Anda di halaman 1dari 1

TUGAS STATISTIK

Berikut ini adalah data arus bongkar muat di pelabuhan Kendari dari tahun 2012
sampai 2018.

Bongkar Muat Peti


Tahun
No Kemas (TEUS)
(x)
(y)

0 2012 43,988
1 2013 45,797
2 2014 68,819
3 2015 74,123
4 2016 74,585
5 2017 75,124
6 2018 81,940

Pertanyaan :
1. Hitung nilai rata-rata bongkar muat peti kemas
2. Hitung simpangan baku bongkar muat peti kemas
3. Buat persamaan garis hubungan antara tahun sebagai x dengan bongkar muat peti
kemas sebagai y dengan menggunakan metode selisih kuadrat terkecil.
Y = f (x)