Anda di halaman 1dari 1

Assalamualaikum Wr. Wb.

Yang terhormat Bapak/Ibu Kepala Sekolah (nama sekolah) Yang terhormat Bapak ibu wali
kelas 7, 8, dan 9 Dewan Guru dan Bapak/Ibu wali murid Pada kesempatan yang bahagia ini,
marilah kita panjatkan puji syukur ke hadirat allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan
berkahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul dalam acara perpisahan siswa-siswi
SMA (nama sekolah) Sholawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah
Muhammad SAW.
Kepada keluarga beliau, para sahabat serta kaum muslimin yang senantiasa beristiqomah
dalam menjalankan syariat Islam hingga akhir zaman nanti. Hadirin sekalian yang dirahmati
Allah, izinkan saya selaku pembawa acara membacakan susunan acara pada pagi hari ini.
1. Pembukaan
2. Sambutan
5. Penutupan
Hadirin sekalian yang dirahmati Allah, acara selanjutnya adalah sambutan.

Hadirin sekalian, tibalah kita di penghujung acara yakni penutupan, mari kita tutup acara
perpisahan siswa-siswi SMA... ini dengan bacaan hamdalah. Hadirin yang saya hormati,
acara demi acara telah kita lalui bersama. Semoga apa yang telah kita lalui diterima oleh
Allah SWT. Saya selaku pembawa acara mengucapkan terima kasih atas perhatiannya.
Mohon maaf apabila terdapat hal atau kata-kata yang kurang berkenan di hati hadirin
sekalian. Terima kasih, Wabillahi taufiq wal hidayah, Wassalamualaikum Warahmatullahi
Wabarakatuh.

Anda mungkin juga menyukai