Anda di halaman 1dari 5

Kode MK ANama MK A

SKS Asal Nilai HurufKode MK Ba


Nama MK Ba
Nilai AngkaValid (Bila Valid isi dengan Angka 1. Bila tidak, isi den
engan Angka 1. Bila tidak, isi dengan Angka 0)
Kode MK BNama MK Semester SKS Nilai Min Wajib / Pilihan
WAT.1.01 Agama 1 2 2 Wajib
WAT1011 AGAMA 1 2 1 Wajib
WAT.1.02 Pancasila 1 2 2 Wajib
WAT1021 PANCASILA 1 2 1 Wajib
WAT.1.03 Kewargane 1 2 2 Wajib
WAT1031 KEWARGA 1 2 1 Wajib
WAT.1.04 Bahasa Ind 1 2 2 Wajib
WAT1041 BAHASA IN 1 2 1 Wajib
WAT.1.06 Bahasa Ingg 1 2 2 Wajib
WAT1061 BAHASA IN 1 2 1 Wajib
WAT.2.01 Ilmu Biome 1 4 2 Wajib
WAT2011 ILMU BIOM 1 4 1 Wajib
WAT.3.01 Psikologi 1 2 2 Wajib
WAT3011XPSIKOLOGI 1 2 1 Wajib
WAT.4.01 Konsep Da 1 2 2 Wajib
WAT4011 KONSEP D 1 2 1 Wajib
WAT.1.07 Bahasa Ingg 2 2 2 Wajib
WAT.2.02 Gizi dan Di 2 2 2 Wajib
WAT.2.03 Patofisiolo 2 2 2 Wajib
WAT.2.04 Farmakolog 2 3 2 Wajib
WAT.3.03 Etika Kepe 2 2 2 Wajib
WAT.3.04 Promosi Ke 2 2 2 Wajib
WAT.4.02 Keperawat 2 5 2 Wajib
WAT.4.05 Komunikas 2 2 2 Wajib
WAT.1.05 Kewirausa 3 2 2 Wajib
WAT.1.08 Bahasa Ingg 3 2 2 Wajib
WAT.1.09 Pendidikan 3 2 2 Wajib
WAT.4.03 Metodolog 3 2 2 Wajib
WAT.4.04 Dokumenta 3 2 2 Wajib
WAT4043 DOKUMENT 3 2 1 Wajib
WAT.4.07 Manajemen 3 2 2 Wajib
WAT.5.01 Praktik Kl 3 3 2 Wajib
WAT.5.02 Keperawata 3 3 2 Wajib
WAT.5.03 Praktik Kl 3 2 2 Wajib
WAT.1.10 Teknologi 4 2 2 Wajib
WAT.3.02 Antropolog 4 2 2 Wajib
WAT.4.06 Manajemen 4 2 2 Wajib
WAT.5.04 Keperawata 4 3 2 Wajib
WAT.5.05 Praktik Kl 4 2 2 Wajib
WAT.5.12 Keperawat 4 2 2 Wajib
WAT.5.13 Praktik Kl 4 2 2 Wajib
WAT.6.07 Keperawat 4 3 2 Wajib
WAT.7.01 Metodologi 4 2 2 Wajib
WAT.5.06 Keperawat 5 3 2 Wajib
WAT.5.07 Praktik Kl 5 2 2 Wajib
WAT.5.08 Keperawata 5 3 2 Wajib
WAT.5.09 Praktik Kl 5 2 2 Wajib
WAT.5.10 Keperawata 5 3 2 Wajib
WAT.5.11 Praktik Kli 5 2 2 Wajib
WAT.6.05 Keselamata 5 2 2 Wajib
WAT.6.06 Home Care 5 2 2 Wajib
WAT.6.01 Keperawata 6 4 2 Wajib
WAT.6.02 Keperawata 6 3 2 Wajib
WAT.6.03 Keperawata 6 2 2 Wajib
WAT.6.04 Praktik La 6 2 2 Wajib
WAT.7.02 Karya Tulis 6 3 2 Wajib
Nilai HurufNilai AngkNilai BawaNilai Atas
A 4 78.5 100
B 3 67.5 78.49
C 2 55.5 67.49
D 1 40.5 55.49
E 0 0 40.49