Setiap hari (sebelum UPSR)


Masa : 7.25 – 7.40 pagi
Tempat : Kelas Tahun 6
Kehadiran Guru : Guru-guru Bahasa Inggeris
Kehadiran Murid : Semua murid Tahun 6
1.Aktiviti yang dijalankan :
1. Aktiviti lati tubi.
2. Kuiz ringkas.
3. Ulang kaji dan soal jawab bersama murid.
2.Kekuatan Program/Projek/Aktiviti :
1. Melatih murid terus membuat bacaan tambahan dalam Bahasa Inggeris di
dalam aktiviti yang dijalankan.
2. Meningkatkan penguasaan murid dalam Bahasa Inggeris.
3. Menggalakkan penggunaan Bahasa Inggeris di kalangan murid.
3.Kelemahan Proram/Projek/Aktiviti :
1. Kekangan masa.
4.Penambahbaikan Program/Projek/Aktiviti :
1. Masa program perlu dipanjangkan agar murid mendapat manfaat yang
optimum hasil dari program yang dilaksana.

5.Refleksi dan Impak Program/Projek/Aktiviti :


Program ini sangat membantu murid dalam meningkatkan penguasaan murid dalam
Bahasa Inggeris di samping dapat memberi keyakinan kepada murid dalam
menggunakan Bahasa Inggeris di luar waktu kelas.

Disediakan oleh : Disahkan oleh :

……………………………. ………………………………..
(SITI ZAHARAH BT JOHARI)
Setiausaha,
LAMPIRAN