Anda di halaman 1dari 3

TATA IBADAH RUTIN PDR-MK FAHUTAN UNHAS

Selasa, 23 Maret 2021

Lagu Pembukaan
Bapa Engkau Sungguh Baik
Bapa Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku
Bapa ku berterima kasih berkat-Mu hari ini, yang Kau sediakan bagiku
Kunaikan syukur ku buat hari yang Kau b’ri
Tak habis – habisnya kasih dan rahmat-Mu
S’lalu baru dan pernah terlambat pertolongan-Mu
Besar setia-Mu di s’panjang hidupku

Tanda salib
P    : Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus.
U   : Amin.

Salam pembuka
P : Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus cinta kasih Allah dan Persekutuan Roh
Kudus  selalu beserta kita.
U   : Sekarang dan selama – lamanya.
P    : Puji syukur ke hadirat Tuhan yang maha esa, yang menyatukan dan membimbing kita pada
ibadat sabda ini. Semoga, berkat dan bacaan sabdaNya dapat menuntun kita menuju
kehidupan yang tenang dan abadi. Serta juga dapat memberikan kelancaran dan kesuksesan
bagi orang- orang yang berjuang menggapai cita – cita yang mereka inginkan.

Doa Tobat
P    : Marilah kita merenungkan dosa – dosa kita, mohon ampun atas segala dosa kita, agar kita
pantas dan layak untuk mengikuti ibadat pada hari ini.

(Saya mengaku, kepada Allah yang maha kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya
telah berdosa, dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya
berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon, kepada santa
perawan maria dan kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian,
supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita.)

P   : Semoga Tuhan senantiasa mengampuni dosa – dosa kita dan menghantar kita ke hidup yang
kekal.
U  : Amin.

Tuhan Kasihanilah Kami


P        : Tuhan kasihanilah kami
U       : Tuhan kasihanilah kami
P        : Kristus kasihanilah kami
U       : Kristus kasihanilah kami
P        : Tuhan kasihanilah kami
U       : Tuhan kasihanilah kami

Doa Pembuka
P        : Marilah kita berdoa
Bapa yang penuh kasih, puji syukur kami panjatkan ke hadirat mu berkat rahmat yang
boleh kami terima sampai saat ini. Bukakan pintu hati kami, agar kami lebih dapat
mampu mendekatkan diri dan memuji mu sepanjang waktu. Dengan perantaraan Kristus
Tuhan kami.
U       : Amin.
P        : Marilah kita dengarkan sabda Tuhan.

Bacaan Injil
Renungan / Homili

Doa Umat

Bapa Kami
P        : Marilah kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan Yesus kepada kita
P+U    :Bapa kami yang ada di surga
Dimuliakanlah nama-Mu
Datanglah Kerajaan-Mu
Jadilah kehendak-Mu
Di atas bumi seperti di dalam Surga
Berilah kami rejeki pada hari ini
Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kamipun mengampuni yang bersalah kepada
kami
Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan
Tetapi bebaskan kami dari yang jahat
U       : Amin.

Lagu Penutup
T’rima Kaih Tuhan
Terima kasih Tuhan untuk kasih setiaMu
Yang ku alami dalam hidupku
Terima kasih Yesus untuk kebaikanMu
Sepanjang hidupku

Terima kasih Yesusku


Buat anugerah yang Kau beri
Sebab hari ini Tuhan adakan
Syukur bagiMu.
Doa Penutup
P        : Allah Bapa Yang Mahakuasa, kami berterimakasih atas rahmat dan anugrah yang kau
limpahkan sepanjang ibadat sabda ini. Semoga bacaan kitab suci dan renungan yang telah
dibacakan dapat menjadi pedoman hidup kita di masa yang mendatang. Dengan
perantaraan Kristus Tuhan Kami.
U       : Amin

Berkat Tuhan
P        : Tuhan beserta kita
U       : Sekarang dan selama - lamanya
P        : Semoga kita sekalian, diberkati dan dicurahkan rahmat dalam segala kegiatan yang akan
kami lakukan di hari – hari mendatang.
U       : Amin
P        : Semoga kita sekalian, diberkati oleh Allah yang mahakuasa, dalam nama Bapa dan
Putra dan Roh Kudus
U       : Amin
P        : Dengan ini ibadat sabda sudah selesai
U       : Syukur kepada Allah
P        : Marilah pergi kita diutus
U       : Amin

Anda mungkin juga menyukai