Anda di halaman 1dari 5

PELAN OPERASI 2010 PANITIA FIZIK

T2 : F2

AKTIVITI 1 : WORD WIZARD OBJEKTIF KHUSUS : PELAJAR DAPAT MENGUASAI ISTILAH-ISTILAH FIZIK YANG PENTING

: S2 : P1.1

BIL

HURAIAN

PEGAWAI

ANGGARAN

TEMPOH

TARIKH

INDIKATOR

CATATAN

AKTIVITI

BERTANGGUNGJAWAB

KOS

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

KEJAYAAN

1.

Menyediakan kertas kerja / membentuk AJK

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

 

7 hari

 

Kertas kerja

 

-

Januari 2010

disemak dan

disahkan oleh

   

pengetua

2.

Mengadakan

Ketua panitia Guru mata pelajaran Fizik

     

Mesyuarat

 

mesyuarat AJK

-

Januari 2010

dilaksanakan

dan pengagihan

 

dan

tugas.

kesepakatan

dibuat

3.

Pelaksanaan

Semua guru mata pelajaran Fizik

   

Jan – Ogos

Program

 

program

-

2010

berjalan lancar

 

dan sambutan

pelajar baik

4.

Penilaiaan dan tindakan susulan (post-mortem) program

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Semua AJK

     

Pelajar

 

-

Jan – Ogos

mencatit

2010

istilah-istilah

dalam buku

   

nota.

5.

Penulisan

AJK Dokumentasi

-

 

Sept selepas

Dokumentasi

 

pelaporan

program tamat

dapat

disiapkan

dengan segera

PELAN OPERASI 2010 PANITIA FIZIK

T2 : F2

AKTIVITI 1 : SENARAI RUMUS SEBAGAI NOTA RINGKAS OBJEKTIF KHUSUS : MELATIH PELAJAR MENGUNAKAN SENARAI RUMUS SEBAGAI NOTA RINGKAS

: S2 : P1.1

BIL

HURAIAN

PEGAWAI

ANGGARAN

TEMPOH

TARIKH

INDIKATOR

CATATAN

AKTIVITI

BERTANGGUNGJAWAB

KOS

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

KEJAYAAN

1.

Menyediakan kertas kerja / membentuk AJK

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

     

Kertas kerja

 

-

1

Minggu

Januari 2010

disemak dan

 

disahkan oleh

   

pengetua

2.

Mengadakan

Ketua panitia Guru mata pelajaran Fizik

     

Mesyuarat

 

mesyuarat AJK

-

1

hari

Januari 2010

dilaksanakan

dan pengagihan

   

dan

tugas.

kesepakatan

dibuat

3.

Pelaksanaan

Semua guru mata pelajaran Fizik

   

Feb – Ogos

Program

 

program

RM 94.00

7

Bulan

2010

berjalan lancar

   

dan sambutan

pelajar baik

4.

Penilaiaan dan tindakan susulan (post-mortem) program

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Semua AJK

     

Pencapaian

 

-

7

Bulan

Feb – Ogos

pelajar dalam

 

2010

percubaan

SPM

5.

Penulisan

AJK Dokumentasi

-

3

hari

Sept selepas

Sept selepas

 

pelaporan

 

program tamat

program tamat

PELAN OPERASI 2010 PANITIA FIZIK

T3 : F4

AKTIVITI 1 : PROGRAM MENTOR MENTEE OBJEKTIF KHUSUS : PELAJAR YANG LEBIH PINTAR MEMBANTU PELAJAR YANG LEMAH

: S4 : P1.1

BIL

HURAIAN

PEGAWAI

ANGGARAN

TEMPOH

TARIKH

INDIKATOR

CATATAN

AKTIVITI

BERTANGGUNGJAWAB

KOS

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

KEJAYAAN

1.

Menyediakan kertas kerja / membentuk AJK

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

 

7

hari

 

Kertas kerja

 

-

 

Januari 2010

disemak dan

disahkan oleh

   

pengetua

2.

Mengadakan

Ketua panitia Guru mata pelajaran Fizik

     

Mesyuarat

 

mesyuarat AJK

-

1

hari

Januari 2010

dilaksanakan

dan pengagihan

   

dan

tugas.

kesepakatan

dibuat

3.

Pelaksanaan

Semua guru mata pelajaran Fizik

   

Jan – Ogos

Program

 

program

-

8

bulan

2010

berjalan lancar

   

dan sambutan

pelajar baik

4.

Penilaiaan dan tindakan susulan (post-mortem) program

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Semua AJK

     

Senarai

 

-

8

bulan

Jan – Ogos

Pelajar dan

 

2010

catatan dalam

buku nota.

5.

Penulisan

AJK Dokumentasi

-

 

Sept selepas

Dokumentasi

 

pelaporan

3

hari

program tamat

dapat

 

disiapkan

dengan segera

PELAN OPERASI 2010 PANITIA FIZIK

T4 : F1

AKTIVITI 1 : FIZIK POP QUIZ OBJEKTIF KHUSUS : PELAJAR DIUJI DENGAN POP KUIZ PADA SETIAP HUJUNG P&P

: S1 : P1.1

BIL

HURAIAN

PEGAWAI

ANGGARAN

TEMPOH

TARIKH

INDIKATOR

CATATAN

AKTIVITI

BERTANGGUNGJAWAB

KOS

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

KEJAYAAN

1.

Menyediakan kertas kerja / membentuk AJK

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

 

7

hari

 

Kertas kerja

 

-

 

Januari 2010

disemak dan

disahkan oleh

   

pengetua

2.

Mengadakan

Ketua panitia Guru mata pelajaran Fizik

     

Mesyuarat

 

mesyuarat AJK

-

1hari

Januari 2010

dilaksanakan

dan pengagihan

 

dan

tugas.

kesepakatan

dibuat

3.

Pelaksanaan

Semua guru mata pelajaran Fizik

   

Jan – Ogos

Program

 

program

-

8

Bulan

2010

berjalan lancer

   

dan sambutan

pelajar baik

4.

Penilaiaan dan tindakan susulan (post-mortem) program

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Semua AJK

     

Pelajar

 

-

8

Bulan

Jan – Ogos

mencatit

 

2010

soalan tertentu

dalam buku

   

nota.

5.

Penulisan

AJK Dokumentasi

-

 

Sept selepas

Dokumentasi

 

pelaporan

3

Hari

program tamat

dapat

 

disiapkan

dengan segera

PELAN OPERASI 2010 PANITIA FIZIK

T4 : F1

AKTIVITI 1 : GENGGAM BARA API BIAR SAMPAI JADI ARANG OBJEKTIF KHUSUS : MELATIH PELAJAR MENJAWAP SOALAN-SOALAN PEPERIKSAAN

: S1 : P1.2

BIL

HURAIAN

PEGAWAI

ANGGARAN

TEMPOH

TARIKH

INDIKATOR

CATATAN

AKTIVITI

BERTANGGUNGJAWAB

KOS

PELAKSANAAN

PELAKSANAAN

KEJAYAAN

1.

Menyediakan kertas kerja / membentuk AJK

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia

     

Kertas kerja

 

-

1

minggu

Mei 2010

disemak dan

 

disahkan oleh

   

pengetua

2.

Mengadakan

Ketua panitia Guru mata pelajaran Fizik

     

Mesyuarat

 

mesyuarat AJK

-

dilaksanakan

dan pengagihan

 

1

hari

Jun 2010

dan

tugas.

 

kesepakatan

dibuat

3.

Pelaksanaan

Semua guru mata pelajaran Fizik

     

Program

 

program

-

5

Bulan

Jun – Oktober

berjalan lancar

   

dan sambutan

pelajar baik

4.

Penilaiaan dan tindakan susulan (post-mortem) program

Guru Kanan Mata Pelajaran Ketua Panitia Semua AJK

-

 

8

bulan

Pencapaian

 
 

percubaan

SPM

5.

Penulisan

AJK Dokumentasi

-

   

Selepas

 

pelaporan

2

hari

3

hari

program tamat