PELAN STRATEGIK BIDANG : HEM KEKUATAN (STRENGTH – S Tenaga pengajar yang berpengalaman, proaktif dan sihat mental-fizikal

Kemudahan asrama harian Sekolah pelbagai aliran iaitu aliran perdana termasuk Pendidikan Khas dan ada 3 kelas Rancangan Khas Komitmen dan kerjasama di antara pentadbir dan para guru yang baik Ramai pelajar berpontensi Kaunselor yang berwibawa. Sistem pengurusan HEM yang sistematik Melaksanakan program kepimpinan dan sahsiah yang berterusan dalam kalangan pelajar

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8

1. 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

W1. W2 W3 W4 W5 W6 W7 W8 W9 W10 W11 W12

KELEMAHAN (WEAKNESS – W) Masalah ponteng sekolah yang agak tinggi, Kurangnya sikap kepimpinan dalam diri pelajar Pelajar tidak mematuhi etika berpakaian Kurangnya semangat sayangkan sekolah Terdapat pelajar buta 2M Tiada dewan sekolah Ramai pelajar tinggal jauh dari sekolah Murid kurang bermotivasi terutama dari golongan berpendapatan rendah Gejala vandalisme semakin meningkat Ramai murid diberhentikan kerana masalah ponteng Sekolah dua sesi dan kurang bilik darjah untuk aktiviti petang Pengurusan kawalan keselamatan di sekolah dan asrama kurang berkesan

1. 2 3 4 T1. 2 3 4 5 O1. T2 T3 T4 ANCAMAN (THREATS – T) Persekitaran luar sekolah kurang selamat (kawasan taman perumahan) Kurang sokongan ibubapa dalam usaha memajukan majoriti murid Sekolah bukan pilihan masyarakat sekitar Masalah pengangkutan bagi pelajar yang tinggal jauh . O2 O3 O4 O5 PELUANG (OPPORTUNITIES – O) Sokongan PIBG yang padu Kerjasama dengan agensi luar Pernah memenangi pertandingan keceriaan hingga peringkat negeri dan kebangsaan Penubuhan Alumni Semaja Kedudukan Semaja dalam taman perumahan sepatutnya dimanfaatkan iaitu dengan memperbanyakkan aktiviti kemasyarakatan 1.

Perkhemahan Jati Diri Ponteng Kelas Mengurangkan kadar ponteng kelas 1. i.PELAN STRATEGIK SMK RAJA MUDA MUSA .Kami Prihatin (Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah) f. PERAK TAHUN 2014-2016 NKRA Sub-NKRA Bidang keutamaan PPPM SEKTOR. 36000 TELUK INTAN.Kempen Berbudi Bahasa d.Program Masih Ada Yang Sayang e.Kursus Kepimpinan Pelajar c. Bomba dan Kesihatan) b.Program Masih Ada Yang Sayang e. Antara program yang berkaitan : a.Memperkasa Pengawas Sekolah g.Kursus Kepimpinan Pelajar c.Buku demerit.PPD/SEK BIDANG/UNIT TERAS STRATEGIK Pengurusan sekolah yang berkualiti untuk peningkatan Band dan Ranking sekolah Meningkatkan Kehadiran Pelajar Ke Sekolah Mengurangkan masalah ponteng sekolah Pengurusan Unit HEM PPD HILIR PERAK PENGURUSAN UNIT HEM ISU-ISU STRATEGI PELAN TINDAKAN STRATEGIK 1.Keselamatan Tanggungjawab Bersama (Polis.Mengenalpasti pelajar yang kerap Ponteng Sekolah Menngkatkan ponteng sekolah dengan kerjasama guru peratusan dan pelajar kelas tersebut mengikut kehadiran pelajar masalah yang dihadapi pelajar itu sendiri: Antara program yang berkaitan: a.Keselamatan Tanggungjawab Bersama (Polis.Perkhemahan Jati Diri h.Ppengitirafan bagi kehadiran tertinggi kelas JADUAL 1 KPI Peratus kehadiran pelajar 98% TOV 84% SASARAN 2014 2015 89% 94% 2016 98% Sifar ponteng kelas 95% 97% 99% 100% .Memperkasa Pengawas Sekolah g.Kempen Berbudi Bahasa d. Bomba dan Kesihatan) b.Kami Prihatin (Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah) f.Kad keluar kelas j.Mengenalpasti pelajar yang kerap ponteng kelas dengan kerjasama guru dan pelajar kelas tersebut mengikut masalah yang dihadapi pelajar itu sendiri.

Aktiviti tahunan yang dijalankan di asrama seperti lawatan.Bilangan pelajar asrama yang rendah Meningkatkan bilangan pelajar asrama 1. Program yang berkaitan: a.kawad kaki polis b.Ceramah keibubapaan c.Memberi keterangan kepada pelajar dan masyarakat sekitar tentang kepentingan asrama dalam membantu pdp dan kadar ponteng kelas.program kebitaraan –nasyid.Memberi motivasi dan kesedaran tentang kebaikkan tinggal di asrama kepada pelajar dan masyarakat sekitar.Perekayasaan (re-engineering) d.Para-dialog dgn ibu bapa 2. kompang. Bilangan pelajar asrama -200 orang 100 130 160 200 . Program yang berkaitan: a.Sarana PIBG b.

W W1 Masalah ponteng sekolah yang agak tinggi W2 Kurangnya sikap kepimpinan dalam diri pelajar W3 Pelajar tidak mematuhi etika berpakaian W4 Kurangnya semangat sayangkan sekolah W5 Terdapat pelajar buta 2M W6 Tiada dewan sekolah W7 Ramai pelajar tinggal jauh dari sekolah W8 Murid kurang bermotivasi terutama dari golongan berpendapatan rendah W9 Gejala vandalisme semakin meningkat W10 Ramai murid diberhentikan kerana masalah ponteng W11 Sekolah dua sesi dan kurang bilik darjah untuk aktiviti petang . proaktif dan sihat mental-fizikal S2 Kemudahan asrama harian S3 Sekolah pelbagai aliran iaitu aliran perdana termasuk Pendidikan Khas dan ada 3 kelas Rancangan Khas S4 Komitmen dan kerjasama di antara pentadbir dan para guru yang baik S5 Ramai pelajar berpotensi S6 Konselor yang berwibawa S7 Sistem pengurusan HEM yang baik S8 Melaksanakan program kepimpinan dan sahsiah yang berterusan dalam kalangan pelajar WEAKNESSES (KELEMAHAN) .2 Penjanaan Strategi.Pelan Strategik BIDANG : HEM 4.TOWS MATRIK KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 Tenaga pengajar yang berpengalaman.1 Isu Strategik Isu Strategik Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi( Key performance Indicator) Ponteng sekolah Meningkatkan peratusan kehadiran pelajar Kehadiran pelajar melebihi 95% 4.

W8. S5. W10. S4. W4. W9. W2. W12 +T1. S8 + T1. S7.O5 Mengenalpasti pelajar yang kerap ponteng sekolah W-O W1. O2. T4 Mengatasi mengikut masalah THREATS(HALANGAN ) – T S-T S1. S6. W10. O2. W8. S8 + O1. S4. W12 + O1. W4.W12 Pengurusan kawalan keselamatan di sekolah dan asrama kurang berkesan OPPORTUNITIES(PELUANG) – O S+0 S1. S5. T4 Mengatasi masalah ponteng sekolah Strategi Mengenalpasti pelajar yang kerap ponteng sekolah dengan kerjasama guru dan pelajar kelas tersebut Mengatasi masalah ponteng sekolah mengikut masalah yang dihadapi pelajar . O4. S6. W9. O4. O5 Kerjasama guru dan pelajar kelas tersebut dalam mengenalpasti pelajar ponteng sekolah W-T W1. S7. W2.

TOWS MATRIK KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 Tenaga pengajar yang berpengalaman.Pelan Strategik BIDANG : HEM 4.W W1 Masalah ponteng sekolah yang agak tinggi W2 Kurangnya sikap kepimpinan dalam diri pelajar W3 Pelajar tidak mematuhi etika berpakaian W4 Kurangnya semangat sayangkan sekolah W5 Terdapat pelajar buta 2M W6 Tiada dewan sekolah W7 Ramai pelajar tinggal jauh dari sekolah W8 Murid kurang bermotivasi terutama dari golongan berpendapatan rendah W9 Gejala vandalisme semakin meningkat W10 Ramai murid diberhentikan kerana masalah ponteng W11 Sekolah dua sesi dan kurang bilik darjah untuk aktiviti petang W12 Pengurusan kawalan keselamatan di sekolah dan asrama kurang berkesan .1 Isu Strategik Isu Strategik Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi( Key performance Indicator) Ponteng kelas Mengurangkan kadar ponteng kelas Sifar ponteng kelas 4. proaktif dan sihat mental-fizikal S2 Kemudahan asrama harian S3 Sekolah pelbagai aliran iaitu aliran perdana termasuk Pendidikan Khas dan ada 3 kelas Rancangan Khas S4 Komitmen dan kerjasama di antara pentadbir dan para guru yang baik S5 Ramai pelajar berpotensi S6 Konselor yang berwibawa S7 Sistem pengurusan HEM yang baik S8 Melaksanakan program kepimpinan dan sahsiah yang berterusan dalam kalangan pelajar WEAKNESSES (KELEMAHAN) .2 Penjanaan Strategi.

S5. W10. W4. O5 Mengenalpasti pelajar yang kerap ponteng kelas W-O W2. W3. O4. W5. T4 Mengatasi mengikut masalah THREATS(HALANGAN ) – T S-T S1. S8 + T2.OPPORTUNITIES(PELUANG) – O S+0 S1. S4. O4. S3. W9. W9. S4. W8. W11. W12 +T2. O3. S5. W11. S6. O5 Kerjasama guru dan pelajar kelas tersebut dalam mengenalpasti pelajar ponteng kelas W-T W2. O3. T4 Mengatasi masalah ponteng kelas Strategi Mengenalpasti pelajar yang kerap ponteng kelas dengan kerjasama guru dan pelajar kelas tersebut Mengatasi masalah ponteng kelas mengikut masalah yang dihadapi pelajar . W8. S7. W12 + O1. W5. S6. S8 + O1. S3. W10. W3. S7. W4.

2 Penjanaan Strategi. proaktif dan sihat mental-fizikal S2 Kemudahan asrama harian S3 Sekolah pelbagai aliran iaitu aliran perdana termasuk Pendidikan Khas dan ada 3 kelas Rancangan Khas S4 Komitmen dan kerjasama di antara pentadbir dan para guru yang baik S5 Ramai pelajar berpotensi S6 Konselor yang berwibawa S7 Sistem pengurusan HEM yang baik S8 Melaksanakan program kepimpinan dan sahsiah yang berterusan dalam kalangan pelajar WEAKNESSES (KELEMAHAN) .Pelan Strategik BIDANG : HEM 4.1 Isu Strategik Isu Strategik Matlamat Strategik Petunjuk Prestasi( Key performance Indicator) Bilangan pelajar asrama yang rendah Meningkatkan bilangan pelajar asrama Bilangan pelajar asrama lebih 100 orang 4.W W1 Masalah ponteng sekolah yang agak tinggi W2 Kurangnya sikap kepimpinan dalam diri pelajar W3 Pelajar tidak mematuhi etika berpakaian W4 Kurangnya semangat sayangkan sekolah W5 Terdapat pelajar buta 2M W6 Tiada dewan sekolah W7 Ramai pelajar tinggal jauh dari sekolah W8 Murid kurang bermotivasi terutama dari golongan berpendapatan rendah W9 Gejala vandalisme semakin meningkat W10 Ramai murid diberhentikan kerana masalah ponteng W11 Sekolah dua sesi dan kurang bilik darjah untuk aktiviti petang .TOWS MATRIK KEKUATAN (STRENGTH – S) S1 Tenaga pengajar yang berpengalaman.

W7. S4. S4. T3. W12 + T1. W4. T2. W4. O3. S6. S7 + O1. S6. T4 Memberi keterangan kepada masyarakat sekitar tentang kepentingan asrama dalam membantu pdp dan kadar ponteng kelas Strategi Memberi keterangan kepada pelajar dan masyarakat sekitar tentang kepentingan asrama dalam membantu pdp dan kadar ponteng kelas Memberi motivasi dan kesedaran tentang kebaikkan tinggal di asrama kepada pelajar dan masyarakat sekitar . W12 Memberi motivasi dan kesedaran tentang kebaikan tinggal di asrama kepada pelajar W-T W2. S5. T2.W12 Pengurusan kawalan keselamatan di sekolah dan asrama kurang berkesan OPPORTUNITIES(PELUANG) –O S-O S2. 05 Memberi keterangan kepada pelajar tentang kepentingan asrama dalam membantu pdp dan kadar ponteng kelas W-O W2. T3. T4 Memberi motivasi dan kesedaran tentang kebaikan tinggal di asrama kepada masyarakat sekitar THREATS(HALANGAN ) – T S-T S2. W7. S7 + T1. S5.

Bomba. Ketua Dan Pen. Ketua Tingkatan) Kempen Berbudi Bahasa Program Masih Ada Yang Sayang Kami Prihatin(Jabatan Kebajikan Masyarakat Daerah) TINDAKAN Kaunselor Februari (Jumaat & Sabtu) Sepanjang tahun Feb April Kaunselor / Warden / Penyelia PIBG Kaunselor Kaunselor Kaunselor 3K Gotong Royong (Membasmi Nyamuk Aedes.PROGRAM UNIT HAL EHWAL MURID SEMAJA 2014 BIL 1 PERKARA / AKTIVITI Keselamatan Tanggungjawab Bersama (Polis. Kesihatan) TARIKH Polis – Januari Kesihatan – Feb Bomba – Mac 2 3 4 5 6 Kursus Kepimpinan Pelajar(Pengawas – Asrama. ) Januari Jun November 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 Bulan Kemerdekaan (Pelancaran Dan Penutupan Bulan Kemerdekaan) Hari Guru Memperkasa Pengawas Sekolah Orientasi Pelajar Tingkatan Empat Orientasi Pelajar Tingkatan Satu dan Peralihan Ogos dan September 16 Mei Februari Januari Januari April Januari dan September Feb dan Julai Mac & Oktober Januari Mac dan Mei GK Kemanusiaan Pengerusi Kelab Staf Guru Pengawas Kaunselor Kaunselor Guru Biasiswa 3K 3K Kaunselor & KP PSK S/U HEM S/U HEM Motivasi Pelajar Biasiswa Bersama Ibu bapa Keceriaan Kelas Kawat Kebakaran (Sekolah & Asrama) Pelaksanaan Dasar Warga Emas Negara Majlis Penyampaian Bantuan Awal Persekolahan Perkhemahan Jati Diri “Semangat yang kuat mampu mengatasi apa sahaja cabaran yang datang” . Lalat Mencegah H1N1. Sekolah.Tikus. PSS.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.