Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2

MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2C


TARIKH/HARI: 22.10.19 / SELASA MASA: 7.40-8.40
BIDANG PEMBELAJARAN NOMBOR DAN OPERASI TAJUK TAMBAH DAN TOLAK

STANDARD KANDUNGAN: 2.1 / 2.2

STANDARD PEMBELAJARAN: LATIHAN KUIZ

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Membaca dan menjawab latihan kuiz

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat membaca, memahami dan menjawab latihan kuiz

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid diberi latihan soalan dalam bentuk kuiz.


&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid menyalin soalan kuiz dalam buku latihan.
3. Perbincangan jawapan/ penyemakan

ABM/ BBM: Video Edaran/ Lembaran Kerja Modul

/ Buku Kerja/ Rujukan / Gambar/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Kad manila

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan / Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat Mengaplikasi / Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN / Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian / Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Team interview Peta I-Think
/
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2C
TARIKH/HARI: 24.10.19 / SELASA MASA: 7.40-8.40
BIDANG PEMBELAJARAN SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK UNIT PANJANG / JISIM

STANDARD KANDUNGAN: 6.1 / 6.2

STANDARD PEMBELAJARAN: LATIHAN KUIZ

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Membaca dan menjawab latihan kuiz

KRITERIA KEJAYAAN: 1. Murid dapat membaca, memahami dan menjawab latihan kuiz

AKTIVITI PENGAJARAN 1. Murid diberi latihan soalan dalam bentuk kuiz.


&PEMBELAJARAN (PDP): 2. Murid menyalin soalan kuiz dalam buku latihan.
3. Perbincangan jawapan/ penyemakan

ABM/ BBM: Video Edaran/ Lembaran Kerja Modul

/ Buku Kerja/ Rujukan / Gambar/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Kad manila

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan / Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat Mengaplikasi / Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN / Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian / Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Team interview Peta I-Think
/
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________


RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN TAHUN 2
MATAPELAJARAN: MATEMATIK KELAS: 2C
TARIKH/HARI: 25.10.19 / JUMAAT MASA: 7.40-8.40
BIDANG PEMBELAJARAN SUKATAN DAN GEOMETRI TAJUK BENTUK 2D / 3D

STANDARD KANDUNGAN: 7.1/ 7.2

STANDARD PEMBELAJARAN: LATIHAN KUIZ

OBJEKTIF PEMBELAJARAN: Pada akhir pengajaran dan pembelajaran murid dapat:


1. Membaca dan menjawab latihan kuiz

KRITERIA KEJAYAAN: 2. Murid dapat membaca, memahami dan menjawab latihan kuiz

AKTIVITI PENGAJARAN 4. Murid diberi latihan soalan dalam bentuk kuiz.


&PEMBELAJARAN (PDP): 5. Murid menyalin soalan kuiz dalam buku latihan.
6. Perbincangan jawapan/ penyemakan

ABM/ BBM: Video Edaran/ Lembaran Kerja Modul

/ Buku Kerja/ Rujukan / Gambar/ Carta/Kad perkataan / Lain-lain = Kad manila

ELEMEN MERENTAS Bahasa Sains & Teknologi / Keusahawanan Kelestarian global


KURIKULUM (EMK):
TMK Kelestarian Alam Sekitar Patriotisme

STEM Pendidikan Kewangan / Kreativiti dan Inovasi

TAHAP PEMIKIRAN KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS RENDAH KEMAHIRAN BERFIKIR ARAS TINGGI

Mengingat Mengaplikasi / Menilai

/ Memahami / Menganalisis Mencipta

PETA PEMIKIRAN Peta bulatan Peta pokok Peta buih Peta buih berganda
i-THINK Peta dakap Peta titi Peta alir Peta pelbagai alir
PENILAIAN PENGAJARAN / Kuiz / Lisan Pembentangan Hasil kerja Murid
&PEMBELAJARAN (PDP):
Kerja Berkumpulan Pemerhatian / Lembaran Kerja Lain-lain : Kerja berpasangan

TAHAP PENGUASAAN BILANGAN MURID


(Nyatakan bilangan Murid)
TAHAP TAHAP 2 TAHAP 3 TAHAP 4 TAHAP 5 TAHAP 6
1
Strategi Pengajaran dan Round Table Permainan Gallery Walk
Pembelajaran Abad Ke-21 Think, Pair, Share Team interview Peta I-Think
/
Hot seat Pembentangan Nyanyian
Main Peranan
REFLEKSI: _____/ _____ orang murid dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberikan latihan pengayaan/ pengukuhan

_____/ _____ orang murid tidak dapat menguasai objektif pembelajaran dan diberi latihan pemulihan.

AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN DITANGGUHKAN KERANA:

Mesyuarat / kursus Aktiviti luar

Cuti rehat/ cuti sakit Program sekolah:________________________________