Anda di halaman 1dari 5

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN JASMANI

Matapelajaran: Pendidikan Jasmani

Tunjang : Kesukanan

Topik : Pengurusan

Subtopik : Pengurusan diri

Aktiviti : Amalan pemakanan untuk pertumbuhan

Tarikh : 17 Mac 2009

Waktu : 7.40 – 8.10 pagi

Kelas : 3 Teratai

Bil. Murid : L -14

P-14

Umur : 9 tahun

Pengalaman sedia ada :

- Murid boleh mengklasifikasikan jenis makanan.

Hasil pembelajaran :

Pada akhir pembelajaran, murid-murid akan dapat:

a) Psikomotor: Mengambil amalan pemakanan yang sihat.


b) Kognitif : Menyatakan kepentingan amalan pemakanan yang sihat.
c) Afektif : 1. Menghargai kesihatan tubuh badan

Penerapan nilai :-Kerjasama

-mematuhi arahan
Kemahiran berfikir :Menyatakan kepentingan amalan pemakanan yang sihat bagi
pertumbuhan.

Kesepaduan :Sains - piramid makanan

Strategi :Konstruktivisme-akses kendiri

Bahan sumber pengajaran dan pembelajaran (BSPP)

Bil. Bahan Sumber P & P Jumlah


1 Laptop 1
2 LCD 1
Bahagian/ Aktiviti Fokus Pembelajaran Organisasi BSPP /
Masa Catatan

Permulaan 1.Kehadiran -menyemak kehadiran murid


(5 minit) -
Permulaan

a)tayangan video -guru menayangkan video mengenai amalan pemakanan Di dalam kelas -laptop
-Guru mengaitkan kandungan video dengan topic pembelajaran -lcd
hari ini.

Perkemba- Gerak kerja kelas Piramid Makanan


ngan
(10 minit) - Guru menerangkan carta pyramid makanan kepada
murid
- Guru menerangkan kepentingan amalan pemakanan
yang sihat kepada murid.
Kemuncak Gerak kerja -guru membahagikan murid kepada 4 kumpulan.
(10 minit) berkumpulan
-setiap kumpulan diminta menyenaraikan langkah-langkah
Perbincangan dalam pengambilan makanan yang sihat.

Penutup 1) Rumusan
(5 minit)