Anda di halaman 1dari 13

‫! جوم فيكير‬ ‫!

جوم فيكير‬
‫جاري معلومت تنتغ‬ ‫اجوك بويي حيوان‬
‫‪.‬حيوان‪-‬حيوان اين‬ ‫‪.‬اين سجارا كرياتيف‬
‫! جوم فيكير‬ ‫! ‪Let’s think‬‬
‫‪Make a simple sentence.‬‬
‫بينا اية الين سجارا‬
‫‪.‬كرياتيف‬
Jom fikir !

Bincangkan faedah
mengerjakan solat
bagi setiap muslim.
Jom fikir ! Jom fikir !
Ramalkan apa yang Ramalkan apa yang berlaku
berlaku kepada manusia kepada tumbuhan
sekiranya tidak mendapat sekiranya tidak mendapat
keperluan asas. keperluan asas.
Jom fikir ! Jom fikir !
Cadangkan menu sihat
Cari maklumat
untuk hidangan sarapan,
tentang kepentingan
makan tengah hari dan
bahagian tubuh lain.
makan malam.
Jom fikir !

Bincangkan faedah
amalan menabung.
Jom fikir ! Jom fikir !
Bina ayat berdasarkan Lakonkan mengikut
kata perintah. intonasi yang betul
secara kreatif.
Jom fikir ! Jom fikir !
Hasilkan karya yang Hasilkan lukisan
terdiri daripada pelbagai bertemakan “Suasana
bentuk dan rupa Kampung ” menggunakan
menggunakan teknik media kering.
cetakan secara kreatif.
Jom lakukan !

Cipta gaya kreatif


semasa menyanyikan
lagu ini.
Jom lakukan ! Jom fikir !
Amalkan doa-doa ini Bincangkan faedah
sebagai rutin harian mengamalkan nilai-nilai
kita. murni dalam kehidupan
kita.
Jom fikir ! Jom fikir !
Sekiranya saya suka “ Membaca Jambatan Ilmu ”
membaca buku, saya akan Bincangkan.
___________________.
Jom fikir !
“ Masa Itu Emas ”
Bincangkan.
Jom fikir !
Jom fikir !
Cadangkan cara untuk
Ramalkan apa yang akan
memastikan kelas
berlaku sekiranya tiada
sentiasa bersih dan
peraturan dalam kelas.
ceria.