Anda di halaman 1dari 28

KERTAS KERJA TRANSISI

TAHUN 1 2022/2023

SJKT LADANG CAIRO, MANTIN

BBD4077

PRAKATA
DISEDIAKAN OLEH
KAYATHRY SELVAM
Penyelaras Minggu Transisi 2022/2023
PRAKATA

Program Transisi merupakan satu program yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina
keyakinan diri mereka di sekolah rendah.

Program Transisi diorganisasi dalam 2 fasa iaitu Fasa Penyesuaian (21 Mac hingga 1 April 2022)
dan Fasa Kesediaan (4 April hingga 15 April 2022). Program ini melibatkan 1 kelas tahun satu sahaja yang
melibatkan seramai 05 orang murid. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan Kurikulum
Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Randah (KSSR) dengan
penekanan terhadap aspek sosioemosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini diharapkan dapat membantu
murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan perkembangan sosioemosi untuk
memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap perkembangan dan pencapaian yang hampir
sama.

Terlebih dahulu, saya ingin mengucapkan jutaan terima kasih kepada Guru Besar SJKT
Ladang Cairo,Mantin Encik DR.Kalimuthu di atas sokongan dan galakan yang diberikan serta
melaksanakan perancangan Program Transisi tahun 2022. Tidak ketinggalan kepada YDP PIBG,
setiausaha dan AJK tersebut. Penghargaan juga kepada AJK Program Orentasi 2022, guru-guru
Tahun 1 dan semua pihak yang terlibat.

Kemaafan juga saya pohon sekiranya terdapat sebarang kekurangan dan kesilapan dalam
Laporan Pelaksanaan Program Transisi. Semoga ia dapat menjadi panduan dan teladan untuk
masa depan.

Sekian, terima kasih.


Yang menjalankan tugas,

(PN.S.KAYATHRY)
Penyelaras Program Transisi Tahun 1 2022
Merangkap Setiausaha
Program Transisi Tahun 1 2022
SJKT Ladang Cairo, Mantin.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022 | 1


PENGENALAN
Program Transisi merupakan satu program yang diwujudkan oleh Kementerian Pendidikan
Malaysia untuk menyediakan murid menghadapi perubahan, menyesuaikan diri dan membina
keyakinan diri mereka di sekolah rendah. Program ini dirangka dengan mengambil kira kandungan
Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK) dan Kurikulum Standard Sekolah Randah
(KSSR) dengan penekanan terdadap aspek sosioemosi, kognitif dan fizikal murid. Program ini
diharapkan dapat membantu murid dari pelbagai latar belakang, pengalaman pembelajaran dan
perkembangan sosioemosi untuk memulakan proses pembelajaran di Tahun Satu pada tahap
perkembangan dan pencapaian yang hampir sama.

OBJEKTIF:

I. Menyesuaikan murid dengan keadaan dan persekitaran sekolah.


II. Meningkatkan keyakinan murid dan membentuk sikap positif dalam interaksi sosial serta
pembelajaran.
III. Menyediakan murid dengan pengetahuan, kemahiran dan nilai untuk pembelajaran
seterusnya.
IV. Mengenali dan membina hubungan mesra di kalangan kanak-kanak dan guru pada masa
yang singkat.
V. Memupuk semangat bekerjasama dengan cara menetapkan dan mencapai matlamat yang
kolaboratif.
VI. Mengurangkan rasa malu, segan dan takut di kalangan murid yang berlainan latar
belakang, pengalaman dan sosio-ekonomi.
VII. Mengesan potensi murid melalui bidang yang ditekankan dalam pendidikan prasekolah.
VIII. Mendedahkan murid dengan suasana dan persekitaraan di sekolah baru.
IX. Mendedahkan dan memulakan P&P secara menyeronok dan bersepadu melalui pendekatan
tematik.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022 | 2


AHLI JAWATANKUASA INDUK PROGRAM TRANSISI TAHUN 1 SESI 2022

PENGERUSI
EN.DR.KALIMUTHU
GURU BESAR

TIMBALAN PENGERUSI
EN.K.SATAIMURTHI
PENOLONG KANAN KURIKULUM

NAIB PENGERUSI
PN.SARASWATEY DEVI
PENOLONG KANAN HAL EHWAL MURID

GURU PENYELARAS TRANSISI / SETIAUSAHA


PN.S.KAYATHRY

AHLI JAWATANKUASA

PN.THIVYA

PN.K.KASTHURI

PN.MEGALA

PN.M.PIRUNTHA DEVI

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022 | 3


PELAN TINDAKAN PROGRAM TRANSISI
TAHUN SATU/ 2022
SJKT LADANG CAIRO,MANTIN

BIL PERKARA MASA CATATAN

Menubuhkan Jawatankuasa Pelaksanaan


Program Transisi :-
Pengerusi : Guru Besar
Penyelaras/Setiausaha: Pn.S.KAYATHRY
Ahli-ahli : Semua guru &
Guru Ketua Panitia
1. 15 Januari 2021
Guru-guru Tahun Satu
1. Pn.S.Kayathry
2. Pn.A.Thivya
3. Pn.K.Kasthuri
4. Pn.V.Thanalechumee
5. Pn.M.Piruntha Devi

Merancang Aktiviti Program Transisi oleh


2. Jawatankuasa Pelaksanaan 15 MAC 2022 AJK Program Transisi

Pendaftaran Murid Tahun 1


3. 21 MAC 2022 Guru Kelas Tahun 1

Program transisi
21 MAC 2022
Semua Guru
hingga
4. Matapelajaran Tahun 1
15 APRIL 2022

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 4


FASA
PENYESUAIAN
(Modul Orientasi )

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 5


21 MAC 2022 (ISNIN)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
 Bernyanyi dan membuat pergerakan mengikut
8.10-8.40 Guru Tahun 1
lagu “Kalau Rasa Gembira”.
 Aktiviti “Jom Baca”. mengikut jadual
 Bercerita tentang perasaan dan keadaan
sekolah.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Sampaikan Pesanan
 Aktiviti dilaksanakan secara kumpulan.
 Murid yang pertama dalam barisan memilih
kertas yang mengandungi satu ayat daripada
kotak secara rawak.
8.40-9.10 Guru Tahun 1
 Murid perlu membaca dan menghafal ayat
mengikut jadual
tersebut dan menyampaikan kepada murid
yang kedua secara berbisik.
 Aktiviti ini akan teruskan sehingga ke murid yang
terakhir dalam kumpulan. Kumpulan yang
dapat menghabiskan giliran dengan cepat dan
menyebut semula ayat dengan betul dikira
sebagai pemenang.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke kantin Guru Tahun 1
9.10-10.10  Bergerak ke kantin
mengikut jadual
 Mengenal pasti laluan dan tempat cuci tangan.
 Berkenalan dengan pekerja.
10.10-10.30 Rehat
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1
10.30-11.30  Berbincang keadaan fizikal, peraturan dan mengikut jadual
menu
 Menggambarkan “Kantin Idamanku”

11.30-12.00 Aktiviti Fizikal Guru Tahun 1


 Permainan mencari harta karun mengikut jadual
Aktiviti Pembelajaran
12.00-1.00 Numerasi Awal Guru Tahun 1
 Meneroka nombor dan bentuk dalam kelas mengikut jadual
 Membentuk simbol nombor menggunakan doh

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 6


22 MAC 2022 (SELASA)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
 Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
8.10-8.40
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Telur Pecah
 Aktiviti dilaksanakan secara kumpulan.
Guru Tahun 1
8.40-9.10  Murid bekerjasama dengan rakan untuk
mengikut jadual
memadankan huruf besar dan huruf kecil.
 Kumpulan yang paling cepat menghabiskan
tugasan dan dapat menyebut nama huruf
dengan betul dikira sebagai pemenang.
Aktiviti Suai Kenal
Permainan Bola
 Letakkan bola pingpong yang bertanda Guru Tahun 1
9.10-10.10
dengan nombor ke dalam kotak. mengikut jadual
 Murid memilih secara rawak bola ping pong
tersebut dan menjawab soalan.
Rehat
10.10-10.30  Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1
Lawatan ke Tandas mengikut jadual
10.30-11.00  Berbincang keadaan fizikal dan peraturan
 Menggambarkan “Tandas Idamanku”

Aktiviti Fizikal
11.00-11.30  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif Guru Tahun 1
(aktiviti di padang, permainan “Datuk Harimau”, mengikut jadual
bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Carta Jantina Kelas Guru Tahun 1
11.30-1.00  Murid diberi pelekat merah
mengikut jadual
 Setiap murid meletakkan pelekat mengikut
jantina masing-masing pada carta yang
disediakan.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 7


23 MAC 2022 (RABU)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Doh Huruf Guru Tahun 1
8.40-9.10
 Murid membuat doh. mengikut jadual
 Murid membentuk doh menjadi
huruf/perkataan.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Bilik Komputer Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Menggambarkan “Bilik Komputer Idamanku”
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Fizikal
 Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif Guru Tahun 1
10.30-11.00
(aktiviti di padang, permainan “Datuk Harimau”, mengikut jadual
bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Lebih atau Kurang
 Guru menunjukkan kumpulan objek dan
meminta murid meletakkan objek lebih atau Guru Tahun 1
11.00-11.30 kurang daripada kumpulan objek tersebut.
mengikut jadual
 Guru menggantikan objek dengan nombor,
contohnya nombor 4 dan meminta murid
meletakkan nombor “lebih daripada 4 “ atau
“kurang daripada 4”.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 8


24 MAC 2022 (KHAMIS)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Label Peralatan Kelas
Guru Tahun 1
8.40-9.10  Murid berbincang peralatan dalam kelas yang
mengikut jadual
hendak dilabelkan.
 Murid menghasilkan label peralatan dan
meletakkan di tempat tersebut.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Bilik Pentadbiran Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Berkenalan dengan barisan pentadbiran.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal
Topi Saya! Guru Tahun 1
 Murid membuat topi pesta dan menghias mengikut jadual
10.30-11.30
mengikut kreativiti serta menulis nama mereka.
 Murid memakai topi yang dihasilkan.
 Murid membaca dan menyebut nama pada
topi rakan.
Aktiviti Fizikal Guru Tahun 1
11.30-12.00  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif
mengikut jadual
(aktiviti di padang, permainan , bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Mencari Nombor Yang Hilang
 Murid mengambil batang ais krim secara rawak. Guru Tahun 1
12.00-1.00
 Murid mengenal pasti nombor yang hilang mengikut jadual
pada batang ais krim dan mencari pengepit
kain yang ada nombor tersebut.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 9


25 MAC 2022 (JUMAAT)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal Guru Tahun 1
8.40-9.10
 Menyanyi lagu huruf mengikut jadual
 Menyurih abjad
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Bilik Guru Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Berkenalan dengan barisan guru.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal
Kita Serupa
 Murid berdiri dalam bulatan.
 Guru memberi arahan, “Siapa yang pernah ke
Guru Tahun 1
zoo, kumpul di tengah”.
mengikut jadual
10.30-11.30  Minta beberapa orang murid di tengah bulatan
menceritakan pengalaman melawat zoo.
 Murid kembali ke bulatan.
 Ulang semula langkah di atas dengan arahan
lain seperti “siapa ada adik lelaki, kumpul di
tengah”, “siapa suka bermain bola, kumpul di
tengah”.
Aktiviti Fizikal Guru Tahun 1
11.30-12.00  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif
mengikut jadual
(aktiviti di padang, permainan , bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Mencari Nombor Yang Hilang
 Murid mengambil batang ais krim secara rawak. Guru Tahun 1
12.00-1.00
 Murid mengenal pasti nombor yang hilang mengikut jadual
pada batang ais krim dan mencari pengepit
kain yang ada nombor tersebut.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 10


28 MAC 2022 (ISNIN)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
 Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
8.10-8.40 bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Corak Ikan
 Murid diberikan gambar ikan.
Guru Tahun 1
8.40-9.10  Murid melemparkan dadu dan melukis satu
mengikut jadual
garisan berdasarkan titik pada permukaan
dadu yang diperolehi.
 Aktiviti ini dilakukan mengikut giliran sehingga
selesai.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Kawasan Bilik Darjah Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Menggambarkan “Bilik Belajar Idamanku”
Rehat
10.10-10.30  Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal
Kapal Terbang saya
 Setiap murid diberi sehelai kertas dan diminta
menggambarkan diri sendiri (tidak dibenarkan
Guru Tahun 1
menulis nama dalam kertas)
mengikut jadual
10.30-11.30  Murid membuat origami kapal terbang
menggunakan kertas tersebut dan meluncurkan
ke udara.
 Setiap murid diminta mengutip satu kapal
terbang dan membukanya.
 Cari rakan berdasarkan gambaran pada kertas
tersebut.
Aktiviti Fizikal
 Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif Guru Tahun 1
11.30-12.00
(aktiviti di padang, permainan , bola sepak) mengikut jadual

Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Ulat Makan Epal Guru Tahun 1
12.00-1.00  Murid memilih kad gambar epal secara rawak
mengikut jadual
dan menyebut nombor pada kad tersebut.
 Murid membuat lubang pada epal berdasarkan
nombor pada kad.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 11


29 MAC 2022 (SELASA)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Telur Pecah
 Aktiviti dilaksanakan secara kumpulan.
Guru Tahun 1
8.40-9.10  Murid bekerjasama dengan rakan untuk
mengikut jadual
memadankan huruf besar dan huruf kecil.
 Kumpulan yang paling cepat menghabiskan
tugasan dan dapat menyebut nama huruf
dengan betul dikira sebagai pemenang.
Aktiviti Suai Kenal
Di Mana Saya?
 Guru meminta murid menunjukkan objek atau
individu seperti arahan berikut: Guru Tahun 1
9.10-10.10 Tunjukkan saya:
mengikut jadual
i. Objek yang berwarna….
ii. Di mana ….. (nama murid)
iii. Tempat duduk ….. (nama murid)
iv. Murid yang memakai cermin mata
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Suai Kenal Guru Tahun 1
Lawatan ke Bilik Sains mengikut jadual
10.30-11.00
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan
 Menggambarkan “Bilik Sains Idamanku”

Aktiviti Fizikal Guru Tahun 1


11.00-11.30  Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif
mengikut jadual
(aktiviti di padang, permainan , bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Membuat rantai
 Guru menunjukkan rantai menggunakan kertas Guru Tahun 1
11.30-12.30 warna yang disusun mengikut pola.
mengikut jadual
 Murid mengenal pasti warna dan menceritakan
pola rantai tersebut.
 Murid menghasilkan pola masing-masing.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 12


30 MAC 2022 (RABU)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Doh Huruf Guru Tahun 1
8.40-9.10
 Murid membuat doh. mengikut jadual
 Murid membentuk doh menjadi
huruf/perkataan.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Pusat Sumber Sekolah Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Menggambarkan “Pusat Sumber Idamanku”
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Fizikal
 Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif Guru Tahun 1
10.30-11.00
(aktiviti di padang, permainan “Datuk Harimau”, mengikut jadual
bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Lebih atau Kurang
 Guru menunjukkan kumpulan objek dan
meminta murid meletakkan objek lebih atau Guru Tahun 1
11.00-1.00 kurang daripada kumpulan objek tersebut.
mengikut jadual
 Guru menggantikan objek dengan nombor,
contohnya nombor 4 dan meminta murid
meletakkan nombor “lebih daripada 4 “ atau
“kurang daripada 4”.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 13


31 MAC 2022 (KHAMIS)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Doh Huruf Guru Tahun 1
8.40-9.10
 Murid membuat doh. mengikut jadual
 Murid membentuk doh menjadi
huruf/perkataan.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Pusat Sumber Sekolah Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Menggambarkan “Pusat Sumber Idamanku”
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Fizikal
 Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif Guru Tahun 1
10.30-11.00
(aktiviti di padang, permainan “Datuk Harimau”, mengikut jadual
bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Lebih atau Kurang
 Guru menunjukkan kumpulan objek dan
meminta murid meletakkan objek lebih atau Guru Tahun 1
11.00-1.00 kurang daripada kumpulan objek tersebut.
mengikut jadual
 Guru menggantikan objek dengan nombor,
contohnya nombor 4 dan meminta murid
meletakkan nombor “lebih daripada 4 “ atau
“kurang daripada 4”.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 14


01 APRIL 2022 (JUMAAT)
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa Guru Tahun 1
 Tertib tempat duduk mengikut jadual
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Perbualan Awal
8.10-8.40  Berkongsi idea dan maklumat / bercerita / Guru Tahun 1
bernyanyi dan membuat gerakan kreatif /
mengikut jadual
simulasi / persembahan boneka
 Aktiviti “Jom Baca”.
Aktiviti Pembelajaran
Literasi Awal
Doh Huruf Guru Tahun 1
8.40-9.10
 Murid membuat doh. mengikut jadual
 Murid membentuk doh menjadi
huruf/perkataan.
Aktiviti Suai Kenal
Lawatan ke Pusat Sumber Sekolah Guru Tahun 1
9.10-10.10
 Berbincang keadaan fizikal dan peraturan mengikut jadual
 Menggambarkan “Pusat Sumber Idamanku”
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Aktiviti Fizikal
 Bersenam / bermain / berjalan / rekreasi aktif Guru Tahun 1
10.30-11.00
(aktiviti di padang, permainan “Datuk Harimau”, mengikut jadual
bola sepak)
Aktiviti Pembelajaran
Numerasi Awal
Lebih atau Kurang
 Guru menunjukkan kumpulan objek dan
meminta murid meletakkan objek lebih atau Guru Tahun 1
11.00-1.00 kurang daripada kumpulan objek tersebut.
mengikut jadual
 Guru menggantikan objek dengan nombor,
contohnya nombor 4 dan meminta murid
meletakkan nombor “lebih daripada 4 “ atau
“kurang daripada 4”.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 15


FASA KESEDIAAN
(Modul PdP)

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 16


TEMA 1: SAYA SIHAT , SAYA SELAMAT

4 APRIL 2022 (ISNIN) SUBTEMA: KITA JAGA KITA


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Awas COVID-19
8.10-9.10  Bersoal jawab dan berbincang berdasarkan
gambar yang berkaitan pandemik COVID-19 Guru BM
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Awas COVID-19
 Bersoal jawab dan berbincang berdasarkan
9.10-10.10 gambar yang berkaitan pandemik COVID-19 Guru BI
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Awas COVID-19 Guru Tahun 1
 Menonton video bertajuk “Amalan Penjagaan mengikut jadual
10.30-11.30
Kesihatan”.
 Murid berbincang dan bersoal jawab tentang
video tersebut.
Awas COVID-19
 Mendengar cerita berkaitan pandemik COVID-
19. Guru Tahun 1
11.30-12.00
 Murid berbincang dan bersoal jawab tentang mengikut jadual
cerita tersebut.

Awas COVID-19
 Murid menghasilkan lukisan/poster tentang Guru Tahun 1
12.00-1.00 pandemik COVID-19 secara individu/kumpulan
mengikut jadual
dan berkongsi dengan rakan.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 17


5 APRIL 2022 (SELASA) SUBTEMA : KITA JAGA KITA
MASA PERKARA TINDAKAN
Mari Cuci Tangan
 Berbincang tentang kepentingan mencuci
7.40-8.40 Guru Tahun 1
tangan dengan cara yang betul.
mengikut jadual
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Mari Cuci Tangan
 Berbincang tentang kepentingan mencuci
8.40-9.40 Guru Tahun 1
tangan dengan cara yang betul.
mengikut jadual
 Murid melaksanakan aktiviti cuci tangan
dengan cara yang betul.
Badan Saya Bersih Guru Tahun 1
9.40-10.10  Murid menyanyikan lagu anggota badan. mengikut jadual
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Badan Saya Bersih
 Bercerita tentang kepentingan menjaga Guru Tahun 1
kebersihan anggota badan lain seperti gigi, mengikut jadual
10.30-11.30
kuku, rambut, telinga dan sebagainya.
 Bercerita tentang cara memberus gigi dengan
betul berdasarkan gambar dan melaksanakan
aktiviti menggosok gigi.
Badan Saya Bersih
Guru Tahun 1
11.30-1.00  Membaca dan menyalin/menulis perkataan
mengikut jadual
berkaitan anggota badan.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 18


6 APRIL 2022 (RABU) SUBTEMA: KATAKAN TIDAK
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Siapa Saya?
8.10-9.10  Bercerita tentang diri sendiri seperti nama, Guru BM
jantina dan anggota badan
 Murid menulis perkataan.
Siapa Saya?
 Menyanyikan lagu berkaitan anggota badan
sambil menunjuk anggota badan tersebut.
9.10-10.10  Murid melukis dan memadankan anggota Guru BI
badan seperti muka, kepala, tangan , bahu,
dada, perut dan kaki.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
My Body Is Mine
10.30-11.30 Guru Tahun 1
 Tonton video bertajuk “Sentuhan Selamat dan
mengikut jadual
Tidak Selamat” dan bersoaljawab.
My Body Is Mine Guru Tahun 1
11.30-12.00  Menyanyikan lagu “My Body is Mine”
mengikut jadual
My Body Is Mine
 Berbincang tindakan yang perlu diambil
terhadap sentuhan tidak selamat dan tidak Guru Tahun 1
12.00-1.00
selesa. mengikut jadual

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 19


TEMA 2 : MARI FIKIRKAN

7 APRIL 2022 (KHAMIS) SUBTEMA: RINGGIT MALAYSIA


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Duit Oh Duit!
8.10-9.10  Murid bercerita menggunakan wang dalam
kehidupan seharian. Guru BM
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Duit Oh Duit!
 Murid bercerita menggunakan wang dalam
9.10-10.10 kehidupan seharian. Guru BI
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Duit Oh Duit! Guru Tahun 1
 Murid mengenal pasti pelbagai nilai duit syiling mengikut jadual
10.30-11.30
(50sen, 20sen, 10sen dan 5sen)atau wang kertas
(RM100, RM50, RM20, RM10, RM5 dan RM1).

Duit Oh Duit!
 Murid menyusun duit syiling atau wang kertas Guru Tahun 1
11.30-12.00 mengikut nilai yang paling kecil kepada nilai
mengikut jadual
yang paling besar dan sebaliknya.

Duit Oh Duit!
 Murid menyatakan kesan penggunaan wang Guru Tahun 1
12.00-1.00
dalam kehidupan seharian. mengikut jadual

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 20


8 APRIL 2022 (JUMAAT) SUBTEMA : SIAPA PALING TINGGI?
MASA PERKARA TINDAKAN
Menara Straw
 Melaksana aktiviti membina Menara straw
paling tinggi seperti berikut:
i. Lemparkan dadu dan bilang titik pada
7.40-8.10 permukaan dadu. Guru Tahun 1
ii. Masukkan straw ke dalam tiang Menara mengikut jadual
berdasarkan bilangan titik dadu.
iii. Ulang langkah i dan ii mengikut giliran.
iv. Menara yang paling tinggi dikira sebagai
pemenang.
Menara Straw
8.10-9.10  Murid menyenarai kata adjektif. Guru BI
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang
betul.
Menara Straw
 Melaksana aktiviti membina Menara straw
paling tinggi seperti berikut:
i. Lemparkan dadu dan bilang titik pada
permukaan dadu. Guru Tahun 1
9.10-10.10
ii. Masukkan straw ke dalam tiang Menara mengikut jadual
berdasarkan bilangan titik dadu.
iii. Ulang langkah i dan ii mengikut giliran.
iv. Menara yang paling tinggi dikira sebagai
pemenang.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Menara Straw
 Melaksana aktiviti membina Menara straw
paling tinggi seperti berikut:
Guru Tahun 1
i. Lemparkan dadu dan bilang titik pada
mengikut jadual
10.30-11.00 permukaan dadu.
ii. Masukkan straw ke dalam tiang Menara
berdasarkan bilangan titik dadu.
iii. Ulang langkah i dan ii mengikut giliran.
iv. Menara yang paling tinggi dikira sebagai
pemenang.
Menara Straw
11.00-12.30  Murid mengenarai kata adjektif. Guru BM
 Murid menyalin/frasa/ayat dengan cara yang
betul.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 21


11 APRIL 2022 (ISNIN) SUBTEMA : TIK TOK TIK TOK
MASA PERKARA TINDAKAN
Mari menyanyi
7.40-8.40
 Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan Guru BM
idea/peristiwa.
Mari menyanyi
8.40-9.40 Guru Tahun 1
 Murid menyatakan hari dalam seminggu
mengikut jadual
mengikut urutan.
Mari menyanyi
 Murid menyanyi lagu “Hari ini Hari Apa?”. Buat Guru Tahun 1
9.40-10.10
pergerakan kreatif berdasarkan lagu. mengikut jadual

Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Mari menyanyi Guru Tahun 1
10.30-11.30
 Murid menghasilkan kalender. mengikut jadual

Mari menyanyi
11.30-1.00  Murid membaca dan menulis ayat berdasarkan Guru BI
idea/peristiwa.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 22


TEMA 3: DETEKTIF ALAM

12 APRIL 2022 (SELASA) SUBTEMA: MISTERI CUACA


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan
cuaca.
8.10-9.10  Murid memerhati dan menghasilkan carta Guru BM
cuaca untuk seminggu menggunakan simbol
yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Indahnya Hari ini
 Murid memerhati dan bersoal-jawab keadaan
cuaca.
 Murid memerhati dan menghasilkan carta
9.10-10.10 Guru BI
cuaca untuk seminggu menggunakan simbol
yang sesuai.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Rehat
10.10-10.30
 Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Roda Cuaca Guru Tahun 1
10.30-11.30
 Murid menghasilkan roda cuaca. Putarkan roda mengikut jadual
cuaca dan nyatakan cuaca yang ditunjuk.
Roda Cuaca Guru Tahun 1
11.30-12.00  Murid menyatakan aktiviti yang sesuai dilakukan
mengikut jadual
berdasarkan cuaca.
Roda Cuaca Guru Tahun 1
12.00-1.00  Murid menggambarkan aktiviti yang sesuai
mengikut jadual
berdasarkan cuaca yang dipilih.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 23


13 APRIL 2022 (RABU) SUBTEMA: MISTERI ALAM RIMBA
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas Guru Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Jom Kenal Haiwan Guru BM
 Murid bercerita tentang haiwan yang pernah
8.10-9.10 dilihat/dipelihara.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Jom Kenal Haiwan
 Murid bercerita tentang haiwan yang pernah Guru BI
9.10-10.10 dilihat/dipelihara.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Rehat Guru Kelas
10.10-10.30  Cuci tangan
 Bimbingan adab makan
Jom Kenal Haiwan Guru Tahun 1
10.30-11.30  Murid menonton video tentang haiwan dan mengikut
bincang tentang haiwan yang terdapat dalam jadual
video tersebut.
Jom Kenal Haiwan Guru Tahun 1
11.30-12.00  Murid menonton video tentang haiwan dan mengikut
bincang tentang haiwan yang terdapat dalam jadual
video tersebut.
Jom Kenal Haiwan Guru Tahun 1
12.00-1.00  Murid mencari maklumat daripada pelbagai mengikut
sumber dan buat pengelasan haiwan jadual
berdasarkan ciri-ciri tertentu.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 24


TEMA 4 : HIDUP BERSAMA

14 APRIL 2022 (KHAMIS) SUBTEMA: JAGA PERSEKITARAN KITA


MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas Guru Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Poskad Alam Guru BM
 Murid mencari maklumat berkaitan tempat
menarik di Malaysia seperti pantai, pulau,
8.10-9.10 taman dan lain-lain. Kongsi maklumat dengan
rakan.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Poskad Alam
 Murid mencari maklumat berkaitan tempat Guru BI
menarik di Malaysia seperti pantai, pulau,
9.10-10.10 taman dan lain-lain. Kongsi maklumat dengan
rakan.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Rehat Guru Kelas
 Cuci tangan
10.10-10.30
 Bimbingan adab makan

Poskad Alam Guru Tahun 1


 Murid menghasilkan poskad tempat menarik mengikut
10.30-11.30
yang pernah dilawati dan serah/pos kepada jadual
rakan.
Poskad Alam Guru Tahun 1
11.30-12.00  Murid berbincang cara memelihara dan mengikut
memulihara tempat menarik di Malaysia. jadual
Poskad Alam Guru Tahun 1
12.00-1.00  Murid berbincang cara memelihara dan mengikut
memulihara tempat menarik di Malaysia. jadual

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 25


15 APRIL 2022 (JUMAAT) SUBTEMA: SELAMAT HARI LAHIR
MASA PERKARA TINDAKAN
Rutin Kelas
 Ucap selamat
7.40-8.10  Bacaan doa
Guru Kelas
 Tertib tempat duduk
 Mengambil kedatangan
 Membersih dan mengemas kelas
Selamat Hari Lahir
 Murid menceritakan pengalaman dan
8.10-9.10 perasaan menyambut hari lahir atau Guru BM
menghadiri majlis hari lahir.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Selamat Hari Lahir
 Murid menceritakan pengalaman dan
9.10-10.10 perasaan menyambut hari lahir atau
Guru BI
menghadiri majlis hari lahir.
 Murid membaca dan menulis
perkataan/frasa/ayat yang berkaitan.
Rehat
10.10-10.30  Cuci tangan Guru Kelas
 Bimbingan adab makan
Selamat Hari Lahir Guru Tahun 1
10.30-11.30  Murid menamakan bulan dalam setahun. mengikut jadual

Selamat Hari Lahir


 Murid menceritakan pengalaman dan Guru Tahun 1
11.30-12.00 perasaan menyambut hari lahir atau
mengikut jadual
menghadiri majlis hari lahir.

Selamat Hari Lahir


 Murid bersoal jawab tentang tarikh lahir. Tulis Guru Tahun 1
12.00-1.00 nama masing-masing di atas sekeping kertas
mengikut jadual
dan tampal mengikut ruangan bulan kelahiran.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 26


PENUTUP

Program Transisi Tahun 1 pada tahun 2022 ini diharap dapat berjalan dengan baik
hasil kerjasama daripada semua pihak. Pihak sekolah berharap semasa program ini berjalan,
segala prosedur keselamatan (SOP) dapat dilaksanakan dengan baik bagi mengekang
penularan virus Covid-19. Justeru, diharap semua pihak dapat bekerjasama dalam
menjayakan program ini.

Kertas Kerja Transisi Tahun 1 2022/2023 | 27

Anda mungkin juga menyukai