Anda di halaman 1dari 1

SURAT KUASA

Yang bertanda tangan dibawah ini Para Ahli Waris dari almarhum/almarhumah nama lengkap
………………………………………………………………………………………………….

1. Nama : …………………………………………………………………..
NIK. : …………………………………………………………………..
Tanggal Lahir/Umur : …………………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………..
2. Nama : …………………………………………………………………..
NIK. : …………………………………………………………………..
Tanggal Lahir/Umur : …………………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………..
3. Nama : …………………………………………………………………..
NIK. : …………………………………………………………………..
Tanggal Lahir/Umur : …………………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………..
4. Nama : …………………………………………………………………..
NIK. : …………………………………………………………………..
Tanggal Lahir/Umur : …………………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………..
5. Nama : …………………………………………………………………..
NIK. : …………………………………………………………………..
Tanggal Lahir/Umur : …………………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………..

Dengan ini memberikan kuasa penuh kepada seorang ahli waris almarhum/almarhumah
……………………………………………………………………………………………….
Nama (Penerima Kuasa) : …………………………………………………………………..
NIK. : …………………………………………………………………..
Tanggal Lahir/Umur : …………………………………………………………………..
Alamat : …………………………………………………………………..
: …………………………………………………………………..
Pekerjaan : …………………………………………………………………..
Untuk melakukan penutupan rekening atas nama : …………………………………………….
Nomer Rekening : …………………………………………….
Nama Bank : …………………………………………….
dan melakukan hal-hal lain terkait dengan rekening dimaksud.

Demikian Surat Kuasa ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salatiga, ……………………..

Pemberi Kuasa/Para Ahli Waris, Penerima Kuasa/Ahli Waris,

1. ……………………… Meterai 6000


2. …………………………………………… ( ……………………………………. )

3. ……………………………………………

4. ……………………………………………

5. ……………………………………………

Anda mungkin juga menyukai