Anda di halaman 1dari 8

Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang

Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida TA. 2021

No. : 001/REKAP-BAST/NASA29/MUNA/JFR/IV/2021
Kabupaten : Muna
Nomor Kontrak : 027/08/2021
Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima B
Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hib

No. : 001/REKAP-BAST/NASA29/MUNA/JFR/IV/2021
Kabupaten : MUNA
Nomor Kontrak : 027/08/2021

No. No. BAST Kecamatan Desa

1. No. 001/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Tongkuno Selatan Kulidawa


2. No. 002/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Tongkuno Selatan Kulidawa
3. No. 003/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Tongkuno Selatan Kulidawa
4. No. 004/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Tongkuno Selatan Wale-Ale
5. No. 005/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Tongkuno Selatan Wale-Ale
Total Kecamatan Tongkuno Selatan
6. No. 006/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Bone Matombura Kanini
7. No. 007/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Bone Oelongko
8. No. 008/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Bone Bone Kacintala
Total Kecamatan Bone
9. No. 009/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Wakumono
10. No. 010/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Wapuale
11. No. 011/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Wapuale
12. No. 012/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Kolasa
13. No. 013/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Wasolangka
14. No. 014/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Wasolangka
15. No. 015/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Latandiwuna
16. No. 016/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Latandiwuna
17. No. 017/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Latandiwuna
18. No. 018/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Walambeno Wite
19. No. 019/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Laiba
20. No. 020/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Parigi Latampu
Total Kecamatan Parigi
21 No. 021/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabawo Lamaeo
22 No. 022/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabawo Lamaeo
23 No. 023/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabawo Kontumere
24 No. 024/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabawo Kontumere
25 No. 025/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabawo Laimpi
26 No. 026/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabawo Bea
Total Kecamatan Kabawo
27 No. 027/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabangka Lakandito
28 No. 028/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabangka Lupia
29 No. 029/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabangka Lupia
30 No. 030/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabangka Sarimulo
31 No. 031/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabangka Wansugi
32 No. 032/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kabangka Wansugi
Total Kecamatan Kabangka
33 No. 033/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Lahorio
34 No. 034/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Kilambibito
35 No. 035/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Kafofo
36 No. 036/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Kafofo
37 No. 037/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Kafofo
38 No. 038/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Karoro
39 No. 039/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Karoro
40 No. 040/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Karoro
41 No. 041/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Karoro
42 No. 042/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Bahutara
43 No. 043/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontukowuna Kontukowuna
Total Kecamatan Kontukowuna
44 No. 044/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Kontunaga Lapodidi
Total Kecamatan Kontunaga
45 No. 045/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Watopute Dana Timur
46 No. 046/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Watopute Lakopodo
47 No. 047/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Watopute Wakadia
48 No. 048/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Watopute Wakadia
49 No. 049/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Watopute Wakadia
50 No. 050/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Watopute Wakadia
Total Kecamatan Watopute
51 No. 051/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Lasalepa Kombungo
52 No. 052/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Lasalepa Kombungo
53 No. 053/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Lasalepa Bangunsari
54 No. 054/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Lasalepa Labunti
Total Kecamatan Lasalepa
55 No. 055/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Napabalano Napalakura
56 No. 056/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Napabalano Langkumapo
57 No. 057/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Napabalano Lambiku
58 No. 058/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Napabalano Pentiro
59 No. 059/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Napabalano Napabalano
60 No. 060/BAST/MUNA/JFR/IV/2021 Napabalano Tampo
Total Kecamatan Napabalano
JUMLAH TOTAL KABUPATEN MUNA

PIHAK KEDUA
Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan
Kabupaten Muna

(Hamria, SP.)
NIP. 19671231199103 2 057

Mengetahui/Mengesahkan

Kepala Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Pe


Rekapitulasi Berita Acara Serah Terima Barang (BASTB)
Bantuan Pemerintah Benih Jagung Hibrida TA. 2021

A/JFR/IV/2021

Nama Ketua Luas Volume


Nama Kelompok Tani NIK Varietas Lahan Benih No. Lot
Kelompok Tani
(Ha) (Kg)
Kaundu Nilus Poasa 7403222005680001 Nasa 29 13 195 26/22
Harapan Fransiskus Larasi 7371120410700000 Nasa 29 12 180 26/22
Kulidawa Yohanes Fara 7403223112680226 Nasa 29 10 150 26/22
Warumbei Safiudin 7403223112650022 Nasa 29 23 345 26/22
Katibu Muhtar 7403221409660001 Nasa 29 22 330 26/22
matan Tongkuno Selatan 80 1200
Cahaya Bone La Ode Ghonafi 7403220107530241 Nasa 29 24 360 26/22
Lakaada La Ode Baharudin 7403260809790001 Nasa 29 15 225 26/22
Lakabale La Ode Teeno 7403260804640001 Nasa 29 26 390 26/22
Kecamatan Bone 65 975
Jame-jame Kurnia 7403200107770248 Nasa 29 50 750 26/22
Oentotolu La Damu 7403250107700009 Nasa 29 48 720 26/22
Kota Kandoli La Fudi 7403252503820001 Nasa 29 45 675 26/22
Mekar Baru La Ode Mauli 7403253112660011 Nasa 29 25 375 26/22
Barakati Onggas Odo 7403210605680002 Nasa 29 25 375 26/22
Wakatio La Ode Ganiru 7403251712600001 Nasa 29 45 675 26/22
Katondo La Fudi 7403252503820001 Nasa 29 28 420 26/22
Tunas Muda Tani Boi Sandri 7403251002910001 Nasa 29 30 450 26/22
Kakolo Mandiri Alwin Gunawan 7403250712700001 Nasa 29 15 225 26/22
Sonewura La Era 7403203112570002 Nasa 29 25 375 26/22
Nitondo La Ode Ruwaha 7403220512650001 Nasa 29 24 360 26/22
Wangkowuho La Edi Sabara 7403200107740214 Nasa 29 35 525 26/22
Kecamatan Parigi 395 5925
Sinar Watata La Naasi 7403193112540203 Nasa 29 20 300 26/22
Kadaintiala La Ode Usu 7403243112590006 Nasa 29 20 300 26/22
Hijau Lembayung La Hasimu 7403190107690248 Nasa 29 29 435 26/22
Watata Suni Zainal 7403190107670239 Nasa 29 22 330 26/22
Sampalu La Udi S 7403190107690357 Nasa 29 10 150 26/22
Karya Usaha La Hari 7403242512810002 Nasa 29 21 315 26/22
ecamatan Kabawo 122 1830
Matangkonehe Irwan 7403230107860264 Nasa 29 33 495 26/22
Sabiahano Arifin 7403233112700223 Nasa 29 33 495 26/22
Sinar Langkuso I Arifin 7403180107710229 Nasa 29 30 450 26/22
Tani Mulyo Samsul Arifin 7403230804820001 Nasa 29 27 405 21/17
Gudang Jaya Arifin 7403210212610002 Nasa 29 35 525 21/17
Dahlia La Madina 7403171103710001 Nasa 29 35 525 21/17
ecamatan Kabangka 193 2895
Lapasara La Ode Lalepo 7403303112680007 Nasa 29 22 330 21/17
Wakantate La Ode Amirudin 7403180907770201 Nasa 29 26 375 21/17
Kajun Milenial Safur Bahtiar 7403301302810001 Nasa 29 18 270 21/17
Ladambe La Kunuman 7403200101800001 Nasa 29 21 315 21/17
Kantudui La Ode Tamiru 7403300107700009 Nasa 29 22 330 21/17
Soniangka Umar 7403190107630223 Nasa 29 20 300 21/17
Liabunta La Palusu 7403300117720012 Nasa 29 20 300 21/17
Soniwora La Silamu 7403193112660005 Nasa 29 20 300 21/17
Lembo Jaya La Mente 7403193112580503 Nasa 29 19 285 21/17
Moasikanau La Ode Abd Kadir 7403180107780243 Nasa 29 20 300 21/17
Usaha Baru La Lengo,S.AG 7403183112690001 Nasa 29 25 375 21/17
amatan Kontukowuna 232 3480
KWT Tani Bersatu Wa Ode Wuna 7403207112680212 Nasa 29 25 375 22/18
camatan Kontunaga 25 375
Sonewura La Saidina 7403231005870001 Nasa 29 24 360 22/18
Kita Jaya La Faena 7403140107610216 Nasa 29 30 450 22/18
La Sunsu La Ampu 7403190107740285 Nasa 29 44 660 22/18
Kulahi La Ndifala 7403141012750001 Nasa 29 40 600 22/18
Wakokambu La Huma 7403140101760201 Nasa 29 40 600 22/18
Karogo Rogo Wa Ode Gito 7403194107760277 Nasa 29 32 480 22/18
ecamatan Watopute 210 3150
Sinar Jaya La Ode Siri 7403090107630248 Nasa 29 28 420 22/18
Sinar Lakaraka Lahir Ramadan 7403161207820001 Nasa 29 20 300 22/18
Tunas Harapan Sepranus Hans 7403022308610001 Nasa 29 16 240 22/18
Perjuangan La Ruha 7403143112680011 Nasa 29 20 300 22/18
ecamatan Lasalepa 84 1260
Sama Bahagia La Munahari 7403060210600001 Nasa 29 26 390 22/18
Kumako La Ode Ghue 7403060107770270 Nasa 29 21 315 22/18
Alam Jaya La Tambora 7403063112660216 Nasa 29 22 330 22/18
Sowuto La Ode Sifu 7403061505800002 Nasa 29 21 315 22/18
Sokaetahano Namisi La Rasimi 7403063112630204 Nasa 29 33 495 22/18
Uma Ghonuno La Ode Salis 7403061303690002 Nasa 29 21 315 22/18
camatan Napabalano 144 2160
TAL KABUPATEN MUNA 1550 23250

PIHAK PERTAMA
Wakil Penyedia Benih
PT. Jafran Indonesia

(Ainur Rofiq)
Direktur

Mengetahui/Mengesahkan

Dinas Tanaman Pangan Holtikultura dan Perkebunan


Kabupaten Muna
(La Ode Anwar Agigi)
NIP. 19680521 199703 1 006
Tanggal Kadaluarsa

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021

24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021
24 Agustus 2021