Anda di halaman 1dari 29

Perancangan Strategik Panitia Sains 2011

SK LUBUK KAWAH, BESUT TERENGGANU

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 FOKUS UTAMA NAMA PANITIA MATA PELAJARAN PER 1. FOKUS STRATEGIK Meningkatkan profesionalisme dan kecekapan pengurusan panitia : PELAN STRATEGIK KURIKULUM TAHUN 2011 : SAINS : SAINS KBSR PELAN TAKTIKAL TINDAKAN Mesyuarat panitia sains. Kursus teknik skema pemarkahan TAHAP 1 dan TAHAP 2 Menggalakkan guru menyertai pertandingan Science Mewajibkan penyertaan guru Sains dalam kajian tindakan. PELAKSANA UTAMA Panitia Sains Ketua Panitia dan semua guru Sains

1. 2. 3. 4.

TEMPOH Sepanjang tahun

2.

Meningkatkan kemampuan pelajar menjalankan amali

1. Menjalankan sekurangkurangnya 2 eksperimen bagi setiap bab. 2. PEKA* (menyediakan laporan praktikal secara formal- evidens) 1. Latihan diberi setelah selesai setiap bab. 1. Mengalakkan pelajar membeli satu buku Hands on atau buku latihan praktikal bagi membantu pelajar menjawab soalan dengan teratur. 2. Menjawab kesemua soalan dalam buku latihan praktikal. 1. Mengadakan penerangan untuk mata pelajaran sains pada awal sesi persekolahan. 2. Science Week (Explorace, Rocket and Science Quiz) 3. Mengadakan Taman Sains 4. Menjalankan eksperimen untuk menambah kefahaman pelajar 5. Program motivasi. 6. Menyediakan ganjaran / hadiah dalam setiap ujian/ peperiksaan bagi pelajar terbaik.

Sepanjang tahun

Semua guru Sains

3. 4.

Membuat modul latihan mengikut bab. Menyiapkan sekurangkurangnya sebuah buku latihan topikal bagi setiap TAHUN

Sepanjang tahun Sepanjang tahun

Semua guru sains Panita Sains

Guru Sains

5.

Meningkatkan kemahiran dan minat pelajar dalam sains

Jan Jun- Julai Jan Sepanjang tahun Jun- Julai Sepanjang tahun

Panitia Sains

Kaunselor

7. Galakan menyertai pertandingan Sains rekacipta. 6. Meningkatkan kecemerlangan P&P sains 1. P&P sepenuhnya dalam bahasa Melayu. 2. Minggu Sains 3. Kelas tambahan terancang 4. Pemulihan dan pengayaan 5. Latihan Gerak Gempur 6. Program learning outcome dan Mastering Topic. 1. Mendedahkan teknik menjawab soalan yang betul. 2. Bengkel TAHAP 1. 3. Bengkel TAHAP 2 4. Pra Percubaan UPSR 5. Percubaan ke-2 UPSR 1. Bengkel latih tubi menjawab soalan TAHAP 1 & TAHAP 2. 2. Ceramah teknik menjawab soalan TAHAP 1 & TAHAP 2 dan Seminar ICT. 3. Program motivasi 4. Pra Percubaan UPSR Sepanjang tahun Ketua panitia dan semua guru sains

7.

Teknik menjawab soalan

Sepanjang tahun

Semua guru Sains

8.

Meningkatkan prestasi TAHAP 1 & TAHAP 2

Sepanjang tahun

Ketua panitia dan semua guru sains Kaunselor

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 TAHUN 1 FOKUS UTAMA : NAMA PANITIA : MATA PELAJARAN : PER FOKUS STRATEGIK 1. Meningkatkan kemahiran pengajaran mata pelajaran sains . KECEMERLANGAN SAINS TAHAP 1 PANITIA SAINS SAINS PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 1.Kursus dalaman oleh guru pemeriksa kertas TAHAP 1 2.Kursus pendedahan topik sains bagi TAHUN berkaitan 1. Mesyuarat pembentukkan AJK. 2. Pelaksanaan program: -Learning Outcome 04.01.2011 30.09.2011 29.12.2010

PELAKSANA UTAMA

30.12.2010

K U R I K U L U M

2. Meningkatkan prestasi mata pelajaran sains.

28.12.2010

-Mastering Topic

04.01.201130.09.2011

PER

FOKUS STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH -Science Workshop 01.10.2011 30.11.2011

PELAKSANA UTAMA

K U R I K U L U M

3. Menghabiskan Sukatan pelajaran mengikut perancangan

1.Mesyuarat perlantikan AJK 2.Penyediaan Rancangan Tahunan 3. Plan-P&P

28.12.2010

04.01.2011 08.01.2011 04.01.2011 30.10.2011 Semua guru Sains

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 TAHUN 2 FOKUS UTAMA : NAMA PANITIA : MATA PELAJARAN : PER FOKUS STRATEGIK 1. Meningkatkan kemahiran pengajaran mata pelajaran sains . K U R I K U L U M KECEMERLANGAN SAINS TAHAP 1 PANITIA SAINS SAINS PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 1.Kursus dalaman oleh guru pemeriksa kertas TAHAP 1 2.Kursus pendedahan topik sains bagi TAHUN berkaitan 1.Mesyuarat pembentukkan AJK. 2. Pelaksanaan program: -Learning Outcome -Mastering Topic 29.12.2011

PELAKSANA UTAMA

30.12.2011

2 .Meningkatkan prestasi mata pelajaran sains.

16.12.2010 04.01.2011 30.09.2011

04.01.2011 30.09.2011

PER

FOKUS STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH -Science Workshop 01.10.2011 30.11.2011

PELAKSANA UTAMA

K U R I K U L U M

3. Menghabiskan sukatan pelajaran mengikut perancangan

1.Mesyuarat perlantikan AJK 2.Peyediaan Rancangan Tahunan 3. Plan P&P

16.12.2010

04.01.201108.01.2011 04.01.2011 30.10.2011

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 TAHUN 3 FOKUS UTAMA : NAMA PANITIA : MATA PELAJARAN : PER FOKUS STRATEGIK 1. Meningkatkan kemahiran pengajaran mata pelajaran sains . KECEMERLANGAN SAINS TAHAP 1 PANITIA SAINS SAINS PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 1.Kursus dalaman oleh guru pemeriksa kertas TAHAP 1 2.Kursus pendedahan topik sains bagi TAHUN berkaitan 1.Mesyuarat pembentukkan AJK. 2.Pelaksanaan program: -Learning Outcome -Mastering Topic 04.01.2011 30.09.2011 04.01.201130.09.2011 29.12.2011 PELAKSANA UTAMA

30.12.2011

K U R I K U L U M

2 .Meningkatkan prestasi mata pelajaran sains.

28.12.2010

PER

FOKUS STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH Sebelum percubaan -Science Workshop 01.07.201130.07.2011

PELAKSANA UTAMA

K U R I K U L U M

Selepas percubaan - Pemulihan selepas percubaan 01.09.201130.09.2011

3. Menghabiskan sukatan pelajaran mengikut perancangan

1.Mesyuarat perlantikan AJK 2.Penyediaan Rancangan Tahunan 3. Plan P&P

16.12.2010

04.01.201108.01.2011 04.01.201130.9.2011

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 TAHUN 4 FOKUS UTAMA : NAMA PANITIA : MATA PELAJARAN : PER FOKUS STRATEGIK 1. Meningkatkan prestasi mata pelajaran sains. KECEMERLANGAN SAINS UPSR PANITIA SAINS SAINS PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 1.Mesyuarat pembentukkan AJK. 2.Pelaksanaan program: -Learning Outcome K U R I K U L U M 2. Menghabiskan sukatan pelajaran mengikut perancangan -Mastering Topic 28.12.2010

PELAKSANA UTAMA

04.01.2011 30.09.2011 04.01.2011 30.09.2011

1. Mesyuarat perlantikan AJK 2. Penyediaan Rancangan Tahunan 3. Pelaksanaan Plan P&P

28.12.2010

10.1.2011

04.01.2011 30.10.2011

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 TAHUN 5 FOKUS UTAMA : NAMA PANITIA : MATA PELAJARAN : PER FOKUS STRATEGIK 1. Meningkatkan kemahiran pengajaran mata pelajaran sains . KECEMERLANGAN SAINS UPSR PANITIA SAINS SAINS PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 1.Menjemput penanda kertas Sains bagi memberi kursus kepada guru tentang teknik menanda soalan. 2.Kursus pendedahan topik sains bagi TAHUN berkaitan 2 .Meningkatkan prestasi mata pelajaran sains. 1.Mesyuarat pembentukkan AJK. 2.Pelaksanaan program: -Learning Outcome -Mastering Topic 04.01.201130.10.2011 PELAKSANA UTAMA Ketua Panitia

K U R I K U L U M

04.01.201130.10.2011

Ketua Panitia

28.12.2010 04.01.2011 30.09.2011

Ketua Panitia

Semua Guru Sains

PER

FOKUS STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH Sebelum percubaan - Bengkel Latihan Gerak Gempur 01.07.201130.10.2011

PELAKSANA UTAMA

K U R I K U L U M

Selepas percubaan - Pemulihan selepas percubaan 01.09.201130.09.2011

3. Menghabiskan sukatan pelajaran mengikut perancangan

1.Mesyuarat perlantikan AJK 2.Penyediaan Rancangan Tahunan 3. Plan P&P

28.12.2010

04.01.201108.01.2011 04.01.201130.10.2011

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PELAN STRATEGIK TAHUN 2011 TAHUN 6 FOKUS UTAMA : NAMA PANITIA : MATA PELAJARAN : PER FOKUS STRATEGIK 1. Meningkatkan kemahiran pengajaran mata pelajaran sains . KECEMERLANGAN SAINS UPSR PANITIA SAINS SAINS PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH 1.Menjemput penanda kertas Sains bagi memberi kursus kepada guru tentang teknik menanda soalan. 2.Kursus pendedahan topik sains bagi TAHUN berkaitan 2 .Meningkatkan prestasi mata pelajaran sains. 1.Mesyuarat pembentukkan AJK. 2.Pelaksanaan program: -Learning Outcome -Mastering Topic 04.01.201130.10.2011 PELAKSANA UTAMA Ketua Panitia

K U R I K U L U M

04.01.201130.10.2011

Ketua Panitia

28.12.2010 04.01.2011 30.09.2011

Ketua Panitia

Semua Guru Sains

PER

FOKUS STRATEGIK

PELAN TAKTIKAL TINDAKAN TEMPOH Sebelum percubaan - Bengkel Latihan Gerak Gempur 01.05.2011-30.8.2011

PELAKSANA UTAMA

K U R I K U L U M

Selepas percubaan - Pemulihan selepas percubaan 01.09.201118.09.2011

28.12.2010 3. Menghabiskan sukatan pelajaran mengikut perancangan 1.Mesyuarat perlantikan AJK 2.Penyediaan Rancangan Tahunan 3. Plan P&P 04.01.201108.01.2011 04.01.201130.10.2011

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU PROGRAM TAHUN 2011 Panitia Program Isu : SAINS : Learning Outcome : Pelajar tidak memberi fokus semasa pengajaran dan pembelajaran. Matlamat pelajar . Objektif yang Sasaran Aktiviti : Supaya dapat mengenalpasti fakta pentahun dalm setiap bab diajar. : Semua pelajar tahun 1, 2, 3, 4, 5 & 6. : 1. Pelajar menjawab soalan 2. Perbincangan kelas 3. Pembetulan Latihan Jangka masa : Sepanjang tahun : Pelajar akan memberi lebih tumpuan semasa pengajaran dan pembelajaran dan guru dapat mengenalpasti kelemahan

Strategi pelaksanaan : 1. Pelajar menjawab latihan ringkas 2. Membuat refleksi 3. Penambahbaikan Penilaian : Keputusan ujian selaras/ Peperiksaan pertengahan tahun/ Peperiksaan akhir tahun/ Percubaan TAHAP 1.

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PANITIA PROGRAM : SAINS : LEARNING OUTCOME Jan 1 3 2 4 Feb 1 3 2 4 Mac 1 3 2 4 Apr 1 3 2 4 Mei 1 3 2 4 Jun 1 3 2 4 Jul 1 3 2 4 Ogos 1 3 2 4 Sep 1 3 2 4 Okt 1 3 2 4

Aktiviti 1. Mesyuarat pemilihan bahan, taklimat cara pelaksanaan. Pelaksanaan program Learning outcome. Pemantauan program Refleksi dan penambahbaikan

2.

3. 4.

SMK UNGKU HUSIN, ENDAU, JOHOR PROGRAM TAHUN 2011 Panitia Program Isu Matlamat : SAINS : Mastering topic : Pelajar tidak mahir menjawab soalan TAHAP 1 dan TAHAP 2 : Pelajar akan didedahkan dengan soalan TAHAP 1 dan TAHAP 2 dan seterusnya meningkatkan kemahiran menjawab soalan berbentuk TAHAP 1 dan TAHAP 2. Objektif Sasaran Aktiviti : Meningkatkan prestasi sains TAHAP 1 dan TAHAP 2 : Semua pelajar tahun 1, 2, 3, 4 dan 5. : 1. Pelajar menjawab soalan 2. Perbincangan kelas 3. Pembetulan Latihan Jangka masa : Sepanjang tahun

Strategi pelaksanaan : 1. Pelajar menjawab latihan ringkas 2. Membuat refleksi 3. Penambahbaikan Penilaian : Keputusan ujian selaras/ Peperiksaan pertengahan tahun/ Peperiksaan akhir tahun/ Percubaan TAHAP 1.

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PANITIA PROGRAM : SAINS : MASTERING TOPIC Jan 1 3 2 4 Feb 1 3 2 4 Mac 1 3 2 4 Apr 1 3 2 4 Mei 1 3 2 4 Jun 1 3 2 4 Jul 1 3 2 4 Ogos 1 3 2 4 Sep 1 3 2 4 Okt 1 3 2 4

Aktiviti 1. Mesyuarat pemilihan bahan, taklimat cara pelaksanaan. Pelaksanaan program Mastering topic Pemantauan program Refleksi dan penambahbaikan

2. 3. 4.

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU PROGRAM TAHUN 2011 Panitia Program Isu Matlamat : SAINS RENDAH : Science workshop : Pelajar tidak bersedia menghadapi TAHAP 1 : Pelajar dapat meningkatkan kemahiran menjawab soalan Sains TAHAP 1 Objektif : Supaya dapat menimbulkan keyakinan bagi menghadapi soalan sains TAHAP 1 Sasaran Aktiviti : Pelajar tahun. 3. : 1. Pelajar menjawab soalan 2. Perbincanagan dalam kumpulan/berpandu 3. Pembetulan Latihan Jangka masa : 01.07.2011-30.07.2011

Strategi pelaksanaan : 1. Pelajar menjawab set soalan TAHAP 1 2. Membuat refleksi 3. Penambahbaikan Penilaian : Markah pada setiap set soalan

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PANITIA PROGRAM : SAINS : SCIENCE WORKSHOP Jan 1 3 2 4 Feb 1 3 2 4 Mac 1 3 2 4 Apr 1 3 2 4 Mei 1 3 2 4 Jun 1 3 2 4 Jul 1 3 2 4 Ogos 1 3 2 4 Sep 1 3 2 4 Okt 1 3 2 4

Aktiviti 1. Mesyuarat pemilihan bahan, taklimat cara pelaksanaan. Pelaksanaan program Science workshop' Pemantauan program Refleksi dan penambahbaikan

2.

3. 4.

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 Panitia Program Isu dan : SAINS : Seminar Teknik Menjawab Soalan ICT : Pelajar kurang menguasai teknik menjawab soalan TAHAP 1 TAHAP 2. Matlamat Objektif soalan. Sasaran Aktiviti Jangka masa : Meningkatkan prestasi TAHAP 1 dan TAHAP 2. : 1. Pelajar dapat didedahkan dengan kemahiran menjawab 2. Pelajar dapat menguasai Kemahiran Proses Sains. : Pelajar TAHUN 4 dan 6. : 1. Pelajar diberi modul dan CD. 2. Perbincangan dengan penceramah jemputan : April - Jun.

Strategi pelaksanaan : 1. Perancangan 2. Jangkaan Seminar 3. Penilaian Program 4. Mesyuarat penilaian keberkesanan program Penilaian TAHAP 2. : Peperiksaan Pertengahan Tahun dan Peperiksaan Percubaan

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PANITIA PROGRAM : : SAINS SEMINAR TEKNIK MENJAWAB SOALAN ICT Jan Aktiviti 1. 2. 3. 4. Perancangan Program Jangkaan Seminar Penilaian Program Mesyuarat penilaian keberkesanan program 1 2 3 4 Feb 1 2 3 4 Mac 1 2 3 4 Apr 1 2 3 4 Mei 1 2 3 4 Jun 1 2 3 4 Jul 1 2 3 4 Ogo s 1 3 2 4 Sep 1 2 3 4 Okt 1 2 3 4

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 Panitia Program Isu Matlamat : SAINS : Latihan Gerak Gempur : Pelajar kurang minat membuat latihan sendiri. : Mendedahkan pelajar contoh-contoh soalan TAHAP 2 bagi setiap bab. Objektif : Supaya pelajar mahir menjawab soalan dalam setiap bab dan dapat meningkatkan prestasi pelajar dalam TAHAP 2. Sasaran Aktiviti : Semua pelajar TAHUN 4, 5 dan 6. : 1. Pelajar menjawab soalan. 2. Perbincangan berkumpulan/ perbincangan berpandu 3. Pembetulan latihan. : Sepanjang tahun

Jangka masa

Strategi pelaksanaan : 1. Kenal pasti pelajar. 2. Membuat refleksi 3. Penambahbaikan Penilaian : Keputusan ujian selaras / Pertengahan Tahun / Akhir Tahun / Percubaan TAHAP 2

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PANITIA PROGRAM : : SAINS PROGRAM LATIHAN GERAK GEMPUR Jan Feb Mac Apr Mei Jun Jul Ogo Sep Okt 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 1 3 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4 2 4

Aktiviti 1 . Mesyuarat pemilihan bahan, taklimat cara pelaksanaan. Pelaksanaan program Latihan Gerak Gempur. Pemantauan program Refleksi dan penambahbaik an

2 . 3 . 4 .

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 Panitia Program Isu Matlamat Objektif konsep : SAINS : PEKA Sains : Pelajar kurang menguasai kemahiran saintifik. : Memperkukuhkan teori dan konsep sains. : 1. Pelajar dapat menguasai kemahiran saintifik, teori dan sains. 2. Memupuk amalan sikap saintifik dan nilai murni. Sasaran Aktiviti : Semua pelajar TAHUN 3 - 6. : 1. Taklimat PEKA kepada pelajar. 2. Amali. 3. Penilaian laporan amali. 4. Guru dan pelajar menyemak dan merekod prestasi pelajar. : Sepanjang tahun. 6. Pengesahan 7. Penskoran 8. Penggredan 9. Pensijilan

Jangka masa

Strategi pelaksanaan : 1. Perancangan 2. Penataan 3. Pelaksanaan 4. Penyelarasan 5. Pemantauan Penilaian : Laporan amali.

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 PANITIA PROGRAM : : SAINS PEKA SAINS Jan 1 3 2 4 Feb 1 3 2 4 Mac 1 3 2 4 Apr 1 3 2 4 Mei 1 3 2 4 Jun 1 3 2 4 Jul 1 3 2 4 Ogo 1 3 2 4 Sep 1 3 2 4 Okt 1 3 2 4

Aktiviti 1. Mesyuarat dan taklimat cara pelaksanaan. Amali. Penilaian laporan amali. Guru dan pelajar menyemak dan merekod prestasi.

2. 3. 4.

SK LUBUK KAWAH, BESUT, TERENGGANU. PROGRAM TAHUN 2011 TANDA ARAS MINIMA TAHUN 1,2 dan 3 NAMA PANITIA : SAINS KBSR Aspek tanda aras Bentuk Soalan Bilangan soalan objektif Bilangan soalan struktur bilangan soalan padankan Kekerapan penandaan buku latihan Kumpulan Baik Soalan Objektif dan subjektif 20 solan objektif setiap topik 5 soalan struktur setiap topik 1 soalan setiap topik 2kali setiap topik Kumpulan Sederhana Soalan objektif dan subjektif 25 soalan objektif setiap topik 4 soalan struktur 1 soalan setiap topik 2 kali setiap topik Kumpulan Lemah Solan objektif dan soalan bentuk padankan . 30 soalan objektif setiap topik 2 soalan struktur mudah. 3 soalan setiap topik 3 kali setiap topik

TANDA ARAS MINIMA TAHUN 4, 5 dan 6 NAMA PANITIA ASPEK TANDA ARAS Bilangan amali Bilangan latihan Pembentangan kerja kumpulan Galakan penggunaan bahasa Inggeris dalam sains. Kekerapan penandaan buku pelajar. Latihan kerja rumah. : SAINS UPSR KUMPULAN BAIK 10 amali beserta laporan amali lengkap setahun. 1 modul latihan topikal untuk setiap bab. Membentangkan dan menghantar tugasan kumpulan 2 kali setahun. Mengumpul dan merekod 10 istilah sains dalam bahasa Inggeris sebulan sekali. Sebulan sekali. KUMPULAN SEDERHANA 6 amali beserta laporan amali lengkap setahun. 1 modul latihan topikal untuk setiap bab. Membentangkan dan menghantar tugasan kumpulan sekali setahun. Mengumpul dan merekod 10 istilah sains dalam bahasa Inggeris sebulan sekali. Sebulan sekali. KUMPULAN LEMAH 4 amali beserta laporan amali lengkap setahun. 1 modul latihan topikal untuk setiap bab. Menghantar tugasan kumpulan sekali setahun. Mengumpul dan merekod 5 istilah sains dalam bahasa Inggeris sebulan sekali. Sebulan sekali.

Setiap subtopik.

Setiap subtopik.

Setiap subtopik.