Anda di halaman 1dari 46

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan

n 4 & 5 April 2007

BAB 2 : ASET, LIABILITI, EKUITI PEMILIK, HASIL DAN BELANJA


BIDANG PEMBELAJARAN 2.1 Pengertian dan pengelasan 2.1.1 Hasil 2.1.1.1 Pengertian hasil 2.1.1.2 Pengelasan hasil a. Kendalian b. Bukan kendalian 2.1.2 Belanja 2.1.2.1 Pengertian belanja 2.1.2.2 Pengelasan belanja a. Kendalian b. Bukan kendalian 2.1.3 Aset 2.1.3.1 Pengertian aset 2.1.3.2 Pengelasan asset a. Semasa b. Bukan semasa 2.1.4 Liabiliti 2.1.4.1 Pengertian liabiliti 2.1.4.2 Pengelasan libiliti a. Semasa b. Bukan Semasa 2.1.5 Ekuiti pemilik a. Modal b. Ambilan 2.1.5.1 Pengertian ekuiti pemilik 2.1.5.2 Sumber ekuiti pemilik 2.2 Penyediaan kepada penyata kewangan (tanpa pelarasan) 2.2.1 Penyata pendapatan 2.2.1.1 Tujuan cara penyediaan Penyata pendapatan (Format T dan penyata) 2.2.2 Lembaran Imbangan (Kunci kira-kira) (Format T dan penyata) 2.2.2.1 Tujuan dan cara penyediaan Lembaran Imbangan (Kunci Kira-kira) (Format T dan penyata) 2.3 Persamaan perakaunan 2.3.1 Tanpa hasil dan belanja 2.3.1.1 Aset = Liabiliti + ekuiti PEmilik a. Perubahan kepada asset b. Perubahan kepada liabiliti c. Perubahan kepada ekuiti pemilik 2.3.2 Mengambil kira hasil dan belanja 2.3.2.1 Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik + Hasil Belanja a. Perubahan kepada hasil b. Perubahan kepada belanja 2.3.3 Sistem Catatan Bergu 2.3.3.1 Tujuan sistem bergu digunakan 2.3.3.2 Cara merekod

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

54

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 1

Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk

Prinsip Perakaunan Ikut jadual persekolahan Empat 80 minit ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK, HASIL & BELANJA 2.1 : Pengertian dan pengelasan (a) Hasil (b) Belanja ( c ) Aset (d) Liabiliti (e) Ekuiti Pemilik ( Modal dan Ambilan ) Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menulis dengan tepat definisi hasil dan belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik. (Aras 1) 2. Mengkelaskan hasil dan belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik mengikut kumpulan (Aras 2) Pelajar telah belajar mengenai: 1. Bentuk Organisasi Perniagaan 2. Simpankira dan Perakaunan 3. Kitaran Perakaunan Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, tekun dan berdikari. Menjana idea, pengelasan, berfikir dan mengkategorikan.

Objektif

Pengetahuan Sedia Ada

BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

55

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Set Induksi (5 minit)

Permulaan

1. Menayangkan gambar, kereta, kad kredit, matawang, bank, barang-barang jualan, 2. Bertanya kepada pelajar apakah kepentingan gambargambar tersebut dalam perakaunan. 3. Dari jawapan pelajar, guru memulakan pengajaran.

Menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Strategi: Berpusat guru dan pelajar Kaedah : Penyoalan ABM: - gambar Nilai: Menghormati guru KBKK: Menjana idea

Langkah 1 (30 minit)

Definisi Hasil, Belanja, Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik.

1. (H& M ) Guru menyuruh pelajar mengakses menu Nota ringkas pembelajaran, bahagian pengertian dan pengelasan. 1. (L) Guru memaparkan Nota ringkas pembelajaran, bahagian pengertian dan pengelasan 2. Guru menerangkan dengan lebih terperinci untuk setiap item. 3. Guru mengedarkan lampiran 1 dan 2 serta jadual Peraturan Simpankira dan pelajar dikehendaki melengkapkannya dengan merujuk kepada Peraturan Simpankira dan nota ringkas dari ASSETBase. 4. Guru memaparkan jawapan dan Pelajar diarah untuk bertukar edaran dengan rakan dan menandakan jawapan rakan.

Pelajar mendengar penerangan guru. (H & M ) Pelajar membuka perisian ASSETBase sepertimana yang diminta oleh guru. Pelajar melengkapkan kertas-kertas edaran Pelajar bertukar jawapan dengan rakan dan menandakan jawapan rakan dengan melihat jawapan yang guru paparkan.

Strategi: Berpusat guru dan pelajar Kaedah : Penemuan ABM: Nilai: Tekun KBKK: Menjana idea

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

56

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah / Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi / Kaedah / BBM/ Nilai / KBKK

Langkah 2 (30 minit)

Latihan individu

Guru mengedarkan lampiran 3 dan 4 serta peta konsep untuk dilengkapkan oleh murid dengan merujuk kepada nota ringkas pembelajaran ASSETBase.

Pelajar mengisi tempat kosong dengan bantuan ASSETBase.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Konstruktivisme

Guru memaparkan jawapan dan pelajar diminta menandakan jawapan rakan

Pelajar bertukar jawapan dengan rakan dan menandakan jawapan rakan dengan melihat jawapan yang guru paparkan.

ABM: Lampiran Edaran dan Perisian ASSETBase Nilai: Tekun dan Teliti KBKK: Menjana idea

Langkah 4 (10 minit)

Latihan individu

Guru mengedarkan soalan objektif.

Pelajar menjawab soalan seperti yang diminta oleh guru. Beberapa orang pelajar menjawab soalan guru. Pelajar mendengar dan membuat pembetulan.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Penemuan ABM:Lampiran Edaran Nilai: Berdikari KBKK: Menjana idea dan pengelasan

Beberapa orang pelajar diminta menjawab soalan tersebut. Guru memberi jawapan betul.

Penutup (5 minit)

Kesimpulan

Guru merumuskan pembelajaran pada hari tersebut

Pelajar mendengar rumusan guru

Strategi: Berpusat guru Kaedah : Penerangan ABM:Lampiran Edaran Nilai: Berdikari KBKK: Berfikir dan mengkategorikan

Pemulihan : Pengayaan : Refleksi Guru:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

57

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

LAMPIRAN 1

KENDALIAN PERNIAGAAN

__________________________ __________________________ __________________________ _______________

HASIL

Jumlah wang yang diterima atau akan diterima daripada jualan barangniaga atau perkhidmatan .

BUKAN KENDALIAN PERNIAGAAN

__________________________ __________________________ __________________________ _______________

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

58

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

LAMPIRAN 2

DEFINISI:

BELANJA KENDALIAN

DEFINISI:

BELANJA

DEFINISI:

BELANJA BUKAN KENDALIAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

59

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

PERATURAN SIMPANKIRA.

JENIS AKAUN ASET LIABILITI EKUITI PEMILIK HASIL BELANJA

PENAMBAHAN

PENGURANGAN. KREDIT

KREDIT DEBIT

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

60

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

LAMPIRAN 3

Definisi:

Definisi:

Definisi:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

61

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

LAMPIRAN 4

Definisi:

Liabiliti Semasa

Liabiliti Bukan Semasa

Definisi :

Definisi :

Contoh:

Contoh:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

62

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Penambahan : Definisi: Pengurangan :

SYARIKAT BERHAD

PERKONGSIAN

MILIKAN TUNGGAL

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

63

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI PENGUKUHAN

1.

Hutang perniagaan yang mengambil lebih dari tempoh setahun perakaunan untuk dijelaskan ialah __________________ A. Aset Semasa C. Liabiliti Semasa B. Liabiliti Bukan Semasa D. Aset Bukan Semasa

2.

Liabiliti merupakan ____________________________ A. Pelaburan pemilik perniagaan. B. Sesuatu sumber milikan perniagaan yang berkemampuan mendatangkan faedah kepada perniagaan pada masa akan datang. C. Wang yang diterima atau pasti akan diterima pada masa akan datang. D. Segala hutang penggunaan kepada pemilik perniagaan dan pihak luar yang perlu dijelaskan dengan wang tunai, barang atau perkhidmatan.

3.

Antara yang berikut, yang manakah bukan liabiliti semasa? I II III IV Overdraf bank Gadai janji Debentur Pinjaman bercagaran B. I, II dan IV D. II, III dan IV

A. I, II dan III C. I, II dan IV 4.

Liabiliti terdiri daripada ___________________ dan _____________________. Hutang perniagaan yang perlu dijelaskan dalam satu tahun tempoh perakaunan merupakan _________________________________ .

5.

6.

Kenalpasti jenis liabiliti semasa atau liabiliti bukan semasa bagi setiap yang berikut dan tuliskan jawapan di ruangan yang disediakan. a. Pemiutang dagangan b. Gaji terakru c. Overdraf bank d. Pinjaman bank e. Sewa diterima terdahulu _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ _________________________ 64

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 2

Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif

Prinsip Perakaunan Mengikut jadual persendirian Empat 80 minit ASET, LIABILITI DAN EKUITI PEMILIK, HASIL & BELANJA 2.2 : Penyediaan kepada Penyata Kewangan (Tanpa Pelarasan) Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menerangkan tujuan penyediaan penyata pendapatan 2. Mengetahui ciri-ciri akaun perdagangan dan akaun Untung Rugi Pelajar telah belajar mengenai: 1. Pengertian aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. 2. Pengelasan aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Tekun, teliti, menghormati guru dan berani, bekerjasama dan bantu membantu, dan berani. Berfikir dan mengkategorikan, memerhati dan menjana idea, pemerhatian dan pengelasan, dan membuat refleksi kendiri.

Pengetahuan Sedia Ada BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

65

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Set Induksi (10 minit)

Permulaan

Guru mengedarkan lampiran untuk menguji kefahaman pelajar bagi pengertian aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Selepas 5 minit, guru meminta pelajar memberi jawapan kemudian guru memberi ulasan jawapan yang betul.

Pelajar mengisi tempat kosong.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Pembelajaran Akses Kendiri

Pelajar mendengar dan menyemak jawapan.

ABM: Perisian ASSETBase Nilai: Tekun dan Teliti KBKK: Berfikir dan mengkategorikan

Langkah 2 (15 minit)

Penyata Kewangan

Guru mengedar edaran peta konsep untuk diisi oleh pelajar berdasarkan maklumat yang terdapat dalam buku teks Selepas 5 minit, guru meminta pelajar membandingkan jawapan dengan menggunakan perisian ASSETBase dalam bab 2 sub topik Penyediaan Penyata Kewangan (tanpa pelarasan)

Pelajar mengisi peta konsep yang diberi.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Pembelajaran Akses Kendiri

(H&M) Pelajar membuka perisian ASSETBase dan membandingkan jawapan yang telah diberi. (L) Pelajar melihat paparan perisian ASSETBase.

ABM:Perisian ASSETBase dan Buku Teks Nilai: Tekun dan Teliti KBKK: Memerhati dan menjana idea

Langkah 3 (25 minit)

Format Penyata Kewangan

Guru membahagikan pelajar kepada enam. kumpulan. Setiap dua kumpulan diminta menyalin format Penyata Kewangan :i. Akaun Perdagangan

Pelajar dari setiap kumpulan menyalin format dari perisian ASSETBase dan wakil dari setiap kumpulan menyalin format di kad manila yang disediakan.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Pembelajaran Akses Kendiri ABM: Perisian ASSETBase

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

66

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah/Masa

Isi Kandungan ii. iii.

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK Nilai: Bekerjasama dan bantu membantu KBKK: Pemerhatian dan pengelasan

Akaun Untung Rugi Penyata Pendapatan

Kemudian, setiap kumpulan diminta menyalin format akaun di atas kad manila untuk di pamer sebagai rujukan.

Langkah 4 (15 minit)

Kandungan dan Ciri-ciri Penyata Kewangan

Guru memberi penerangan kandungan Penyata Kewangan serta menjelaskan ciri-ciri Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Pelajar mendengar penerangan guru.

Strategi: Berpusat guru Kaedah : Penerangan ABM: Nilai: Tekun dan Teliti KBKK: Dapat memahami kandungan Penyata Kewangan

Kesimpulan (5 minit)

Penutup

Guru menyoal pelajar tujuan penyediaan Penyata Kewangan dan ciriciri Penyata Pendapatan dan Kunci Kira-kira.

Pelajar memberi respon terhadap soalan guru

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Penerangan dan Penyoalan ABM:Nilai: Berani KBKK: Membuat refleksi kendiri

Pemulihan : Pengayaan : Refleksi Guru:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

67

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Rekodkan urus niaga di bawah dalam jadual yang disediakan. 1. 2. 3. 4. Beli lengkapan RM1 300 secara kredit daripada Syarikat Gagah Perkasa. Pinjam wang tunai RM5 000 daripada Sang Ceti. Beli kenderaan RM30 000 dengan membuat pinjaman daripada Bank Kerapu Bhd. Beli sebuah komputer RM5 500 secara kredit daripada Syarikat Cyber Komputer . ASET Aset Bukan Semasa LIABILITI Liabiliti Semasa Liabiliti Bukan Semasa

Aset Semasa 1 2 3 4 5 Jumlah

LATIHAN PENGUKUHAN

1.

Berikan definisi ekuiti pemilik.

2.

Belanja perniagaan akan ________________ ekuiti pemilik manakala hasil yang diterima oleh perniagaan akan __________________ ekuiti pemilik. Untung perniagaan akan ____________________ ekuiti pemilik manakala kerugian akan _____________________ ekuiti pemilik. Nyatakan sumber modal Milikan Tunggal.

3.

4.

5.

Nyatakan sumber modal Perkongsian.

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

68

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 3


Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Prinsip Perakaunan Mengikut jadual persendirian Empat 80 minit 2.2. Penyediaan kepada Penyata Kewangan (Tanpa Pelarasan) b. Tujuan dan cara penyediaan Kunci Kira-kira ( Format T dan Penyata) Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Mengetahui ciri-ciri Kunci Kira-Kira( Aras 1) 2. Menyediakan Kunci Kira-Kira mengikut format T dan penyata (Aras 2) Pelajar telah belajar mengenai: 1. Klasifikasi Akaun 2.Tujuan penyediaan Penyata Pendapatan 3. Ciri-ciri Akaun Untung Rugi Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, patuh, tekun dan berdikari. Memerhati, berfikir untuk menjana idea

Objektif

Pengetahuan Sedia Ada

BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

69

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Set Induksi (10 minit)

Permulaan

Guru menayangkan satu senarai aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Guru mengedarkan edaran dan meminta pelajar mengasingkan aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Guru meminta pelajar jumlahkan semua aset dan jumlah lialibiti + ekuiti pemilik. Guru menerangkan jumlah tersebut mesti sama. Guru menerangkan tujuan penyediaan kunci kira-kira. Guru menerangkan ciriciri kunci kira-kira. Guru menunjukkan format kunci kira-kira dalam bentuk T. ( ASSETBase Nota Ringkas Pembelajaran Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja ) Pelajar secara individu menjawap soalan dari bahan edaran.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Pembelajaran Akses Kendiri ABM: Edaran dan perisian ASSETBase Nilai: Berdikari KBKK: Menjana idea

Pelajar menyemak jawapan.

Langkah 1 (10 minit)

Pengelasan akaun

(L)Pelajar mendengar penerangan guru (H&M) Mengekses ASSETBase dan memahami secara kendiri.

Strategi: Berpusat guru Kaedah : Penerangan ABM: Komputer riba dan LCD Nilai: Berdikari KBKK: Menjana idea

Langkah 2 (25 minit)

Latihan dan perbincangan dalam kumpulan

Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan untuk menyediakan Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. (H&M) Guru meminta pelajar berbincang dan menyediakan Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira tersebut di

Pelajar bekerjasama menyediakan Penyata Kewangan yang di arahkan oleh guru dengan merujuk format penyata yang telah disediakan. (H&M) Wakil dari setiap kumpulan menaip jawapan

Strategi: Berpusat pelajar secara kumpulan Kaedah : Koperatif ABM: Kertas Lejar dan Disket. Nilai: Kerjasama, tekun dan patuhi masa

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

70

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK KBKK: Berfikir dan mengkategori

dalam komputer dengan menggunakan format yang telah disediakan dalam disket. (L) Guru meminta pelajar menyediakan Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira didalam kertas mahjung dengan melihat paparan format yang disediakan dalam perisisan ASSETBase.

di dalam komputer dengan format yang disediakan oleh guru. (L) Pelajar menyediakan jawapan di kertas mahjung.

Langkah 3 (15 minit)

Pembentang an jawapan dan perbincangan

Guru meminta wakil setiap kumpulan datang ke hadapan kelas dan mempersembahkan jawapan yang disediakan.

Guru mengadakan perbincangan mengenai jawapan yang diberikan oleh pelajar.

(H&M)Wakil setiap kumpulan datang ke hadapan dan memasukkan disket jawapan ke komputer untuk dipaparkan jawapan pada skrin. (L) Wakil pelajar memaparkan jawapan di kertas mahjung di hadapan kelas. Pelajar memberi respon dalam perbincangan jawapan dengan guru.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Koperatif dan perbincangan ABM: Disket dan Komputer Nilai: Yakin diri dan hormat KBKK: Menyelesai masalah

Langkah 4 (20 minit)

Pengujian Pantas

Guru meminta pelajar membuka Menu Kes dan Soalan dalam perisian ASSETBase dan menyediakan Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira berdasarkan soalan 10 tanpa mengambilkira maklumat tambahan (ii) hingga (iv) untuk menguji kefahaman pelajar. Pelajar diberi masa 15 minit untuk menyediakan Penyata

Pelajar menjawab soalan dalam masa yang ditetapkan.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Kemahiran berfikir ABM: Perisian ASSETBase, Komputer dan LCD Nilai: Berdikari dan patuh arahan guru

Pelajar

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

71

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Kewangan. Setelah selesai, guru meminta pelajar menyemak jawapan yang dipapar di skrin hadapan kelas. Penutup (5 minit) Kesimpulan Guru meminta pelajar membuat refleksi serta memahami format Akaun Perdagangan, Akaun Untung Rugi dan Kunci Kira-kira. Guru memberi latihan dalam buku teks sebagai kerja rumah.

menyemak jawapan masingmasing dan terus membetul kesilapan.

KBKK: Menyelesai masalah

Pelajar patuh mendengar arahan guru.

Strategi: Berpusat guru Kaedah : Penyoalan dan latihan kerja ABM: Nilai: Beri perhatian dan patuh arahan guru KBKK: Membuat refleksi

Pemulihan :

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

72

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

PENYATA KEWANGAN

PENYATA PENDAPATAN

Penyata Pendapatan boleh disediakan dalam 2 bentuk

KUNCI KIRA-KIRA

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

73

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 4


Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif Prinsip Perakaunan Mengikut jadual persendirian Empat 80 minit Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menerangkan persamaan perakaunan. (Aras 1) 2. Menghitung aset, liabiliti dan ekuiti. (Aras 2) Pelajar telah menguasai pengertian aset, liabiliti dan ekuiti pemilik. Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, patuh, tekun dan berdikari. Pembelajaran Kontekstual, Mengingat dan Menghubungkait

Pengetahuan Sedia Ada BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

74

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Set Induksi (5 minit)

Permulaan

Mengimbas kembali pelajaran lepas dengan menyoal pelajar: 1. Apakah maksud aset? 2. Apakah maksud liabiliti? 3. Apakah maksud ekuiti pemilik? 4. Berikan contoh aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan pemahaman dan ingatan mereka. Pelajar memberi perhatian terhadap ulasan guru.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Penyoalan ABM: Nilai: Jujur, menghormati guru KBKK: Mengingat dan menghubungkait

Langkah 1 (20 minit)

Definisi Persamaan Perakaunan Aset = Liabiliti + Ekuiti Pemilik

Guru menunjukkan sebuah neraca timbangan kosong kepada pelajar sambil menyoal pelajar adakah ia seimbang ataupun tidak. Guru mengaitkan situasi yang berlaku dengan persamaan perakaunan.

Pelajar memberi tumpuan dan respon terhadap penerangan dan penyoalan guru. Memegang dacing tersebut dan meletakkan sebuah buku pada salah satu piringnya. Memerhatikan hasilan dan membuat kesimpulan tidak imbang.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Pembelajaran Kontekstual & Pemerhatian

ABM: Neraca timbangan Nilai: Memberi perhatian dan respon

KBKK: Memahami pelajaran hari ini

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

75

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah 2 (20 minit)

Perubahan kepada aset.

Perubahan kepada liabiliti.

(H&M) Menerangkan melalui penggunaan carta rumus persamaan perakaunan dengan menggunakan perisian ASSETBase. (L) Menggunakan contoh dalam buku teks, beberapa urusniaga dan kesan ke atas aset, liabiliti dan ekuiti pemilik.

(H&M) Mengakses ASSETBase dan mengenalpasti kesan urus niaga ke atas persamaan perakaunan. Merekod urusniaga ke dalam akaun berkenaan. Pindahkan bakibaki akhir ke dalam Kunci Kirakira.

Strategi: Berpusat pelajar, guru Kaedah : Inkuiri - Penemuan ABM: Buku Teks Nilai: Teliti, Patuh arahan KBKK: Memahami pelajaran hari ini

Perubahan kepada ekuiti pemilik.

Langkah 3 (15 minit)

Latihan dan perbincangan dalam kumpulan

Guru membahagikan pelajar kepada 5 kumpulan untuk mengenalpasti dan mencatat kesan urusniaga ke atas persamaan perakaunan yang diberi. Guru meminta pelajar berbincang dan menyediakan Kunci Kirakira tersebut dalam komputer dengan menggunakan format yang telah disediakan dalam disket.

(H&M)Pelajar bekerjasama untuk mengenalpasti dan mencatat kesan urusniaga ke atas persamaan perakaunan yang di arahkan oleh guru. Wakil dari setiap kumpulan menaip jawapan di dalam komputer dengan format yang disediakan oleh guru.

Strategi: Berpusat pelajar secara kumpulan Kaedah : Koperatif ABM: Kertas Lejar dan Disket. Nilai: Kerjasama, tekun dan patuhi masa KBKK: Berfikir dan mengkategori

Langkah 4 (10 minit)

Pengujian Pantas

Guru menunjukkan beberapa urusniaga di skrin, dan menyoal pelajar jenis akaun yang terlibat dan kesannya ke atas urus niaga.

Pelajar mendengar serta memberi respon kepada soalan guru.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Penyoalan ABM: Komputer dan LCD Nilai: Patuh arahan KBKK: Memahami pelajaran hari ini

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

76

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Penutup (5 minit)

Kesimpulan

Guru meminta pelajar membuat refleksi tentang pelajaran hari ini. Guru memberi latihan dalam buku teks sebagai kerja rumah.

Pelajar patuh mendengar arahan guru. Pelajar memberi respon positif.

Strategi: Berpusatkan guru Kaedah : Penyoalan, latihan kerja rumah ABM: Buku Teks Nilai: Beri perhatian, patuh arahan KBKK: Membuat refleksi

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

77

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 5


Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif Prinsip Perakaunan Mengikut jadual persendirian Empat 80 minit Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menerangkan persamaan perakaunan. (Aras 1) 2. Menghitung aset, liabiliti dan ekuiti. (Aras 2) Pelajar telah belajar mengenai Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja dalam pelajaran yang lepas. Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, patuh, tekun dan berdikari. Memerhati, berfikir untuk menjana idea

Pengetahuan Sedia Ada BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

78

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Set Induksi (15 min)

Permulaan

Guru meminta pelajar mengeluarkan kerja rumah yang telah diberikan dan membincangkan jawapan bersama pelajar sambil menayangkan jawapan betul pada skrin.

Pelajar menyemak jawapan dan membetulkan kesilapan.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Perbincangan ABM: Perisian ASSETBase, Komputer dan LCD Nilai: Patuh arahan guru KBKK: Menjana idea

Langkah 1 (10 min)

Pengukuhan

Guru menunjukkan latihan pada skrin dan memberi masa 10 minit kepada pelajar untuk menyalin dan mencari nilai yang ditanda dengan huruf x. Guru membenarkan pelajar merujuk nota dalam perisian ASSETBase berkaitan Persamaan Perakaunan

(L)Pelajar menyalin soalan dan mencari nilai x. (H&M) Membuat latihan interaktif menggunakan Excel.

Strategi: Berpusat pelajar Kaedah : Pembelajaran Akses Kendiri ABM: Perisian ASSETBase, Komputer dan LCD Nilai: Teliti, Tekun KBKK: Menjana idea

Langkah 2 (10 min)

Perbincangan jawapan

Guru menunjuk dan membincangkan jawapan betul pada skrin.

Pelajar mendengar, menyemak serta memberi respon kepada penerangan guru.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Perbincangan ABM: Komputer dan LCD Nilai: Perihatin KBKK: Berfikir dan percambahan idea

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

79

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah 3 (15 min)

Kuiz

Guru mengedar soalan kuiz untuk menguji kefahaman pelajar dan pelajar diberi masa 15 minit untuk

Pelajar menjawab soalan

Strategi: Berpusat pelajar. Kaedah : Penyelesaian masalah ABM: Edaran soalan Nilai: Teliti dan tekun KBKK: Memikir dengan kritis

Langkah 4 (20 min)

Perbincangan dan penyemakan jawapan

Apabila cukup masa 15 minit, guru meminta pelajar menukar jawapan dengan pelajar di sebelah. Setelah menyemak jawapan, kertas jawapan dipulangkan kepada tuan asal untuk dibuat pembetulan. Guru menayangkan skema jawapan betul sambil membuat ulasan.

Pelajar menyemak jawapan rakan.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Perbincangan ABM: Komputer dan LCD

Kemudian membetulkan jawapan sendiri apabila dipulangkan oleh rakan. Perbincangan dengan guru.

Nilai: Perihatin KBKK: Berfikir dan percambahan idea

Penutup (10 minit)

Kesimpulan

Guru meminta pelajar memberi respon terhadap soalan yang telah dijawab tadi. Guru memberi latihan pengukuhan.

Pelajar patuh mendengar arahan guru.

Strategi: Berpusat guru Kaedah : Penyoalan dan latihan kerja ABM: Nilai: Beri perhatian dan patuh arahan guru KBKK: Membuat refleksi

Pemulihan : Pengayaan : Refleksi Guru:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

80

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

KUIZ
Nyatakan sama ada setiap butir berikut ialah aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil atau belanja. BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 BUTIR Wang tunai di tangan Modal yang dilaburkan dalam perniagaan Lengkapan yang digunakan di pejabat Bayaran bil elktrik pejabat Pinjaman daripada Bank Hon Leong Berhad Ambilan barang niaga untuk kegunaan peribadi Faedah terhutang bagi pinjaman Hutang kepada pembekal Hutang oleh pelanggan Kenderaan yang digunakan untuk urusan perniagaan Stok alat tulis Membeli kertas fotostat Pelaburan tambahan oleh pemilik Penerimaan wang daripada pelanggan Gaji belum bayar Komisen belum terima Kenderaan persendirian dibawa masuk untuk kegunaan perniagaan Faedah diterima Overdraf bank Ambilan barang niaga untuk tujuan pengiklanan PENGELASAN

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

81

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 6

Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif

Prinsip Perakaunan Ikut Jadual Persekolahan 4 80 minit Persamaan Perakaunan Mengambil Kira Hasil dan Belanja Di 1. 2. 3. akhir pengajaran, pelajar dapat: Menerangkan persamaan perakaunan. (Aras 1) Menghitung aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja . (Aras 2) Menunjukkan kesan setiap urus niaga ke atas aset, liabiliti, ekuiti pemilik, hasil dan belanja. (Aras 2)

Pengetahuan Sedia Ada BBM Nilai Murni KBKK

Pelajar telah belajar mengenai Persamaan Perakaunan Tanpa Hasil dan Belanja dalam pelajaran yang lepas. Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, patuh, tekun dan berdikari. Memerhati, berfikir untuk menjana idea

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

82

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK Strategi: Berpusat pelajar, bahan dan guru Kaedah : Penyoalan ABM: Edaran Teka Silang Kata, Perisian ASSETBase. Nilai: Berani, tekun

Set Induksi (5 minit)

Permulaan

Mengimbas kembali pelajaran lepas dengan menyoal pelajar: 1. Apakah persamaan perakaunan tanpa hasil dan belanja? 2. Apakah hubungan hasil dan belanja? Untung Bersih = Hasil - Belanja

Pelajar menjawab soalan guru berdasarkan pemahaman dan ingatan mereka.

Pelajar memberi perhatian terhadap ulasan guru.

Pelajar menyemak jawapan KBKK: Mengingat dan menghubungkait

Langkah 1 (15 minit)

Persamaan Perakaunan mengambil kira hasil dan belanja

Guru memperkenalkan Persamaan Perakaunan melibatkan hasil dan belanja. Guru membuat tunjukcara merekod. ( ASSETBase Nota Ringkas Pembelajaran Aset, Liabiliti dan Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja )

Pelajar mengenalpasti kesan urus niaga ke atas persamaan perakaunan. Merekod urusniaga ke dalam akaun berkenaan. Pindahkan bakibaki akhir ke dalam Kunci Kirakira.

Strategi: Berpusat guru, pelajar Kaedah : Inkuiri - Penemuan ABM: Buku Teks Nilai: Teliti, Patuh arahan KBKK: Memahami pelajaran hari ini

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

83

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah 2 (25 minit)

Latihan dalam kumpulan

(H&M)Guru meminta setiap kumpulan membuka fail silang nombor dan melakukan aktiviti tersebut. ( pelajar menggunakan komputer untuk melakukan aktiviti ini ) (L) Mencetak teka silang nombor dan edarkan pada pelajar. Pelajar akan membentangkan hasil kerja masing-masing.

Pelajar bekerjasama untuk menyiapkan tugasan Pelajar menyemak jawapan sambil membetulkan jawapan yang salah. Pelajar menanya manamana butiran yang tidak difahami.

Strategi: Berpusat guru, pelajar dan bahan Kaedah : Penyelesaian Masalah ABM: Buku Teks, Komputer dan LCD Nilai: Tekun, berani KBKK: Memahami pelajaran hari ini

Langkah 3 (20 minit)

Ujian Formatif

(H&M) Guru meminta setiap kumpulan membuka fail aktiviti 1 dan melakukan aktiviti tersebut. Pelajar akan membentangkan hasil kerja masing-masing.

Pelajar menjawab soalan yang diberi dalam tempoh yang ditetapkan.

Strategi: Berpusat guru, pelajar dan bahan Kaedah : Penyelesaian Masalah ABM: Soalan Ujian, Komputer dan LCD Nilai: Jujur, berhati-ihat KBKK: Berfikir dengan kritis.

Pelajar menyemak jawapan

Penutup (5 minit)

Kesimpulan

Guru menyoal pelajar kaitan pelajaran hari ini dengan jumlah wang perbelanjaan harian yang dibekalkan oleh ibubapa mereka. Guru memperkenalkan laman web yang boleh dilayari oleh pelajar berkaitan dengan tajuk ini. http://www.tuition plaza.com/bb/quiz_list.as p?FID=64&dbqp=22890

Pelajar patuh mendengar arahan guru. Pelajar memberi respon positif.

Strategi: Berpusatkan guru dan pelajar Kaedah : Penyoalan ABM: Nilai: Beri perhatian, patuh arahan KBKK: Membuat refleksi

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

84

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Pemulihan : Pengayaan : Refleksi Guru:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

85

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

B
1

G E

U L

I
2

Melintang 1. Ekuiti Dalam dikenali sebagai ______________________________ 2. Hasil > Belanja = ________________________________________ Menegak 1. Ekuiti Luaran dikenali sebagai ______________________________ 2. Hasil < Belanja = ________________________________________ 3. Aset = _________________________________________________

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

86

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

L I
2

A B
1

U G T I P E M

K U I T I L I K

I L I

T I

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

87

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Nyatakan kesan urus niaga yang berikut ke atas Kunci Kira-kira Kesan ke atas Liabiliti + RM400

Urus niaga + Membayar tunai kepada pemiutang RM400. Pemilik membawa masuk sebuah komputer bernilai RM5500 untuk kegunaan pejabat. Pemilik membawa masuk tunai RM10 000 ke dalam perniagaan. Menjual perabot terpakai secara tunai RM450. Pemilik mengeluarkan tunai sejumlah RM550 untuk perbelanjaan keluarga. Pemilik mengambil barang niaga bernilai RM1 000 untuk kegunaan peribadi. Membeli perabot secara tunai RM700. Membeli barang niaga RM850. Menerima cek daripada pelanggan RM670. Meminjam RM25 000 daripada Polli Bank Bhd. Membeli alatan pejabat secara kredit RM1 000.

Aset RM400

Ekuiti Pemilik + -

(a)

(b)

(c)

(d)

(e)

(f) (g) (h) (i)

(j)

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

88

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Urus niaga + Membayar tunai kepada pemiutang RM400. Pemilik membawa masuk sebuah komputer bernilai RM5500 untuk kegunaan pejabat. Pemilik membawa masuk tunai RM10 000 ke dalam perniagaan. Menjual perabot terpakai secara tunai RM450. Pemilik mengeluarkan tunai sejumlah RM550 untuk perbelanjaan keluarga. Pemilik mengambil barang niaga bernilai RM1 000 untuk kegunaan peribadi. Membeli perabot secara tunai RM700. Membeli barang niaga RM850 secara kredit. Menerima cek daripada pelanggan RM670. Meminjam RM25 000 daripada Polli Bank Bhd. Membeli alatan pejabat secara kredit RM1 000.

Aset RM400

Kesan ke atas Liabiliti + RM400

Ekuiti Pemilik + -

(a)

RM5500

RM5500

(b)

RM10000

RM10000

(c)

RM450

RM450

(d)

RM550

RM550

(e)

RM1000

RM1000

(f)

RM700

RM700

(g)

RM850

RM850

(h)

RM670

RM670

(i)

RM25000

RM25000

(j)

RM1000

RM1000

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

89

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Berikut ialah Kunci Kira-kira Perniagaan Cantik pada 31 Mac 2006. Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2006 RM RM Ekuiti Pemilik 6 000 Modal 4 250 2 750 13 000 Liabiliti Semasa Overdraf bank Pemiutang 1 175 Upah terakru 1 825 1 925 4 925 17 925

RM

RM 14 650

Aset Bukan Semasa Kenderaan Alatan Pejabat Perabot Aset Semasa Tunai Penghutang Stok 31 Mac 2006

1 275 1 840 160

3 275

17 925

Urus niaga berikut berlaku selepas Kunci Kira-kira disediakan: i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Membeli barang bernilai RM690 secara kredit. Upah terakru dijelaskan dengan cek. Satu per lima daripada stoknya dijual secara kredit dengan harga RM725. Pinjaman sebanyak RM1,500 yang diterima digunakan untuk membeli sebuah komputer baru. Cantik mengeluarkan sebuah almari pejabat bernilai RM225 untuk kegunaan keluarganya. Membayar gaji bulan ini secara tunai RM165. Cek yang bernilai RM235 yang diterima daripada penghutang tidak dilayan oleh bank.

Anda dikehendaki: a. menunjukkan kesan urus niaga di atas terhadap persamaan perakaunan.

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

90

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Aset Kenderaan Baki I ii iii iv v Vi Vii 6 000 RM 6 000 Alatan Pejabat RM 4 250 Perabot RM 2 750 Tunai RM 1 175 Penghutang RM 1 825 Stok RM 1 925 +690 -523 Bank RM 1 275 +160 +725 +1 500 -225 -165 5 750 2 525 1 010 +235 2 785 2092 +235 1670

Liabiliti + Ekuiti Pemilik Upah Pemiutang Pinjaman Terakru RM RM RM 1 840 160 +690 -160

Modal RM 14 650

+202 +1 500 -225 -165 2 530 0 1 500 14462

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

91

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

JayaMaju Enterprise Kunci Kira-kira pada 31 Mac 2006 RM 90 000 12 000 24 000 4 800 10 450 141 250 RM 110 000 24 375 134 375 6 875 141 250

Premis Alatan Pejabat Stok Penghutang Bank

Modal Untung Bersih Pemiutang

Perkara-perkara berikut belum diambil kira semasa menyediakan Kunci Kira-kira di atas. i. Membeli sebuah mesin fotostat dengan cek RM4 560. ii. Mengeluarkan cek RM3 000 kepada pemiutang dan terima diskaun RM150. iii. Pemilik membawa masuk kenderaan kepunyaan sendiri RM40 000 ke dalam perniagaan. iv. Menjual 15% daripada stok dengan harga RM4 500 secara kredit. v. Seorang penghutang, En. Ah Man, telah diisytihar muflis dan jumlah hutangnya RM300 dihapuskan sebagi hutang lapuk.

Anda dikehendaki menyediakan semula Kunci Kira-kira diatas.

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

92

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 7


Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif Prinsip Perakaunan Ikut Jadual Persekolahan 4 80 minit Sistem Catatan Bergu Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Menerangkan debit dan kredit dalam sistem catatan bergu.(Aras 1) 2. Menentukan akaun-akaun yang terlibat dalam setiap urus niaga. (Aras 1) Pelajar telah belajar mengenai : 1. Pengertian aset, liabiliti dan ekuiti pemilik, hasil serta belanja. 2. Membezakan antara aset, liabiliti dan ekuiti pemilik, hasil serta belanja. 3. Persamaan perakaunan. Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, patuh, tekun dan berdikari. Memerhati, berfikir untuk menjana idea

Pengetahuan Sedia Ada

BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

93

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Set Induksi ( 10minit)

Permulaan

Guru mengimbas kembali pelajaran yang lepas dengan menyoal pelajar. Apa itu Prinsip Catatan Bergu? Untuk mengingatkan pelajar Prinsip Catatan Bergu, guru mengedar helaian untuk diisi oleh pelajar dengan bantuan buku teks muka surat 37. Setelah 5 minit, guru meminta pelajar membaca jawapan yang telah siap diisi.

Pelajar yang disoal menjawab soalan yang dikemukakan oleh guru.

Strategi: Berpusat pelajar, bahan dan guru Kaedah : Penyoalan ABM: Edaran Isi Tempat Kosong Nilai: Memberi perhatian dan patuh arahan guru KBKK: Mengingat dan menghubungkait Strategi: Berpusat pelajar, bahan dan guru Kaedah : Penerangan ABM: Nilai: Memberi perhatian KBKK: Dapat memahami tujuan sistem catatan bergu.

Pelajar mengisi jawapan pada edaran yang diberi oleh guru.

Pelajar membaca jawapan sebagai peneguhan.

Langkah 1 (10 minit)

Tujuan Sistem Catatan Bergu

Guru menerangkan tujuan sistem catatan bergu digunakan. Kemudian guru menyoal pelajar untuk menguji kefahaman pelajar.

Pelajar mendengar penerangan guru. Apabila guru memberi penjelasan pelajar boleh menyoal untuk mendapat pengetahuan yang selebihnya.

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

94

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah 2 (20 minit)

Akaun Lejar

Guru memperkenalkan Akaun Lejar kepada pelajar, untuk itu guru mengedar helaian supaya pelajar mencari sendiri maklumat yang berkenaan dalam buku teks dan pelajar diberi tempoh 15 minit. Apabila cukup tempoh, guru meminta beberapa orang pelajar membaca jawapan sambil memberi penerangan.

Pelajar mencari maklumat dengan bantuan buku teks.

Strategi: Berpusat pelajar dan bahan Kaedah : Pembelajaran Akses Kendiri ABM: Edaran, Buku Teks, Komputer dan LCD Nilai: Teliti, tekun dan berusaha KBKK: Memikir dengan kritis

Pelajar membaca jawapan yang telah siap dan mendengar penerangan guru.

Langkah 3 (15 minit)

Debit dan kredit. Jenis akaunakaun yang terlibat.

Guru menerangkan debit dan kredit dalam sistem catatan bergu. Guru menjelaskan jenis akaun yang terlibat dalam perakaunan. Untuk mengukuhkan kefahaman, guru mengedarkan carta akaun untuk dilengkapkan oleh pelajar dengan bantuan buku teks dan bantuan perisian ASSETBase.

Pelajar mendengar penjelasan guru sambil membuat catatan. Pelajar memberi perhatian dan mengemukakan soalan. Seterusnya, pelajar mengisi carta akaun yang diberi oleh guru.

Strategi: Berpusat pelajar dan bahan Kaedah : Penerangan, Penyoalan dan Pembelajaran Akses Kendiri ABM: Edaran, Buku Teks, Perisian ASSETBase, Komputer dan LCD Nilai: Tekun, rajin KBKK: Memahami apa yang dipelajari

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

95

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

Langkah 4 (20 minit)

Latihan individu

Guru meminta pelajar menjawab soalan no. 8 pada halaman 47 dalam buku teks untuk menerangkan akaun yang terlibat dan seterusnya menentukan sama ada akaun tersebut didebitkan atau dikreditkan. Selepas cukup masa 10 minit, guru membincangkan jawapan sambil memberi ulasan.

Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan. Apabila guru memberi penjelasan, pelajar boleh menyoal untuk mendapat pengetahuan yang lebih lanjut.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru Kaedah : Penerangan, Perbincangan ABM: Buku Teks Nilai: Memberi perhatian. KBKK: Memahami apa yang dipelajari

Penutup (5 minit)

Kesimpulan

Guru membuat rumusan apa yang telah diajar.

Pelajar mendengar rumusan guru.

Strategi: Berpusat guru Kaedah : Penerangan ABM: Nilai: Memberi perhatian. KBKK: Memahami apa yang dipelajari

Pemulihan : Pengayaan : Refleksi Guru:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

96

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

RANCANGAN MENGAJAR HARIAN 8


Mata Pelajaran Tarikh/Hari Tingkatan Masa Tajuk Objektif Prinsip Perakaunan Ikut Jadual Persekolahan 4 80 minit Sistem Catatan Bergu Di akhir pengajaran, pelajar dapat: 1. Merekod urus niaga ke dalam lejar dengan tepat. (Aras2) 2. Membuktikan persamaan perakaunan dengan menggunakan prinsip catatan bergu. (Aras 2) Pelajar telah belajar mengenai : 1. Debit dan kredit dalam sistem catatan bergu. 2. Penentuan akaun-akaun yang terlibat dalam setiap urus niaga. Komputer, Perisian ASSETBase dan Buku Teks Menghormati guru, patuh, tekun dan berdikari. Memerhati, berfikir untuk menjana idea

Pengetahuan Sedia Ada

BBM Nilai Murni KBKK

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

97

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

AKTIVITI-AKTIVITI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN

Langkah/ Masa

Isi Kandungan

Aktiviti Guru

Aktiviti Pelajar

Strategi/Kaedah ABM/Nilai/ KBKK

Set Induksi ( 20minit)

Permulaan

Guru memulakan pengajaran dengan meminta pelajar mengingat kembali apa yang telah dipelajari dalam pelajaran lepas dengan menjawab soalan 9 pada halaman 47 dalam buku teks. Guru meminta pelajar membaca jawapan yang telah disiapkan untuk memastikan pelajar memahami sistem catatan bergu yang telah dipelajari.

Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan. Pelajar mendengar penjelasan guru sambil mengemukakan soalan untuk mendapat kefahaman yang lebih lanjut.

Strategi: Berpusat pelajar, bahan dan guru Kaedah : Menjawab soalan dan Pendekatan Masteri ABM: Buku Teks Nilai: Tekun dan rajin KBKK: Menjana idea

Langkah 1 (30 minit)

Merekod urus niaga ke dalam lejar

Guru menerang dan menunjukkan cara merekod 3 urus niaga pertama dalam soalan 9 tadi dengan power point.

Pelajar mendengar penerangan. Pelajar memerhati cara merekod akaun ke lejar. Pelajar menjawab soalan yang dikemukakan.

Strategi: Berpusat pelajar, bahan dan guru Kaedah : Penerangan dan Penyoalan ABM: Persembahan Power-Point Nilai: Teliti dan Rajin KBKK: Memikir dengan kritis

Guru menyoal pelajar untuk mengenal pasti samada pelajar memahami apa yang diajar. Seterusnya, guru meminta pelajar merekod untuk urus niaga yang selebihnya. Guru membincang dan memaparkan jawapan pada skrin.

Pelajar cuba merekod ke lejar dan kemudian menyemak jawapan pada skrin.

Langkah 2 (20 minit)

Latihan dalam kumpulan

Guru meminta pelajar berada dalam 5 kumpulan yang telah ditetapkan dan memberi latihan untuk perbincangan dalam

Pelajar berbincang dan bekerjasama menjawab latihan yang diberi.

Strategi: Berpusat pelajar, bahan dan guru Kaedah : Perbincangan dan

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

98

Bab 2 : Aset, Liabiliti, Ekuiti Pemilik, Hasil dan Belanja Rancangan Pengajaran dan Pembelajaran Prinsip Perakaunan Tingkatan 4 & 5 April 2007

kumpulan.

pembentangan

Guru meminta pelajar menjawab soalan 6 pada halaman 46 dalam buku teks dengan merekod akaun dalam disket yang telah diformatkan. Guru meminta wakil pelajar membentang jawapan masing-masing sambil meminta pelajar lain membanding jawapan antara kumpulan. Guru memberi ulasan dan membincang jawapan betul

Kemudian pelajar merekod akaun dalam disket yang telah diformatkan.

ABM: Persembahan Power-Point Nilai: Koperatif, Jujur dan rajin

Wakil dari setiap kumpulan untuk membentang jawapan pada skrin di hadapan kelas. Pelajar mendengar ulasan guru dan mengemukakan soalan untuk kefahaman lanjut.

KBKK: Memikir dengan kritis dan menjana idea

Penutup (10 minit)

Kesimpulan

Guru membuat refleksi apa yang telah diajar hari ini.

Pelajar memberi respon.

Strategi: Berpusat pelajar dan guru

Kaedah : Penerangan ABM: Nilai: Patuh arahan guru KBKK: Refleksi Kendiri

Pemulihan : Pengayaan : Refleksi Guru:

2007 Computer-Based Learning Sdn. Bhd. (609943A) Hakcipta Terpelihara

99

Anda mungkin juga menyukai