Anda di halaman 1dari 9

MOHD YUSOFF BIN WALAT

SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA


08500 KOTA KUALA MUDA
KEDAH

GURU BESAR
SEKOLAH KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA
08500 KOTA KUALA MUDA
KEDAH
Tuan,
PENYERAHAN TUGAS
Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.
2.
Untuk makluman pihak tuan, saya akan mula bertugas di SK BUKIT
MERIAN , KEDAH pada 1 April 2016.
3.
Sehubungan dengan itu, saya menyerahkan tugas dan tanggungjawab
saya sebagai Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid Gred DG 41 di Sekolah
Kebangsaan Kota Kuala Muda, Kota Kuala Muda seperti ketetapan berikut :
3.1
3.2

Tarikh Penyerahan : 21 April 2016


Tarikh Kuatkuasa : 01 April 2016

4.
Saya merakamkan ucapan terima kasih di atas segala bimbingan, nasihat
dan tunjuk ajar yang telah diberikan oleh pihak tuan sepanjang perkhidmatan
saya di sini. Segala jasa dan kerjasama dari pihak tuan amatlah saya hargai.
Sekian.
BERKHIDMAT UNTUK NEGARA
Saya yang menurut perintah,
.
(MOHD YUSOFF BIN WALAT )
1

KANDUNGAN

Perkara
I

Surat Penyerahan Dan Akuan Terima Nota Serah


Tugas

II

Senarai Tugas Jawatan

III

Kedudukan Terakhir Tugas tugas yang belum


selesai

IV

Senarai Harta benda/Peralatan Pejabat

Kedudukan Kewangan / Akaun dan lain-lain

VI

Fail Meja

VII

Manual Prosedur Kerja

VIII

Hal-Hal Lain

Muka
Surat

SURAT PENYERAHAN DAN


NOTA AKUAN TERIMA NOTA SERAH TUGAS

Adalah saya

MOHD YUSOFF BIN WALAT

yang memegang

jawatan PENOLONG KANAN HAL EHWAL di SEKOLAH


KEBANGSAAN KOTA KUALA MUDA, 08500 KOTA KUALA MUDA,
KEDAH DARUL AMAN
dari 16 DISEMBER 2015 HINGGA 30 MAC 2016 bersama-sama
ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan
Perkhidmatan Awam melalui surat Bil.JPA 193/6/3-4(20) bertarikh 29
Julai 1985.Disertakan juga bersama ini Fail Meja/Manual Prosedur
Kerja/Lampiran A*.
Diserahkan oleh :

Disemak oleh:

Tandatangan:

Tandatangan :

Nama: MOHD YUSOFF BIN WALAT


(Pegawai yang akan bertukar)

Nama:
(Ketua Jabatan)

Adalah saya SALINA BINTI SAAD yang mengambilalih jawatan


PENOLONG KANAN HEM di SK KOTA KUALA MUDA , KOTA KUALA
MUDA
mulai 01 APRIL 2016 megaku telah menerima satu (1) salinan Nota
Serah
Tugas,Fail Meja/Manual Prosedur Kerja dan Lampiran A*
Diterima oleh :

Disaksikan oleh :

Tandatangan:

Tandatangan:

Nama: SALINA BINTI SAAD


Nama:..............................................
(Pegawai yang mengambilalih)

(Ketua Jabatan )

MAKLUMAT PEGAWAI
NAMA

: MOHD YUSOFF BIN WALAT

JAWATAN HAKIKI

: PENOLONG KANAN HEM

GRED JAWATAN : HAKIKI 32 / DG41(KUP)


BAHAGIAN/UNIT
KUALA MUDA

: SK KOTA KUALA MUDA, 08500 KOTA

TARIKH MEMEGANG JAWATAN : 16 DISEMBER 2015


TARIKH PENEMPATAN : 01 APRIL 2016

SENARAI TUGAS GURU


Matlamat guru adalah untuk mencapai Dasar Pendidikan Kebangsaan
(DPK) dan Falsafah Pendidikan Kebangsaan (FPK).
Bertanggungjawab kepada Kementerian Pendidikan , Pengarah
Pendidikan negeri, pejabat Pelajaran Daerah dan sekolah di dalam
merancang, menyelaras, melaksana dan mengambil tindakan susulan
ke atas perkara-perkara berikut :

Menjalankan tugas-tugas Guru besar semasa ketiadaan Guru


Besar.

Mengajar sebilangan waktu menhajar mengikut arahan Guru


Besar.

Bertanggungjawab kepada Guru Besar dalam hal kurikulum,


pentadbiran, hubungan kemasyarakatan dan keselamatan.

Membantu guru Besar menyelia dan menilai pengajaran dan


pembelajaran di sekolah

Membantu Guru Besar dalam semua aspek perancangan dan


pengurusan sekolah.
4

SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

Bil

Perkara

1.

Meja Guru

2.

Kerusi

Kuantiti
1

Catatan

1
1
3.

Komputer Desktop
1

4.

Printer Epson
-

5.

Almari Besi
-

6.

Meja kecil

7.

Rak buku

8.

Rak Majalah

2
-

KEDUDUKAN TERAKHIR TUGAS-TUGAS YANG BELUM SELESAI


5

Tugas-tugas yang
belum selesai
1. Pengumpulan
Data RMT

2. Pembayaran
Bantuan KWAPM

Kedudukan
sekarang

Tindakan
Susulan yang
diperlukan

Rujukan
Fail/Pegawai
Berkaitan

Setiausaha RMT
sedang mengisi
borang yang
disediakan

Hantar Softcopy
dan hardcopy ke
PPD selewatlewatnya
21/4/2016

SKKKM/40/007/1

Pengumpulan
buku akaun BSN
Senarai nama
murid yang
diluluskan
mendapat
bantuan

Pastikan
duit
bantuan
dialam
akaun
sekolah.
Kreditkan
duit
bantuan
pada murid
yang telah
diluluskan.

Kedudukan Kewangan / Akaun dan lainlain


6

SKKKM/20/008/4JLD.
3

(Hanya perlu disediakan oleh pegawai-pegawai yang berkaitan


sahaja)
1. Jika Ketua Panitia boleh nyatakan baki wang PCG yang
tinggal.
2. Jika Penyelaras / Bendahari Tahun , Sila sertakan Penyata
Kewangan yang berkaitan.

Fail Meja
(Hendaklah disertakan sebagai Lampiran A 1)
7

SUMBER DI BAWAH KAWALAN

BI
L
1
2
3
4

PERKARA

JUMLAH

Kantin sekolah
RMT
Bantuan KWAPM

1
154 peserta
133 peserta

CATATAN

Anda mungkin juga menyukai