Anda di halaman 1dari 53

SJKT LADANG BUKIT KLEDEK, 73200

GEMENCHEH,NEGERI SEMBILAN.

KERTAS KERJA PROGRAM


TRANSISI TAHUN 1
2022

DISEDIAKAN OLEH,
CIK.NITHYA SEKAR
PRAKATA Penyelaras Transisi Tahun 1 2022/2023

1
Program Transisi merupakan satu program yang diwujudkan oleh Kementerian
Pendidikan Malaysia untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan
membina keyakinan diri mereka di sekolah rendah.

Program Transisi diorganisasi dalam 2 fasa iaitu Fasa Penyesuaian (21 Mac hingga 1
April 2022) dan Fasa Kesediaan (4 April hingga 15 April 2022). Program ini melibatkan 1 kelas
tahun satu sahaja yang melibatkan seramai 05 orang murid. Program ini dirangka dengan
mengambil kira kandungan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum
Standard Sekolah Randah (KSSR) dengan penekanan terhadap aspek sosioemosi, kognitif dan
fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang,
pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosioemosi untuk memulakan proses pembelajaran
di Tahun Satu pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir sama.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Guru Besar SJKT
Ladang Bukit Kledek, En.Jayabalan Kandiah di atas sokongan dan galakan yang diberikan serta
melaksanakan perancangan Program Transisi Tahun Satu (PTTS) 2022/2023. Tidak ketinggalan
kepada YDP PIBG, setiausaha dan AJK tersebut. Penghargaan juga kepada AJK Program
Orentasi 2022/2023, guru-guru Tahun 1, semua guru dan semua pihak yang terlibat.

Kemaafan juga saya pohon sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan dalam
Laporan Pelaksanaan Program Transisi Tahun Satu. Semoga ia dapat menjadi panduan dan
teladan untuk masa depan.

Sekian, terima kasih.

Yang menjalankan tugas,

(NITHYA A/P SEKAR)

Penyelaras Program Transisi Tahun Satu 2022/2023


Merangkap Setiausaha
Program Transisi Tahun Satu 2022/2023
SJKT LADANG BUKIT KLEDEK.

PENGENALAN
2
Program Transisi Tahun Satu 2.0 (TTS 2.0) dilaksanakan bagi memastikan semua murid
Tahun 1 daripada pelbagai latar belakang, tahap penguasaan dan kesediaan dapat
meneruskan proses pembelajaran mereka seterusnya. Kerangka konsep PTTS 2.0
dibangunkan berasaskan lima aspek iaitu sosioemosi, sikap dan nilai, kognitif (termasuk
literasi dan numerasi asas), kreativiti dan estetika serta kesejahteraan fizikal dan
kesihatan. Kelima-lima aspek ini dilaksanakan berasaskan pendekatan bertema dan
bersepadu. Kejayaan pelaksanaan PTTS 2.0 bergantung kepada kerjasama dan sokongan
ibu bapa/penjaga, pentadbir dan guru. Persekitaran sekolah dan rumah yang kondusif
serta memberangsangkan juga amat penting dalam proses pembelajaran murid.

Kerangka konsep PTTS 2.0 seperti dalam Rajah 1.

PTTS 2.0 amat menekankan kepada persediaan dan penguasaan murid dalam kelima-lima
aspek di atas bagi mengupayakan mereka untuk melangkah ke pembelajaran seterusnya di
Tahun 1. Bagi merealisasikan hasrat tersebut cadangan aktiviti dalam Fasa Penyesuaian
dan Fasa Kesediaan dibina berdasarkan Dokumen Standard Kurikulum dan Pentaksiran
(DSKP) Tahun 1. Namun begitu, jika terdapat murid yang masih berada di bawah tahap
kesediaan dan penguasaan terutamanya dalam literasi dan numerasi asas, guru boleh
merujuk kepada Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK Semakan 2017) bagi
merancang aktiviti yang sesuai.

OBJEKTIF PROGRAM TRANSISI


Objektif PTTS 2.0:

3
1. Membantu murid menghadapi perubahan daripada pendidikan di rumah
atau tadika kepada pendidikan formal.
2. Menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah.
3. Membina hubungan antara murid dengan rakan sebaya dan guru.
4. Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial
serta pembelajaran.
5. Membantu murid mengurus diri sendiri.
6. Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran
seterusnya.

FASA PELAKSANAAN PROGRAM TRANSISI


Program transisi diorganisasi dalam 2 fasa iaitu:

1. FASA PENYESUAIAN (DUA MINGGU)

• Mengikut peruntukan waktu sehari yang telah ditetapkan


• Merangkumi aktiviti suai kenal, aktiviti fizikal, aktiviti rutin, aktiviti pembelajaran,
perbualan awal dan rehat
• Melaksanakan pelbagai kaedah Pentaksiran Bilik Darjah (PBD) menggunakan item dalam
Senarai Semak Kesediaan Murid (Lampiran A)

2. FASA KESEDIAAN (DUA MINGGU)


• Mengikut jadual Tahun 1
• Dilaksanakan oleh guru mata pelajaran
• Memilih tema mengikut minat, latar belakang dan persekitaran murid
• Merancang pengajaran dan pembelajaran (PdP) terbeza berdasarkan tahap kesediaan
murid dan kreativiti guru
• Melaksanakan pelbagai kaedah PBD
• Memastikan murid menguasai pengetahuan, kemahiran dan nilai yang diperlukan untuk
pembelajaran seterusnya

4
PERANAN & TANGGUNGJAWAB BAGI PELAKSANAAN
PROGRAM TRANSISI

Peranan dan tanggungjawab pentadbir, guru dan ibu bapa/penjaga adalah penting bagi
memastikan PTTS 2.0 dilaksanakan dengan jayanya. Berikut disenaraikan peranan dan
tanggungjawab setiap pihak:

1. PENTADBIR SEKOLAH

i. Memahami konsep.
ii. Merancang dan menyelaras pelaksanaan.
iii. Mengenal pasti guru.
iv. Bekerjasama dengan Persatuan Ibu Bapa dan Guru (PIBG)/Lembaga Pengelola
Sekolah (LPS).
v. Mengadakan taklimat kepada guru dan ibu bapa.
vi. Merancang, melaksanakan pemantauan dan penilaian program di peringkat
sekolah.
vii. Memastikan kelancaran program.
viii. Memberi sokongan dan bimbingan kepada guru.
ix. Memastikan Prosedur Pengendalian Standard (SOP) semasa sentiasa dipatuhi.

2. GURU

i. Memahami konsep dan pelaksanaan program.


ii. Mengadakan perbincangan dan merancang pelaksanaan program dengan guru lain
yang
terlibat.
iii. Melaksanakan fasa penyesuaian selama dua minggu.
iv. Melaksanakan fasa kesediaan selama dua minggu juga.
v. Mengetahui tahap perkembangan dan kepelbagaian murid bagi membantu mereka
mengikuti
pembelajaran seterusnya.
vi. Melaksanakan pentaksiran berdasarkan senarai semak kesediaan murid semasa
fasa
penyesuaian.
vii. Melaksanakan pentaksiran bilik darjah semasa fasa kesediaan.
viii. Menyediakan pelbagai aktiviti pemulihan, pengukuhan dan pengayaan.
ix. Memastikan murid dapat menguasai literasi dan numerasi asas.
x. Memastikan SOP semasa sentiasa dipatuhi.

5
3. IBU BAPA
i. Menyediakan anak dari aspek mental, sosioemosi dan fizikal.
ii. Menghubungi guru untuk mengetahui perkembangan anak mereka.
iii. Memastikan kelengkapan pembelajaran.
iv. Memerhati tingkah laku, perkembangan dan pembelajaran anak.
v. Membantu meningkatkan keyakinan anak dalam pembelajaran.

6
AHLI JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022/2023

PENGERUSI
GURU BESAR
EN.JAYABALAN KANDIAH

TIMBALAN PENGERUSI
PENOLONG KANAN KURIKULUM
PN.PUVANESWARI SAMPATH

NAIB PENGERUSI
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID
EN.SAROVANAN NALASAMY

GURU PENYELARAS TRANSISI / SETIAUSAHA


CIK.NITHYA SEKAR

AHLI JAWATANKUASA

SEMUA GURU
SEMUA GURU MATA PELAJARAN TAHUN 1
SEMUA KETUA PANITIA

PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI TAHUN SATU

7
2022/2023
SJKT LADANG BUKIT KLEDEK

BI
PERKARA MASA CATATAN
L

Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan


Program Transisi :-
Pengerusi : Guru Besar:
EN.JAYABALAN KANDIAH
Penyelaras/Setiausaha:
CIK.NITHYA SEKAR
Ahli-ahli : Semua guru

1. Guru Ketua Panitia 28 Februari 2022


Guru-guru Tahun Satu
1.PN.POORANI A/P NAGARAJAH
2.CIK NITHYA A/P SEKAR
3.PN.PUVANESWARI A/P SAMPATH
4.EN.SAROVANAN A/L NALASAMY
5.PN.RENUGA A/P NARAYANAN
6.EN. KESAVAN A/L MUNIAN

AJK Program
2. Merancang Aktiviti Program Transisi oleh 28 Februari 2022
Transisi Tahun 1
Jawatankuasa Pelaksanaan

Guru Kelas Tahun


3. Pendaftaran Murid Tahun 1 28 Februari 2022
1

21 Mac 2022 Semua Guru


4. Program transisi hingga Matapelajaran
15 April 2022 Tahun 1

8
FASA
PENYESUAIAN
(Modul Orientasi)

RANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM TRANSISI TAHUN 1


SESI 2022

9
MINGGU : 1 HARI : ISNIN TARIKH : 21.3.2022
FASA PENYESUAIAN MINGGU 1: 21.3.2022 – 25.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
EMK
Pengurusan Memulakan Kelas
7.45 -8.15 pagi  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema:
Kesihatan  Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Subtema: Aktiviti:
Jaga Kebersihan Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
EMK: Mengelap cermin
Pendidikan Moral Nilai Murni: Rajin
Adakah kamu gembira?
8.15 -9.15 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan perasaan semasa berada di kelas
Perbualan
 Menzahirkan perasaan melalui memek muka dan
Awal
perbuatan
Tema: Diri Saya Aktiviti:
Tayangan lagu “Kalau Rasa Gembira”
Subtema: https://www.youtube.com/watch?v=Up0jEv7aaZs
Emosi Saya Menyanyi lagu bersama rakan
Bercerita tentang perasaan masing-masing
EMK: Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
Pendidikan Muzik
BBM: Video
Siapa nama kamu?
9.15 – 10.15 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan warna kegemaran masing-masing
Suai Kenal
 Menyebut nama rakan yang mempunya warna kegemaran
Tema: Dunia di yang sama
Sekeliling Saya Aktiviti:
Setiap murid diberi secebis kertas
Subtema: Murid dikehendaki melukis bulatan menggunakan satu
Warna warna kegemaran masing-masing
Semua murid menunjukkan kertas yang sudah dilukis
EMK:
Murid bersuai kenal dengan rakan yang mempunyai
Bahasa Melayu
warna bulatan yang sama
Nilai Murni: Mengasihi orang lain
BBM: Kertas, pensel warna

Nota Guru: Silakan pastikan SOP dipatuhi


Saya kenyang, saya bersyukur
10.15 – 10.35 pagi
Aktiviti:
Rehat Membasuh tangan dengan betul
EMK: Membaca thevaaram sebelum makan

10
Pendidikan Moral Membuang bungkusan makanan ke dalam tong sampah
Mengutip sisa makanan jika berterabur

10.35 – 11.35 pagi Bijak nombor


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti  Mengira 1- 10
Pembelajaran:  Mengecam nombor 1- 10
Aktiviti:
Numerasi
Nyanyian lagu 1-10
Asas
Guru mengangkat kad imbasan bertulis nombor tertentu
Tema: Alam Sekitar dan murid menyebut nombor
3 orang murid menulis nombor yang disebut, di papan
Subtema: putih
Buah-buahan
Latih tubi menulis nombor mengikut jumlah objek dalam
EMK: buku tulis
Matematik KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
BBM: Video, Buku Tulis Transisi

11.35 – 12.35 pagi Bijak huruf


Aktiviti Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Pembelajaran:  Menyebut huruf A-Z
 Mengecam huruf A-J
Literasi Asas
Aktiviti:
Tema: Alam Sekitar Nyanyian lagu huruf ABC
Guru memperkenalkan abjad melalui gambar haiwan
Subtema: Haiwan Ulang sebut huruf A-J secara individu dan kumpulan
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
EMK: BBM: Video,lembaran
Bahasa Melayu
Ketinting
12.35 – 1.05 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Melakukan pergerakan menggunakan satu
Aktiviti
kaki
Fizikal
 Bekerjasama dalam pasukan
Aktiviti:
Tema: Kesihatan
Senaman memanaskan badan
Subtema: Tunjuk cara lompat ketinting dengan betul
Saya Sihat, Saya Pertandingan lompat ketinting
Cerdas
Nilai Murni: Bersemangat,bekerjasama
EMK:
Pendidikan Jasmani Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip sampah dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja
RANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
SESI 2022
MINGGU : 1 HARI : SELASA TARIKH : 22.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN

11
EMK
Pengurusan Memulakan Kelas
7.45 – 8.15 ptg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema:
Kesihatan  Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Subtema: Aktiviti:
Jaga Kebersihan Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
EMK: Mengelap cermin
Pendidikan Moral
Nilai Murni: Bertanggungjawab
Larian Zig Zag
8.15 – 8.45 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Perbualan  Melakukan pergerakan dalam laluan Zig Zag
Awal  Bekerjasama dalam pasukan
Aktiviti:
Tema: Senaman memanaskan badan dengan iringan
Myself muzik
Tunjuk cara larian Zig Zag dengan betul
Subtema: Murid dibahagi kepada beberapa kumpulan
My Emotion Pertandingan larian Zig Zag
EMK: Nilai Murni: Bersemangat,bekerjasama
Pendidikan Muzik BBM: Kon kecil

Siapa nama kamu?


8.45 – 9.45 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan huruf depan nama masing-masing
Suai Kenal
 Menyebut nama rakan yang mempunyai huruf depan
Tema: Dunia di yang sama
Sekeliling Saya
Aktiviti:
Subtema: Guru memanggil 5 murid yang mempunyai huruf depan
Saya dan Rakan yang sama
Setiap murid memperkenalkan diri di hadapan kelas
EMK:
Guru menyebut beberapa fakta tentang 5 m urid ini dan
Bahasa Melayu
bersoal jawab dengan murid-murid lain
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Mengasihi orang lain
BBM: Kertas, pensel warna

Nota Guru: Silakan pastikan SOP dipatuhi


Bijak huruf
9.45 -10.15 Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut huruf A-Z
Aktiviti
 Mengecam huruf I-R
Pembelajaran:
Aktiviti:
Literasi Asas Nyanyian lagu huruf ABC
Murid menyebut objek yang berhuruf depan J-R

12
Tema: Dunia Di Ulang sebut huruf I-R secara individu dan kumpulan
Sekeliling Saya KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
BBM: Video
Subtema:
Objek

EMK:
Bahasa Melayu
Saya kenyang, saya bersyukur
10.15 – 10.35 pagi
Aktiviti:
Rehat Membasuh tangan dengan betul
EMK: Membaca thevaaram seelum makan
Pendidikan Moral Membuang bungkusan makanan ke dalam tong sampah
Mengutip sisa makanan jika berterabur

10.15 – 10.45 Bijak huruf


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti  Menyebut huruf A-Z
Pembelajaran:  Mengecam huruf I-R
Aktiviti:
Literasi Asas
Nyanyian lagu huruf ABC
Tema: Dunia Di Murid menyebut objek yang berhuruf depan J-R
Sekeliling Saya Ulang sebut huruf I-R secara individu dan kumpulan
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
Subtema: BBM: Video
Objek

EMK:
Bahasa Melayu
11.05 – 11.35 NILAM

11.35 – 12.35 tgh Bijak nombor Arab


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti  Mengira 1- 10 dalam Bahasa Tamil
Pembelajaran:  Mengecam nombor 1- 10 dalam tulisan
Bahasa Tamil
Numerasi
Aktiviti:
Asas
Tayangan lagu 1-10 dalam Bahasa Tamil
Tema: Dunia Di Ulang sebut nombor 1-10 dalam Bahasa Tamil

13
Sekeliling Saya 3 orang murid menulis nombor yang disebut oleh guru,
di papan putih
Subtema: Latih tubi memadankan nombor mengikut jumlah objek
Alat Tulis dalam buku tulis
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
EMK:
Matematik, Bahasa BBM: Video,
Tamil
What would you say when you are happy?
12.35 – 1.35 ptg Objectives:
 To tell others about their feeling
Aktiviti  To say “Alhamdulillah” when they are happy
Fizikal
Aktiviti:
To watch a video “If you are happy ”
Tema: Myself
https://www.youtube.com/watch?v=aN_EvIKPxrE
Subtema: To sing the song together
My Emotion To tell others about the feeling
EMK: HOTS: To relate Value: Being grateful
Pendidikan Muzik BBM: Video
Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip sampah dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM TRANSISI TAHUN 1


SESI 2022
MINGGU : 1 HARI : RABU TARIKH : 23.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
EMK

14
Pengurusan Memulakan Kelas
7.45 – 8.15 pagi  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema:
Kesihatan  Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Subtema: Aktiviti:
Jaga Kebersihan Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
EMK: Mengelap cermin
Pendidikan Moral
Nilai Murni: Bertanggungjawab
Bagaimana perasaan kamu hari ini?
8.15 – 9.15 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan perasaan semasa berada di kelas
Perbualan
 Menzahirkan perasaan melalui memek muka dan
Awal
perbuatan
Tema: Aktiviti:
Diri Saya Tayangan lagu ‘en aasaigal solla porene’
https://www.youtube.com/watch?v=_v51SJ1qNCE
Subtema: Menyanyi lagu bersama rakan
Emosi Saya Bercerita tentang perasaan masing-masing
EMK:
Pendidikan Muzik KBAT: Mengealpasti Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
BBM: Video

Belajar Menulis Nama


9.15 – 10.15 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut nama panjang dan pendek masing-masing
Suai Kenal
 Menulis nama pendek masing-masing dengan betul
Tema: Dunia di
Sekeliling Saya

Subtema:
Kelas Saya
Tanggungjawab Saya Aktiviti:
Guru bersoal jawab tentang nama panjang dan pendek
EMK:
Bahasa Melayu, bagi beberapa murid
Pendidikan Moral Murid diberi kertas kecil untuk ditulis nama pendek
Murid menampal nama di atas Jadual Bertugas Kelas
KBAT: Menghubungkait Nilai Murni: Bertanggungjawab
BBM: Kertas, gam
Nota Guru: Silakan pastikan SOP dipatuhi
Saya kenyang, saya bersyukur
10.15 – 10.35 pagi
Aktiviti:
Rehat Membasuh tangan dengan betul
EMK: Membaca thevaaram sebelum makan
Pendidikan Moral Membuang bungkusan makanan ke dalam tong sampah

15
Mengutip sisa makanan jika berterabur

10.35 – 11.35 pagi Jom Kira Kacang


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti  Mengira nombor 1- 10
Pembelajaran:  Membuat operasi tambah dua nombor

Numerasi
Aktiviti:
Asas
Nyanyian lagu nombor
Tema: Dunia Di Murid diberi 10 biji kacang
Sekeliling Saya Penerangan tentang operasi tambah meggunakan kacang

Subtema:
Saya Pandai Kira
KBAT: Menaakul Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
EMK: BBM: Video, Kacang
Matematik
11.35 – 12.35 Bijak huruf
tengahari Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti  Menyebut huruf A-Z
Pembelajaran:  Mengecam huruf S-Z
Aktiviti:
Literasi Asas
Nyanyian lagu huruf ABC
Tema: Dunia di Ulang sebut huruf S-Z secara individu dan kumpulan
Sekliling Saya Murid membentuk huruf S-Z menggunakan plastesin

Subtema: KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh-sungguh


Bentuk Huruf
BBM: Video,plastesin
EMK:
Bahasa Melayu,
Pendidikan Seni
Pergerakan Berirama
12.35 – 1.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Melakukan pelbagai gerakan mengikut irama
Aktiviti
 Memperlihatkan rasa seronok dapat melakukan pergerakan
Fizikal
mengikut irama
Tema: Kesihatan
Aktiviti:
Subtema: Senaman memanaskan badan
Saya Sihat, Saya Guru memasang muzik yang sesuai
Cerdas Murid mengikut pergerakan yang ditunjuk oleh
guru
EMK: Nilai Murni: Bersemangat BBM: Lagu
Pendidikan Jsmani Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip sampah dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

16
RANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
SESI 2022
MINGGU : 1 HARI : KHAMIS TARIKH : 24.3.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Memulakan Kelas
7.45 8.15 ptg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema:
Kesihatan  Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian

17
Subtema: Aktiviti:
Jaga Kebersihan Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
EMK: Mengelap cermin
Pendidikan
Nilai Murni: Rajin
Moral
8.15 -8.45 pg Sambung Garis Itu
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Dunia Di  Membuat lakaran bentuk, corak dan garisan mengikut arah yang betul
Sekeliling Saya
Aktiviti:
Subtema: Tunjuk cara melukis bentuk dan corak melalui garisan putus-putus
Apa Saya Buat Menyambung garis putus-putus
Hari Ini

EMK:
Bahasa Tamil KBAT: Mengecam Nilai Murni: Berhati-hati
Pendidikan Seni BBM: lembaran kerja
8.45 – 9.15 pg Mari Kenal Abjad
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti
 Mengenal Abjad bahasa Tamil
Pembelajaran:L
iterasi Asas  Melakar Abjad A-Z
Aktiviti:
EMK: Mendengar lagu huruf tamil
Pendidikan Melakar bentuk huruf tamil
Muzik Menulis huruf tamil
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Rajin
BBM: lembaran kerja
9.15 – 10.15 pg Jom Urus Waktu
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut aktiviti waktu pagi tengah hari,
Perbualan petang, malam
Awal  Mengelaskan waktu dengan betul
Tema: Diri Aktiviti:
Saya Tayangan video
Subtema: https://www.youtube.com/watch?v=Ses65_zzsjI
Waktu Saya, Bercerita dengan rakan tentang aktiviti seharian
Aktiviti Saya Membuat aktiviti pada masa yang betul
Membina satu jadual harian dan menampal gambar
EMK: KBAT: Mencipta EMK: Nilai Murni: Mengurus waktu
Bahasa Melayu, BBM: lembaran bergambar
Matematik

10.15 – 10.35 Saya kenyang, saya bersyukur


pagi
Aktiviti:
Rehat Membasuh tangan dengan betul
EMK: Membaca thevaaram sebelum makan
Pendidikan Membuang bungkusan makanan ke dalam tong sampah
Moral Mengutip sisa makanan jika berterabur

18
10.35 – 11.05 NILAM

Jom Jelajah Sekolah


11.05 – 12.05 Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
ptg  Menyebut tempat dan bilik-bilik khas di sekolah
 Mengenal dan melawat tempat dan bilik-bilik khas di sekolah
Aktiviti
Fizikal
 Menjelaskan peraturan di setiap tempat atau bilik khas

Tema: Dunia Di
Sekeliling Saya Aktiviti:
Melawat kawasan sekolah
Subtema: Penerangan tentang tempat dan bilik khas yang dilawati
Sekolah Saya Soal jawab tentang peraturan di setiap tempat atau bilik
Tanggungjawab khas
Saya
KBAT:Mengecam EMK: Nilai Murni: Menghargai
EMK:
Pendidikan
Moral
12.05 – 12.35 Kenali Pusat Sumber Sekolah
ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan maksud PSS
 Mengenali Guru PSS
Suai Kenal  Mengenalpasti lokasi dan fungsi PSS
 Menerangkan peraturan PSS
Aktiviti:
Melihat video tentang PSS
Soal jawab tentang PSS

Nilai Murni: Menghargai BBM: Video


Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip sampah dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja
12.35 – 1.05 ptg BACAAN NILAM

19
RANCANGAN AKTIVITI SEPANJANG PROGRAM TRANSISI TAHUN 1
SESI 2022
MINGGU : 1 HARI : JUMAAT TARIKH : 25.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
TUNJANG
7.45 – 8.45 KELAS MORAL/ AGAMA
Pengurusan Kelas
8.45 – 9.45 pagi  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Aktiviti:
Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja

20
Mengelap cermin
Nilai Murni: Rajin

Siapa Paling Tinggi?


Tema:Dunia di
Sekeliling Saya Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyusun objek mengikut urutan rendah ke tinggi
Subtema: Aktiviti:
Indahnya Ciptaan Guru melukis 5 objek berbeza ketinggian
Tuhan Murid melukis semula objek mengikut urutan rendah
ke tinggi
EMK:
Sains
KBAT: Memerhatikan Nilai Murni: Berhati-hati
BBM: Lembaran Bergambar
Haiwan Peliharaan Saya
9.45 – 10.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
10.35 – 11.05 pg  Menyatakan haiwan peliharaan
 Berbual dengan rakan mengeai haiwan peliharaan masin-
Perbualan Awal masing
 Melukis haiwan peliharaan
Tema: Dunia di
Sekeliling Saya Aktiviti:
Soal jawab tentang haiwan peliharaan di rumah
Subtema: Bercerita tentang haiwan peliharaan masing-masing
Indahnya Ciptaan Melukis dan menulis ayat pendek “Saya Sayang Si
Tuhan Hitam saya”
EMK: KBAT: Memadankan maklumat Nilai Murni: Kasih sayang
Pendidikan Moral,
BBM: Kad imbasan
Bahasa Melayu

11.05 -11.35 BACAAN NILAM

My Pet
11.35 – 12.35 ptg Objectives: By the end of the class, pupils will be able to:
 Tell others about the pet
Tema: Dunia di  Show love towards the pet
Sekeliling Saya
Aktiviti:
Subtema: Teacher asks about pets
Indahnya Ciptaan Two pupils tell about their pets
Tuhan Pupils draw and write three sentences about pet
HOTS: To describe Value: Being responsible
EMK: BBM: flash cards
Pendidikan Moral,
Bahasa Inggeris Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

21
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 2 HARI : ISNIN TARIKH : 28.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
TUNJANG
7.45 – 8.15 pg Pengurusan Kelas
 Tatacara masuk ke kelas.
Rutin Kelas
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Aktiviti:
Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
Aktiviti Mengelap cermin
Pembelajaran: Nilai Murni: Rajin
Numerasi Asas Matematik Awal

22
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengira 1-10
 Mengecam nombor 1-10
Tema: Alam Aktiviti:
Sekitar
Subtema: Menonton video tentang nombor 1-10
Tumbuh-tumbuhan Melakar garisan nombor
EMK: KBAT: Mengecam Nilai Murni: Bersungguh2
Matematik BBM: Modul Transisi ms 5 dan 7
8.15 -9.15 pg Inilah Malaysiaku
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Diri Saya  Melafazkan ikrar Rukun Negara
Subtema:
Negara Saya, Aktiviti:
Tanggungjawab Melafazkan ikrar Rukun Negara
Saya Melakar huruf dalam Rukun Negara
Mewarna Bunga Raya
EMK:
Kemanusiaan KBAT: Pembelajaran Masteri Nilai Murni: Patriotisme
BBM: lembaran kerja, kad imbasan

9.15 – 10.15 pg Jom Kenal Haiwan


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Alam  Menerangkan maksud “Kepercayaan Kepada Tuhan”
Sekitar  Mengaitkan Rukun Negara dengan gambar haiwan
Subtema: Aktiviti:
Haiwan Ciptaan Penerangan tentang maksud Ikrar Pertama Rukun Negara
Tuhan Melakar nama haiwan
Mewarna 7 jenis haiwan
EMK: KBAT: Membuat Kesimpulan Nilai Murni: Yakin
Pendidikan Moral BBM:lembaran kerja
10.15 – 10.35 pagi Saya kenyang, saya bersyukur

Rehat Aktiviti:
Membasuh tangan dengan betul
EMK:
Pendidikan Moral Membaca thevaaram sebelum makan
Membuang bungkusan makanan ke dalam tong sampah
Mengutip sisa makanan jika berterabur

10.35 – 11.05 pg What do I do today?


Objectives: By the end of the class, pupils will be able to:
Perbualan Awal
 Know the sentences to greet teacher
Activities:
Tema: Diri Saya To say the greet sentences properly
Subtema: To recopy sentences properly
Saya dan Guru
HOTS: Role Playing Nilai Murni: To respect others
EMK: BBM: lembaran bergambar
Bahasa Inggeris

23
11.35 – 12.35ptg Greet your teacher.
Objectives: By the end of the class, pupils will be able to:
Tema: Diri Saya  Know the sentences to greet others
Subtema:
Saya dan Guru Aktiviti:
To say the greet sentences properly
EMK: To recopy sentences on white board properly
Pendidikan Moral, To cut and paste the picture based
Bahasa Inggeris on the sentences

KBAT: Membuat Kesimpulan Nilai Murni: To respect each other


BBM: Lembaran bergambar, Buku Tulis Transisi

Saya Beradab dengan kawan-kawan


12.35 – 1.05 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan adab belajar
Tema: Diri Saya  Menerangkan faedah beradab ketika
belajar
Subtema:
Saya dan Guru Aktiviti:
Tayangan video
EMK: Penerangan adab belajar
Pendidikan Moral Soal jawab tentang faedah belajar
Membuat latihan dalam lembaran

BBM: Lembaran Bergambar, Buku Tulis Transisi

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip sampah dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja
1.05 – 1.35 BACAAN NILAM

24
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 2 HARI : SELASA TARIKH : 29.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
TUNJANG
Pengurusan Kelas
7.45 – 8.45 pg  Tatacara masuk ke kelas.
Rutin Kelas
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Aktiviti:
Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
Mengelap cermin
Nilai Murni: Rajin
Siapa Saya?
Tema:Diri Saya Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut jenis-jenis perasaan
Subtema:  Menggambar perasaan
Saya dan Emosi Aktiviti:
Menonton video

25
EMK: Melakar beberapa perkataan tentang mosi
Keterampilan Diri Mengenal pasti dan melukis gambaran perasaan

KBAT: Mencipta (Visual Ruang) Nilai Murni:Kasih sayang


BBM: Modul Transisi ms 9

Bijak Huruf Tamil


2.00 – 3.00 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Aktiviti  Menyebut Huruf Uyir ezhuthu
Pembelajaran:  Mengecam huruf yang sama bentuk
Literasi Asas Aktiviti:
Nyanyian lagu ‘uyir ezhuthu’
EMK: Penerangan tentang huruf sama bentuk
Pendidikan Muzik Membuat latihan dalam lembaran
KBAT: Menganalisis Nilai Murni:Cinta bahasa ibunda
BBM: Lembaran Kerja

9.45 -10.15 pg Bahagian Badan Saya


10.35 – 11.05 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut anggota badan
Tema:Diri Saya
 Melabekan anggota badan

Subtema:
Tubuh Saya Aktiviti:
Nyanyian lagu “kepala bahu lutut kaki”
EMK: Murid diterangkan tentang bahagian badan masing-
Sains, Bahasa masing
Melayu Murid membuat latihan dalam lembaran

KBAT: Mencipta (Visual Ruang) Nilai Murni:Bertanggungjawab


BBM: Lembaran Kerja
11.35 – 12.05 BACAAN NILAM

11.35 – 12.35 ptg Saya Sayang Diri Saya


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Perbualan Awal  Melukis Diri Sendiri
 Menceritakan tentang diri kepada rakan sekelas
 Menulis 3 ayat pendek tentang diri sendiri Nama saya Siti
Tema:Diri Saya Khadijah. Saya
seorang yang rajin
dan pembersih.
Aktiviti: Saya sayang diri
Subtema: Mendengar dan menyanyi lagu https://m.youtube.com/watch? saya.

Peribadi Saya v=JhbLDXJ93Yc


Murid diterangkan tentang badan kurniaan Tuhan
Murid bercerita tentang diri kepada rakan sekelas
EMK: Murid melukis diri sendiri dalam buku tulis
Bahasa BBM: Buku Tulis Transisi
Melayu,Pendidikan
Kesihatan
12.35 – 1.35 ptg Jom Jelajah Sekolah
Aktiviti Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Fizikal
 Menyebut haiwan yang ada di sekitar sekolah

26
 Menceritakan tentang sifat haiwan tersebut

Tema: Dunia Di Aktiviti:


Sekeliling Saya Melawat kawasan sekolah
Meneliti haiwan yang ada di sekolah
Subtema:
Memperlihatkan keseronokan melalui aktiviti
Haiwan di
Sekeliling Saya berjalan sambil belajar

EMK: KBAT:Mengenalpasti Nilai Murni: Menghargai


Pendidikan Pengurusan Menamatkan Kelas:
Jasmani, Sains  Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 2 HARI : RABU TARIKH : 30.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
TUNJANG
Pengurusan Kelas
7.45 – 9.15 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Aktiviti:
Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
Mengelap cermin
Nilai Murni: Rajin

Tema:Alam Sekitar Sayur dan buah pilihanku


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Subtema:  Menyenaraikan jenis-jenis sayuran
Makanan Pilihanku  Menyebut jenis-jenis buah
Aktiviti:
EMK: Soal jawab tentang sayur dan buah kegemaran masing-

27
Pendidikan masing
Kesihatan Penerangan tentang jenis-jenis buah dan sayur
Mengelaskan buah dan sayur
KBAT: Mengelaskan Nilai Murni: Menjaga Kesihatan
BBM: Buku Tulis Transisi
Which food do you prefer?
9.15 – 10.15 pg Objectives: By the end of the class, pupils will be able to:
Tema: Alam  Choose healthy food
Sekitar  Make difffer between “good” or “not good” food
Subtema: Aktiviti:
Makanan Pilihanku Teacher writes some kinds of food
Pupils say some words (kinds of food) on the whiteboard
EMK: Pupils write and draw good food
Sains, Bahasa HOTS: Membuat Kesimpulan Value: Being responsible
Inggeris BBM: Buku Tulis Transisi
10.35 – 11.35 ptg Saya Pandai Matematik
Tema: Alam Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Sekitar  Menyebut beberapa jenis makanan seimbang
 Menulis beberapa jenis makanan seimbang dalam bahasa
Subtema:
Makanan Pilihanku tamil
 mengira dan menulis bilangan makanan yang ditujukkan
EMK: dengan bimbingan guru.
Pendidikan Aktiviti:
Kesihatan, Mengeja perkataan dalam Bahasa Tamil
Pendidikan Islam Mengira bilangan makanan dan tulis
KBAT: Mengecam Nilai Murni:Bersunguh-sungguh
BBM: Lembaran kerja
11.35 – 12.35 ptg Piramid Makanan Saya
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut makanan berkhasiat
Perbualan Awal
 Berbual dengan rakan mengenai makanan kegemaran masing-
masing
Tema: Alam  Mengelaskan makanan mengikut kategori yang betul
Sekitar Aktiviti:
Penerangan tentang makanan seimbang
Subtema: Perbualan tentang makanan kegemaran masing-masing
Makanan Pilihanku Guru membahagi murid kepada kumpulan kecil
Murid membuat bentuk piramid dalam sekeping kertas lukisan
EMK: Murid menggunting dan menampal makanan di tempat yang
Pendidikan betul secara bekerjasama
Kesihatan KBAT: Mengelaskan Nilai Murni: Bekerjasama

BBM: Ketas Lukisan, Lembaran bergambar, , gunting, gam


NOTA GURU:
1. Sila pastikan SOP dipatuhi
2. Piramid makanan tercantik ditampal di dalam kelas dan murid
diberikan hadiah

28
Siapa Saya?
12.35 – 1.35ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyusun puzzle bergambar dengan betul
 Menerangkan maksud tersirat di sebalik gambar
Tema:Alam Sekitar

Subtema:
Indahnya Ciptaan
Tuhan

Aktiviti:
EMK: Murid disoal jawab tentang sifat yang perlu ada pada haiwan
Pendidikan Seni Murid diberi satu puzzle gambar
Murid menyusun puzzle dengan betul sebelum digam di dalam
buku tulis
Murid mewarna gambar tersebut
BBM:
Lembaran bergambar, Buku Tulis Transisi, gunting, gam
Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 2 HARI : KHAMIS TARIKH : 31.3.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
TUNJANG
Pengurusan Kelas
7.45 – 9.15 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Aktiviti:
Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
Mengelap cermin
Nilai Murni: Rajin

Tema:Dunia di Siapa Paling Tinggi?


Sekeliling Saya Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyusun objek mengikut urutan rendah ke tinggi
Subtema: Aktiviti:

29
Indahnya Ciptaan Guru melukis 5 objek berbeza ketinggian
Tuhan Murid melukis semula objek mengikut urutan rendah
ke tinggi
EMK:
Sains
KBAT: Memerhatikan Nilai Murni: Berhati-hati
BBM: Lembaran Bergambar
Haiwan Peliharaan Saya
9.15 – 10.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan haiwan peliharaan
Perbualan Awal  Berbual dengan rakan mengeai haiwan peliharaan masin-
masing
Tema: Dunia di  Melukis haiwan peliharaan
Sekeliling Saya
Aktiviti:
Subtema: Soal jawab tentang haiwan peliharaan di rumah
Indahnya Ciptaan Bercerita tentang haiwan peliharaan masing-masing
Tuhan Melukis dan menulis ayat pendek “Saya Sayang Si
Hitam saya”
EMK:
Pendidikan Moral, KBAT: Memadankan maklumat Nilai Murni: Kasih sayang
Bahasa Melayu
BBM: Lembaran bergambar

10.35 – 11.05 BACAAN NILAM

My Pet
11.05 – 12.05 ptg Objectives: By the end of the class, pupils will be able to:
 Tell others about favourite plant
Tema: Dunia di
 Show love towards plants
Sekeliling Saya
Aktiviti:
Subtema: Teacher asks about plants at kids’ home
Indahnya Ciptaan Two pupils tell about their plants
Tuhan Pupils draw and write three sentences about plans.
HOTS: To describe Value: Being responsible
EMK: BBM: lembaran kerja
Pendidikan Moral,
Bahasa Inggeris

Jom Jelajah Sekolah


12.05 – 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut bangunan – bangunan yang ada di sekitar
Aktiviti sekolah
Fizikal
 Menceritakan tentang kegunaan bangunan – bangunan
Tema: Dunia Di tersebut
Sekeliling Saya
Aktiviti:
Subtema: Melawat kawasan sekolah
Sekolah saya Meneliti bangunan - bangunan yang ada di
sekolah

30
EMK: Memperlihatkan keseronokan melalui aktiviti
Pendidikan Jasmani berjalan sambil belajar

KBAT:Mengenalpasti Nilai Murni: Menghargai

12.35 – 1.35 BACAAN NILAM

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 2 HARI : JUMAAT TARIKH : 1.4.2022
WAKTU/ SUBTEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
TUNJANG
7.45 – 8.45 KELAS MORAL/ AGAMA
Pengurusan Kelas
8.45 – 9.45 pagi  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Rutin Kelas Jom Kemas Kelas!
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Belajar dalam keadaan yang kondusif dan selamat
 Mengamalkan kebersihan dalam kehidupan seharian
Aktiviti:
Mengutip dan menyapu sampah
Menyusun meja
Mengelap cermin
Nilai Murni: Rajin

Tema:Kesihatan Lawan Covid!


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Subtema: Menyatakan langkah – langkah penjaagan kesihatan yang perlu
Kita Jaga kita diamalkan.
Aktiviti:

31
EMK: Guru menujukkan gambar – gambar amalan kesihatan
Sains mengelakkan covid.
Murid mengkategorikan amalan sihat dan amalan yang
salah .
Menerangkan tentang simptom-simptom covid.

KBAT: Memerhatikan Nilai Murni: Berhati-hati


BBM: Lembaran Bergambar

9.45 – 10.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:


10.35 – 11.05 pg  Menyatakan barang – barang yang terdpat dalam bilik
darjah
Perbualan Awal  Berbual dengan rakan mengenai barang – barang tersebut.
 Melukis barang – barang yang terdapat dalam kelas.
Tema: Dunia di
Sekeliling Saya Aktiviti:
Soal jawab tentang alat – alat di dalam bilik darjah.
Subtema: Berbual tentang penggunaan alat – alat di bilik darjah
Bilik darjahku ! masing-masing
Melukis dan menulis ayat pendek “Saya Menjaga Alat
EMK:
– alat di dalam Kelas Saya”
Pendidikan Moral,
Bahasa Melayu
KBAT: Memadankan maklumat Nilai Murni: Kasih sayang
BBM: Kad imbasan
10.15 – 10.35 REHAT
11.05 -11.35 BACAAN NILAM

Doh of Nature Around Me


11.35 – 12.35 ptg Objectives: By the end of the class, pupils will be able to:
 Tell others about nature around them
Aktiviti  Show love towards nature (water, air, soil,sky)
pembelajaran
Aktiviti:
Teacher asks about the nature around them
Tema: Dunia di Pupils tell about natural resources that they’ve
Sekeliling Saya encountered
Pupils make words doh about nature ‘I love Sea’
Subtema: HOTS: To describe Value: Being responsible
Indahnya Ciptaan BBM: flash cards
Tuhan
Pengurusan Menamatkan Kelas:
EMK:  Mengutip dan menyapu sampah
Pendidikan Moral,  Menyusun kerusi dan meja

32
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 3 HARI : ISNIN TARIKH : 4.4.2022
FASA KESEDIAAN MINGGU KE-3: 4.4.2022 – 8.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
7.45 – 8.15 ptg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam
Membuat Bentuk Huruf Tamil
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Membuat lakaran huruf tamil bersambung
EMK:  Membentuk Huruf Tamil
Bahasa Tamil Aktiviti:
Guru menunjuk cara menyambung garisan
Menyambung garisan putus-putus
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Rajin
BBM: lembaran kerja

Jom Kira 1- 10
8.15 – 9.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengira 1-10
Tema: Dunia Di
 Menulis nilai nombor
Sekeliling Saya
 Memadankan nombor dengan perkataan
Subtema: Aktiviti:
Siapa Paling Nyanyian lagu nombor
Banyak? Mengira jumlah objek dan membuat latihan

33
KBAT: Perwakilan, penaakulan Nilai Murni: Bersungguh2
EMK: BBM: lembaran kerja
Pendidikan
Kesenian
Mari Mengenal Huruf Vokal dan Konsonan
9.15 – 10.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengenal huruf ‘mei ezhuthu’
 Menyebut huruf ‘mei ezuthu’
EMK:
 Menulis huruf ‘mei ezuthu’
Bahasa Tamil
 Aktiviti:
Tayangan lagu MEI EZHUTHU
Penerangan tentang huruf ‘mei ezuthu’
Mengulangsebut huruf ‘mei ezuthu’
Menulis 18 huruf ‘mei ezuthu’
KBAT: Mengecam EMK: Nilai Murni: Rajin
BBM: lembaran kerja
10.35 – 11.35 My Day In School
Objektives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
Tema: Dunia Di  To identify the initial letters
Sekeliling Saya  To distinguish the letters in the alphabet
Subtema: Activities:
Me at school To say some words in English correctly
To write 6 words in English
EMK: HOTS: To identify Value: Being responsibl
Bahasa Inggeris BBM: worksheets

Mari Mengenal Huruf Vokal dan Konsonan


11.35 – 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengenal huruf vokal dan konsonan
Tema: Dunia Di  Menyebut huruf vokal
Sekeliling Saya
 Menulis huruf konsonan
Subtema: Aktiviti:
Wah cantiknya! Tayangan lagu A E I O U
Penerangan tentang huruf vocal dan konsonan
EMK: Mengulangsebut huruf vokal dan konsonan
Matematik Menulis 7 huruf konsonan
KBAT: Mengecam EMK: Nilai Murni: Rajin
BBM: lembaran kerja
12.35 – 1.05 ptg Lihat dan Kenal
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Dunia Di  Mengecam bayang-bayang objek
Sekeliling Saya  Membezakan benda hidup dan bukan hidup
Subtema:  Menyatakan tempat perlindungan bagi haiwan
Indahnya Ciptaan Aktiviti:
Tuhan Penerangan tentang benda-benda hidup
Membulatkan bayang-bayang objek
EMK: Mewarnakan benda objek
Sains Memadankan haiwan dan tempat perlindungannya
KBAT: Memerhatikan, mengelaskan
Nilai Murni: Mengasihi sesama mahkluk
BBM: lembaran kerja

34
1.05 – 1.35 BACAAN NILAM
Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 3 HARI : SELASA TARIKH 5.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
 Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
7.45 – 8.45 pg Saya Bijak Huruf Tamil
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut 10 huruf uyir ezhuthu
 Membentuk 18 huruf mei ezhuthu
Tema: Dunia di Aktiviti:
Sekeliling Saya Tayangan video huruf uyir ezhuthu
Menyebut huruf mei ezhuthu
KBAT: Mengecam EMK: Nilai Murni: Rajin
Subtema: BBM: lembaran kerja
Duniaku Indah Saya Bijak huruf Tamil
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut 10 huruf uyir ezhthu
EMK:
Bahasa Tamil  Mengecam huruf uyir ezhuthu dalam kelompok ayat
Aktiviti:
Menonton video uyir ezhthu
Membulatkan huruf uyir ezhuthu yang sama
KBAT: Membandingbeza EMK: Nilai Murni: Bersunguh-sungguh

BBM: kad imbasan, lembaran kerja

35
9.45 -10.15 pg Sounds everywhere
Objektives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
Tema: Dunia Di  To identify the animal sounds
Sekeliling saya  To respond correctly through oral and written form
Subtema: Activities:
Misteri Alam Teacher plays animal sounds
Rimba Pupils guess and identify the animal sounds
EMK: HOTS: To identify Value: Learn how to learn
Bahasa Inggeris BBM: Modul Transisi page 17

Greetings
10.35 – 11.05 pg Objektives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
 To introduce themselves correctly
Tema: Myself

Subtema: Activities:
Me at School Teacher guides pupis to introduce themselves
Some pupils try to say and greet the words in front of
EMK: others
Bahasa Inggeris HOTS: To identify Value: To respect each other

BBM: Modul Transisi page 18


11.05 – 11.35 pg BACAAN NILAM

Kraftangan Rumah Saya


11.35 – 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut 5 kraf tangan di Malaysia
Tema: Hidup
 Menulis 5 kraf tangan dengan betul
Bersama
Aktiviti:
Subtema: Menonton video tentang kraf tangan di Malaysia
Kita Raikan Latih tubi menulis perkataan dengan betul
Melukis 5 kraf tangan dalam buku tulis
EMK: KBAT: Mengecam, Membandingkan Nilai Murni: Menghargai
Bahasa Melayu Alam
BBM: Lembaran Kerja
12.35 – 1.35 ptg Rutin Keluarga
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Sains dan  Membaca perkataan dengan betul
Teknologi
 Mengasingkan bahan kitar semula dengan betul
Subtema: Aktiviti:
Jaga Persekitaran Tayangan video tentang bahan kitar semula
Kita Penerangan tentang bahan yang boleh dikitar semula
Menghasilkan satu kraftangan menggunakan botol dan
EMK: kertas
Sains KBAT: Memerhatikan, mengelaskan
Pendidikan Seni Nilai Murni: Mengasihi sesama mahkluk
BBM:, botol, kertas warna, gunting, selotep

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

36
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 3 HARI : RABU TARIKH : 6.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
7.45 – 9.15 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Inilah Malaysiaku
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Masyarakat
 Menyebut 3 kaum utama di Malaysia
Subtema:  Menerangkan agama dan perayaan kaum masing-masing
Kita Raikan Aktiviti:
Tayangan video tentang kam di Malaysia
EMK: Soal jawab tentang perayaan kaum masing-masing
Bahasa Melayu, Latih tubi memadankan agama dan perayaan kaum
Pendidikan Islam masing-masing
KBAT: Mengecam,memadankan Nilai Murni: Kasih Sayang
BBM: lembaran kerja
Baik Hati Amalan Saya
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan amalan baik yang dilakukan di rumah
 Mengamalkan adab yang baik dengan ahli keluarga
Aktiviti:
Soal jawab tentang amalan baik yang dilakukan di
rumah
Latih tubi memadankan gambar dengan pernyataan
KBAT: Memadankan maklumat Nilai Murni: Baik hati
BBM: lembaran kerja

37
9.15 – 10.15 pg Aku dan Seni
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Sains dan  Menyebut 4 jenis bentuk
Teknologi  Menghasilkan gambar roket mengikut bentuk yang diberi
Subtema: Aktiviti:
Misteri Di Taman Penerangan tentang bentuk
Melukis satu objek menggunakan bentuk yang disebut
EMK: KBAT: Mengecam, mencipta Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
Pendidikan Seni , BBM: lembaran kerja
Sains
10.35 – 11.35 pg Jom Kenal Haiwan
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Kesenian  Menghasilkan kolaj menggunakan kertas warna
dan Kebudayaan
Aktiviti:
Subtema: Penerangan tentang kolaj
Saya Kreatif Mencarik kertas dan menampal di atas gambar yang
diberi
EMK: KBAT: Mencipta Nilai Murni: Kreatif
Pendidikan Seni BBM: Modul Transisi ms 38
Inilah Malaysiaku
11.35 – 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyanyikan 2 buah lagu
Tema: Kesenian
 Menerangkan maksud lagu
Dan Kebudayaaan
Aktiviti:
Subtema: Tayangan video lau “Negaraku” dan “Gelang si Paku
Kita Raikan Gelang”
Menyebut bait lagu
EMK: Menyurih bait lagu dengan betul
Pendidikan Muzik KBAT: Menjelaskan Nilai Murni: Patriotisme, Bersemangat
BBM: pensel warna

Pertandingan Mewarna
12.35 -1.05 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mewarnakan lukisan dengan kemas
Tema: Kesenian
Dan Kebudayaaan Aktiviti:
Murid diedarkan kertas lukisan
Subtema: Murid mewarnakan lukisan dengan kemas
Saya Kreatif
KBAT: Menghasilkan Nilai Murni: Kreatif
EMK: BBM: Lembaran mewarna
Pendidikan Seni,
Pendidikan Islam Nota Guru: 5 murid terbaik dari setiap kelas diberikan hadiah

Sekolah Saya Tanggungjawab Saya


1.05 – 1.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyenaraikan peraturan Bilik Sains
Tema: Kesihatan  Mematuhi peraturan Bilik Sains
Subtema: Aktiviti:
Jaga Kebersihan Penerangan tentang peraturan Bilik Sains
Melengkapkan ayat bagi peraturan Bilik Sains

38
EMK: KBAT: Memerhatikan
Sains Nilai Murni: Bertanggungjawab
BBM: Modul Transisi ms 22
Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN


MINGGU : 3 HARI : KHAMIS TARIKH : 7.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
7.45 – 9.45 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Tema: Kebersihan

Subtema:
Kita Jaga Kita Kita Bersih Kita Selamat
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
EMK:  Menerangkan maksud lirik lagu VIRUS
Pendidikan  Menjelaskan cara mencegah diri
Kesihatan daripada Covid19
Aktiviti:
 Nyanyian lagu “Virus”
 Penerangan maksud lagu
 Membuat latihan dalam lembaran
KBAT: Mengecam,memadankan Nilai Murni: Kasih Sayang
BBM: Lembaran Kerja

9.15 – 10.15 pg Jom Jadi Pembersih!


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Kesihatan  Menjelaskan maksud gambar
 Mewarnakan gambar dengan kemas
Subtema:
Kita Jaga Kita Aktiviti:
Penerangan tentang kepentingan menjaga kebersihan
EMK: Melukis poster menjaga kebersihan diri
Pendidikan Seni,
Pendidikan

39
Kesihatan KBAT: Menghsilkan karya Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
BBM: Kertas lukisan, pensel warna

Nota guru: 5 lukisan yang cantik ditampal di dalam kelas dan


diberikan hadiah

10.35 -11.05

BACAAN NILAM

Jom Elak Virus!


11.05 – 12.05 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut anggota badan dalam Bahasa Melayu
Tema: Kesihatan
 Menerangkan maksud perkataan dan kepentingan anggota
Subtema: badan
Kita Jaga Kita

EMK: Aktiviti:
Pendidikan Menyanyi lagu anggota badan dalam
Kesihatan Bahasa Melayu
Menyebut perkataan dengan betul
Mencari 8 perkataan dalam lembaran

KBAT: Mengecam Nilai Murni: Menjaga Kebersihan

BBM: Lembaran bergambar

Tulisan Saya Cantik


12.05 – 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Membaca ayat “ Badan Sihat Otak Cergas”
Tema: Kesihatan  Menulis ayat “ Badan Sihat Otak Cergas”
Subtema: Aktiviti:
Badan Sihat, Otak Guru menulis ayat di papan putih
Cergas Murid membaca dan menerangkan maksud ayat
Murid menulis ayat 3 kali dalam buku tulis.
EMK:
Pendidikan KBAT: Mengecam, menilai Nilai Murni: Menjaga Kesihatan
Kesihatan BBM: Lembaran Kerja

12.35 – 1.35 BACAAN NILAM


Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

40
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 3 HARI : JUMAAT TARIKH : 8.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
7.45 -8.45 KELAS AGAMA/MORAL

Pengurusan Kelas
8.45 – 9.45 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam,
bacaan doa
Tema: Kesihatan
Tulisan Saya Cantik
Subtema: Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Saya Sihat Saya  Membaca ayat pendek dengan betul
Bijak “நான் ஆரோக்கியமானவன், நான் சிறப்பானவன்” dalam
Tulisan Bahasa Tamil
EMK:  Menerangkan maksud ayat
Pendidikan
 Menulis ayat pendek dalam bahasa tamil dengan betul
Kesihatan
Aktiviti:
Guru membimbing murid membaca ayat pendek
Latih tubi menulis ayat pendek dengan kemas
Guru menunjuk cara memotong dan melipat
kertas dengan betul.

KBAT: Menghubungkait Nilai Murni: Menjaga Kesihatan


BBM: Lembaran Kerja
9.45 – 10.15 pg Saya Pentingkan Kebersihan
10.35 – 11.05 pagi Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan cara penjagaan kebersihan fizikal
Tema: Kesihatan
 Mengaplikasikan cara penjagaan kebersihan fizikal
Subtema: Aktiviti:
Kita Jaga Kita Tayangan video tentang cara menjaga kebersihan
fizikal

41
EMK: Penerangan tentang cara menjaga kebersihan fizikal
Pendidikan
Kesihatan KBAT: Menghubungkait,memadankan Nilai Murni: Menjaga
kebersihan diri
BBM: video

11.05 – 11.35 BACAAN NILAM

Keep Our Cloth Clean


11.35 - 12.35 ptg
Objektives: By the end of this lesson,
Tema: Kesihatan
pupils will be able to:
Subtema:  To list down 5 types of cloth
Kita Jaga Kita  To rewrite 5 types of cloth

EMK:
Bahasa Inggeris Activities:
Teacher guides pupis to list down any type of cloth
To discuss the ways to keep the cloth clean
To draw and write 6 types of cloth
HOTS: To list down Value: To keep clean
BBM: Lembaran Kerja

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

42
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 4 HARI : ISNIN TARIKH : 11.4.2022
FASA KESEDIAAN MINGGU KE-4: 11.4.2022 – 15.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
7.45 – 8.15 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan pagi
Tema: Diri Saya Apa Saya Buat Hari Ini?
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Subtema:
Saya dan  Bertutur dengan sebutan dan intonasi yang betul
Keluarga  Menyurih ucapan bertatatasusila dengan kemas
Aktiviti:
EMK: Main peranan menyebut ucapan bertatasusila
Pendidikan Latih tubi menulis ucapan bertatasusila
Moral, KBAT: Memadankan Nilai Murni: Bersopan santun
Bahasa Melayu BBM: Modul Transisi ms 44

Sayangi Keluarga
8.15 – 9.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Membaca ayat pendek dengan sebutan yang betul
Aktiviti:
EMK:
Bahasa Melayu, Menyanyi lagu “123 Sayang Semuanya”
Muzik Menulis perkataan dengan betul
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Kasih sayang
BBM: Modul Transisi ms 46

9.15 – 10.15 pg Road Safety


Objectives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
Tema:  To read certain words
Keselamatan  To understand the words
Subtema: Activities:
Kita Guna Kita To read some words in English correctly
Jaga To write the words correctly
EMK: HOTS: To identify Mastery Learning: Role Play
Bahasa Inggeris BBM: Flash cards
Siapa Saya?
10.35 – 11.35 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengenal pasti bahagian tubuh yang berkaitan dengan deria
Tema: Diri Saya  Menyurih perkataan dengan betul

43
Subtema:Tubuh Aktiviti:
Saya Tayangan video tentang deria manusia
Penerangan tentang deria manusia dan kegunaannya
EMK: Latih tubi menulis perkataan
Sains
KBAT: Memerhatikan, mengelaskan Nilai Murni: Bersyukur
BBM: video
Teroka Haiwan
11.35 – 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengenal pasti bahagian tubuh haiwan
 Menulis perkataan dengan betul
Tema: Dunia Di Aktiviti:
Sekeliling Saya Soal jawab tentang hidupan di air
Penerangan tentang bahagian tubuh ikan
Subtema:Misteri Latih tubi menulis perkataan
Alam Rimba KBAT: Memerhatikan, mengelaskan Nilai Murni: Mengasihi haiwan
BBM: lembaran kerja
EMK:
Sains
12.35 -1.35 ptg Dadu Saya
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengira hasil tambah dua nombor dengan betul
Aktiviti:
Murid membaling dadu gergasi 2 kali
Tema: Dunia Di
Sekeliling Saya Murid membuat operasi tambah dua nombor yang
dibaling
Latih tubi mengira hasil tambah daripada dua nombor
Subtema: KBAT: Penyelesaian masalah Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
Tambah dan BBM: Dadu gergasi, Modul Transisi ms 58
Tolak
Jom Kira
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
EMK:
Matematik  Menolak dua nombor dengan betul
Aktiviti:
Guru membimbing murid menolak dua nombor
Latih tubi menolak dua nombor
KBAT: Penyelesaian masalah Nilai Murni: Bersungguh-sungguh
BBM: lembaran kerja

BACAAN NILAM
Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

44
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 4 HARI : SELASA TARIKH : 12.4.2021
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
7.45 – 8.45 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Tema: Dunia Di Diari Saya
Sekeliling Saya
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Subtema:  Membaca perkataan dengan betul
Aktiviti Keluarga Aktiviti:
Menyebut objek yang ada dalam gambar
EMK: Mengeja 10 perkataan
Bahasa Melayu Mencari dan warnakan objek yang disenaraikan
Menyalin semula perkataan dalam buku tulis
KBAT: Mengecam Nilai Murni: Kasih sayang
BBM: lembaran kerja
8.45 – 9.45 ptg Kenali Mata Wang
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Ekonomi  Mengenal bahagian depan dan belakang duit syiling
dan Kewangan Aktiviti:
Tayangan video tentang duit syiling
Subtema:
Mata Wang Soal jawab tentang bahagian depan dan belakang duit
Malaysia syiling
Melorek bahagian belakang duit syiling
EMK: KBAT: Menaakul Nilai Murni: Rajin
Matematik BBM: Duit syiling, video

Mari Kenali Huruf


9.45 – 10.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut suku kata
 Menyalin suku kata dengan kemas
EMK: Aktiviti:
Bahasa Melayu Nyanyian lagu suku kata
Ulang sebut suku kata berdasarkan kad imbasan yang
ditunjukkan
Menulis semula suku kata dalam lembaran

KBAT: Mengecam Nilai Murni: Khusyuk


BBM: kad imbasan , lembaran kerja
Wow, Apa Itu?
10.35 – 11.05 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Mengenal bahasa seni visual
Tema: Kesenian an  Mewarnakan corak batik dengan kemas

45
Kebudayaan Aktiviti:
Penerangan tentang corak dan kegunaan corak batik
Subtema: Mewarnakan lukisan batik
Kita Raikan KBAT: Menghasilkan Nilai Murni: Menghargai Alam
BBM: Pensel warna, lembaran kerja
EMK:
Pendidikan Seni
11.05 – 11.35 pg BACAAN NILAM

11.35 -12.35 Diari saya


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Kesihatan  Melakukan pelbagai pergerakan lokomotor
Aktiviti:
Subtema:
Guru menunjuk cara beberapa pergerakan
Saya Sihat, Saya
Cerdas Murid mengenalpasti dan meniru pergerakan degan
betul
EMK: KBAT: Memerhatikan Nilai Murni: Berhati-hati
Pendidikan BBM: Modul Transisi ms 74
Kesihatan

12.35 - 1.35 ptg My Favourite Fruit


Objectives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
Tema: Kesihatan  To identify the objects correctly
Subtema:  To classify between fruits and vegetables
Makanan Pilihanku  To draw one favourite fruit
Activities:
EMK: To list some fruits and vegetables
Bahasa Inggeris To read some words in English correctly
Pendidikan Seni To draw one favourite fruit
HOTS: To collect, to classify Mastery Learning: Correlation
BBM: Worksheets

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

46
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 4 HARI : RABU TARIKH : 13.4.2021
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
7.45 – 8.45 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa

Peliharaan Keluarga
Tema: Dunia Di
Sekeliling Saya Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut 3 jenis haiwan peliharaan
Subtema:  Mengeja 3 jenis haiwan peliharaan
Misteri Alam Aktiviti:
Rimba Tayangan video tentang haiwan peliharaan
Ejaan perkataan: 6 jenis haiwan peliharaan
EMK: Latih tubi mencari huruf tersembunyi dalam kotak
Bahasa Melayu huruf
KBAT: Menganalisis Nilai Murni: Kasih Sayang
BBM: Lembaran kerja
Bersih dan Selamat
8.45 – 9.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan peranan dalam keluarga
Tema: Diri Saya Aktiviti:
Soal jawab tentang peranan dalam keluarga
Subtema:
Saya dan Keluarga Membaca 6 frasa dengan bimbingan guru
Menyurih frasa dengan betul
EMK: KBAT: Memadankan maklumat Nilai Murni: Kasih sayang
Bahasa BBM: Lembaran kerja
Melayu,Pendidikan
Moral
9.15 – 10.15 pg Aku dan Seni
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Kesenian  Menghasilkan satu topeng haiwan
dan Kebudayaan

Subtema: Aktiviti:
Misteri Di Taman Penerangan tentang cara membuat topeng haiwan
Menghasilkan topeng haiwan
EMK: KBAT: Mencipta Nilai Murni: Kreatif
Pendidikan Seni BBM: Pinggan kertas, pensel warna, gunting, lidi sate

10.35 -11.35 pg I’m healthy I’m safe


Objectives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
Tema: Health  To listen and say some words correctly
 To list down the ways to be clean
Subtema:

47
Keep clean  To match the words and pictures correctly
Activities:
EMK: To listen and say some words
English To match the words and pictures correctly
HOTS: To compare and contrast Value Learning: Keep clean
BBM: worksheets

What should I wear?


Objectives: By the end of this lesson, pupils will be able to:
Tema: Myself  To list down kinds of cloth to wear
 To spell some words according to the teacher
Subtema:
My Cloth Activities:
To spell some word correctly
EMK: To copy letters in neat legible correct spelling
English HOTS: To compare and contrast Value Learning: Keep clean
BBM: worksheets

Bijak nombor dalam Bahasa Melayu


11.35 - 12.35 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyebut nombor dalam b.Melayu 1-10
Tema: Kesihatan  Mengira nombor 1-5 dalam Bahasa Melayudengan
Subtema: betul
Saya Sihat, Saya  Aktiviti:
Selamat Menonton video nombor dalam Bahasa Melayu
Menulis 5 nombor dan perkataan dengan
EMK: kemas
Bahasa Melayu, KBAT: Mengecam, mengenal pasti Nilai Murni: Rajin
Matematik BBM: video

12.35 - 1.35 ptg Saya suka makanan berkhasiat !


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Kesihatan  Menyebut makanan yang berkhasiat
 Menyatakan makanan yang tidak berkhasiat
Subtema:
Saya Sihat, Saya  Membezakan makanan berkhasiat dan tidak berkhasiat
Selamat Aktiviti:
Menonton video tentang makanan seimbang
EMK: Soal jawab tentang makanan berkhasiat dan tidak
Pendidikan berkhasiat
Kesihatan, Latihan mewarna dan menulis 8 jenis makanan
Bahasa Melayu berkhasiat

KBAT: Mengecam, mengenal pasti Nilai Murni: Rajin


BBM: kad imbasan, video, lembaran kerja

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

48
RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN
MINGGU : 4 HARI : KHAMIS TARIKH : 14.4.2021
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
Pengurusan Kelas
 Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
7.45 – 8.45 ptg Warna warni
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyatakan objek yang boleh ditarik oleh magnet
 Menyebut objek yang tidak boleh ditarik oleh magnet
Tema: Dunia Di Aktiviti:
Sekeliling Saya  Tayangan video tentang magnet
 Mewarnakan objek yang boleh ditarik dan tidak
Subtema: boleh ditarik magnet
Misteri Alam
KBAT: Membezakan , Mengelaskan Nilai Murni: Berhati-hati
EMK: BBM: Video, magnet
Sains
Kenali Bumi
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
8.45 – 9.15
 Menyebut 3 jenis bentuk muka Bumi
 Menulis 4 perkataan dengan kemas
 Memahami perkataan dan gambar
Aktiviti:
Penerangan tentang bentuk Muka Bumi
Menyurih perkataan dengan kemas
Memadankan gambar dengan perkataan

KBAT: Memerhati Nilai Murni: Mengasihi Alam


BBM: lembaran kerja

Selamat Hari Lahir ibu!


9.15- 10.15 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Membaca ayat ucapan Selamat Hari Lahir Ibu
Tema: Diri Saya
 Menerangkan maksud ayat
Subtema:  Melukis kad ucapan untuk ibu
Ibu Saya Aktiviti:
Guru membimbing murid membaca ayat pendek
EMK: Murid menyurih 4 ayat pendek dengan kemas
Pendidikan Moral Murid melukis gambar dan corak pada kad
KBAT: Menghasilkan Nilai Murni: Berkasih sayang
BBM: pensel warna, lembaran kerja

10.35 – 11.05 BACAAN NILAM

Inilah Malaysiaku

49
11.05 – 12.05 ptg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
 Menyanyikan lagu Jalur Gemilang
Tema: Kesenian  Mewarnakan Jalur Gemilang dengan betul
dan Kebudayaan

Subtema: Aktiviti:
Kita Raikan Nyanyian lagu Jalur Femilang
Penerangan maksud Jalur Gemilang
EMK: Latihan menyurih lagu dan mewarnakan Jalur
Pendidikan Seni, Gemilang
Pendidikan Muzik
KBAT: Menghubungkait Nilai Murni: Patriotisme
BBM: lembaran kerja

12.05 -12.35 ptg Hari Dalam Seminggu


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Diri Saya  Menyebut 7 hari dalam seminggu
 Menulis 4/7 hari dengan betul
Subtema:
Saya dan Waktu Aktiviti:
Nyanyian lagu 7 hari Dalam Seminggu
EMK: Ejaan 7 hari dalam seminggu dengan bimbingan
Matematik guru
Latihan menulis nama hari
KBAT: Menaakul Nilai Murni: Menjaga masa
BBM: Lembaran kerja

12.35 – 1.35
BACAAN NILAM
Pengurusan Menamatkan Kelas:
 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

RANCANGAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN HARIAN

50
MINGGU : 4 HARI : JUMAAT TARIKH : 15.4.2022
TARIKH/ TEMA/ KANDUNGAN IMPAK/ CATATAN
SUBTEMA/EMK
7.45 – 8.45 pg KELAS AGAMA/MORAL

Pengurusan Kelas
8.45 – 9.45 pg  Tatacara masuk ke kelas.
 Ambil kedatangan, ucapan salam, bacaan doa
Tema: Kesihatan Keluargaku Sayang
Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Subtema:
Jaga Kebersihan  Menyatakan adab terhadap diri dan keluarga
 Membezakan akhlak yang baik dan buruk
EMK: Aktiviti:
Pendidikan Moral Guru menunjukkan beberapa keping gambar
Murid disoal jawab tentang baik atau buruk
tentang akhlak dalam gambar
Murid membuat latihan memilih akhlak yang baik
KBAT: Membezakan Nilai Murni: Berakhlak mulia
BBM: lembaran kerja

Saya bertanggungjawab
9.45 -10.15 pg Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
10.35 – 11.05 pg  Menyatakan tanggungjawab diri
 Mengamalkan sikap bertanggungjawab dalam diri
Tema: Kesihatan
Aktiviti:
Subtema: Main peranan: 2 orang murid membuang sampah
Diri Saya di dalam bakul sampah dan di luar bakul sampah
Tanggungjawab Guru bersoal jawab tentang tindakan murid
Saya berkenaan dan mengaitkannya dengan
tanggungjawab lain
EMK: Latih tubi membuat latihan tentang
Pendidikan Moral tanggungjawab diri

KBAT: Membezakan Nilai Murni: Bertanggungjawab


BBM: lembaran kerja

11.05 – 11.35 pg

BACAAN NILAM

11.35 – 12.35 ptg Rama-rama, Indahnya Rupa!


Objektif: Pada akhir PDP murid dapat:
Tema: Dunia di  Melukis corak pada rama-rama
Sekeliling Saya  Mewarnakan rama-rama mengikut kreativiti
Subtema: Aktiviti:
Warna Tunjuk cara melukis corak pada rama-rama
Penerangan tentang kombinasi warna yang sesuai

51
EMK: KBAT: Menghasilkan Nilai Murni: Kreatif
Pendidikan Seni BBM: Modul Transisi ms 71

Majlis Penutupan Minggu Transisi


Aktiviti:
Bacaan thevaaram dan kata aluan Penyelaras
12.35 – 1.20 ptg
Minggu Transisi
Ucapan GB dan PK HEM
Nyanyian lagu “Kami Murid Baru”
Majlis Penutupan Ikrar murid
Minggu Transisi Penyampaian Hadiah kepada pemenang

Pengurusan Menamatkan Kelas:


 Mengutip dan menyapu sampah
 Menyusun kerusi dan meja

PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2022 ini diharap dapat berjalan dengan
baik hasil kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semasa program
ini berjalan, segala prosedur keselamatan (SOP) dapat dilaksanakan dengan baik bagi
mengekang penularan virus Covid-19. Justeru, diharap semua pihak dapat
bekerjasama dalam menjayakan program ini.

52
Disediakan oleh,

( NITHYA A/P SEKAR)


Penyelaras Program Transis Tahun 1

Disemak oleh,

(PN.PUVANESWARI SAMPATH)
GPK Kurikulum
SJKT LADANG BUKIT KLEDEK

Disahkan oleh,

(EN.JAYABALAN KANDIAH)
Guru Besar
SJKT LADANG BUKIT KLEDEK

53

Anda mungkin juga menyukai