Anda di halaman 1dari 40

SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

SK SUNGAI KELAMBU,

JALAN MELOR, KG SG KELAMBU,

KERTAS KERJA 42700 BANTING, SELANGOR.

TRANSISI TAHUN 1 DISEDIAKAN OLEH,


NURULFADILLAH BINTI JAIS

SESI 2021 PENYELARAS TRANSISI TAHUN 1/2021

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1


SESI 2021

Prakata

Program Transisi merupakan satu program yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina
keyakinan diri mereka di sekolah rendah.

Program Transisi diorganisasi dalam 3 fasa iaitu Fasa Persediaan (11-19 Januari 2021), Fasa
Penyesuaian (20-29 Januari 2021) dan Fasa Kesediaan (1 Februari – 25 Mac 2021). Program ini
melibatkan 1 kelas tahun satu sahaja yang melibatkan seramai 16 orang murid. Program ini dirangka
dengan mengambil kira kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan
Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) dengan penekanan terdadap aspek sosioemosi, kognitif
dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang,
pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosioemosi untuk memulakan proses pembelajaran di
Tahun Satu pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama.

1
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Guru Besar SK Sungai
Kelambu, Encik Mohd Rahman bin Rabingan di atas sokongan dan galakan yang diberikan serta
melaksanakan perancangan Program Transisi tahun 2021. Tidak ketinggalan kepada YDP PIBG,
setiausaha dan AJK tersebut. Penghargaan juga kepada AJK Program Orentasi 2021, guru-guru
Tahun 1 dan semua pihak yang terlibat.

Kemaafan juga saya pohon sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan dalam Laporan
Pelaksanaan Program Transisi. Semoga ia dapat menjadi panduan dan teladan untuk masa depan.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

(NURULFADILLAH BINTI JAIS)

Penyelaras Program Transisi Tahun 1 2021


Program Transisi Tahun 1 2021
SK Sungai Kelambu, Banting.

1. PENDAHULUAN

Program Transisi Prasekolah ke Tahun Satu merupakan satu program yang telah dirangka dengan
tujuan untuk membantu kanak-kanak menghadapi perubahan diri dalam keadaan transisi dari
pendidikan tidak formal sama ada di rumah ataupun di prasekolah ke pendidikan formal di Tahun 1
Sekolah Rendah.
Adalah diharapkan kanak-kanak yang datang dari latar belakang yang berbeza akan dapat
menyesuaikan diri dan bersedia meneruskan pembelajaran formal. Seramai 51 orang murid tahun 1
akan mendaftar pada sesi 2021

2. KONSEP DAN COGANKATA

“ MINDA CERDAS MATA BERCAHAYA “

MINDA CERDAS :
Kemampuan murid Tahun 1 membina dan mengaplikasikan kemahiran berfikir secara aktif melalui
aktiviti berkumpulan dan saling membantu di antara satu dengan yang lain serta penglibatan yang
menyeluruh dalam aktiviti-aktiviti terancang menunjukkan minda cerdas

MATA BERCAHAYA :
Murid Tahun 1 ini dapat merasakan satu keseronokan untuk terus belajar bersama-sama dengan
kawan-kawan, suasana, persekitaran dan guru-guru baru.

3. RASIONAL

2
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Mengurangkan perbezaan pembelajaran supaya murid bersedia mengikuti program transisi Tahun 1
pada tahap yang hampir sama. Pengalaman positif pendidikan di prasekolah perlu diteruskan untuk
dimanfaatkan oleh semua murid.

4. MATLAMAT / TUJUAN

4.1 Murid dapat menyesuaikan diri dengan persekitaran guru-guru dan kawan-kawan baru
dalam masa yang singkat.

4.2 Dapat meningkatkan minat dan semangat murid – murid untuk datang ke sekolah tanpa
banyak masalah.

4.3 Guru-guru dapat menyelaraskan keperluan kognitif, emosi dan jasmani.

4.4 Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan murid dan murid, murid dan guru
dalam masa yang singkat.

4.5 Mengurangkan rasa malu, takut dan tidak yakin.

4.6 Mendedahkan murid dengan suasana persekitaran di sekolah baru.

4.7 Memupuk semangat kerjasama dikalangan murid.

4.8 Membina dan meningkatkan kemahiran murid yang lemah dan potensi diri mereka.

5. OBJEKTIF

5.1 Memperkembangkan sosio-emosi, menyesuaikan diri kepada persekitaran pembelajaran


yang formal.

5.2 Memperolehi pengetahuan dan kemahiran asas yang diperlukan oleh sukatan Tahun 1.

5.3 Mencapai tahap perkembangan kognitif yang hampir sama untuk memudahkan
pengajaran dan pembelajaran.

5.4 Menangani perbezaan murid yang masuk ke Tahun 1 dalam aspek kognitif, afektif dan
psikomotor serta latar belakang dan pengalaman.

5.5 Menyepadukan pendekatan prasekolah dengan pendekatan yang lebih formal di Tahun 1.

5.6 Melicinkan perjalanan pengurusan dan pentadbiran kurikulum sekolah

5.7 Mewujudkan keyakinan pihak sekolah dan kepercayaan ibu bapa terhadap keperluan
anak-anak mereka.

5.8 Sekurang-kurangnya 30 dari 51 murid menguasai kemahiran 3M.

3
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

6. SASARAN

6.1 Murid Tahun 1


6.2 Guru Tahun 1
6.3 Pihak sekolah
6.4 Ibu bapa
6.5 PIBG

7. PELAKSANAAN

Secara keseluruhannya, Program Transisi dan Guru Penyayang ini mengambil jangka masa selama 43
hari. Segala aktiviti perlu dirancang secara terperinci dan padat agar matlamat dan objektif tercapai
dengan jayanya.
Murid-murid akan menggunakan Kit Transisi Tahun 1 daripada BPK yang bersesuaian
dengan tahap mereka. Persediaan dan perlaksanaan program ini dibahagikan kepada tiga fasa utama :

4
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

8. AJK INDUK

Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu


Jalan Melor, Kampung Sungai Kelambu,
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan

AHLI JAWATANKUASA INDUK


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021

PENGERUSI : GURU BESAR

EN MOHD RAHMAN BIN RABINGAN

T.PENGERUSI : PENOLONG KANAN KURIKULUM

PN NOR HANIAH BINTI ABD RAHMAN

N.PENGERUSI 1 : PENOLONG KANAN HEM


PN MIMI HAIRANI BINTI MANSOR

N.PENGERUSI 2 : PENOLONG KANAN KO KURIKULUM


EN SAIFUL ANUAR BIN BASRAN

GURU PENYELARAS
TRANSISI : PN NURULFADILLAH BINTI JAIS

SETIAUSAHA : PN NOOR AZAKIAH BINTI ABD AZIZ

BENDAHARI : PN SITI AZIZAH BINTI MUHAMMAD

AJK : KETUA-KETUA PANITIA MATA PELAJARAN


KETUA-KETUA UNIT HEM
SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1 SESI
2021

5
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

9. AJK PELAKSANA

Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu


Jalan Melor, Kampung Sungai Kelambu,
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan

AHLI JAWATANKUASA PELAKSANA


PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1
SESI 2021

PENGERUSI : GURU BESAR

EN MOHD RAHMAN BIN RABINGAN

T.PENGERUSI : PENOLONG KANAN KURIKULUM

PN NOR HANIAH BINTI ABD RAHMAN

N.PENGERUSI 1 : PENOLONG KANAN HEM


PN MIMI HAIRANI BINTI MANSOR

N.PENGERUSI 2 : PENOLONG KANAN KO KURIKULUM


EN SAIFUL ANUAR BIN BASRAN

PENYELARAS TRANSISI : PN NURULFADILLAH BINTI JAIS

SETIAUSAHA : PN NOOR AZAKIAH BINTI ABD AZIZ

BENDAHARI : PN SITI AZIZAH BINTI MUHAMMAD

AJK : SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1 SESI


2021
EN MOHD HISHAMUDDIN BIN A KADIR
EN HAIRULNUZUL BIN NASIM
PN ASMAHANI BINTI MAD LIAS
PN NORAZAH BINTI AHMAD MARKEH
PN DAYANG YUSNITA BINTI YUSSOF
PN RAMNAH BINTI SHAFIE
PN ROZIAH BINTI SAMSI
PN NORAINI BINTI HASSIM

6
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

PN SITI AZIZAH BINTI MUHAMMAD


PN NOR HAWA BINTI AHMAD AHSAN

10. PELAN TINDAKAN

Sekolah Kebangsaan Sungai Kelambu


Jalan Melor, Kampung Sungai Kelambu,
42700 Banting, Selangor Darul Ehsan

PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG


TAHUN 1 SESI 2021
BIL PERKARA TARIKH CATATAN
1  Menubuhkan Jawatankuasa Induk dan 11 JANUARI Rujuk Carta
Pelaksana Program Transisi 2021
2  Mesyuarat Transisi Kali - 1 15 JANUARI AJK Program
 Merancang Aktiviti Program Transisi oleh 2021 Transisi
Jawatankuasa Pelaksanaan Aktiviti
Minggu Orientasi
3  Proses Penyediaan Fizikal Program 18 JANUARI Penolong Kanan
- Bilik Kelas Tahun 1 2021 Kurikulum /
Guru Tahun 1
4  Mesyuarat Guru Kali Pertama bagi Tahun 11 JANUARI Semua Staff
2021 2021

5  Taklimat Ibu Bapa dan Penjaga Murid 23 JANUARI Pentadbir


Tahun 1 2021 Semua Guru Kelas
Tahun 1 / AJK
Program Transisi
2021

6  Program Transisi & Guru Penyayang 20 JANUARI - Semua Guru


Tahun 1 25 MAC 2021

7  Penutup Transisi & Guru Penyayang 26 MAC 2021 Semua Guru

7
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

11. CADANGAN SENARAI NAMA GURU KELAS

SENARAI NAMA GURU KELAS TAHUN 1 SESI 2021

BIL GURU
1 PN NURULFADILLAH BINTI JAIS

2 PN NOOR AZAKIAH BINTI ABD AZIZ

12. KEWANGAN

12.1 Kutipan dari Penjaga dan PIBG

BIL PERKARA KUANTITI ANGGARAN CATATAN


HARGA
1 MODUL TRANSISI 51 Set x RM 7 RM 357.00 *Penjaga
JUMLAH RM 357.00
3 HADIAH PERTANDINGAN 10 x RM3 RM 30.00 PIBG
- MEWARNA
- TULISAN CANTIK
4 HADIAH SAGUHATI 51 x RM3 RM 153.00
JUMLAH RM 183.00

13. ENROLMEN MURID

ENROLMEN MURID TAHUN 1 SESI 2021

8
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Kumpulan JUMLAH

1 30 Orang
2 21 Orang
JUMLAH 51 Orang

28 orang lelaki
23 orang perempuan

14. CARTA GANTT PROGRAM

CARTA GANTT

PROGRAM TRANSISI DAN GURU PENYAYANG TAHUN 1 SESI 2021

BIL AKTIVITI JAN FEB MAC APR MEI JUN JUL OGO SEP OKT NOV DIS
1 Pendaftaran murid /

2 Program Orientasi /

3 Program Transisi / / /

4 Pengajaran KSSR / / / / / / / / /

5 Pentaksiran / / / / / / / / / / /
Berasaskan
Sekolah (PBD)
6 Pengumpulan / / /
Eviden Murid
7 Laporan dan / /
Rekod Pentaksiran
8 Perjumpaan / /
dengan Ibu bapa
9 Program Khas / / / / / /
(PEMULIHAN )
10 Penyediaan Bahan / / /
Bantu Belajar
(BBB)
11 Kursus Dalaman /

15. JADUAL TRANSISI 43 MINGGU

9
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

FASA
PENYESUAIAN
(Modul Orientasi)

10
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

20 JANUARI 2021 (RABU)


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.00-8.30  Bernyanyi dan membuat pergerakan mengikut lagu “Kalau Guru Tahun 1 mengikut
Rasa Gembira”.
jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
 Bercerita tentang perasaan dan keadaan sekolah.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Sampaikan Pesanan
 Aktiviti dilaksanakan secara kumpulan.
 Murid yang pertama dalam barisan memilih kertas yang
8.30-9.00 mengandungi satu ayat daripada kotak secara rawak. Guru Tahun 1 mengikut
 Murid perlu membaca dan menghafal ayat tersebut dan jadual
menyampaikan kepada murid yang kedua secara berbisik.
 Aktiviti ini akan teruskan sehingga ke murid yang terakhir
dalam kumpulan. Kumpulan yang dapat menghabiskan
giliran dengan cepat dan menyebut semula ayat dengan
betul dikira sebagai pemenang.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke bangunan RMT
9.00-10.00 Guru Tahun 1 mengikut
 Bergerak ke bangunan RMT
jadual
 Mengenal pasti laluan dan tempat cuci tangan.
 Berkenalan dengan pekerja.
10.00-10.30 Rehat
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.30  Berbincang keadaan fizikal, peraturan dan menu jadual
 Menggambarkan “Kantin Idamanku”

11.30-12.00 Aktiviti Fizikal Guru Tahun 1 mengikut


 Permainan mencari harta karun jadual
Aktiviti Pembelajaran
12.00-12.30 Numerasi Awal Guru Tahun 1 mengikut
 Meneroka nombor dan bentuk dalam kelas jadual
 Membentuk simbol nombor menggunakan doh

21 JANUARI 2021 (KHAMIS)


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- Rutin Kelas Guru Tahun 1
8.00  Ucap selamat mengikut jadual
 Bacaan doa

11
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Tertib tempat duduk


 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
8.00- Perbualan Awal
8.30  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan Guru Tahun 1
membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka mengikut jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
8.30- Literasi Awal
9.00 Telur Pecah
 Aktiviti dilaksanakan secara kumpulan.
Guru Tahun 1
 Murid bekerjasama dengan rakan untuk memadankan
mengikut jadual
huruf besar dan huruf kecil.
 Kumpulan yang paling cepat menghabiskan tugasan dan
dapat menyebut nama huruf dengan betul dikira sebagai
pemenang.
9.00- Aktiviti Suai Kenal
10.00 Permainan Bola
 Letakkan bola pingpong yang bertanda dengan nombor ke Guru Tahun 1
dalam kotak. mengikut jadual
 Murid memilih secara rawak bola ping pong tersebut dan
menjawab soalan.
10.00- Rehat
10.30  Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
10.30- Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1
11.00 Lawatan ke Tandas mengikut jadual
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan
 Menggambarkan “Tandas Idamanku”

11.00- Aktiviti Fizikal


Guru Tahun 1
11.30  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di mengikut jadual
padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak)
11.30- Aktiviti Pembelajaran
12.00 Numerasi Awal
Carta Jantina Kelas Guru Tahun 1
 Murid diberi pelekat merah mengikut jadual
 Setiap murid meletakkan pelekat mengikut jantina masing-
masing pada carta yang disediakan.

22 JANUARI 2021 (JUMAAT)

MASA PERKARA TINDAKAN

Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
8.00-8.30 Perbualan Awal Guru Tahun 1 mengikut
12
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan


membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Guru Tahun 1 mengikut
8.30-9.00 Doh Huruf
jadual
 Murid membuat doh.
 Murid membentuk doh menjadi huruf/perkataan.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Bilik Komputer Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan jadual
 Menggambarkan “Bilik Komputer Idamanku”
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Fizikal
Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.00  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di jadual
padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Lebih atau Kurang
 Guru menunjukkan kumpulan objek dan meminta murid
meletakkan objek lebih atau kurang daripada kumpulan Guru Tahun 1 mengikut
11.00-11.30 objek tersebut.
jadual
 Guru menggantikan objek dengan nombor, contohnya
nombor 4 dan meminta murid meletakkan nombor “lebih
daripada 4 “ atau “kurang daripada 4”.

25 JANUARI 2021 (ISNIN)


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.00-8.30  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan Guru Tahun 1 mengikut
membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
8.30-9.00 Literasi Awal Guru Tahun 1 mengikut
Label Peralatan Kelas jadual
 Murid berbincang peralatan dalam kelas yang hendak
dilabelkan.

13
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Murid menghasilkan label peralatan dan meletakkan di


tempat tersebut.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Bilik Pentadbiran Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan jadual
 Berkenalan dengan barisan pentadbiran.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal
Topi Saya! Guru Tahun 1 mengikut
jadual
10.30-11.30  Murid membuat topi pesta dan menghias mengikut
kreativiti serta menulis nama mereka.
 Murid memakai topi yang dihasilkan.
 Murid membaca dan menyebut nama pada topi rakan.
Aktiviti Fizikal
Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di jadual
padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Mencari Nombor Yang Hilang
 Murid mengambil batang ais krim secara rawak. Guru Tahun 1 mengikut
12.00-13.00
 Murid mengenal pasti nombor yang hilang pada batang ais jadual
krim dan mencari pengepit kain yang ada nombor tersebut.

26 JANUARI 2021 (SELASA)


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.00-8.30  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan Guru Tahun 1 mengikut
membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal Guru Tahun 1 mengikut
8.30-9.00
 Menyanyi lagu huruf jadual
 Menyurih abjad
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Bilik Guru Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan jadual
 Berkenalan dengan barisan guru.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
14
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Aktiviti Suai Kenal


Kita Serupa
 Murid berdiri dalam bulatan.
 Guru memberi arahan, “Siapa yang pernah ke zoo, kumpul Guru Tahun 1 mengikut
di tengah”. jadual
10.30-11.30
 Minta beberapa orang murid di tengah bulatan
menceritakan pengalaman melawat zoo.
 Murid kembali ke bulatan.
 Ulang semula langkah di atas dengan arahan lain seperti
“siapa ada adik lelaki, kumpul di tengah”, “siapa suka
bermain bola, kumpul di tengah”.
Aktiviti Fizikal
Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di jadual
padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Mencari Nombor Yang Hilang
 Murid mengambil batang ais krim secara rawak. Guru Tahun 1 mengikut
12.00-12.30
 Murid mengenal pasti nombor yang hilang pada batang ais jadual
krim dan mencari pengepit kain yang ada nombor tersebut.

27 JANUARI 2021 (RABU)


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.00-8.30  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan Guru Tahun 1 mengikut
membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Corak Ikan
Guru Tahun 1 mengikut
8.30-9.00  Murid diberikan gambar ikan.
jadual
 Murid melemparkan dadu dan melukis satu garisan
berdasarkan titik pada permukaan dadu yang diperolehi.
 Aktiviti ini dilakukan mengikut giliran sehingga selesai.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Kawasan Bilik Darjah Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan jadual
 Menggambarkan “Bilik Belajar Idamanku”
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
10.30-11.30 Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1 mengikut
Kapal Terbang saya jadual
 Setiap murid diberi sehelai kertas dan diminta

15
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

menggambarkan diri sendiri (tidak dibenarkan menulis


nama dalam kertas)
 Murid membuat origami kapal terbang menggunakan
kertas tersebut dan meluncurkan ke udara.
 Setiap murid diminta mengutip satu kapal terbang dan
membukanya.
 Cari rakan berdasarkan gambaran pada kertas tersebut.
Aktiviti Fizikal
 Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00 padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak) jadual

Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Ulat Makan Epal Guru Tahun 1 mengikut
12.00-12.30  Murid memilih kad gambar epal secara rawak dan
jadual
menyebut nombor pada kad tersebut.
 Murid membuat lubang pada epal berdasarkan nombor
pada kad.

28 JANUARI 2021 (KHAMIS)


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.00-8.30  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan Guru Tahun 1 mengikut
membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Telur Pecah
 Aktiviti dilaksanakan secara kumpulan.
Guru Tahun 1 mengikut
8.30-9.00  Murid bekerjasama dengan rakan untuk memadankan
jadual
huruf besar dan huruf kecil.
 Kumpulan yang paling cepat menghabiskan tugasan dan
dapat menyebut nama huruf dengan betul dikira sebagai
pemenang.
Aktiviti Suai Kenal
Di Mana Saya?
 Guru meminta murid menunjukkan objek atau individu
seperti arahan berikut: Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00 Tunjukkan saya:
jadual
i. Objek yang berwarna….
ii. Di mana ….. (nama murid)
iii. Tempat duduk ….. (nama murid)
iv. Murid yang memakai cermin mata
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
10.30-11.00 Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1 mengikut

16
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Lawatan ke Bilik Sains jadual


 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan
 Menggambarkan “Bilik Sains Idamanku”

Aktiviti Fizikal
Guru Tahun 1 mengikut
11.00-11.30  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di jadual
padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Membuat rantai
 Guru menunjukkan rantai menggunakan kertas warna yang
disusun mengikut pola. Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00
 Murid mengenal pasti warna dan menceritakan pola rantai jadual
tersebut.
 Murid menghasilkan pola masing-masing.

29 JANUARI 2021 (JUMAAT)

MASA PERKARA TINDAKAN

Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa Guru Tahun 1 mengikut
 Tertib tempat duduk jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.00-8.30  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / bernyanyi dan Guru Tahun 1 mengikut
membuat gerakan kreatif / simulasi / persembahan boneka jadual
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Guru Tahun 1 mengikut
8.30-9.00 Doh Huruf
jadual
 Murid membuat doh.
 Murid membentuk doh menjadi huruf/perkataan.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Pusat Sumber Sekolah Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan jadual
 Menggambarkan “Pusat Sumber Idamanku”
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Fizikal
Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.00  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif (aktiviti di jadual
padang, permainan “Datuk Harimau”, bola sepak)
11.00-11.30 Aktiviti Pembelajaran Guru Tahun 1 mengikut
Numerasi Awal jadual
Lebih atau Kurang
 Guru menunjukkan kumpulan objek dan meminta murid
meletakkan objek lebih atau kurang daripada kumpulan
objek tersebut.
 Guru menggantikan objek dengan nombor, contohnya
nombor 4 dan meminta murid meletakkan nombor “lebih

17
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

daripada 4 “ atau “kurang daripada 4”.

FASA KESEDIAAN
(Modul PdP)

18
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

TEMA 1: SAYA SIHAT , SAYA SELAMAT


1 FEBRUARI 2021 (ISNIN) SUBTEMA: KITA JAGA KITA
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Awas COVID-19
8.00-9.00  Bersoal jawab dan berbincang berdasarkan gambar yang
berkaitan pandemik COVID-19 Guru BM
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Awas COVID-19
 Bersoal jawab dan berbincang berdasarkan gambar yang
9.00-10.00 berkaitan pandemik COVID-19 Guru BI
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Awas COVID-19 Guru Tahun 1 mengikut
 Menonton video bertajuk “Amalan Penjagaan Kesihatan”. jadual
10.30-11.30
 Murid berbincang dan bersoal jawab tentang video
tersebut.

Awas COVID-19
 Mendengar cerita berkaitan pandemik COVID-19.
 Murid berbincang dan bersoal jawab tentang cerita Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00
tersebut. jadual

Awas COVID-19
 Murid menghasilkan lukisan/poster tentang pandemik
COVID-19 secara individu/kumpulan dan berkongsi Guru Tahun 1 mengikut
12.00-13.00
dengan rakan. jadual

2 FEBRUARI 2021 (SELASA) SUBTEMA : KITA JAGA KITA


MASA PERKARA TINDAKAN
Mari Cuci Tangan
 Berbincang tentang kepentingan mencuci tangan dengan
7.30-8.30 Guru Tahun 1
cara yang betul.
mengikut jadual
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Mari Cuci Tangan
8.30-9.30  Berbincang tentang kepentingan mencuci tangan dengan Guru Tahun 1
cara yang betul. mengikut jadual
 Murid melaksanakan aktiviti cuci tangan dengan cara yang
betul.
Badan Saya Bersih Guru Tahun 1
19
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

9.30-10.00  Murid menyanyikan lagu anggota badan. mengikut jadual


Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Badan Saya Bersih
 Bercerita tentang kepentingan menjaga kebersihan anggota Guru Tahun 1
badan lain seperti gigi, kuku, rambut, telinga dan mengikut jadual
10.30-11.30
sebagainya.
 Bercerita tentang cara memberus gigi dengan betul
berdasarkan gambr dan melaksanakan aktiviti menggosok
gigi.
11.30- Badan Saya Bersih
Guru Tahun 1
12.30  Membaca dan menyalin/menulis perkataan berkaitan mengikut jadual
anggota badan.

3 FEBRUARI 2021 (RABU) SUBTEMA : KITA JAGA KITA


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ

8.00-9.00 Saya Pentingkan Kebersihan Guru Tahun 1 mengikut


 Memberi pandangan tentang gambar yang ditunjukkan. jadual
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Saya Pentingkan Kebersihan
9.00-10.00  Berbincang tentang cara dan kepentingan menjaga Guru Tahun 1 mengikut
kebersihan pakaian dan peralatan peribadi seperti kasut, jadual
pakaian, stokin, tudung, sapu tangan dan lain-lain.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Saya Pentingkan Kebersihan Guru Tahun 1 mengikut
11.30  Membaca dan memahami cerita ‘Hafiz yang Comot” jadual
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
11.30- Saya Pentingkan Kebersihan Guru Tahun 1 mengikut
12.30  Menghasilkan buku cerita kecil berkaitan pakaian dan jadual
peralatan peribadi.

4 FEBRUARI 2021 (KHAMIS) SUBTEMA : MAKANAN PILIHANKU


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 Jom Pilih Makanan Berkhasiat Guru Tahun 1 mengikut
 Bercerita tentang makanan kegemaran masing-masing. jadual
Jom Pilih Makanan Berkhasiat
8.00-9.00  Menonton dan berbincang tentang video “Jom Pilih Guru Tahun 1 mengikut
Makanan Berkhasiat” jadual
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.

20
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Jom Pilih Makanan Berkhasiat


 Berbincang tentang makanan yang berkhasiat dan Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
seimbang. jadual
 Murid melukis makanan yang berkhasiat dan seimbang.
10.00- Rehat
10.30  Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Jom Cipta Resipi Guru Tahun 1 mengikut
10.30-  Cari maklumat dari pelbagai sumber berkaitan resipi jadual
11.00 makanan berkhasiat dan seimbang. Kongsikan maklumat
yang diperolehi.

Jom Cipta Resipi


11.00- Guru Tahun 1 mengikut
12.00  Hasilkan resipi makanan berkhasiat dan seimbang yang jadual
baharu dengan sukatan serta cara penyediaan.

5 Februari 2021 (JUMAAT) SUBTEMA : MAKANAN


PILIHANKU

MASA PERKARA TINDAKAN

7.30-8.00 AKTIVITI FIZIKAL


Guru PJ

Mari Kita Masak


8.00-9.00  Bincangkan langkah keselamatan dan kebersihan semasa Guru Tahun 1
menyediakan makanan. mengikut jadual
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.
Mari Kita Masak
 Sediakan makanan berdasarkan resepi yang dihasilkan dan Guru Tahun 1
9.00-10.00
kongsi hasil masakan dengan rakan. mengikut jadual

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Mari Kita Masak
Guru Tahun 1
10.30-11.30  Bercerita pengalaman menyediakan makanan mengikut jadual
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.

8 FEBRUARI 2021 SUBTEMA: KATAKAN TIDAK


(ISNIN)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Siapa Saya?
8.00-9.00  Bercerita tentang diri sendiri seperti nama, jantina dan Guru BM
anggota badan
 Murid menulis perkataan.
Siapa Saya?
9.00-10.00  Menyanyikan lagu berkaitan anggota badan sambil Guru BI

21
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

menunjuk anggota badan tersebut.


 Murid melukis dan memadankan anggota badan seperti
muka, kepala, tangan , bahu, dada, perut dan kaki.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
My Body Is Mine
10.30-11.30 Guru Tahun 1 mengikut
 Tonton video bertajuk “Sentuhan Selamat dan Tidak
jadual
Selamat” dan bersoaljawab.
My Body Is Mine
 Menyanyikan lagu “My Body is Mine” Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00
jadual

My Body Is Mine
 Berbincang tindakan yang perlu diambil terhadap sentuhan Guru Tahun 1 mengikut
12.00-13.00 tidak selamat dan tidak selesa. jadual

2 FEBRUARI 2021 (SELASA) SUBTEMA : KATAKAN TIDAK


MASA PERKARA TINDAKAN
Badan Saya Kepunyaan Saya
 Murid membaca buku “Badan Saya Kepunyaan Saya”.
7.30-8.30  Murid bersoal jawab dan berbincang berkaitan cerita yang Guru Tahun 1 mengikut
dibaca. jadual
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Badan Saya Kepunyaan Saya
8.30-9.30 Guru Tahun 1 mengikut
 Murid mengenal pasti anggota seksual lelaki dan
jadual
perempuan – zakar, faraj, dubur, punggung dan payu dara.
Badan Saya Kepunyaan Saya
 Murid menyanyikan lagu anggota badan. Guru Tahun 1 mengikut
9.30-10.00
jadual

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
22
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Badan Saya Kepunyaan Saya Guru Tahun 1 mengikut


 Murid bercerita tentang persamaan dan perbezaan anggota jadual
10.30-11.30
seksual antara kanak-kanak lelaki dan perempuan
berdasarkan gambar.

Badan Saya Kepunyaan Saya


 Murid membincangkan soalan berikut:
i. Bolehkah kamu menunjukkan anggota seksual
kepada orang lain? Mengapa?
ii. Bolehkah anggota seksual kamu disentuh oleh Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.30
orang lain? Mengapa? jadual
iii. Bolehkah kamu melihat dan menyentuh anggota
seksual orang lain?

10 HINGGA 12 FEBRUARI

CUTI TAHUN BARU CINA

23
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

TEMA 2
MARI FIKIRKAN
15 FEBRUARI 2021 SUBTEMA: RINGGIT MALAYSIA
(ISNIN)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Duit Oh Duit!
8.00-9.00  Murid bercerita menggunakan wang dalam kehidupan
seharian. Guru BM
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Duit Oh Duit!
 Murid bercerita menggunakan wang dalam kehidupan
9.00-10.00 seharian. Guru BI
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

24
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Duit Oh Duit! Guru Tahun 1 mengikut
 Murid mengenal pasti pelbagai nilai duit syiling (50sen, jadual
10.30-11.30
20sen, 10sen dan 5sen)atau wang kertas (RM100, RM50,
RM20, RM10, RM5 dan RM1).

Duit Oh Duit!
 Murid menyusun duit syiling atau wang kertas mengikut
nilai yang paling kecil kepada nilai yang paling besar dan Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00
sebaliknya. jadual

Duit Oh Duit!
 Murid menyatakan kesan penggunaan wang dalam Guru Tahun 1 mengikut
12.00-13.00 kehidupan seharian. jadual

16 FEBRUARI 2021 (SELASA) SUBTEMA : RINGGIT MALAYSIA


MASA PERKARA TINDAKAN
Main Jual Beli
7.30-8.30  Berbincang tentang kepentingan duit. Guru Tahun 1 mengikut
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang jadual
berkaitan.
8.30-9.30 Main Jual Beli Guru Tahun 1 mengikut
 Menekap duit syiling mengikut nilai yang diberi. jadual
Main Jual Beli
 Menghasilkan lukisan dengan menekap duit syiling. Guru Tahun 1 mengikut
9.30-10.00
jadual

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Main Jual Beli Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.30  Menekap duit syiling menggunakan pensel warna dan jadual
gunting mengikut bentuk duit syiling.

Main Jual Beli Guru Tahun 1 mengikut


11.30-12.30
 Melaksana aktiviti simulasi jual beli. jadual

17 FEBRUARI 2021 (RABU) SUBTEMA : RINGGIT MALAYSIA


MASA PERKARA TINDAKAN

25
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

7.30-8.00 AKTIVITI FIZIKAL


Guru PJ

Tabung Saya
8.00-9.00  Murid bercerita tentang tabung. Guru BI
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Tabung Saya
Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00  Murid menghasilkan rekod perbelanjaan dan tabungan
jadual
secara mingguan atau bulanan.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Tabung Saya Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menghasilkan tabung menggunakan bahan kitar jadual
10.30-11.30
semula.
 Murid menceritakan pengalaman menghasilkan tabung
tersebut.
Tabung Saya
 Murid bercerita tentang tabung.
11.30-12.30  Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang Guru BM
berkaitan.

18 FEBRUARI 2021 (KHAMIS) SUBTEMA : SIAPA PALING TINGGI?


MASA PERKARA TINDAKAN
Menara Straw
 Melaksana aktiviti membina Menara straw paling tinggi
seperti berikut:
i. Lemparkan dadu dan bilang titik pada permukaan
7.30-8.00 dadu. Guru Tahun 1 mengikut
ii. Masukkan straw ke dalam tiang Menara jadual
berdasarkan bilangan titik dadu.
iii. Ulang langkah i dan ii mengikut giliran.
iv. Menara yang paling tinggi dikira sebagai
pemenang.
Menara Straw
8.00-9.00
 Murid mengenarai kata adjektif. Guru BI
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.
Menara Straw
 Melaksana aktiviti membina Menara straw paling tinggi
seperti berikut:
i. Lemparkan dadu dan bilang titik pada permukaan
dadu. Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
ii. Masukkan straw ke dalam tiang Menara jadual
berdasarkan bilangan titik dadu.
iii. Ulang langkah i dan ii mengikut giliran.
iv. Menara yang paling tinggi dikira sebagai
pemenang.
10.00-10.30 Rehat Guru Kelas
 Cuci tangan
26
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Bimbingan adab makan


Menara Straw
 Melaksana aktiviti membina Menara straw paling tinggi
seperti berikut:
Guru Tahun 1 mengikut
i. Lemparkan dadu dan bilang titik pada permukaan
jadual
10.30-11.00 dadu.
ii. Masukkan straw ke dalam tiang Menara
berdasarkan bilangan titik dadu.
iii. Ulang langkah i dan ii mengikut giliran.
iv. Menara yang paling tinggi dikira sebagai
pemenang.
Menara Straw
11.00-12.00  Murid mengenarai kata adjektif. Guru BM
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.

19 Februari 2021 (JUMAAT) SUBTEMA : SIAPA PALING TINGGI?

MASA PERKARA TINDAKAN

7.30-8.00 AKTIVITI FIZIKAL


Guru PJ

Dadu Saya
8.00-9.00  Sediakan lipatan kertas dan hasilkan 2 biji dadu. Guru Tahun 1 mengikut
Lemparkan satu dadu dan padankan bilangan titik pada jadual
permukaan dadu dengan simbol nombor.
Dadu Saya
 Lempar dua dadu. Tuliskan ayat matematik operasi Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
tambah mengikut bilangan titik pada kedua-dua dadu jadual
tersebut. Selesaikan.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Dadu Saya
Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.30  Bercerita pengalaman menyediakan dadu. jadual
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.

22 FEBRUARI 2021 (ISNIN) SUBTEMA: SIAPA PALING TINGGI?


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
8.00-9.00 Jom Kira Guru BM
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang

27
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

berkaitan.
Jom Kira
9.00-10.00  Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang Guru BI
berkaitan.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Jom Kira Guru Tahun 1
10.30-11.30  Lempar dua dadu. Tuliskan ayat matematik operasi mengikut jadual
tambah mengikut bilangan titik pada kedua-dua dadu
tersebut. Selesaikan.
Jom Kira
 Murid menyatakan aktiviti harian mereka. Guru Tahun 1
11.30-12.00
mengikut jadual

Jom kira Guru Tahun 1


12.00-13.00
 Murid menyatakan kepentingan bersikap jujur. mengikut jadual

23 FEBRUARI 2021 (SELASA) SUBTEMA : TIK TOK TIK TOK


MASA PERKARA TINDAKAN
Mari menyanyi
7.30-8.30
 Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan Guru BM
idea/peristiwa.
8.30-9.30 Mari menyanyi Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menyatakan hari dalam seminggu mengikut urutan. jadual
Mari menyanyi
 Murid menyanyi lagu “Hari ini Hari Apa?”. Buat Guru Tahun 1 mengikut
9.30-10.00
pergerakan kreatif berdasarkan lagu. jadual

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Mari menyanyi Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.30
 Murid menghasilkan kalender. jadual

Mari menyanyi
11.30-12.30  Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan Guru BI
idea/peristiwa.

24 FEBRUARI 2021 (RABU) SUBTEMA : TIK TOK TIK TOK


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 AKTIVITI FIZIKAL
Guru PJ

Apa Saya Buat Hari ini?


 Murid bercerita tentang aktiviti rutin yang dilakukan
8.00-9.00 sehari.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang Guru BI
berkaitan.

Apa Saya Buat Hari ini?


Guru Tahun 1
9.00-10.00  Mengenali waktu dalam sehari.
mengikut jadual
 Menyatakan aktiviti mengikut waktu.
10.00-10.30 Rehat Guru Kelas
28
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
Apa Saya Buat Hari ini? Guru BM
10.30-11.30  Murid bercerita tentang aktiviti rutin yang dilakukan
sehari.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Apa Saya Buat Hari ini?
 Mengenali waktu dalam sehari. Guru Tahun 1
11.30-12.30
 Menulis aktiviti yang dijalankan mengikut waktu dalam mengikut jadual
sehari.

25 FEBRUARI 2021 (KHAMIS) SUBTEMA : TIK TOK TIK TOK


MASA PERKARA TINDAKAN
Diari Saya
7.30-8.00 Guru Tahun 1
 Murid bercerita tentang aktiviti yang telah dilakukan
mengikut jadual
bersama-sama ahli keluarga.
Diari Saya
8.00-9.00  Murid bercerita tentang aktiviti yang telah dilakukan Guru BI
bersama-sama ahli keluarga.
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.
Diari Saya
 Murid menghasilkan buku skrap tentang aktiviti yang telah Guru Tahun 1
9.00-10.00
atau rakan lakukan dalam seminggu. mengikut jadual

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Diari Saya Guru Tahun 1
10.30-11.00
 Murid berkongsi buku skrap yang dihasilkan dengan mengikut jadual
rakan.
Diari Saya
11.00-12.00  Murid bercerita tentang aktiviti yang telah dilakukan Guru BM
bersama-sama ahli keluarga.
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.

26 Februari 2021 (JUMAAT) SUBTEMA : TIK TOK TIK TOK

MASA PERKARA TINDAKAN

AKTIVITI FIZIKAL
7.30-8.00 Guru PJ
Jam Rekaan Saya
8.00-9.00 Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menghasilkan jam analog daripada bahan kitar jadual
semula.
Jam Rekaan Saya
9.00-10.00  Murid mengenali masa. Guru Tahun 1 mengikut
jadual
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
10.30-11.30 Jam Rekaan Saya Guru Tahun 1 mengikut
29
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Murid bersoal jawab tentang muka jam analog.


 Murid melakukan aktiviti menggunakan jam analog yang
dihasilkan. jadual

TEMA 3: DETEKTIF ALAM


1 MAC 2021 (ISNIN) SUBTEMA: MISTERI CUACA
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.30-8.00  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
8.00-9.00  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk Guru BM
seminggu menggunakan simbol yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
 Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk
9.00-10.00 Guru BI
seminggu menggunakan simbol yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Roda Cuaca Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.30
 Murid menghasilkan roda cuaca. Putarkan roda cuaca dan jadual
nyatakan cuaca yang ditunjuk.
Roda Cuaca
Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.00  Murid menyatakan aktiviti yang sesuai dilakukan jadual
berdasarkan cuaca.
Roda Cuaca
Guru Tahun 1 mengikut
12.00-13.00  Murid menggambarkan aktiviti yang sesuai berdasarkan jadual
cuaca yang dipilih.

2 MAC 2021 (SELASA) SUBTEMA : MISTERI CUACA


MASA PERKARA TINDAKAN
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
7.30-8.30  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk Guru Tahun 1 mengikut
seminggu menggunakan simbol yang sesuai. jadual
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
8.30-9.30 Warna-warni Guru Tahun 1 mengikut
 Murid memerhati objek yang terdapat di persekitaran. jadual

30
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Lukis dan warnakan objek yang diperhatikan pada


sekeping kad.
Warna-warni
Guru Tahun 1 mengikut
9.30-10.00  Murid membuat pergerakan kreatif.
jadual

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Warna-warni
 Murid memilih satu warna dan bancuh. Guru Tahun 1 mengikut
 Celup span pada warna yang dibancuh dan cap pada kertas jadual
10.30-11.30
(span boleh digantikan dengan kentang, kain, daun dan
sebagainya)
 Bancuh satu warna lain dan cap pada tempat yang sama.
 Keringkan kertas. Bincangkan warna baharu yang terhasil.
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
 Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk Guru Tahun 1 mengikut
11.30-12.30 seminggu menggunakan simbol yang sesuai. jadual
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

3 MAC 2021 (RABU) SUBTEMA : MISTERI CUACA


MASA PERKARA TINDAKAN
AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ
7.30-8.00
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
8.00-9.00  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk Guru BI
seminggu menggunakan simbol yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Pelangi Guru Tahun 1
9.00-10.00  Murid melukis dan mewarnakan pelangi. mengikut jadual
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca. Guru BM
10.30-11.30  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk
seminggu menggunakan simbol yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Pelangi
 Murid menghasilkan pelangi menggunakan cakera padat.
Cakera padat diletakkan di bawah cahaya atau di hadapan Guru Tahun 1
11.30-12.30 tingkap. mengikut jadual
 Murid menghasilkan pelangi gula-gula. Tuang air suam ke
bahagian tengah pinggan sehingga melepasi paras gula-
gula berwarna. Perhati dan bincangkan.

4 MAC 2021 (KHAMIS) SUBTEMA : MISTERI DI TAMAN


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 Korek-korek Guru Tahun 1 mengikut

31
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Teroka benda-benda dalam tanah.


i. Ambil sampel tanah dan letakkan di atas kertas
sebak.
jadual
ii. Perhatikan tanah menggunakan kata pembesar.
iii. Asingkan benda-benda yang dijumpai.
iv. Rekodkan pemerhatian.
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
8.00-9.00  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk Guru BI
seminggu menggunakan simbol yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Lihat dan Kenal
 Lakukan aktiviti nature walk. Perhatikan dan kumpulkan
Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00 daun daripada pelbagai tumbuhan yang terdapat di
jadual
persekitaran sekolah. Hasilkan mobail dengan
menggunakan daun tersebut.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Lihat dan Kenal Guru Tahun 1 mengikut
 Pilih satu tumbuhan dan buat pemerhatian. Lukiskan jadual
10.30-11.00
tumbuhan tersebut dan label bahagian tumbuhan seperti
daun, batang, akar, bunga, buah dan sebagainya. Bersoal
jawab tentang ciri-ciri lain pada tumbuhan tersebut.
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
11.00-12.00  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk Guru BM
seminggu menggunakan simbol yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

5 MAC 2021 (JUMAAT) SUBTEMA : MISTERI DI TAMAN

MASA PERKARA TINDAKAN

AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ


7.30-8.00
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
8.00-9.00  Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk
seminggu menggunakan simbol yang sesuai. Guru BM
Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

Apa yang Sama?


 Perhatikan objek di persekitaran sekolah yang mempunyai Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00 bentuk segiempat sama, segiempat tepat, segitiga dan jadual
bulatan. Rekod pemerhatian dalam jadual.
 Hasilkan karya seni menggunakan bentuk.

32
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan cuaca.
 Murid memerhati dan menghasilkan carta cuaca untuk
10.30-11.30 seminggu menggunakan simbol yang sesuai. Guru BI
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

8 MAC 2021 (ISNIN) SUBTEMA: MISTERI ALAM RIMBA


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 Rutin Kelas Guru Kelas
 Ucap selamat
 Bacaan doa
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
8.00-9.00 Jom Kenal Haiwan Guru BM
 Murid bercerita tentang haiwan yang pernah
dilihat/dipelihara.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Jom Kenal Haiwan
9.00-10.00  Murid bercerita tentang haiwan yang pernah Guru BI
dilihat/dipelihara.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Jom Kenal Haiwan Guru Tahun 1
11.30  Murid menonton video tentang haiwan dan bincang mengikut jadual
tentang haiwan yang terdapat dalam video tersebut.
11.30- Jom Kenal Haiwan Guru Tahun 1
12.00  Murid menonton video tentang haiwan dan bincang mengikut jadual
tentang haiwan yang terdapat dalam video tersebut.
12.00- Jom Kenal Haiwan Guru Tahun 1
13.00  Murid mencari maklumat daripada pelbagai sumber dan mengikut jadual
buat pengelasan haiwan berdasarkan ciri-ciri tertentu.

9 Mac 2021 (SELASA) SUBTEMA : MISTERI ALAM


RIMBA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.30 Cuba Teka Guru BM
 Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan bahan.
8.30-9.30 Cuba Teka Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menyatakan bilangan objek. jadual
Cuba Teka
9.30-10.00  Murid menyanyi lagu “Bunyi Haiwan”. Buat pergerakan Guru Tahun 1 mengikut
kreatif berdasarkan lagu. jadual
10.00- Rehat Guru Kelas

33
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

10.30  Cuci tangan


 Bimbingan adab makan
10.30- Cuba Teka Guru Tahun 1 mengikut
11.30  Murid meneka aksi rakan. jadual
 Murid menyatakan cara menyayangi haiwan.
11.30- Cuba Teka Guru BI
12.30  Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan bahan.

10 MAC 2021 (RABU) SUBTEMA : MISTERI ALAM


RIMBA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ
8.00
8.00- Teroka Haiwan Guru BI
9.00  Murid bercerita tentang haiwan.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Teroka Haiwan Guru Tahun 1 mengikut
9.00-  Murid menyatakan bilangan objek. jadual
10.00
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan

10.30- Teroka Haiwan Guru BM


11.30  Murid bercerita tentang haiwan.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
11.30- Teroka Haiwan Guru Tahun 1 mengikut
12.30  Murid buat pemerhatian ke atas haiwan seperti bahagian jadual
tubuh dan warna. Lukis gambar haiwan yang diperhati dan
label bahagian tubuh haiwan.

11 MAC 2021 (KHAMIS) SUBTEMA : MISTERI ALAM


RIMBA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- Mari ke Zoo Guru Tahun 1
8.00  Murid bercerita tentang zoo. mengikut jadual
 Murid menyatakan cara menyayangi haiwan.
8.00- Mari ke Zoo Guru BI
9.00  Murid bercerita tentang zoo.
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.
Mari ke Zoo
9.00-  Murid membuat lakaran zoo mini yang akan dibina. Bina Guru Tahun 1
10.00 zoo mini mengikut kreativiti (zoo mini yang dibina perlu mengikut jadual
mengambil kira aspek lingkungan). Murid bercerita
tentang zoo mini yang dihasilkan.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Mari ke Zoo Guru Tahun 1
11.00  Murid mencari maklumat berkaitan zoo daripada pelbagai mengikut jadual
sumber.
34
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

 Murid menghasilkan risalah.


11.00- Mari ke Zoo Guru BM
12.00  Murid bercerita tentang zoo.
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang betul.

12 MAC 2021 (JUMAAT) SUBTEMA : MISTERI ALAM


RIMBA

MASA PERKARA TINDAKAN

7.30- AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ


8.00
8.00- Buku Cerita Saya Guru BM
9.00  Murid membaca buku cerita bergambar beritan haiwan
seperti “Kancil dan Buaya”, “Singa Si Raja Rimba” dan
sebagainya. Ceritakan semula buku yang dibaca.
Buku Cerita Saya
9.00-  Murid menghasilkan buku cerita tentang haiwan. Guru Tahun 1
10.00  Murid berkongsi buku cerita yang dihasilkan. mengikut jadual

10.00- Rehat Guru Kelas


10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Buku Cerita Saya Guru BI
11.30  Murid membaca buku cerita bergambar beritan haiwan
seperti “Kancil dan Buaya”, “Singa Si Raja Rimba” dan
sebagainya. Ceritakan semula buku yang dibaca.

TEMA 4
HIDUP BERSAMA
15 MAC 2021 (ISNIN) SUBTEMA: JAGA PERSEKITARAN KITA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- Rutin Kelas Guru Kelas
8.00  Ucap selamat
 Bacaan doa
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
8.00- Poskad Alam Guru BM
9.00  Murid mencari maklumat berkaitan tempat menarik di
Malaysia seperti pantai, pulau, taman dan lain-lain. Kongsi
maklumat dengan rakan.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Poskad Alam
9.00-  Murid mencari maklumat berkaitan tempat menarik di Guru BI
10.00 Malaysia seperti pantai, pulau, taman dan lain-lain. Kongsi
maklumat dengan rakan.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang

35
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

berkaitan.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Poskad Alam Guru Tahun 1
11.30  Murid menghasilkan poskad tempat menarik yang pernah mengikut jadual
dilawati dan serah/pos kepada rakan.
11.30- Poskad Alam Guru Tahun 1
12.00  Murid berbincang cara memelihara dan memulihara mengikut jadual
tempat menarik di Malaysia.
12.00- Poskad Alam Guru Tahun 1
13.00  Murid berbincang cara memelihara dan memulihara mengikut jadual
tempat menarik di Malaysia.

16 MAC 2021 (SELASA) SUBTEMA: JAGA PERSEKITARAN


KITA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- Alat Perkusi Saya Guru BM
8.30  Murid memerhati dan bersoal-jawab tentang alat perkusi.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
8.30- Alat Perkusi Saya Guru Tahun 1 mengikut
9.30  Murid menghasilkan alat perkusi daripada bahan kitar jadual
semula.
Alat Perkusi Saya Guru Tahun 1 mengikut
9.30-  Murid menyanyikan lagu “Tanya Sama Sampah” dengan jadual
10.00 sebutan yang betul menggunakan melodi lagu “Tanya
Sama Pokok”.
 Nyanyi lagu “Tanya Sama Sampah” menggunakan alat
perkusi.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Alat Perkusi Saya Guru Tahun 1 mengikut
11.30  Murid menyatakan cara menjaga alam sekitar. jaduaL
11.30- Alat Perkusi Saya Guru BI
12.30  Murid memerhati dan bersoal-jawab tentang alat perkusi.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

17 MAC 2021 (RABU) SUBTEMA: JAGA PERSEKITARAN


KITA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ
8.00

8.00- Oh, Sampah! Guru BI


9.00  Murid memerhati dan bersoal-jawab tentang sisa pepejal
(sampah) yang terdapat di persekitaran menggunakan
bahan rangsangan.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Oh, Sampah! Guru Tahun 1 mengikut
9.00-  Murid menghasilkan peta minda tentang pengurusan sisa jadual

36
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

10.00 pepejal. Bentangkan peta minda.

10.00- Rehat Guru Kelas


10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Oh, Sampah! Guru BM
11.30  Murid memerhati dan bersoal-jawab tentang sisa pepejal
(sampah) yang terdapat di persekitaran menggunakan
bahan rangsangan.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
11.30- Gallery Walk Waste To Art Guru Tahun 1 mengikut
12.30  Murid menghasilkan karya seni menggunakan sisa pepejal. jadual
 Bentangkan.

18 MAC 2021 (KHAMIS) SUBTEMA: KITA GUNA KITA


JAGA
MASA PERKARA TINDAKAN
7.30- Sekolah Saya Tanggungjawab Saya Guru Tahun 1
8.00  Bersoal jawab tentang peraturan yang perlu dipatuhi dalam mengikut jadual
menggunakan kemudahan di sekolah.
8.00- Sekolah Saya Tanggungjawab Saya Guru BI
9.00  Bersoal jawab tentang kemudahan yang terdapat di
sekolah seperti kantin, tandas, padang, perpustakaan dan
sebagainya.
 Murid menulis ayat mudah.
Sekolah Saya Tanggungjawab Saya
9.00-  Menghasilkan poster/lukisan berkaitan peraturan Guru Tahun 1
10.00 kemudahan di sekolah. Kongsi dan pamerkan mengikut jadual
poster/lukisan di lokasi yang sesuai.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Jalan Raya Milik Semua Guru Tahun 1
11.00  Bina Model kenderaan menggunakan bahan kitar semula. mengikut jadual

11.00- Jalan Raya Milik Semua Guru BM


12.00  Murid menonton video “Kita Kongsi Jalan Raya”. Bersoal
jawab tentang pelbagai jenis kenderaan yang
menggunakan jalan raya.
 Dengar dan cam pelbagai bunyi kenderaan.
 Bercerita tentang kenderaan yang pernah dinaiki.
 Menyanyi lagu “Papaku Pulang”.

19 MAC 2021 (JUMAAT) SUBTEMA: KITA GUNA KITA


JAGA

MASA PERKARA TINDAKAN

7.30- AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ


8.00
8.00- Cuba Teka Guru BM

37
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

9.00  Murid memerhati dan bersoal-jawab simbol kemudahan


awam yang terdapat di persekitaran berdasarkan
kad/video.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Cuba Teka Guru Tahun 1 mengikut
9.00-  Murid bersoal jawab tentang kepentingan dan cara jadual
10.00 menjaga kemudahan awam.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Cuba Teka Guru BI
11.30  Murid memerhati dan bersoal-jawab simbol kemudahan
awam yang terdapat di persekitaran berdasarkan
kad/video.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

22 MAC 2021 (ISNIN) SUBTEMA: SELAMAT HARI LAHIR


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 Rutin Kelas
 Ucap selamat
 Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
8.00-9.00 Selamat Hari Lahir
 Murid menceritakan pengalaman dan perasaan menyambut
hari lahir atau menghadiri majlis hari lahir. Guru BM
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Selamat Hari Lahir
9.00-10.00  Murid menceritakan pengalaman dan perasaan menyambut
hari lahir atau menghadiri majlis hari lahir. Guru BI
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
10.00-10.30 Rehat
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
10.30-11.30 Selamat Hari Lahir Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menamakan bulan dalam setahun. jadual

11.30-12.00 Selamat Hari Lahir


Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menceritakan pengalaman dan perasaan menyambut jadual
hari lahir atau menghadiri majlis hari lahir.
12.00-13.00 Selamat Hari Lahir
 Murid bersoal jawab tentang tarikh lahir. Tulis nama
masing-masing di atas sekeping kertas dan tampal Guru Tahun 1 mengikut
mengikut ruangan bulan kelahiran. jadual

38
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

23 Mac 2021 (SELASA) SUBTEMA: SELAMAT HARI


LAHIR
MASA PERKARA TINDAKAN
Sambutan Hari Lahir
7.30-8.30  Murid berbincang tentang sambutan hari lahir seperti
Guru BM
makanan dan minuman.
 Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan bahan.
8.30-9.30 Sambutan Hari Lahir Guru Tahun 1 mengikut
 Murid menghasilkan kad hari lahir. jadual
Sambutan Hari Lahir Guru Tahun 1 mengikut
9.30-10.00  Murid menyanyi lagu “Selamat Hari Jadi”. jadual
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Sambutan Hari Lahir Guru Tahun 1 mengikut
 Murid berbincang tentang sambutan hari lahir seperti jadual
10.30-11.30
makanan dan minuman.
 Murid menyediakan kad jemputan
 Murid menghias kelas.
Sambutan Hari Lahir
11.30-12.30  Murid berbincang tentang persiapan sambutan hari lahir. Guru BI
 Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan bahan.

24 MAC 2021 (RABU) SUBTEMA : KITA RAIKAN


MASA PERKARA TINDAKAN
7.30-8.00 AKTIVITI FIZIKAL Guru PJ

8.00-9.00 Wow... Apa itu? Guru BI


 Murid bercerita kraftangan tradisonal di Malaysia.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Wow... Apa itu? Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00  Murid menghasilkan carta alir proses membuat kraftangan jadual
tersebut.
10.00- Rehat Guru Kelas
10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
10.30- Wow... Apa itu? Guru BM
11.30  Murid bercerita kraftangan tradisonal di Malaysia.
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
11.30- Wow... Apa itu? Guru Tahun 1 mengikut
12.30  Murid mengenal pasti bahan buatan kraftangan tradisional. jadual

25 MAC 2021 (KHAMIS) SUBTEMA : KITA RAIKAN


MASA PERKARA TINDAKAN
Mari ke Zoo
7.30-8.00 Guru Tahun 1 mengikut
 Murid bercerita tentang zoo.
jadual
 Murid menyatakan cara menyayangi haiwan.
39
SKSK PTGP MURID TAHUN 1 2021

Inilah Malaysiaku
8.00-9.00  Murid bercerita kaum utama di Malaysia. Guru BI
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.
Inilah Malaysiaku
 Murid bercerita sambutan kaum utama di Malaysia Guru Tahun 1 mengikut
9.00-10.00
termasuk pakaian, makanan, hiasan dan lain-lain pada masa jadual
perayaan.
Rehat
10.00-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Inilah Malaysiaku Guru Tahun 1 mengikut
10.30-11.00
 Murid menghasilkan buku skrap. jadual

Inilah Malaysiaku
11.00-12.00  Murid bercerita kaum utama di Malaysia. Guru BM
 Murid membaca dan menulis perkataan/frasa/ayat yang
berkaitan.

16 PENGHARGAAN

PENGHARGAAN

Terima kasih kepada semua pihak yang telah terlibat secara langsung atau tidak langsung kerana telah
memberi sumbangan dan komitmen dengan penuh dedikasi dalam menjayakan Program Transisi Dan
Guru Penyayang Tahun Satu sesi 2021 ini.

Disediakan oleh, Disemak oleh,

................................................. ……………………………
PN NURULFADILLAH BINTI JAIS
Penyelaras Transisi Tahun 1 2021

Disahkan oleh,

.....................................

40