Anda di halaman 1dari 4

PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI (PINTAS) SK SUNGAI DURI 2019

UNIT : HAL EHWAL MURID SKSD .

1 2 3 4 5
BIDANG
DATA TOV
KEBERHASILAN BIDANG FOKUS KRITERIA KEJAYAAN (ETR / INDIKATOR)
DIKUMPUL BASELINE
/ASPIRASI

Kemenjadian  Maklum balas  sahsiah -  Peratusan kehadiran murid meningkat (95%).


murid - buku  Murid dan guru hadir awal.
pemantauan  Murid lebih beradab sopan.
- pemerhatian  Kebersihan lebih baik
- soal selidik
6 7 8 9 10 11 12 13
PIHAK
INISIATIF KAEDAH TEMPOH KEPERLUAN DAPATAN
EVIDENS BERTANGGUNG KOS
PEMANTAUAN MASA SUMBER PENILAIAN
JAWAB

 3S  Pemerhatian  Buku  PK HEM  3 bulan  Ganjaran


(Senyum, Sapa,  Buku kedatangan  Guru Feb -Apr
Salam) kehadiran  Buku disiplin
 Kehadiran-  Maklum balas pemantauan  Guru
Pokok Ku guru  Rekod kaunselor
Sayang  Buku disiplin  Guru kelas
 Datang awal- pemantauan  Semua guru
Early Bird kelas
 Kebersihan-  Laporan
Wonder Pet kaunselor &
 Tutur kata- guru disiplin -
Sweet Talker
PELAN INTERVENSI SEKOLAH TRANSFORMASI (PINTAS) SK SUNGAI DURI 2019

UNIT : HAL EHWAL MURID SKSD

1 2 3 4 5
BIDANG
DATA TOV
KEBERHASILAN BIDANG FOKUS KRITERIA KEJAYAAN (ETR / INDIKATOR)
DIKUMPUL BASELINE
/ASPIRASI

 HEM  Kaunselor  Membentuk sahsiah murid.  300 murid dari 900  Sifar SSDM
 SSDM - Tidak menyiapkan kerja sekolah. jumlah murid yang  Mencapai 95% kehadiran ke sekolah.
 APDM - Melawan cakap guru. mempunyai masalah  Sifar vandalisme
 Buku - Bergaduh di dalam kelas. disiplin.  Penglibatan ibubapa memantau jadual kelas murid.
kehadiran - Masalah ketidakhadiran.
murid - Memberi salam.
 Buku - Tidak membawa buku
pemantauan teks/latihan ke sekolah.
kelas - Kecurian duit/barang murid.
- Vandalisme ke atas harta
sekolah.
- Kes buli
6 7 8 9 10 11 12 13
PIHAK
INISIATIF KAEDAH TEMPOH DAPATAN
EVIDENS BERTANGGUNG KEPERLUAN SUMBER KOS
PEMANTAUAN MASA PENILAIAN
JAWAB

 Program To  Laporan  PK HEM  6 bulan  Fail HEM


Earth With Love SSDM  Guru (1penggal)  Fail SSDM
 Program  Buku Rekod kaunseling  Fail
ganjaran Pemantauan  Guru Kaunseling
kehadiran  Laporan disiplin
penuh bulanan guru  Guru kelas
 Sayangi kaunseling  Semua guru
Sekolahku  Buku -  Ibubapa
 Program 3S kehadiran  Komuniti
(salam,senyum, murid.
sapa)
 Program
Ibubapa
Prihatin

Disediakan oleh: Disahkan oleh :

……………………………….. ……………………………………..
( ) ( )

Tarikh : Tarikh :

Anda mungkin juga menyukai