HASIL PENILAIAN PRESTASI KINERJA GURU PEMBINA (Gol IV/a ke atas) PROVINSI D.I.

YOGYAKARTA PERIODE IX YANG TELAH MEMENUHI SYARAT MENCAPAI 12 ANGKA KREDIT DARI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI DI LPMP D.I. YOGYAKARTA, TANGGAL 4 S.D. 8 APRIL 2011

No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

Reg 154 370 372 403 493 494 85 437 1 166 323 439 441 36 38 302 328 384 468 586 72 141

No Surat Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011

Tgl Surat 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011

Nama R. Gantyo Suhartono, S.Pd Muginah, S.Pd Rini Siswanti, S.Pd Drs. Wiyono, M.Pd Dra. Darsiti, M.Pd Yekti Budiningsih, S.Pd Suwarsono, S.Pd, M.Sc, MA Dra. Tumisah Drs. Mahmud Fauzi Drs. Slamet Riyanto, M.Pd Dra. Partinah Nunuk Setyowati, S.Pd, MM Drs. Alexander Muryadi Drs. Purwanto Dra. Giyarsih, S.Si Karsiyem, S.Pd Ngadiyah, A.Ma.Pd Drs. Sukarsana, M.Pd Rr.Esti Sutari,S.Pd Hartati, S.Pd, MA Drs. B. Belariantata, S.Ag., MM. Siti Parwanti, S.Pd.SD

Nilai 14 / b 14 / b 15 / 13,4 / b 13 / b 12 / E 12,5 / b 14 / b 12 / 21 / E 14 / b 13 / b 20,2 / b 12 / 12,5 / b 14 / 12 / b 14 / 13,5 / 14,5 / 14 / 12 / b

Pangkat/TMT Pembina, IVa TMT : 1 April 2004 Pembina IV a, 01 April 2007 Pembina IV a, 01 Oktober 2007 Pembina IV a, 01 Maret 2005 Pembina IV a, 01 Oktober 2007 Pembina IV a, 01 April 2005 Pembina Tk I,IV/b/TMT : 01 April 2008 Pembina IV a, 01 April 1999 Pembina Tk I, IV b Pembina Tk I/ IV b, 01 Oktober 2009 Pembina, 1 April 2000 Pembina IV a/01 Oktober 2004 Pembina IV a, / 1 April 2002 Pembina Tk I, IV b, 01 April 2009 Pembina Tk I, IV b/TMT : 01 April 2009 Pembia IV/a, 1 April 2006 Pembina IV/a, 1 April 2003 Pembina IV a, 01 April 2006 Pembina IV a, SMP 1 Jetis Bantul

Unit Kerja

SD Muhammadiyah Bantul Kota SD Mandungan UPT PPD Kec Piyungan Bantul SMPN 3 Banguntapan Bantul SMPN 3 Banguntapan Bantul SMP YP Sanden SMAN 1 Sewon Bantul SMKN 1 Pandak Bantul SDN Paliyan III SMAN 2 Wonosari Gunungkidul SMKN 1 Wonosari TKN 1 Maret Playen Gunungkidul SDN Daguran UPT TK dan SD Kecamatan Ngawen SDN Menguri Kulon Progo SMA N 1 Lendah SDN Donomulyo, Nanggulan SD Ngargosari SMKN 2 Wonosari Gunungkidul SMAN 2 Wates Kulon Progo SLB PGRI Sentolo Kulon Progo

Pembina, IV/a/TMT : 1 Oktober 2004 Pembina Tk. I IV b / TMT : 01 April 2009

SD Kaliurang 2 Pakem Sleman SDN Bendungan Kalasan

M. Jaswadi.4/KP/2011 Lulus /A4. 01 Oktober 2005 Pembina IV a.Pd Drs. 1 Oktober 2002 Pembina IV a.4/KP/2011 Lulus /A4.Pd Drs.1 / b 12 / b 12 / b 13.Ds Drs. 1 oktober 2003 Pembina IV a.Pd Drs. Sumberadi Mlati Sleman SDN Ngangkrik Sleman SD Ngino I Seyegan Sleman SDN Donoharjo Sleman SD Tamanan 3 Kalasan Sleman SMA N 1 Depok Sleman SMAN 1 Tempel.4/KP/2011 Lulus /A4. Endang Sumarsih Drs.Pd Rita Nunung Tri Kusyanti. SDN Kaliurang 2 SDN Bedog Gamping SDN Sinduadi 3 Mlati Sleman SD Bedelan Sleman SMAN 1 Godean Sleman SMPN 1 Berbah Sleman SMPN 4 Depok Sleman SDN Rejodani.4/KP/2011 Lulus /A4. Nyoman Sedana Drs. S. 01 Oktober 2003 Pembina Utama Muda.SD Drs. Sutarta FX.Pd Siti Yuniati. 01 Oktober 1997 Unit Kerja SD Bedelan. 01 Oktober 2007 Pembina IV/a/1 April 2002 Pembina IV/a/1 Oktober 2001 Pembina IV a. 01 April 2005 Pembina IV/a/1 Oktober 1999 Pembina Tk. S.6 / b 12 / b 12. S. I /IV b. S. 1 Oktober 2009 Pembina IV a. I/IV b. 01 April 2001 Pembina IV a.Pd.Pd Sugiyono. S.I Nilai 12 / b 12 / b 12 / b 12. S. 1 Oktober 2000 Pembina IV a.No 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 Reg 215 227 231 332 347 360 428 462 478 504 508 527 539 601 10 75 233 277 311 489 572 574 580 581 No Surat Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4. TMT : 30 April 2007 Pembina IV a.Pd Sukanto. MM Nuning Suistiningsih.4/KP/2011 Lulus /A4. 1 April 2005 Pembina IV a.4/KP/2011 Lulus /A4. 01 Oktober 2006 pembina. S.8 / b 12.4/KP/2011 Lulus /A4.Pd Dra.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Tgl Surat 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 Nama Sri Rukti Rohmini.4/KP/2011 Lulus /A4. S. S. 1 Oktober 2004 Pembina IV a. M.4/KP/2011 Lulus /A4.Pd.5 / b 15 / b 12 / b 16 / b 12 / b 13 / b 25.Pd Kasiyam. Faizin Pardi.Pd Drs.4 / E 12 / 12. Toto Priyono Bani Sukarno.5 / 12 / E 12 / 12 / b 14 / 12. Zamroni.4/KP/2011 Lulus /A4. S. M.4/KP/2011 Lulus /A4. Ngaglik Sleman SMA N 10 Yogyakarta SMK Islam Yogyakarta SDN Warungboto Yogyakarta SD Taman Sari III Yogyakarta SMK N 5 Yogyakarta SMKN Perindustrian Yogyakarta SDN Lempuyangan I Yogyakarta SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta SMPN 6 Yogyakarta SMAN 1 Yogyakarta . M. SD Dra. Timbul Mulyono.Pd. Y. 01 April 2006 Pembina IV a.4/KP/2011 Lulus /A4.Pd FX. 01 Oktober 2001 Pembina IV a. 01 April 2000 Pembina IV a.4/KP/2011 Lulus /A4. Eknaton.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4. 01 April 1999 Pembina IV a.4/KP/2011 Lulus /A4. 1 Oktober 2002 Pembina IV a. Sujarwo Ponijem. Paulus Sugiyanto. Sriyono. 01 April 1999 Pembina IV a.1 / b Pangkat/TMT Pembina IV a. Sumarna.Pd Drs.4/KP/2011 Lulus /A4.4/KP/2011 Lulus /A4.5 / b 12.Hum Marsinah.4/KP/2011 Lulus /A4. S. S. IVc/TMT :01 Oktober 2008 Pembina Tk. Moh. M.Pd Drs. M.

S.Pd Sri Astuti. 01 Juli 2002 Pembina IV a.4/KP/2011 25863/A4.D. Ardani Dra. 01 April 2008 SMP N 3 Bantul SMPN 1 Jetis Bantul SMPN 1 Bantul Unit Kerja SMPN 5 Banguntapan Bantul SMAN 1 Kasihan Bantul SMKN 1 Kasihan SMAN 1 Sewon Bantul SMKN 1 Kasihan Bantul SMAN 1 Kasihan Bantul SMA Pangudi Luhur Sedayu Bantul TK ABA Jeruksari Wonosari SD Karangmojo V Gunungkidul SDN Ngadipiro. Nglipar Gunungkidul SD Sungapan 3 Kec Galur SMP 5 Wates Kulon Progo SDN Gegulu Lendah SD Muh Brosot Galur SDN Tanjungharjo Nanggulan . S.4/KP/2011 25856/A4. M. M. 8 APRIL 2011 No 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 Reg 264 563 564 567 79 108 114 497 565 566 466 589 590 591 592 593 594 120 138 164 348 611 No Surat 25873/A4.4/KP/2011 25936/A4.4/KP/2011 25918/A4.Pd Sri Rahayu Ningsih.5/b 9/b 7. YOGYAKARTA PERIODE IX YANG BELUM MEMENUHI SYARAT MINIMAL 12 ANGKA KREDIT DARI UNSUR PENGEMBANGAN PROFESI DI LPMP D. S. IV/b.4/KP/2011 25889/A4.Pd Drs.Th Drs. TANGGAL 4 S. Muryani. IV b/TMT : 01 Oktober 2009 Pembina Tk 1. S.I.Pd Pujiyanto.4/KP/2011 Tgl Surat 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 Nama Risman Supandi.Pd Sutiyono.Pd.6/b 0/E 0/b 10/b 5.Pd Hasan Rosyadi. Dwi Atmojo. 01 Oktober 2009 Pembina. S. S.4/KP/2011 25874/A4.HASIL PENILAIAN PRESTASI KINERJA GURU PEMBINA (Gol IV/a ke atas) PROVINSI D.4/KP/2011 25869/A4. 01 April 2005 Pembina IV a. Elise Yudhi Astuti.4/KP/2011 25884/A4. Suparyanto. 01 April 2008 Pembina IV a.4/KP/2011 25937/A4.4/KP/2011 25883/A4.I Teb. 01 April 2006 Pembina IV a Pembina IV a. 01 April 2004 Pembina IV a.4/KP/2011 25922/A4.Pd Suwarto. 01 Oktober 2003 Pembina Tk. IV/b. M.Pd Sugiyo. I. 01 April 2007 Pembina IV a.4/KP/2011 25876/A4. 01 Oktober 2005 Pembina IV a. IV b/TMT : 01 Oktober 2009 Pembina IV a. IV/a/TMT : 1 April 1999 Pembina IV a. S.Pd Wiharno.Pd Trijoto.Tk. Paulus Samsuhari Yatirah.Pd. S. S. S.4/KP/2011 25853/A4.Ma Rubilah. 01 April 2008 Pembina.4/KP/2011 25912/A4.Pd. 01 Oktober 2008 Pembina IV a. M. 1 April 2006 Pembina IV a.Pd Purnama. 01 Oktober 2003 Pembina IV a.2/E 0/E 0/E 3/E 9/b 3/E 0/E 0/b 0/b 3/E 0/b 0/b 5/b 0/E 6/b 0/E Pangkat/TMT Pembina IV a. 01 April 2009 Pembina Tk. YOGYAKARTA. S. M.4/KP/2011 25921/A4.4/KP/2011 25070/A4.4/KP/2011 25907/A4.4/KP/2011 25881/A4.Hum Drs. S. M. I. I.4/KP/2011 25864/A4. S. SD Nilai 8.4/KP/2011 25861/A4.Pd Suparjinah. S.Pd Drs. S.Pd. 1 April 2009 Pembina IV a. 01 April 2008 Pembina IV/a/1 April 2005 Pembina IV a.Pd Drs. Sartono.I. S.4/KP/2011 25927/A4.Pd.Pd Nur Rokhim. Semin Gunungkidul SDN Payaman II Semin Gunungkidul SD Banyubening I Karangmojo Gunungkidul SD Banyubening I Karangmojo Gunungkidul SDN Karangsari.

4/KP/2011 25920/A4.Pd Dra. Sleman SMPN 1 Kalasan Sleman TK ABA Kalibulus Ngemplak Sleman SDN Krapyak Godean Sleman SD N Nogotirto Gamping SMPN 1 Kalasan Sleman SMAN 1 Gamping Sleman SMAN 1 Gamping Sleman SDN Potrojayan 3 Prambanan Sleman SDN Soprayan Sleman SMA Islam 3 Sleman SMPN 1 Kalasan Sleman SDN Rogoyudan Mlati Sleman SMK Karya Rini YHI Kowani Depok Sleman SMPN 3 Mlati Sleman SMPN 3 kalasan Sleman SMPN 3 kalasan Sleman SMPN 2 Ngemplak Sleman TK Tunas Bhakti Depok Sleman .4/KP/2011 25896/A4.Pd Dra.4/KP/2011 25902/A4.5/b 7.4/KP/2011 25928/A4.2/b 0/E Pembina IV a. S.4/KP/2011 25911/A4.5/b 4.4/b 10/b 8/b 4/b 7/b 9. Mayasni Muh. 1 Oktober 2006 Pembina Tk.Pd. S. 1 april 2005 pembina.Pd Dra. S.5/b 4.4/KP/2011 25933/A4.4/KP/2011 25905/A4.. 01 Oktober 2010 Pembina IV a. S. 1 oktober 2004 Pembina IV a. Tri Rahardjo. S.4/KP/2011 25917/A4. Basuni. 01 Oktober 2008 Pembina IV a. M.Pd Mujiyati. S.4/KP/2011 25872/A4.TMT : 01 Oktober 2006 Pembina Tk 1.Pd Rejokirono. HCM. S.4/KP/2011 25900/A4.5/b 8/b 5/b 8/b 5.4/KP/2011 25924/A4.4/KP/2011 25938/A4.23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 612 2 135 309 548 587 588 446 68 124 197 257 259 387 472 473 481 502 523 526 529 533 540 541 542 595 596 25867/A4.Pd Dra. S.4/KP/2011 25913/A4.4/KP/2011 25885/A4.5/E 4/b 10. 01 April 2001 Pembina IV a. 01 Oktober 2006 Pembina. S.Pd Rahayu Indriyani.4/KP/2011 25925/A4. Ifut Riati Sarjono.Pd. 01 Oktober 2003 Pembina pembina.4/KP/2011 25865/A4.. IV b. S. S. 01 April 2006 SDN 2 Pengasih SLB N 4 Yogyakarta SLB N 3 Yogyakarta SLB Pamardi Putra Bantul SLBN Pembina Yogyakarta SLB Mardi Mulyo Kretek Bantul SLBN 3 Yogyakarta SLB Tunas Bhakti Pleret SMP N 2 Gamping.Pd Murtiningsih.4/KP/2011 25854/A4. I. S.4/KP/2011 25887/A4. Sri Mulyani 9/Q 5/b 2.Pd.4/KP/2011 25931/A4. I/ IV b.Pd Sumiyati. S.5/b 10/b 4.5/b 10/b 8.4/KP/2011 25919/A4. ME Chitra Eka Dewi Sri Muji Rahayu.6/E 0/b 9.SD Supartinah. Marsilah Abdulah Sugeng Triyuwono.Pd Putri Bensu.Pd Drs.4/KP/2011 25929/A4.4/KP/2011 25935/A4. H.4/KP/2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 Sri Waljilah. 1 april 2009 pembina.Pd Sriyati. Thomas Dwi Herusantosa Drs. 01 Oktober 2006 Pembina IV a. SD Sri Suharyatri. 01 April 2002 Pembina IV a. I. IVb/ 30 April 2003 Pembina IV a. IV/b . 01 Oktober 2006 Pembina Tk.4/KP/2011 25937/A4.5/b 6. M. S.4/KP/2011 25910/A4.4/KP/2011 25930/A4. Ms. 01 April 2003 Pembina IV a. M. 1 Oktober 2009 Pembina IV a/ 1 April 2002 Pembina IV a. IVb/TMT : 1 April 2009 Pembina Tk. S.Pd Tri Budi Hastuti.4/KP/2011 25904/A4. M.Bertha Tri Martiningrum Dra.Pd Dra.Pd Eka Indarti. M.5/E 0/b 10.Pd Tri Worosetyaningsih. 01 April 2007 Pembina IV a. I. Endang Sulistyaningrum Sumiyati.Pd Dra. 01 Oktober 2003 Pembina Utama Muda. IV c Pembina Tk. 01 Oktober 2005 Pembina IV/a/1 Oktober 2001 Pembina IV/a/1 Oktober 2000 Pembina IV/a/1 Oktober 2003 Pembina IV a.

50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 597 598 599 600 602 603 604 605 606 607 608 609 610 613 614 382 389 568 569 570 571 573 575 576 577 578 579 25893/A4.4/KP/2011 26065/A4. S.4/KP/2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 Dra.Pd Drs. S. Cahayaningsih.Pd Kunto Wijayandani.4/KP/2011 25878/A4. 01 Oktober 2005 Pembina IV a. 01 Oktober 2006 Pembina IV a.4/KP/2011 25866/A4. Sri Murniati.Eng Sudono. I. S. Suyanto Dra. 01 Oktober 2001 Pembina IV a. 01 Oktober 1999 Pembina IV a. S. S.4/KP/2011 25903/A4. S.4/KP/2011 25862/A4. Bonifasius Sumarno. Endang Cahyaningsih. Noor Drs. S.4/KP/2011 25890/A4. M.4/KP/2011 25885/A4.Pd. 01 Oktober 2004 Pembina IV a Pembina IV a. Sumiyati Priyo Dwi Haryanto. S. S. 01 April 2002 Pembina IV a. S. 01 April 2006 SMP Muhammadiyah 9 Yogyakarta SMKN 5 Yogyakarta SMPN 1 Yogyakarta SMPN 8 Yogyakarta SMPN 1 Yogyakarta SMA Pangudi Luhur Yogyakarta SMPN 1 Yogyakarta SMA Muhammadiyah 5 Yogyakarta SMAN 1 Yogyakarta SMP Muhammadiyah 6 Yogyakarta SMKN 5 Yogyakarta SMAN 2 Yogyakarta . September 2001 Pembina IV a.4/KP/2011 25895/A4.Pd Martini.5/b 2. 01 April 2007 Pembina IV a.Kom Suharno.Pd Drs.4/KP/2011 25939/A4.5/E 7/E 6. MM Dra.Pd Dra. 01 Oktober 2000 Pembina IV a. Arief AM. MA Margiyati. M. 01 Oktober 2004 SMPN 2 Cangkringan Sleman SDN Ngino 2 Seyegan Sleman SMPN 4 Pakem Sleman SMPN 4 Sleman SMAN 1 Depok Sleman SMAN 1 Depok Sleman SMAN 1 Tempel. 01 April 1999 Pembina IV a. S.Pd C.Pd Dra. 01 April 2006 Pembina IV a. Hj.Pd Muryantiningsih.5/b 0/E 3/E 2.5/E 3/E 0/E 0/E 3/b 0/E 4/E 0/b 0/E 9. Laksmi Widihati Dra.4/KP/2011 25901/A4. 01 April 2001 Pembina IV a.. Armin Aryani Suwaldi.72/E 0/E 3/E 2/E 1/E 2/ 2/b 4/E 11/b 0/b Pembina IV a. IV b Pembina IV a.Pd Sugiyono. S.Pd. 01 April 2000 Pembina IV a. S.4/KP/2011 25899/A4.4/KP/2011 25897/A4. Maria Yanik Rismanti Dra. Tri Sakti Drs.4/KP/2011 25875/A4. 01 April 2006 Pembina IV a.Pd 6.4/KP/2011 25879/A4.Pd Purnomo.Pd Karsinah. 01 Oktober 2002 Pembina IV a.Pd Surtinah.4/KP/2011 25857/A4.4/KP/2011 25871/A4. M. S. S. SMA/SMK Muh Minggir Sleman SMPN 2 Moyudan Sleman SMPN 2 Moyudan Sleman TK Sari Asih II Depok Sleman TK Annur I Depok Sleman SD Banyurejo 2 Tempel Sleman TK Annur II Depok Sleman SMKN 1 Cangkringan Sleman SMPN 3 Depok Pembina IV a.Pd.4/KP/2011 25194/A4.4/KP/2011 25877/A4.4/KP/2011 25880/A4. Sofwan. 01 April 1999 Pembina IV a.Hum Hj.2/b 4/b 1. S.4/KP/2011 25860/A4.4/KP/2011 25915/A4.4/KP/2011 25891/A4. Mundari Ngatilah. 01 April 2005 Pembina IV a Pembina IV a. M. 01 April 2007 Pembina IV a. 01 April 1996 Pembina Utama Muda IV c Pembina Tk. 01 Oktober 2006 Pembina IV a.4/KP/2011 25855/A4.Pd Suyono.4/KP/2011 25906/A4.4/KP/2011 25898/A4..4/KP/2011 25859/A4.

Pd Hartanti. 01 Oktober 2007 SMP Islam Yogyakarta SMPN 9 Yogyakarta SD Serangan Yogyakarta dan SD Muh Suronatan Yk SMKN 4 Yogyakarta .77 78 79 80 582 583 584 585 25894/A4. M.4/KP/2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 7 April 2011 Pri Hartanti.4/KP/2011 25908/A4.Pd Suparjinah.4/KP/2011 25916/A4.4/KP/2011 25882/A4. 01 April 2005 Pembina IV a Pembina IV a. S.Pd 4/E 0/E 3. S. S.Pd Christiana Budi Susanti.6/b 5/E Pembina IV a. 01 April 2005 Pembina IV a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful