Anda di halaman 1dari 108

MESYUARAT

JAWATANKUASA HEMSMKBR 2016


KALI 1 / 2016
(30 DISEMBER 2015)
AGENDA MESYUARAT:
1. UCAPAN PENGERUSI
2. PEMBENTANGAN DAN PENGESAHAN MINIT
MSYUARAT YANG LALU & BANGKITAN MINIT
3. TAKLIMAT HEM
4. PELAPORAN SUB UNIT HEM
5. HAL-HAL LAIN

BUKU PANDUAN PENGURUSAN & TAKWIM


SEKOLAH
2016
(UNIT HEM)
M/S 45 - 51

Diharapkan semua guru dapat menerima jawatan yang


diamanahkan dengan komitmen yang tinggi.
Diminta semua guru meneliti bidang tugas masing-masing
seperti yang telah dinyatakan dalam buku Manual
Pengurusan dan Takwim SMK Bukit Rambai tahun 2016
untuk tindakan (M/S: 45 51)
Laksanakan program yang telah dirancang
- kemukakan kertas cadangan program untuk kelulusan.
- Patuhi Arahan Perbendaharaan Dalam Pengurusan
Kewangan
Semua guru diminta meneliti dan mematuhi dasar
pengurusan HEM SMK Bukit Rambai

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)

Sila semak dalam Buku Panduan Pengurusan


Sekolah (MS:54 - 121)
Baca
Fahami kandungannya serta
laksanakan.
Jika tak faham sila rujuk GPK HEM
Kalau tak rujuk bermakna guru dah faham

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
Semua

guru mesti mematuhi SPI Bil . 10/2001:


Semua Guru Adalah Guru Disiplin dan

Perkara 6 SPI Bil.9 /1975 Peraturan-Peraturan

Sekolah Untuk Murid :


melaksanakan peranan dan berfungsi sebagai
guru pembimbing

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 9/ 1975


DISIPLIN DI SEKOLAH.
PERATURAN-PERATURAN SEKOLAH UNTUK MURIDMURID,
6.

Adalah menjadi tanggungjawab semua guru

memberi tauladan budi pekerti dan perangai


yang baik kepada murid-murid mereka.
Seterusnya adalah menjadi tugas mereka untuk
membantu murid-murid supaya mengetahui
perbezaan antara tingkah laku yang baik dan
buruk. Guru-guru hendaklah sentiasa ingat bahawa
tiap-tiap murid itu adalah individu yang masih belum
matang untuk membuat sesuatu keputusan yang
baik.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1995 :


MENANGANI MASALAH PONTENG DI
SEKOLAH
5.2 . Pihak sekolah hendaklah memastikan tindakan mengatasi masalah
ponteng dilakukan secara bersungguh-sungguh dan berterusan. Segala
panduan
yang terdapat di dalam Buku Panduan Mengatasi Masalah Ponteng
dilaksanakan sepenuhnya.
5.3. Pihak sekolah hendaklah merealisasikan Sekolah Penyayang,
Pelajar-pelajar berhak disayangi, dikasihi, dikasihani dan dibimbing.
Dengan ini pelajar akan terpikat, terpanggil dan tergerak untuk ke
sekolah.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL. 6/1995 :


MENANGANI MASALAH PONTENG DI
SEKOLAH
5.4

Memastikan Briged Komuniti dilaksanakan dengan


berkesan dan mencapai matlamatnya sama ada di
peringkat Negeri, Bahagian/Daerah dan sekolah.
5.5 Memastikan bahawa Jawatankuasa Disiplin Sekolah
atau Lembaga Tatatertib sentiasa proaktif dengan
menggariskan program dan aktiviti yang berupaya
mencegah salahlaku ponteng sejak awal-awal lagi
terutamanya sebelum sesi persekolahan bermula.

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
Semua

guru mesti membantu pihak


pengurusan sekolah untuk melaksanakan
dan menguatkuasakan dasar-dasar dalam
pengurusan HEM / Peraturan Sekolah bagi
memastikan kemenjadian murid.
Mematuhi SPI Hukuman yang dilarang
Rekodkan tindakan prevensi dan
intervensi yang telah dilaksanakan

PENGURUSAN HEM
Aspek Penting

Keselamatan.
Kebajikan.
Kemenjadian Murid
disiplin
sahsiah

akademik

ko-kurikulum

KESELAMATAN MURID
1.
2.
3.
4.
5.

Memastikan sekolah memiliki dokumen undangundang, peraturan, Ordinan Pelajaran,Surat Pekeliling


Ikhtisas, Surat Siaran dan arahan-arahan berkaitan.
Memastikan semua staf sekolah membaca dan
memahami dokumen undang-undang, peraturan dan
Surat Pekeliling Ikhtisas berkaitan.
Memastikan semua undang-undang, peraturan dan
Surat Pekeliling Ikhtisas berkaitan dipatuhi oleh semua
staf sekolah.
Memaklumkan kepada pelajar dan ibubapa penjaga
semua undang-undang, peraturan dan Surat Pekeliling
Ikhtisas yang berkaitan.
Melaksanakan tanggungjawab Duty Of Care dan
In Loco Parentis

KESELAMATAN MURID
Tindakan J/Kuasa Keselamatan :

menetapkan Polisi Sekolah Selamat.

mengenalpasti kawasan/lokasi berisiko yang boleh memberi ancaman


keselamatan kepada murid dan warga sekolah seterusnya:

Meletakkan papan tanda kawasan larangan


Meletakkan papan tanda/label amaran/bahaya
Mengenalpasti peralatan/fizikal/tumbuh-tumbuhan yang merbahaya dan boleh
memberi ancaman keselamatan / kecederaan seperti :

pokok berduri
dicantas/dipotong
tombol pintu rosak
ditampal dengan pelekat kuning
Longkang / lubang merbahaya
ditutup/dicat garisan kuning sebagai
amaran bahaya

KESELAMATAN MURID
Tindakan J/Kuasa Keselamatan :
Mengenalpasti kawasan/lokasi berisiko yang boleh memberi
ancaman keselamatan dan jenis-jenis ancaman kepada murid dalam
lingkungan radius 5 km di luar kawasan .
Menetapkan tatacara keselamatan murid pergi dan balik sekolah
Mengenalpasti laluan selamat dalam kawasan sekolah
Melabelkan amaran bagi laluan / kawasan bahaya yang boleh
memberi ancaman keselamatan dan ancaman kecederaan

Mempamerkan papan tanda / poster tatacara keselamatan


Mempamerkan tatacara keselamatan dan amaran keselamatan
di bilik-bilik khas dan kawasan padang/.gelanggang permainan

KESELAMATAN MURID
Tindakan J/Kuasa Keselamatan :

Membuat pemeriksaan peralatan keselamatan dan peralatan cegah


kebakaran.
Memberi taklimat keselamatan dan kawad kebakaran kepada semua
murid dan warga sekolah.
Merancang dan melaksanakan latihan kawad kebakaran sekurangkurangnya 2 kali setahun.

kali pertama bagi menegenalpasti jangka masa pengungsian


bangunan
Kali kedua praktikal mencegah kebakaran bersama pasukan
bomba dab penyelamat
Melaporkan sebarang kerosakkan fizikal yang boleh memberi
ancaman keselamatan / kecederaan kepada KPT untuk tindakan
baik pulih dan penggantian yang baru.

MANUAL / ARAHAN
KESELAMATAN

Semua guru-guru tingkatan,


Semua guru yang bertanggungjawab menguruskan

bilik-bilik khas seperti Makmal, Bilik KHB, Bilik


Komputer, Bilik Guru, Bilik MPV dan lain-lain
Diminta
mempamerkan
manual
/
arahan
keselamatan di bilik khas masing-masing.

Papan

tanda amaran
larangan perlu dipamerkan .

dan

kawasan

KEBAJIKAN MURID
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Bantuan Kewangan
Biasiswa BKP/BKPU, KWAPM,TAPEM dll
Pemakanan Seimbang
Pengurusan Kantin & dapur asrama yang baik
Pinjaman Buku Teks SPBT
Barangan Keperluan Harian /Aktiviti Di Sekolah
-Koperasi Sekolah
Kesihatan Fizikal, Mental dan Emosi
- Aktiviti Kokurikulum
Proses Sosiolisasi Yang Mantap dan Cemerlang
-Bimbingan Guru Bimbingan dan Kaunseling
Asrama
Amalan Terbaik Hak Asasi Manusia Di Sekolah (ATAHAM)
Program Sekolah Sekolah Penyayang

KEMENJADIAN MURID
Membantu murid untuk
mengembangkan potensi diri, bakat
kepimpinan, mematuhi peraturan dan
dapat berfungsi sebagai seorang
murid serta warganegara yang
berguna kepada negara melalui aktviti
dan perkhidmatan yang disediakan.
Cth : Kepimpinan Pengawas, PRS, Jati
Diri dan sebagainya.

BIDANG PENGURUSAN HEM


DI SEKOLAH
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Kebajikan & Keselamatan


Kebersihan, Keceriaan & Kesihatan
Buku Teks
Biasiswa
Asrama
Bimbingan dan Kaunseling
Disiplin
Insurans & Takaful
Kantin Sekolah
Pendaftaran (data dan maklumat murid)

Memerlukan Pengurusan Data Yang Cekap

J/K Pendaftaran Murid &


Buku Jadual Kedatangan Murid
J/K APDM / SMM

Pastikan :

Pengurusan Pendaftaran Murid berjalan


dengan lancar dan teratur

Senarai nama murid ikut tingkatan


dipamerkan.

Senarai keperluan dokumen yang


diperlukan untuk pendaftaran
dipamerkan

Senarai bayaran dan keperluan


persekolahan dipamerkan.

Tentatif dan aktiviti pendaftaran murid

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
1.Sila PATUHI semua Garis Panduan dan Arahan
dalam Ordinan Pelajaran, SPI,Surat Siaran &
Buku-Buku Panduan yang dikeluarkan oleh
KPM,JPN,PPD dan sekolah, Arahan-Arahan
Pentadbiran yang sedang berkuat kuasa dari
semasa ke semasa seperti :
a. Surat Pekeliling Kewangan Bil. 8 Tahun 2010(Surat

Arahan KPTJ Bil.2 Tahun 2011) berhubung penggunaan


kenderaan awam untuk menghantar murid mengikuti
aktiviti kokurikulum di luar kawasan sekolah.
- sila gunakan borang pengesahan perkhidmatan
kenderaan
awam
untuk
murid
sekolah
bagi
memudahkan urusan bayaran sewaan / perkhidmatan.

SEMUA GURU
b.

Surat Kebenaran Ibu bapa/Penjaga yang


ditandatangani oleh ibu bapa / penjaga murid .

c.

telah

Pengawasan dan kawalan oleh guru bagi setiap


aktiviti murid sama ada semasa P&P di dalam dan di luar
bilik darjah;
- semua aktiviti murid yang dijalankan diluar waktu
P&P sama ada pada waktu pagi/petang, hari Sabtu dan
Ahad serta cuti umum hendaklah mendapat kebenaran dari
pentadbir dan dimaklumkan kepada pentadbir yang
bertugas mingguan atau yang bertugas semasa cuti
persekolahan juga mendapat kebenaran penjaga murid

SEMUA GURU
d. Pastikan semua laporan yang mesti dihantar ke PPD dan JPN

diproses dan dilengkapkan seterusnya dihantar mengikut tarikh dan


masa yang telah ditetapkan. Contoh:
- laporan kantin.
- laporan aedes dan denggi,
- laporan disiplin dan ssdm/e-Disiplin
- laporan pemantauan tandas murid dan guru
-laporan tandas bersih dan lain-lain pelaporan
(sila peka dengan data online)

e. Semua surat yang telah diminitkan kepada guru-guru tertentu perlu


dibuat tindakan segera.

f. Semua guru mesti ada pas keluar kelas dan kuatkuasakan

penggunaan pas keluar kelas


g. Mempamerkan pas kebenaran kenderaan

1. Puan Rahayu Binti Salleh


(S/U J/Kuasa kantin Sekolah)

2. Encik Nazarudin Bin Idris


(Penyelaras
Program Tandas Bersih Sekolah)

Pelaporan Unit HEM


Ke KPM/JPN/PPD/P.Kesihatan
DLL

ANALISA KEHADIRAN MURID DAN


ANALISA PONTENG SEKOLAH /ANALISA
SETAHUN
LAPORAN BULANAN KEBERSIHAN
KANTIN SEKOLAH
LAPORAN BULANAN KENDIRI DEWAN
MAKAN ASRAMA
LAPORAN MINGGUAN KAJIAN AEDES
DI SEKOLAH

Pelaporan Unit HEM Ke


KPM/JPN/PPD/P.Kesihatan DLL
PENARAFAN KEBERSIHAN TANDAS
SEKOLAH
RINGKASAN LAPORAN HASIL
PEMANTAUAN PENJUALAN MAKANAN &
MINUMAN DI KANTIN SEKOLAH
LAPORAN SARINGAN MINDA SIHAT
LAPORAN ANALISA PENYALAHGUNAAN
DADAH , INHALAN & UBAT BATUK
e-PIDP
PENYATA BULANAN ASRAMA

Pelaporan Unit HEM Ke


KPM/JPN/PPD/P.Kesihatan DLL
STANDARD KENDIRI PENGURUSAN
ASRAMA (SKPA)
DATA SISTEM MAKLUMAT ASRAMA
(SMA) SSDM ASRAMA
SSDM SEKOLAH
LAPORAN TAHUNAN (SSDM)
SISTEM PENARAFAN KESELAMATAN
SEKOLAH (SPKS)

Pelaporan Unit HEM Ke


KPM/JPN/PPD/P.Kesihatan DLL
RUMUSAN PERMOHONAN MURID DI
BAWAH KWAPM TAHUN SEMASA
APDM (ASRAMA)
LAPORAN PRESTASI PERBELANJAAN
TUISYEN ASRAMA
LAPORAN PRESTASI KONTRAKTOR
MAKANAN ASRAMA
BORANG KAJI SELIDIK UNTUK
KONTRAKTOR BMA,KEBERSIHAN &
KESELAMATAN
LAPORAN DASAR WARGA EMAS NEGARA

Pelaporan Unit HEM Ke


KPM/JPN/PPD/P.Kesihatan DLL
LAPORAN PERKHIDMATAN B & K
LAPORAN ANALISA PEPERIKSAAN
ASRAMA (GPA)
BORANG PENGURUSAN DISIPLIN (BPD)
LAPORAN PROGRAM GURU PENYAYANG
(IPM, MENTOR MENTEE)
e SPBT
SMM /APDM

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
h. Program / Aktiviti agensi luar (bukan anjuran KPM /
JPN / PPD / Sekolah) pastikan :
1. perlu ada surat iringan / pemakluman daripada
JPN / PPD.
2. Perlu mengutamakan kebajikan dan keselamatan guru
sepanjang tempoh sebelum , semasa dan selepas
program / aktiviti.
i.Sila lapor segera kepada pentadbir jika ada kes penyakit
berjangkit , dan lain-lain kes / isu berat yang melibatkan
murid dan guru untuk tindakan pentadbir melaporkan
kepada JPN / PPD.

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
j. Pemantauan Jemaah Nazir :

1. aspek yang dipantau dan diberi teguran (sumber JPN):


i. sistem fail / aktiviti ( [dokumentasi] perlu dinyatakan
dalam perancangan / takwim / carta gantt / pelaporan
program / aktiviti) ,
ii. bilik-bilik khas seperti bilik kesihatan / bilik rawatan.
iii. dokumentasi murid seperti Buku Rekod kesihatan
Murid
iv. Bahan-bahan informasi / kempen seperti risalah,
poster maklumat / amalan kesihatan murid.

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
(KEHADIRAN MURID KE SEKOLAH)
Murid perlu hadir ke sekolah sebelum pukul 7.20 pagi.
Perhimpunan rasmi akan diadakan pada setiap hari
Isnin bermula pada pukul 7.30 pagi, dimulakan dengan
nyanyian lagu Patriotik dan bacaan doa. Semua murid
dan guru diminta bersedia di tapak perhimpunan
sekolah pada jam 7.20 pagi.
Murid yang hadir selepas jam 7.35 pagi dianggap lewat
Untuk sesi petang, perhimpunan rasmi akan diadakan
pada setiap hari Isnin bermula 6.10 petang.
Semua murid dilarang berada dalam bilik kelas atau
bangunan sekolah sebelum jam 7.35 pagi atau sebelum
tamat perhimpunan pagi & selepas waktu balik sekolah.
Sila patuhi waktu balik seperti ditetapkan

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
(PAKAIAN & KEKEMASAN DIRI MURID)

Pakaian murid lelaki dan perempuan adalah


mengikut peraturan Kementerian Pelajaran
Malaysia dan peraturan sekolah.
Pakaian Pendidikan Jasmani boleh dipakai
sehingga waktu P&P tamat dengan syarat
ianya bersih dan tidak berbau.

Hanya T-Shirt PJK SMK Bukit Rambai (warna


kuning) yang dipakai bersama seluar sukan
panjang (Track Suit) yang berwarna hitam atau
biru gelap sahaja dibenarkan sebagai pakaian
PJK

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)

Kawalan keluar/masuk murid


dalam kelas semasa PdP
Murid tidak sepatutnya dibiarkan keluar
kelas sewenang-wenangnya tanpa
kawalan
Pastikan sebab yang munasabah
Bilangan murid keluar dikawal
Catat dalam buku Kawalan Kelas
Kuatkuasakan penggunaan PAS keluar
kelas
Penguatkuasaan Slip Kawalan P&P
guru
Mata Pelajaran

SEMUA GURU

(PAKAIAN & KEKEMASAN DIRI MURID)

Setiap hari Rabu semua murid dikehendaki


memakai uniform Pasukan Berpakaian
Seragam.
Murid tingkatan 3 5 sahaja
diberi kelonggaran untuk memakai T-Shirt
KoKurikulum
(warna
hijau)
semasa
perjumpaan kelab dan persatuan.
Semua murid hendaklah memakai pakaian
yang bersih dan kemas mengikut peraturan
sekolah.
Murid lelaki wajib memasukkan kaki baju
dan t-shirt ke dalam seluar (tight-in).

SEMUA GURU

(PAKAIAN & KEKEMASAN DIRI MURID)

Murid perempuan wajib memakai baju yang


sesuai dengan saiz badan dan tudung
wajib melepasi bahu serta memakai anak
tudung hitam atau putih (tudung bawal,
bercorak dan bermanik tidak dibenarkan
sama sekali).
Murid
dilarang
sama
sekali
memakai selipar dalam kawasan
sekolah, kecuali dengan sebab
yang dibenarkan.

TANDA NAMA MURID


TINGKATAN

KUNING

TINGKATAN

HIJAU

TINGKATAN

UNGGU

TINGKATAN

OREN

TINGKATAN

BIRU

Guru tingkatan kutip RM 4.


Tarikh akhir serah duit & tempahan ke koperasi
Pada ___JANUARI 2016
BIRU
Pendidikan Khas

PAKAIAN MURID LELAKI


PADA HARI JUMAAT
Mulai

sesi persekolahan tahun 2015


semua murid lelaki diwajibkan
memakai pakaian baju Melayu (baju
kebangsaan) lengkap bersampin dan
bersongkok
Sampin berlogo sekolah boleh dibeli
di kedai koperasi SMKBR BHD

Baju uniform sekolah


murid asrama perempuan bewarna biru

Baju uniformsekolah
murid asrama lelaki
bewarna biru
dan Seluar sekolah bewarna
hitam

Kain uniform sekolah murid asrama perempuan


termasuk murid RK dan KAA bewarna hitam.
Kain tudung murid bukan KAA dan RK
bewarna Hitam (berlogo SMKBR)
Untuk murid KAA dan RK kain tudung bewarna biru.

SEMUA GURU
(KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS)
PASTIKAN

KELAS SENTIASA BERSIH & CERIA


PERABUT DALAM KEADAAN BAIK KEMAS DAN
TERSUSUN.
PASTIKAN PAPAN PUTIH DAN PAPAN KENYATAAN
ADA DAN DALAM KEADAAN BAIK & SELAMAT
PASTIKAN PERALATAN PEMBERSIHAN KELAS
SENTIASA ADA, MENCUKUPI DAN BERFUNGSI
PASTIKAN MEJA MURID & GURU DIBALUT/ALAS
PASTIKAN SEMUA PERALATAN ELEKTRIK
ADA,BERSIH DAN BOLEH BERFUNGSI
PASTIKAN CERMIN TINGKAP CUKUP,TINGKAP
BERFUNGSI DENGAN BAIK
PASTIKAN DAUN PINTU DALAM KEADAAN BAIK
DAN TOMBOL PINTU ADA & BERFUNGSI

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)

(KECERIAAN & KEBERSIHAN KELAS)


MURID

DILARANG MENINGGALKAN BUKU DAN BARANG


DALAM KELAS SELEPAS TAMAT SESI PERSEKOLAHAN
BUKU TEKS HENDAKLAH DIBALUT DAN DIJAGA RAPI
PASTIKAN CERMIN TINGKAP CUKUP/LENGKAP DAN
TINGKAP BOLEH DITUTUP DAN BUKA
KERUSI MURID HENDAKLAH DILETAKKAN DI ATAS
MEJA MURID MENGHADAP TAPAK PERHIMPUNAN
SEKOLAH SEBELUM MENINGGALKAN KELAS
(guru m/p akhir berada dalam kelas)
o Sila laporkan sebarang kerosakkan/kekurangan
peralatan/perabot/kemudahan dalam kelas

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)

Kekemasan diri murid


Penguatkuasaan pemakaian tanda
nama
dan lencana sekolah
Kekemasan rambut / tudung murid
Kesesuaian saiz baju/seluar/kain
murid
Kasut dan stoking murid
Budaya kaki baju dimasukkan ke
dalam
seluar/ track suit

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
Kawalan murid waktu rehat
Guru m/p yang terakhir sebelum rehat
pastikan:
semua murid mengosongkan kelas pada
waktu
rehat
Semua suiz elektrik dimatikan dan pintu
kelas ditutup
Ada pengawas bertugas di setiap bangunan
dan
check point tertentu
Semua Guru dan Guru Bertugas:
Jangan benarkan murid membawa

DASAR PENGURUSAN HEM


(SEMUA GURU)
Kebersihan dan keceriaan kelas
Guru mata pelajaran pastikan kelas dalam
keadaan kondusif dan bersedia untuk PdP
dengan turut memastikan kebersihan dan
kekemasan kelas.
Lantai
Sampah dalam laci meja
Bakul sampah
Susunan perabut kerusi dan meja
murid/guru
Papan putih dan Papan Kenyataan

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU BERTUGAS
MINGGUAN)
Kawalan keluar / masuk murid
ke dalam kawasan sekolah
Guru bertugas memastikan pengawal keselamatan
sekolah sentiasa menutup serta mengawalselia
pintu
pagar sekolah dan mengawal keluar masuk murid
dan
pelawat.
Sila buat lapuran dalam buku lapuran guru bertugas
Jika perlu ambil gambar dan minta PT cetak dan
dilampirkan dalam BLGB

SEMUA GURU
PERATURAN 4

(TANGGUNGJAWAB
GURU

PENGETUA ATAS DISIPLIN

BESAR SESEBUAH SEKOLAH


ADALAH BERTANGGUNGJAWAB ATAS
DISIPLIN SEKOLAH DAN BAGI MAKSUD
ITU HENDAKLAH MEMPUNYAI KUASA
KE ATAS GURU-GURU & MURID-MURID
SEKOLAH ITU

CERAIAN 5 KUASA-KUASA GURU BESAR


(1) Bagi maksud menjaga disiplin di kalangan muridMurid.Guru Besar hendaklah mempunyai kuasa
menjalankan hukuman-hukuman sekolah yang biasa
sebagaimana perlu. DENGAN SYARAT :
(a) Hukuman dera kepada murid-murid perempuan
adalah dilarang : DAN
(b)Hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh
seseorang guru atau lain-lain kakitangan sekolah adalah dihadkan
kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan
ataupun punggung yang berlapik dengan pakaian dan hendaklah
dijalankan hanya oleh GURU BESAR ataupun dengan kuasa nyata
yang diberi olehnya dalam hal yang tertentu

CERAIAN

PERWAKILAN KUASA OLEH


GURU BESAR

GURU BESAR SESEBUAH SEKOLAH BOLEH DARI


SEMASA KE SEMASA, TERTAKLUK KEPADA APA-APA
SYARAT DAN HAL YANG DIFIKIRKAN PATUT MEWAKIKAN KUASA DISIPLIN SEKOLAH DAN KUASA MENJALAN
KAN HUKUMAN KEPADA GURU-GURU LAIN DI SEKOLAH
TU ATAU KEPADA MURID-MURID YANG DITETAPKAN
OLEHNYA BAGI MAKSUD ITU TETAPI

YANG DISEBUT DI ATAS TIDAK SEORANGPUN GURU


ATAU MURID BOLEH MENJALANKAN KUASA ITU
MELAINKAN DENGAN ARAHAN TERTENTU DENGAN
SYARAT BAHAWA KUASA MENJALANKAN HUKUMAN
DERA TIDAK BOLEH DIWAKILKAN KEPADA MANA-MANA
ORANG SELAIN GURU BERDAFTAR.

Nama Sekolah
Alamat Sekolah
Telefon : 06 764356
__________________________________________________________
Ruj.SMTTJ/02/02/438(08).
Tarikh
Nama Guru,
No.K/P Guru :
Tuan,
PENURUNAN KUASA MELAKSANAKAN HUKUMAN ROTAN
Merujuk perkara di atas, dengan ini saya menurunkan kuasa
Melaksanakan Hukuman rotan yang diperuntukkan kepada saya selaku
Pengetua sesuai Dengan PERATURAN 6, PERATURAN-PERATURAN
PELAJARAN (DISIPLIN SEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN
PELAJARAN 1957 kepada Tuan/Puan mulai 04 Januari 2012 hingga
16 November 2012

2.
Walau bagaimanapun Tuan/Puan diperingatkan agar dapat mematuhi
PERATURAN 5 (1)(b),PERATURAN-PERATURAN PELAJARAN (DISIPLIN
SEKOLAH) 1959, di bawah ORDINAN PELAJARAN 1957, berhubung
Dengan syarat pelaksanaan hukuman rotan yang dinyatakan seperti
berikut :
Peraturan 5(1)(b)
hukuman dera kepada murid-murid lelaki oleh seseorang
guru atau lain-lain kakitangan sekolah adalah dihadkan
kepada merotan dengan rotan yang ringan di tapak tangan
atau pun punggung yang berlapik dengan pakaian dan
hendaklah dijalankan hanya oleh Guru Besar atau pun
dengan kuasa nyata yang diberi olehnya dalam hal yang
tertentu.
Adalah diharapkan hukuman rotan ini hanya dilaksanakan sebagai
langkah terakhir dalam usaha mengawal disiplin di kalangan murid-murid.
Sekian , Terima kasih.
Saya yang menurut perintah,
..
Nama Guru Besar/Pengetua
Nam,a sekolah
3.

SURAT PEK.IKHTISAS BIL: 7/2003


KUASA GURU MEROTAN MURID
Hukuman

rotan di khalayak sama ada di


perhimpunan atau di bilik-bilik yang
sedang berlangsung proses pengajaran
dan pembelajaran adalah dilarang.

Tindakan

sedemikian akan menjatuhkan


maruah dan kesan negatif terhadap
keperibadian seorang murid.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.8/1983


MENGENAKAN HUKUMAN BIASA
TERHADAP MURID YANG MELAKUKAN
PERBUATAN SALAH LAKU YANG TIDAK
DINYATAKAN DALAM PERATURAN
PELAJARAN
1.

Bagi perbuatan salah laku yg tidak


dinyatakan
dalam
peraturan
seperti
bising,
tidak
memberi
perhatian ketika guru mengajar,
hukuman hendaklah dibuat:Secara adil
Setimpal
Dan bersifat pendidikan

2. Elakkan tindakan hukuman spt mengetuk,


mencubit
hingga
lebam,
mengenjut,
menjemur, menampar.
3. Tindakan yg sesuai:- Memberi latihan & bimbingan
- Wujudkan
hubungan dan komunikasi yg
baik guru, murid dan ibu bapa.
- Meningkatkan
daya kepimpinan, contoh
dan teladan

HUKUMAN YANG DITEGAH

Hukuman terhadap fizikal


- berdiri lama di tengah panas
- lari keliling padang
- berdiri lama dalam/luar bilik darjah
- memukul diri sendiri/sesama sendiri
- berdiri di atas kerusi atau meja
- menarik rambut/tarik telinga
- belasah dengan alat seperti tali
pinggang atau pembaris
- junjung kerusi/ buku
- cubit
- enjut/ ketuk ketampi/ mendada
- ketuk/sekel kepala

Hukuman Terhadap
Mental Dan Emosi

Gunting Rambut Sesuka hati


Berdiri Membuat Latihan
Berleter
Gantung Tulisan di Badan
Memalukan dikhalayak Ramai
Kelas Tahanan pada Waktu Rehat atau Pulang
Memaki hamun
Menjeling
Menyindir
Conteng Muka dengan Kapur
Koyak Buku latihan
Memperlihatkan Air muka yang Marah
Menggugut atau mengertak murid
Tidak Menghiraukan murid
Tidak Menanda Buku latihan

Surat

Pekeliling

Ikhtisas

Bil.8/1968:

tiap-tiap guru hendaklah


dapat
menyelesaikan
kebanyakan dari masalah
tatatertib
dan
perkaraperkara kecil janganlah
diserahkan kepada guru
besar

SURAT PEKELILING IKHTISAS


BIL.9/1975:

semua guru hendaklah juga


memahami
benar-benar
bahawa
tiap-tiap
mereka
adalah
bertanggungjawab
untuk memelihara disiplin
sesebuah sekolah

SURAT PEKELILING IKHTISAS


BIL. 10/2001:

semua guru hendaklah


berfungsi
sebagai
guru
disiplin dan berperanan
membimbing murid-murid

Prosedur Tindakan Disiplin


Untuk Murid Bermasalah

Mengikuti Sessi Kaunseling


Penyalur Maklumat:
1. Guru Tingkatan (Kes Ponteng Sekolah)
2. Guru Disiplin (Salahlaku Disiplin Lain)
Maklumat disalurkan kepada GPK HEM

GPK HEM akan merujukkan murid berkenaan


kepada Unit Bimbingan & Kaunseling Untuk
Sessi Kaunseling Individu / Kelompok

Prosedur Tindakan Disiplin


Untuk Murid Bermasalah

Kaunselor laksanakan sessi kaunseling


terhadap murid berkenaan

Kaunselor hantar laporan / rumusan hasil


sessi kepada GPK HEM

Fail

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING


3 tugas utama:
1. sesi kaunseling individu = sekurang-kurangnya
9 kali seminggu (laporan disediakan)
2.
Sesi kaunseling kelompok = sekurangkurangnya 3 kali seminggu (laporan disediakan)
3. Program-program berkelompok;
- ujian personality
- program anti merokok
- program keibubapaan
- program kelompok ponteng kelas
- program kelompok ponteng sekolah
-program kelompok datang lewat

KPI 2 atau 1 kali sebulan

DASAR PENGURUSAN HEM


( GURU TINGKATAN)
Penulisan Buku Jadual Kedatangan Murid
BJKM adalah dokumen rasmi yang akan diaudit oleh Juru Audit.

1. Prosedur Buku Jadual Kedatangan Murid seperti


yang
dinyatakan dalam BJKM dan buku manual
pengurusan
hendaklah dibaca dan dipatuhi .
Pastikan maklumat dalam BJKM adalah betul / sah dan telah
dilengkapkan dan dikemaskini.
Pastikan BJKM ditulis dengan pen hitam dan sentiasa bersih
& kemas
dilarang cetak dan tampal,
dilarang menggunakan cecair pemadam
jika ada kesilapan potong dengan garisan

DASAR PENGURUSAN HEM


( GURU TINGKATAN)
Penulisan Buku Jadual Kedatangan Murid
(M/S: 110 111)

Pastikan BJKM telah ditutup setiap hari dan setiap


hujung bulan dengan melengkapkan setiap analisa
yang diperlukan
Pastikan setiap murid telah didaftarkan dalam buku
daftar sekolah dan nombor daftar murid dicatatkan
dalam BJKM
Pastikan nama murid yang sudah berhenti sekolah /
dibuang sekolah telah dipotong dalam BJKM
Sila maklumkan kepada PT N17 Data untuk tindakan
pengemaskinian data APDM/SMM/SPS

DASAR PENGURUSAN HEM


DASAR
PENGURUSAN
( GURU
TINGKATAN)HEM
2. Tindakan terhadap murid tidak hadir ke sekolah :
(M/S 117 121)

Dapatkan maklumat dengan cara:


Hubungi hubungi penjaga murid menerusi telefon
(pastikan ada rekod)
Tindakan lawatan ke rumah murid oleh guru tingkatan /
Guru B&K (rekod & pelaporan)
Failkan surat makluman penjaga dan sijil sakit doktor
Tandakan status kehadiran murid dalam BJKM
Bagi murid yang ditahan dalam lock up, status
kehadiran adalah tidak hadir bersebab

DASAR PENGURUSAN HEM


DASAR
PENGURUSAN
( GURU
TINGKATAN)HEM
Tindakan terhadap murid tidak hadir ke sekolah :
Dashboard KPM akan memunjukkan peratus
kehadiran
murid setiap hari dan dipantau oleh KPM,JPN & PPD
KPI KPM/KPPM ialah % kehadiran minima 95%

Maklumkan kepada PT N17 Data % kehadiran setiap


hari

Maklumat murid yang berhenti sekolah dan yang


dikenakan tindakan gantung dan buang sekolah
wajib
dimaklumkan kepada PT N17 Data untuk tindakan
pengemaskinian data APDM/SMM/SPS

DASAR PENGURUSAN HEM


( GURU TINGKATAN)
3.Kedudukan murid dalam kelas hendaklah
RIMUP.

mengikut

Sediakan pelan kedudukan murid dan pamerkan


dihadapan kelas.

4.Setiap kelas hendaklah mempamerkan :

carta organisasi kelas ,

jadual waktu kelas,

jadual bertugas .

plan kedudukan murid

Program / aktiviti Keceriaan kelas hendaklah djalankan


dengan kadar segera.

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU TINGKATAN)
5.Pastikan perabot dalam kelas mencukupi dan
sebarang kekurangan dan kerosakan sila lapor
dengan segera.(M/S: 116)
6.Pastikan peralatan kebersihan & keceriaan kelas
lengkap dan mencukupi.(Penyapu,pengaut
sampah,bakul sampah,pemadam papan hitam)
7.Pastikan setiap murid memiliki :
Buku Maklumat Murid
Buku /Kad Kesihatan Murid
Buku Rekod Kokurikulum
Nombor Daftar Murid Dalam Buku Daftar Sekolah
Dan Maklumat Murid Dikemaskini

DASAR PENGURUSAN HEM


( GURU TINGKATAN)
8.Pastikan maklumat APDM/SMM murid lengkap dan
kemaskini.
9.Kenalpasti murid miskin /kurang bernasib baik dan anak
yatim yang memerlukan bantuan dari segi kebajikan.
10. Kenal pasti murid yang bermasalah disiplin (untuk
tindakan intervensi seterusnya pengecualian sebarang
bentuk bantuan)
11.Kenalpasti murid bukan warganegara Malaysia
12.Pastikan semua murid telah menjelaskan semua bayaran
yang telah ditetapkan.
13.Kenalpasti murid yang tinggal di asrama SMKBR
14.Pastikan setiap kelas mempunyai ;

Buku Jadual Kedatangan Murid

Buku Kawalan Kelas

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU TINGKATAN)
TARIKH / TEMPOH MELENGKAPKAN MAKLUMAT
DALAM BUKU JADUAL KEDATANGAN MURID :
Bagi murid tingkatan 2 ,3 & 5 ;
mesti dilengkapkan dalam tempoh 1

minggu selepas hari pertama sesi


persekolahan bermula
(11 Januari 2016)
Bagi murid tingkatan 1 & 4 ;
mesti dilengkapkan dalam tempoh 1 bulan
selepas hari pertama sesi persekolahan
bermula
(05 Februari 2016 )

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU TINGKATAN)
PENYERAHAN NAMA MURID MISKIN, ANAK
YATIM / YATIM PIATU & YANG MEMERLUKAN
BANTUAN
Kenal pasti secepat mungkin.
Serah segera
Tarikh akhir : 22 Januari 2016

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU TINGKATAN)
Tindakan Murid Ponteng Sekolah (M/S:117-121):
1.Dapatkan maklumat ketidakhadiran murid
2.Telefon penjaga
3.Surat Amaran 1, 2, dan 3 (Akhir)
5.Surat Buang Sekolah
- isi dengan lengkap.
- hantar ke pejabat (En.Ramli bin Pagi)
untuk tujuan rekod amaran.
6. Sila maklumkan kepada PT N17 Data untuk
tindakan SSDM,APDM/SMM

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU TINGKATAN)
Murid Berpindah Keluar / Masuk Sekolah

Pastikan :
Borang senarai semak dokumen yang perlu dibawa oleh
murid yang berpindah sekolah
(pindah keluar/masuk) dilengkapkan(M/S:78 & 79)
o Lengkapkan Borang Semakan Kekemasan Diri Murid
Yang Berpindah Masuk (M/S : 109)
Tindakan oleh guru tingkatan / penyelaras tingkatan
dan guru B&K

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU BERTUGAS MINGGUAN)
1.Pastikan data kehadiran murid ke sekolah
dikumpulkan dan dianalisa setiap hari .
Borang analisa kehadiran harian murid
hendaklah dihantar kepada PT N17 Data & GPK
HEM setiap hari selewat-lewatnya waktu yang
ketiga.
2.Analisa kehadiran murid mingguan juga
hendaklah dilengkapkan dan dilaporkan dalam
laporan guru bertugas mingguan.

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU BERTUGAS MINGGUAN)
3.Buku Pertandingan kebersihan dan keceriaan
kelas hendaklah dilengkapkan oleh guru
bertugas mingguan setelah pemantauan dan
pemeriksaan dijalankan
4.Buku laporan kantin sekolah dilengkapkan oleh
guru bertugas mingguan setelah pemantauan
dan pemeriksaan dijalankan. Jika ada isu atau
kes serius berhubung pengurusan dan
perkhidmatan kantin sekolah perlu dimaklumkan
segera secara lisan kepada GPK HEM dan J/K
Kantin sekolah

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU BERTUGAS MINGGUAN)
5.Guru yang namanya di atas sekali adalah ketua
kepada guru bertugas mingguan dan
bertanggung jawab untuk menyelaraskan agihan
tugas bagi guru yang bertugas pada minggu
berkenaan.
6.Setiap hari mesti ada guru bertugas di pintu
pagar A dan B pada waktu pagi bagi memantau
kehadiran murid dan pada waktu balik bagi
memantau pengurusan murid pada waktu balik
sekolah. Seorang guru bertugas perlu berada di
tapak perhimpunan pada waktu pagi

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU BERTUGAS MINGGUAN)
7. Kenderaan murid tidak dibenarkan dibawa
masuk ke dalam kawasan sekolah.
8. Motorsikal murid hendaklah diletakkan di
kawasan parkir motorsikal murid yang telah
ditetapkan dengan teratur.
9. Murid dilarang menunggang motorsikal dalam
kawasan sekolah (kod e-SSDM : K01)
10. Murid sakit semasa sesi persekolahan :
-sila hubungi penjaga terlebih dahulu

DASAR PENGURUSAN HEM


(GURU BERTUGAS MINGGUAN)
Buku laporan bertugas
Buku laporan kantin/ kawalan kantin
Buku Pertandingan kelas terbersih
Buku Rekod Pemantauan Perkhidmatan
Kawalan Keselamatan Sekolah
Buku Rekod Pemantauan Perkhidmatan
Pembersihan Sekolah
Mengendalikan perhimpunan pagi
Membantu Mengawasi disiplin pelajar

LEMBAGA DISIPLIN DAN


PENGAWAS
(i). Sila rujuk bidang tugas JK masing-masing.
(ii).Diharapkan
JK Disiplin dan Pengawas
dapat menjalankan tugas yang lebih mantap
dan berkesan khususnya bagi memperkasakan
Pengawas Sekolah pada tahun ini.
(iii) Pada tahun ini, sasaran sekolah ialah
Sifar
Disiplin
Berat
bermaksud
tiada
masalah disiplin berat pada tahun ini.

LEMBAGA DISIPLIN DAN


PENGAWAS

(iv)JK Disiplin dan Pengawas akan mengadakan


mesyuarat pertama pada masa yang terdekat
ini.

v)Unit Disiplin dan Pengawas dapat menyusun


pelan
tapak
perhimpunan
murid
agar
pengurusan murid sebelum, semasa dan selepas
perhimpunan rasmi sekolah dapat diuruskan
dengan berkesan

LEMBAGA DISIPLIN DAN


PENGAWAS

(vi) Guru Disiplin / Guru B&K perlu merancang program


prevensi dan intervensi dengan memberi taklimat /
membacakanPeraturan Disiplin Sekolah pada setiap
Perhimpunan Rasmi Sekolah Hari Isnin

(vii) Pastikan Jadual bertugas pengawas dan ada


pengawas bertugas waktu pagi dan waktu rehat
di lokasi-lokasi tertentu seperti pintu pagar, tapak
perhimpunan, kantin, tandas, bangunan sekolah
kawasan larangan dan lain-lain

(viii)Kelab Penjegahan Jenayah perlu buat


program dengan kerjasama PDRM & MCPF

LEMBAGA DISIPLIN DAN


PENGAWAS

(ix) Perlu merancang program/kursus motivasi , kursus


kepimpinan dan pelbagai kemahiran untuk
memperkasakan pengawas

(x) Mengadakan lawatan banch mark untuk pengawas


Sekolah

(xi) Memberi panghargaan kepada Pasukan Pengawas


Sekolah

(xii)Memberi bimbingan yang berkesan kepada pengawas

GURU BIMBINGAN & KAUNSELING


Program Orientasi Murid Tingkatan 1 dan 4
04 hingga 08 Januari 2016
- Kertas Konsep Program
- Tentatif program
- Senarai J/Kuasa
Guru B&K juga diminta buat kajian ponteng
Sekolah (KU HEM)

GURU BIASISWA

Menubuhkan Jawatankuasa Bantuan Sekolah


Mengadakan mesyuarat untuk menyemak dan
menapis senarai nama murid yang layak
menerima bantuan

GURU BIASISWA
Peraturan pengeluaran wang:
Permohonan seminggu sebelum dan ditandatangani oleh
penjaga.
Kelulusan ;
- bawah RM 200 guru biasiswa,
- RM 200-300 pk HEM,
- RM 300 keatas-Pengetua
Murid / penjaga hanya dibenarkan menyimpan buku selama 3
hari sahaja.
Pengeluaran melebihi jumlah yang diluluskan akan diberi
amaran dan dikenakan tindakan disiplin
Pemulangan buku kepada murid tingkatan 5
Hendaklah direkodkan
nama murid, tingkatan, no.kad
pengenalan , no.akaun, baki terakhir , tarikh serahan dan
tandatangan penerima

UNIT SPBT
i.Mana-mana buku teks yang tidak cukup hendaklah
melaporkannya secara bertulis terus ke JPN
up: Penyelia Buku Teks
ii.Rujuk Perincian Takwim Unit HEM 2016 untuk tindakan
selanjutnya.
iii.Bagi pelajar yang tidak memulangkan buku teks atau
menghilangkan buku teks, sila buat laporan bertulis untuk
diambil tindakan ke atas pelajar yang terbabit
Sila buat tindakan segera untuk mendapatkan stok
lebihan buku teks dari sekolah lain

UNIT KEBERSIHAN ,KESIHATAN


DAN
KESELAMATAN ( 3K) DAN KANTIN

Pemantauan kendiri untuk kantin dan aedes hendaklah dijalankan.


Laporan hendaklah dihantar sesalinan ke PPD MT, Unit HEM JPN
dan Pejabat Kesihatan Melaka Tengah. Tindakan oleh SU Kantin dan
SU Aedes.

Borang boleh diperolehi di pejabat sekolah.

Denda jentik-jentik nyamuk aedes ialah RM500.00 tanpa rayuan.

Pemantauan kantin Jabatan Kesihatan akan bermula bulan Januari.

Sekolah adalah kawasan LARANGAN merokok bagi semua warga


sekolah.

Program 3K hendaklah dijalankan seperti biasa. 3K bukan untuk


pertandingan tetapi untuk kepentingan sekolah dan warganya.

JK Kantin adakan peti aduan dan sebarkan kepada warga sekolah.


JK Keselamatan pastikan peti aduan ada disediakan di sekolah dan di
asrama
Siasat jika ada aduan dan adakan mesyuarat sekerap yang mungkin.

UNIT KEBAJIKAN
i.Untuk penjaga pelajar yang berpendapatan RM1500 ke
bawah boleh didaftarkan di bawah
e- kasih lihat laman web e Kasih.
ii.Skim Takaful Pelajar Malaysia Percuma
Pastikan
hanya murid warganegara sahaja yang
menerima sebarang bentuk bantuan kebajikan dan
sebagainya.
Guru
kelas : Kenalpasti jika ada murid bukan
warganegara yang bersekolah di SMK Bukit Rambai

PROGRAM SARANA PIBG


SEKOLAH

JAWATANKUASA MAJLIS PENDAFTARAN


MURID TINGKATAN 1 TAHUN 2016 DAN
SETIAUSAHA PIBG SEKOLAH:

rekodkan kehadiran penjaga


(ajk pendaftaran ibu bapa/penjaga)

JAWATANKUASA MAJLIS PENDAFTARAN


ASRAMA TAHUN 2016

TUGASAN SEBELUM BUKA SESI


PERSEKOLAHAN 2016
Jawatankuasa pendaftaran murid tingkatan 1
- 31 Disember 2015 (8.00 am 10.30 am)
Jawatankuasa pendaftaran asrama murid tingkatan 1
- 31 Disember 2015 (10.30 am- 12.00 pm)
Jawatankuasa pendaftaran murid tingkatan 2,3 dan 5
-- 31 Disember 2015 (10.30 am-12.00 pm)
Jawatankuasa pendaftaran asrama murid tingkatan
2 hingga 5
- 31 disember 2015 (12.00 pm- 2.00pm)
Pelan tapak perhimpunan sekolah ikut kelas &
tingkatan

PROGRAM TRANSFORMASI
ASRAMA HARIAN
Dasar KPM yang melibatkan semua warga
sekolah dalam program Asrama
Fokus TAH:
KPM mensasarkan 4 aspek

A.Pengurusan & Pentadbiran

B.Penjanaan Kejayaan Akademik

C.Pembangunan Sahsiah & Disiplin

D.Penjanaan Kejayaan Kokurikulum & Sukan

JPN Melaka mensasarkan 2 aspek

Program Kemahiran Belajar (B5)

Program Kemahiran kepimpinan(C3)

Menyediakan Pelan Strategik Khusus untuk

Kebitaraan Kokurikulum dan Sukan

PROGRAM TRANSFORMASI
ASRAMA HARIAN
Program Ayahanda dan Bonda
Setiap murid asrama akan mempunyai bapa / ibu angkat
yang terdiri dari guru dan kakitangan sekolah.
Unit bimbingan dan kaunseling rancang modul
Pelapuran bulanan oleh unit B&K
Rekod perjumpaan murid bersama ibu/bapa angkat

PROGRAM TRANSFORMASI
ASRAMA HARIAN
GPA ASRAMA

mesti mengatasi GPS

penetapan GPA JPN Melaka : 1.93

KPI
KPM / KPPM & PENGARAH JPN
KPI KPM / KPPM (Disiplin Murid):
Ponteng : target % kehadiran sekolah 95% setahun
Kes Buli Menurun
Kes Jenayah Menurun

DTP
(DISTRICT TRANFORMATION
PROGRAM)
DTP (District Tranformation Programe) Wajib

dilaksanakan mulai 2015


Setiap Sub Unit HEM diminta buat satu
perancangan program berdasarkan NBOS
Contoh: Program Meningkatkan % kehadiran
murid
Contoh : Sayangi Buku Anda
Contoh : Makanan Sihat
Akan ada program SUHAKAM masuk sekolah untuk
kurangkan salahlaku murid
Fokus DTP : penjagaan hak asasi murid disekolah

DTP
(DISTRICT TRANFORMATION
PROGRAM)
AMALAN TERBAIK PENGURUSAN

BIMBINGAN DAN KAUNSELING MURID DI


SEKOLAH
AMALAN TERBAIK PENGURUSAN DISIPLIN
MURID DI SEKOLAH
AMALAN TER BAIK PENGURUSAN BILIK
BIMBINGAN DAN KAUNSELING DI SEKOLAH
AMALAN TERBAIK PENGURUSAN BILIK
DISIPLIN DI SEKOLAH

AMANAT
DATO` SRI KPPM
Program KPPM turun padang akan diteruskan

pada tahun 2016.


Sila kenalpasti wajah Dato` Sri KPPM
Sila digest / fahami PPPM
5 aspirasi Sistem Pendidikan Malaysia
Akses
Kualiti
Ekuiti
Perpaduan
kecekapan

AMANAT
DATO` SRI KPPM
6 aspirasi murid iaitu 6 ciri utama yang diperlukan
oleh setiap murid untuk berupaya bersaing pada
peringkat global:
Setiap murid akan mempunyai :
Pengetahuan
Kemahiran berfikir
Kemahiran memimpin
Kemahiran dwibahasa
Etika dan kerohanian
Identiti nasional
11 Anjakan Utama Untuk Mentransformasikan
Sistem pendidikan Malaysia

AMANAT
DATO` SRI KPPM
Tag Line sejak 2015
Membina Ilmu Menyempurnakan Akhlak
Conference Call KPPM ke PPD
Membudayakan akhlak disemua peringkat
Meningkatkan murid high humanity
Murid mengamalkan budaya SAPAAN,MEMBERI
LALUAN,KEBERSIHAN.
Seimbangkan kecemerlangan ilmu dengan akhlak

AMANAT PPD
Keselamatan Sekolah:
Mulai tahun 2015 dijadikan KPI Pengetua.
Antara perkara yang dititikberatkan:
Keselamatan pagar
Keselamatan asrama
Keselamatan bilik kelas & bilik khas
Keselamatan persekitaran sekolah
Kesedaran tentang kebersihan alam sekitar:
Kebersihan tandas
Kebersihan persekitaran sekolah
Kebersihan asrama

AMANAT PPD
Pengawasan Guru terhadap setiap aktiviti murid:

Setiap aktiviti murid sama ada aktiviti dalam kelas, aktiviti


persatuan/kelab/sukan atau aktiviti luar kelas dan sebagainya perlu
ada pengawasan guru
Aktiviti anjuran pihak luar :

Sebarang aktiviti anjuran pihak luar perlu ada kebenaran Pengarah


Pendidikan Melaka
Gangguan Seksual:
Sebarang bentuk gangguan seksual sama ada dalam bentuk
gangguan fizikal dan bukan fizikal seperti chat @ post dalam laman
sosial adalah ditegah
Dasar guru penyayang:
Perlu diamalkan dan dihayati ( SPI BIL. 6 TAHUN 1995)
Unit B&K diminta menyediakan jadual pentadbir bertugas
di pintu pagar sekolah

AMANAT PPD
Pengurusan PIBG:
Isi data SARANA online
Kumpulan sokongan ibubapa ditubuhkan disekolah
Rebut peluang memenangi anugerah PIBG cemerlang
kebangsaan
Tindakan Disiplin Murid:
Perlu ada mesyuarat sidang kes oleh J/K Disiplin
Murid diberi hak mempertahankan diri
Mesti dikeluarkan surat pemberitahuan tindakan /
hukuman
Mesti dilampirkan minit mesyuarat sidang kes
Tidak perlu membawa rotan berjalan dalam kawasan
sekolah

PENCAIRAN MAKLUMAT
Guru yang mewakili Pengetua/GPK ke program
Taklimat/Mesyuarat/Kursus/Bengkel sila
sampaikan atau taklimatkan input/maklumat
program/tindakan yang perlu dilaksanakan
Sediakan minit curai

PELAKSANAAN AKTIVITI / PROGRAM /


MAJLIS RASMI SEKOLAH
Bagi memastikan setiap program /majlis rasmi sekolah
berjalan lancar dan tiada sebarang kecacatan /
kelemahan yang berulang dan boleh menjejaskan imej
sekolah maka setiausaha / penyelaras program perlu
menyediakan :
Kertas cadangan
Senarai semak program
One Page Project Manager (OPPM)
Post mortem program
Pelaporan dan dokumentasi

MAJLIS ASRAMA SEKOLAH

MESYUARAT JAWATANKUASA MAJLIS ASRAMA


Kali 1 / 2016

Tarikh
Masa
Tempat

:
:
:

13 Januari 2016 (Rabu)


8.45 malam
Dewan makan Asrama

Senarai J/K HEM 2016


Sila

semak
Buku Panduan pengurusan dan
Takwim Sekolah 2016
MS 45-51

Lampiran Bahan Pengurusan


Unit HEM
Sila

rujuk muka surat:


54 hingga 121

Senarai Semak Guru Tingkatan

Sila

rujuk muka surat:


101 hingga 121

TERIMA KASIH

SELAMAT
MENJALANKAN TUGAS
DI TAHUN 2016

Anda mungkin juga menyukai