Anda di halaman 1dari 7

MAJLIS PENGETUA DAERAH KUALA NERUS

KERTAS KERJA
PROGRAM KECEMERLANGAN - KEM ELIT SPM 2018
SEKOLAH-SEKOLAH DAERAH KUALA NERUS
NEGERI TERENGGANU

1.0 Sejarah “KEM ELIT”

Dalam usaha menjana, Gerakan Transformasi Pecutan Standard Tinggi


Terengganu melalui Program Transformasi Sekolah (TS25) berasaskan kepada
One Page Management Tool iaitu Melangkah Kehadapan : Fokus dan Gerak
Kerja KPPM 2018 yang di ilhamkan oleh Yang Berbahagia Dato’ Dr Amin Bin
Senin, Ketua Pengarah Pelajaram Malaysia (KPPM) Kementerian Pendidikan
Malaysia merupakan tumpuan khusus dalam meneruskan amanah yang diberi
untuk meletakan pendidikan negara sebaris dengan negara-negara yang
mempunyai sIstem terbaik dunia.

Bagi merealissasikan Terengganu Negeri Anjung Ilmu, Pegawai Pendidikan


Daerah (PPD) Kuala Nerus bersama Majlis Pengetua Sekolah Menengah
(MPSM) Kuala Nerus memainkan peranan penting dalam hasrat Yang
Berbahagia Dato’ Dr Amin Bin Senin melonjakkan prestasi akademik ketahap
cemerlang, gemilang dan terbilang. Bagi hasrat itu, kertas kerja ini bertujuan
untuk mesasar dan memacu para pelajar elit SPM seluruh kuala nerus memberi
focus prestasi pencapaian A dalam Bahasa Inggeris dan empat subjek elektif
iaitu Matematik Tambahan, Biologi, Kimia dan Fizik .

Di samping itu, untuk memenuhi Misi PPDKN iaitu “ PPD sebagai wadah terbaik
dalam sistem pendidikan negara yang berkemampuan membina insan yang
mempunyai kecemerlangan ilmu, kemapanan sahsiah, kesejagatan kepimpinan
dan kejituan patriotism bagi melahirkan ahli sains, teknokrat dan professional
yang dapat memenuhi aspirasi dan tuntutan agama, bangsa dan negara”.

2.0 Pengenalan

Pada masa kini, bidang sains dan matematik dalam memainkan peranan
yang penting dalam perkembangan sains dan teknologi di seluruh dunia.
Perkembangan dan perubahan dalam fakta-fakta sains dan teknologi yang
semakin pantas memerlukan kita mengikut arus perubahan dengan pantas dan
terkini seiring dengan perubahan tersebut. Masyarakat yang bijak sains dan
matematik harus dibentuk dan dipupuk dengan member penekanan yang
seimbang dari segi ilmu pengetahuan dan kemahiran. Sikap ingin tahu serta
keinginan mencari ilmu harus ditanam dalam setiap individu dalam masyarakat,
terutamanya pelajar madani PPDKN agar tidak ketinggalan dalam era sains dan
teknologi. Ilmu pengetahuan yang dicari hendaklah selari dengan kemahiran

1
serta kecekapan yang diperolehi bak kata pepatah “Ilmu Tanpa Amal Umpama
Pokok Tidak Berbuah”.

Penguasan Sains dan Matematik sangat perlukan untuk meneruskan


pengajian yang tinggi seperti ke Matrikulasi dan Institut Pengajian Tinggi. Oleh
yang demikian program “KEM ELIT ” diharapkan dapat memberi satu persediaan
awal dan membina keyakinan pelajar dalam menghadapi peperiksaan SPM 2018
nanti. Pengetahuan atau kemahiran yang diperolehi perlulah sentiasa
dipratikkan dan diperkembangkan dari semasa kesemasa. Oleh itu, bengkel
yang diberikan ini merupakan satu bengkel yang akan memberikan pendedahan
kepada teknik-teknik menjawab dengan betul dan tepat bersumberkan modul-
modul bersistematik berteraskan skema peperiksaan SPM terkini. Selain
daripada itu, pelajar-pelajar daripada pantai timur tidak boleh bersaing secara
kompetitif dengan pelajar-pelajar pantai barat dari segi pencapaian Bahasa
Inggeris, justeru itu penekanan Bahasa Inggeris amat dirasakan perlu dalam
program seumpama ini. Disamping itu, penerapan nilai-nilai murni, sahsiah yang
baik dan keyakinan diri sebagai seorang manusia dan pelajar akan diterap dan
dipupuk menerusi bengkel ini.

3.0 Objektif

Sasaran objektif utama program “KEM ELIT” Majlis Pengetua Daerah Kuala
Nerus ( MPSMKN ) ialah meningkatkan pencapaian semua A subjek elektif dan
Bahasa Inggeris pelajar –pelajar elit PPDKN dan GPS sekolah dalam SPM.

2.1 KPI(1) -
3% semua A+ dalam peperiksaan SPM
2.2 KPI(2) -
50% semua A dalam peperiksaan SPM
2.3 KPI(3) -
Sasaran Gred Purata Daerah Kuala Nerus ialah 4.80
2.4 KPI(4) -
Meningkatkan bilangan pelajar yang mendapat semua A bagi
sekolah-sekolah dalam PPD Kuala Nerus
2.5 KPI(5) - Memberi pendedahan terhadap teknik menjawab soalan yang
berformatkan SPM
2.6 KPI(6) - Mewujudkan kerjasama di antara pengetua dan guru-guru
Daerah Kuala Nerus
2.7 KPI(7) - Berkongsi kekuatan untuk melahirkan pelajar yang cemerlang
dalam Daerah Kuala Nerus

4.0 Kaedah Pelaksanaan

4.1 Pemilihan Pelajar

4.1.1 Pelajar Elit sasaran semua A SPM seramai 15 orang bagi SBP dan SMKA
4.1.2 Pelajar Elit sasaran semua A SPM seramai 5 orang bagi setiap sekolah
harian

2
4.1.3 Pelajar yang terlibat adalah seramai 100 orang
4.1.4 Di adakan selama 3 hari 2 malam dari pukul 8.00 pagi hingga 5.00 petang
4.1.5 Pelajar yang terilbat semuanya menginap di Asrama SBPI Batu Rakit
4.1.6 Melibatkan 5 mata pelajaran iaitu Bahasa Inggeris, Fizik, Kimia, Biologi
dan
Matematik Tambahan
4.1.7 Pelajar dari setiap sekolah akan dibahagikan kepada 10 kumpulan dan
masing-masing akan berbincang menyelesaikan pelbagai masalah,
kemudian membentangkan kepada kumpulan masing-masing atau
membentangkan kepada semua kumpulan
4.1.8 Tenaga pengajar terdiri daripada guru-guru mata pelajaran sekolah yang
terlibat seramai 5 orang setiap kumpulan berjumlah 25 orang fasilitator
4.1.9 Melibatkan perbincangan diantara guru dengan guru, guru dengan murid
dan murid dengan murid

4.2 Tempoh Pelaksanaan

4.2.1 Tarikh : 9, 10 dan 11 Ogos 2018


4.2.2 Hari : Khamis, Jumaat dan Sabtu
4.2.3 Tempat : SBPI Batu Rakit

4.3 Jawatankuasa Induk

Penaung : YM Tn Hj Tengku Azelam Bin Tengku Abdullah


Pegawai Pendidikan Daerah Kuala Nerus

Pengerusi : Tn Hj Abu Bakar Bin RA Abdullah,


Pengetua SMK Kompleks Gong Badak

Setiausaha : Tn Hj Mohd Tamidi Bin Sidik,


Pengetua SMK Batu Rakit

Bendahari : Tn Hj Md Nasir Bin Ismail,


Pengetua, SMK Padang Kemunting

AJK : Pengetua SMK Kompleks Mengabang Telipot


Pengetua SMK Tengku Mizan Zainal Abidin
Pengetua SMK Bukit Guntong
Pengetua SMK Ibrahim Fikri
Pengetua SMK Kompleks Seberang Takir
Pengetua SMKA Dato Haji Abas
Pengetua SMK Bukit Tunggal
Pengetua SM Teknik Terengganu
Pengetua SM Sains Sultan Mahmud

3
Pengetua SBPI Batu Rakit
4.3 Jawatankuasa Kerja

ITEM TUGASAN
A. Urus Setia (Pendaftaran , 1. Menyediakan tempat dan menangani masalah
Penginapan dan Tempat) yang timbul sepanjang program dijalankan
2. Menyediakan kelengkapan peralatan untuk
1. Pengetua, SBPI Batu Rakit pengajaran dan senarai nama pelajar
2. Pengetua, SMK Batu Rakit berserta dengan jadual
3. Taklimat pelajar mengenai peraturan asrama
dan mematuhi peraturan yang telah
ditetapkan
4. Menguruskan pendaftaran perserta kem,
penginapan dan makan sepanjang program
tersebut
5. Membahagikan pelajar mengikut kumpulan
dan menyediakan boring
6. Lain-lain yang diperlukan
B. Penyediaan Bahan 1. Mengadakan mesyuarat pembina item dan
penyediaan soalan kem bersama fasilatator
1. Pengetua, SM Teknik yang dilantik
Terengganu 2. Pengagihan bahan yang sesuai
2. Pengetua, SMS Sultan 3. Mencetak, mengrizo dan menyusun bahan
Mahmud tersebut
C. Dokumentasi dan Foto 1. Mengambil gambar sepanjang kem dijalankan
2. Menghasilkan buku dokumentasi yang
1. Pengetua, SMK Padang lengkap dan serah satu Salinan kepada
Kemunting Pengerusi MPSMKN dua minggu selepas
program dijalankan
D. Sijil dan Fasilitator 1. Menyediakan sijil penyertaan untuk peserta
kem dan fasilitator yang terlibat
1. PPD Kuala Nerus 2. Menyerahkan sijil semasa majlis penyerahan
sijil
E. Buku Program dan 1. Membuat buku program semasa majlis
Cenderahati Fasilitator penutup
2. Membuat dan memasang banner tersebut
1. Pengetua, SMKA Dato Haji 3. Menyediakan cenderahati kepada fasilitator
Abas yang terlibat dan tetamu VIP semasa majlis
penutup
F. Keselamatan 1. Mengawal dan memantau keselamatan
pelajar semasa kem tersebut
1. Pengetua, SMK Kompleks 2. Mengawal dan memantau keselamatan
Mengabang Telipot pelajar semasa waktu tidur di asrama
2. Pengetua, SMK Tengku 3. Memastikan pelajar sentiasa solat berjemaah

4
Mizan Zainal Abidin waktu subuh, zohor, asar, maghrib dan isyak
serta solat jumaat bagi pelajar lelaki
4. Mengiring pelajar lelaki ketika solat jumaat
5. Menghantar pelajar kem ke klinik atau
hospital jika ada pelajar yang memerlukan
perkhidmatan tersebut

4.4 Bilangan Peserta

Bil Item Bilangan Peserta


1 Pelajar SMKA Dato Haji Abas 15
2 Pelajar SESMA 15
3 Pelajar SBPI Batu Rakit 15
4 Pelajar SMK Kompleks Mengabang.Telipot 5
5 Pelajar SMK Tengku Mizan Zainal Abidin 5
6 Pelajar SMK Padang Kemunting 5
7 Pelajar SMK Bukit Guntong 5
8 Pelajar SMK Batu Rakit 5
9 Pelajar SMK Ibrahim Fikri 5
10 Pelajar SMK Kompleks Seberang Takir 5
11 Pelajar SMK Kompleks Tembesu 5
12 Pelajar SM Teknik Terengganu 5
13 Pelajar SMK Bukit Tunggal 5
14 Pelajar SMK Kompleks Gong Badak 5
15 Fasilitator 25
Jumlah 125

5.0 Tentatif Program

5
7.30 pg 8.00 pg 10.30 pg 11.00 pg 1.30 tgh 2.30 ptg 5.00 ptg 8.00 mlm 10.30 mlm
TARIKH 8.00 pg 10.30 pg 11.00 pg 1.30 tgh 2.30 ptg 5.00 ptg 8.00 mlm 10.30 mlm 11.00 mlm

9 Ogos Slot 3 Slot 4 Minum


Slot 1 Slot 2
Khamis Pendaftaran BI BI MT Solat MT Malam
Asar Solat Isyak
Makan
Makan Tidur
Tengahari
Malam
10 Ogos Slot 5 Solat
Slot 6 Slot 7 Solat Slot 8
Jumaat KIM Zohor
Minum Maghrib
KIM BIO BIO
Sarapan Pagi
Pagi

11 Ogos 1.1 – 2.00 Petang


Sabtu Slot 5 Slot 6
Majlis Penutup , Makan dan Pulang
FIZ FIZ

Setiap Slot terdiri daripada 10 kumpulan pelajar


1 kumpulan terdiri daripada 10 orang pelajar

6.0 Anggaran Kos Pelaksanaan Program

Bi Bil.
Item Kos seunit Jumlah kos
l Peserta
Makan, Minum Dan
Penginapan
100 x RM15.00 x 2
i. Peserta 100 RM 3,000.00
1 hari
ii. Fasilitator 5 RM 150.00
5 x RM15.00 x 2 hari
iii. Urusetia dan 5 RM 150.00
5 x RM15.00 x 2 hari
Guru Bertugas

2 Bahan Percetakan 100 100 x RM 5.00 RM 500.00

3 Bayaran Fasilitator 25 25 x RM 100.00 RM 2,500.00


Air mineral pelajar +
4 20 kotak 20 x RM 20.00 RM 400.00
Fasilitator
5 Banner 2 2 x RM 60.00 RM 120.00

6 Jumlah RM 6,820.00

7.0 Sumber Kewangan

7.1 Bayaran oleh Pelajar : 100 x RM 30.00 = RM 3,000.00

6
7.2 Bayaran oleh PIBG : 14 x RM 300.00 = RM 4,200.00

Jumlah = RM 7,200.00

7.3 Perbelajaan Sebenar RM 7,200.00 – RM 6,820.00 = RM 380.00


7.4 Keuntungan MPSMKN = RM 380.00

8.0 Penutup

Segala pujian bagi Allah Rabbul-‘Aalamin, yang telah menciptakan dan


mencantikan ciptaan-Nya, yang menetapkan ukuran untuk segala sesuatu dan
memberi petunjuk, yang telah menciptakan langit dan bumi serta apa yang ada
di antara keduanya. Dialah yang menciptakan jin, manusia, malaikat, haiwan,
pepohon, daratan, lautan dan segala makhluk hidup, waba’d.

Semoga Allah memberikan pahala kebaikan kepada semua orang yang


terlibat menjayakan program “KEM ELIT” ini. Semoga Allah mendatangkan
manfaat kepada manusia dengan ilmunya, dimanapun. Segala puji bagi Allah
Rabbul ‘Aalamin.

Disediakan oleh : Disahkan oleh:

Anda mungkin juga menyukai