TAHUN 3

DISEDIAKAN OLEH: NORHAYATI MAT SHARIF JABATAN PELAJARAN PULAU PINANG

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 8: Buku Rekod Guru Seseorang guru dalam suatu sekolah, kecuali sekolah gaya pos atau PJJ, hendaklah menyimpan dan menyenggara suatu buku rekod dalam mana hendaklah direkod olehnya tidak lewat daripada hari akhir persekolahan setiap minggu dalam suatu penggal persekolahan, bahagian atau bahagian-bahagian sukatan pelajaran yang diluluskan yang akan diajar pada minggu berikutnya berkaitan dengan suatu mata pelajaran, dan buku rekod hendaklah dengan serta-merta diadakan

PERATURAN BERKAITAN DENGAN REKOD MENGAJAR
Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997:
Perkara 11: Penalti (1) Seseorang guru hendaklah mengajar mengikut suatu sukatan pelajaran yang diluluskan dan suatu jadual waktu yang diluluskan dan mana-mana guru yang mengajar murid atau mana-mana orang yang membenarkan seseorang guru mengajar murid melainkan daripada mengikut sukatan pelajaran yang diluluskan atau jadual waktu yang diluluskan adalah melakukan suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya. (2) Seseorang guru besar, pengetua atau guru yang melanggar peraturan 6, 7, 8, 9 atau 10 adalah melakukan

Pendidikan Alam Sekitar.DRAF CADANGAN RANCANGAN PELAJARAN HARIAN 1. Keusahawanan dan TMK merupakan EMK yang diberi penekanan dalam KSSR. 9. Sains dan Teknologi. 4. Mata Pelajaran. nyatakan bilangan murid yang mencapai objektif P&P ii. Kelas dan Masa/bilangan pelajar Tema/Tajuk Standard Pembelajaran (Kod Sahaja) Objektif Pembelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Elemen Merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi. Nilai Murni dan Patriotisme masih diterapkan dalam P&P Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : i. Tindakan susulan (pemulihan. EMK sedia ada seperti Bahasa. pengukuhan dan 7. 5. 8. 3. . 2. 6.

STANDARD 4. •Refleksi P&P digunakan sebagai panduan untuk merancang RPH yang seterusnya. boleh diukur dan sesuai dengan keupayaan murid. Skor 5 •Rancangan Pelajaran Harian (RPH) yang disediakan berdasarkan RPT.4 PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN GURU Kriteria kritikal PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN YANG RAPI MENINGKATKAN KEBERKESANAN PENGAJARAN. •Refleksi dicatatkan bagi setiap pelajaran dengan merujuk kepada objektif pelajaran. Objektif pelajaran dinyatakan dalam bentuk perlakuan. 5 . Aktiviti yang dirancang terarah untuk mencapai objektif pelajaran.

PENYEDIAAN RPH PERANCANGAN DAN PERSEDIAAN PENULISAN BUKU REKOD BERDASARKAN KEPADA: STANDARD KANDUNGAN STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN SERENTAK DAN SEIRING DENGAN PROSES PENGAJARAN DAN .

  Renjisan dan Percikan 1.  boneka 1. Topeng 2.MENGGAMBAR MEMBUAT CORAK DAN REKAAN MEMBENTUK DAN MEMBUAT BINAAN 1.  Mobail 3.  Kolaj 4. Alat Pertahanan Diri 3. Lipatan dan Guntingan  Tidak Terancang 1. Capan 2.  Anyaman 2.  Montaj Terancang 1. Alat Perhiasan Diri MENGENAL KRAF TRADISIONAL .  Lukisan 2.  Catan 3.

1. 4.1.1.1.1 Mempamerkan karya yang dihasilkan 4.2.1.2 APLIKASI SENI Murid dapat mengetahui dan memahami bahasa seni visual.2.2.2 Prinsip rekaan 4.3.2.2. dan menyatakan bahasa seni visual yang ada pada Anyaman Kelarai 4.4 Warna . 4.1.1 Mengenal dan menyatakan jenis media 4.2.3 Jalinan .1 Unsur seni 4.3 EKSPRESI KREATIF Murid dapat mengaplikasikan pengetahuan dan kefahaman bahasa seni visual.1.2.1. serta proses dan teknik dalam penghasilan Anyaman Kelarai kelarai dengan menggunakan bahan sebenar atau bahan gantian.tampak dan sentuh 4.2 Menghargai dan menceritakan karya sendiri dan rakan secara lisan .2 Memahami teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.1.geometri 4. media serta proses dan teknik dalam penghasilan karya.1-PERSEPSI ESTETIK STANDARD PEMBELAJARAN Murid dapat mengenal.4.primer atau sekunder atau gabungan kedua-dua warna 4.1. 4.1 Garisan – lurus 4.4.2 Kontra .mengkuang atau pandan atau kertas warna.1.1 Alat .1.2 Rupa .2.3 APRESIASI SENI Murid dapat membuat apresiasi terhadap karya sendiri dan rakan berpandukan bahasa seni visual. media.gunting 4. memahami.1 Memilih dan memanipulasi bahan secara kreatif 4.3 Mengaplikasi proses dan teknik yang sesuai dalam penghasilan karya 4.3. dan gam 4.1 Harmoni – kelarai 4.3.2 Bahan .2 Menggunakan bahasa seni visual dalam penghasilan karya 4.1.1 Teknik Anyaman Kelarai 4.4.1.warna 4.

.

.

.

.

1.3 Ekpresi Kreatif 4.4.1 4.1-Alat 4.2 Anyaman Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.4 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.kad manila .1 Media 4.4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2.1.4.1.2.2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1. (EK1) 2. 2.1 Persepsi Estetik 4. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.2 Prinsip Rekaan 4.3.2.3.1.4.2 Proses danTeknik 4. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.1.4.1. kertas lukisan .1.1.1.2 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.1 Unsur Seni 4. 4.2.2 Teknik 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.3.1.3.1.Media : kertas warna.3 Bahan 4.1.4 Apresiasi Seni 4.1.2.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.24. .2 Aplikasi Seni 4.1.1.2.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 4.1.

2.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.2 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU HADAPAN OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.• DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK PERTAMA • • • • • • • • • DUA MINGGU-MINGGU STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.INTRUMEN.2 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .LISAN DAN INTERAKSI – BAND 1 HINGGA BAND 3 .4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU INI DALAM BENTUK KOD 1.1 DAN 1.BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG HASIL PEMBELAJARN BOLEH DITULIS MERANGKUMI 2 STANDARD PEMBELAJARAN PENTAKSIRAN BOLEH DITULIS DENGAN PEMERHATIAN.KREATIVITI DAN TMK.3.1 DAN 1.1 DAN 1.KBKK.

Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1.1. .kad manila . Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.1. 4. (EK1) 2.1.2 Prinsip Rekaan 4.Media : kertas warna.2. 2.2. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.1.1. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1 Media 4.1.1 Persepsi Estetik 4.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.2.4 4.1.1 4. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Kreativiti.3.1.1-Alat 4.1.2-Bahan 4.2.1.2 Proses danTeknik 4.4. kertas lukisan . Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 Unsur Seni 4.2.2.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.2 Aplikasi Seni 4.2 4.1.2.gunting dan pembaris : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Kandungan.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.

.

BEKERJASAMA DAN TOLONG MENOLONG .KREATIVITI DAN TMK.3.4 PENERAPAN NILAI DITULIS BERDASARKAN KEPADA PENGAJARAN GIKGU MENGGUNAKAN KAEDAH PEDOGOGI CONTOH PEMBELAJARAN MASTERI .4 STANDARD PEMBELAJARAN TERBAHAGI KEPADA 4 TETAPI BOLEH DIBAHAGIKAN KEPADA 2 STANDARD PADA MINGGU LEPAS DALAM BENTUK KOD 1.3 DAN 1.3 DAN 1.4 OBJEKTIF PERLU DITULIS BERDASARKAN KEPADA 2 STANDARD PEMBELAJARAN IAITU APA YANG INGIN DICAPAI PADA STANDARD PEMBELAJARAN 1.BELAJAR CARA BELAJAR DAN SEBAGAINYA EMK-TERBAHAGI KEPADA 3 IAITU KEUSAHAWANAN.KBKK.• • • DITULIS SEKIRANYA GURU MERANCANG SESI PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN UNTUK KEDUA DUA MINGGU-MINGGU • • • • • • STANDARD KANDUNGAN MEMPUNYAI 4 BIDANG YANG BOLEH DITULIS DALAM BENTUK KOD CONTOH 1.3 DAN 1.1 DAN 1.2 DAN 2 STANDARD PADA MINGGU INI 1.2.4 AKTIVITI YANG DIRANCANG PERLU RUJUK KEPADA STANDARD PEMBELAJARAN IAITU DARI 1.TIDAK SEMESTINYA GURU MENULIS KETIGA-TIGA ELEMEN INI DLM RPH BERGANTUNG KEPADA PERANCANGAN GURU NILAI DAN SIKAP APA YG CIKGU TERAPKAN PADA PELAJAR SEBAGAI CONTOH KETEKUNAN.

gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan.4. kertas lukisan .Media : kertas warna. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.EK2.3 Ekpresi Kreatif 4.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.1 4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2.3 4.3.kad manila . : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1 4. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.2 4. . Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1. Keusahawanan (EK1.3.4.4 Apresiasi Seni 4. 2.3. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.

.

.

2 1.3 Objektif(0BJEKTIF/S) Pada akhir pengajaran Dan pembelajaran Murid dapat 1.soal jawab dan Kuiz 2.Murid membuat aktiviti menghasilkan Lukisan berdasarkan langkah-langkah Dengan bimbingan guru PENERAPAN NILAI/PENGISIAN KURIKULUM Pedagogi Tarikh: 4.Guru membuat demonstrasi lukisan 5. menayangkan contoh gambar .3 dan 4           Standard Pembelajaran(Learning Standard/S) 1. media teknik dan proses 4.40   HASIL PEMBELAJARAN/ LEARNING OUTCOMES Standard Kandungan(content Standard/S) 1.SEKTOR PENGURUSAN AKADEMIK.1.2012   Masa : 7.JABATAN NEGERI PULAU PINANG Hari : Isnin Subjek : Dunia Seni Visual Tema : Objek Buatan Manusia Topik : Lukisan (Rumahku) OBJEKTIF/KEMAHIRAN         Tahun: 2 Cempaka Modul: Menggambar   STRATEGI/AKTIVITI/BAHAN 1.bekerjasama dan tolongmenolong .1 1.2.teknik dan proses dan dapat menjalankan aktiviti (Pentaksiran Assesment) Membuat aktiviti lukisan berdasarkan Kepada 2 Standard kandungan   Pentaksiran/Penilaian Pemerhatian/instrumen/Lisa n dan Interaksi BAND 1-BAND 3   IMPAK/REFLEKSI 35 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai Objektif akan diberi bimbingan khas pada sesi pembelajaran yang KBKK dan BCB   Elemen merentas Kurikulum (EMK) Kreativiti dan Inovasi keusahawanan       Nilai dan Sikap Ketekunan . media. Memahami bahasa seni.Menerangkan bahasa Seni.40-8.

.

.

: : : : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa : Tema dan Tajuk : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : .

: : : : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa : Tema dan Tajuk : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : .

: : : : : .CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran Kelas Bidang : : : Masa : Tema dan Tajuk : Standard Pembelajaran : Objektif Pembelajaran Aktiviti P&P EMK Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : .

.

2.1 Unsur Seni 4.2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.3.3. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.1 4.1 4.1 Media 4.2.4.1.1.1.2.4.1. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.2 Prinsip Rekaan 4.2 4.2 Proses danTeknik 4.3 Bahan 4.1. 4.1.2 Anyaman Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. (EK1) 2.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman) : 4.1.1.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4.4. 2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2 Teknik 4.1-Alat 4.1 Persepsi Estetik 4.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. kertas lukisan .2.2.1.4 4.3.2.kad manila .1. .4.3.2.2 Aplikasi Seni 4.1.Media : kertas warna. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.1.1. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni 1.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan ManusiaAnyaman Kelarai 4.4.3 Ekpresi Kreatif 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai siku keluang (EK4) 3.1.4 Apresiasi Seni 4.24.

2.2 Proses danTeknik 4.1 4.1.1. 4.2. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.1.1. kertas lukisan .1.1 Media 4.2. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 1.2. Keusahawanan (EK1-EK 5) TMK dan Nilai murni Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi 1.1. Guru menunjuk cara menghasilkan Anyaman Kelarai motif siku keluang (EK4) 3.1.1-Alat 4.3.gunting dan pembaris : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan 2 Kandungan.1. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2. Guru menunjukkan contoh dan bersoal jawab tentang Anyaman Kelarai.2 Prinsip Rekaan 4. .kad manila .1.2 Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1.1.1 Persepsi Estetik 4.2.Media : kertas warna. Murid memulakan aktiviti membuat/ menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) Kreativiti.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.2.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.1. (EK1) 2. 2.2-Bahan 4.4 4.1.2 4.1.1 Unsur Seni 4.1.2 Teknik-Anyaman Kelarai : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : 4.4.1.2 Aplikasi Seni 4.

3.1 4.3 4. Memahami dan menggunakan unsur seni dan prinsip rekaan dalam membuat Anyaman Kelarai.2 4.1 4. : Pada akhir pembelajaran: 40 murid dapat mencapai objektif yang ditetapkan dan 5 murid yang tidak mencapai objektif akan diberi bimbingan khas dalam sesi pembelajaran yang akan datang.EK2.EK3 dan EK5) TMK dan Nilai murni 1.Media : kertas warna.Contoh : gambar contoh hasil Anyaman Kelarai 2.4 Apresiasi Seni 4.3 Ekpresi Kreatif 4.Guru mengulangkaji pengajaran pada minggu lepas 2. Murid menghasilkan Anyaman Kelarai (EK1) (EK2) (EK 3) 4. Menghasilkan Anyaman Kelarai yang menarik menggunakan kertas warna 3.4. kertas lukisan . . 2.3.2 : Mengenal Kraf Tradisional (Anyaman Kelarai) : Objektif Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran murid dapat: (Rujuk standard kandungan mengikut tajuk) 1. Membuat apresiasi berpandukan bahasa seni visual yang telah dipelajari 1.3.kad manila . Keusahawanan (EK1.gunting dan pembaris Aktiviti P&P : EMK : : Bahan Bantu Belajar Penilaian P&P Refleksi : Proses penghasilan karya sepanjang aktiviti membuat Anyaman Kelarai motif siku keluang berdasarkan empat Standard Kandungan. Murid mempamer dan menceritakan karya seni yang dihasilkan (EK5) Kreativiti.CONTOH RANCANGAN PELAJARAN HARIAN : Dunia Seni Visual (Tahun 3) Mata Pelajaran : Dunia Seni Visual Kelas : 3 Cerdas Bidang Standard Pembelajaran Masa: 60 minit Tema dan Tajuk : Objek Buatan Manusia-Hiasan Dinding-Anyaman Kelarai Siku Keluang 4.4.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful