Anda di halaman 1dari 33

Sosialisasi Penulisan

Blanko Ijazah dan SHUAMBN Madrasah


Tahun Pelajaran 2016/2017
(SK Dirjen Pendis Nomor 2094 Tahun 2017)

S U B D I R E K TO R AT K U R I K U L U M D A N E VA L U A S I
D I R E K TO R AT K S K K M A D R A S A H
D I R E K TO R AT J E N D E R A L P E N D I D I K A N I S L A M
KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
PETUNJUK UMUM
1. Ijazah diberikan kepada peserta didik yang telah menyelesaikan pendidikan
pada suatu satuan pendidikan
2. SHUAMBN diberikan kepada peserta didik yang telah mengikuti UAMBN
3. Ijazah dan SHUAMBN hanya diterbitkan oleh satuan pendidikan yang
terakreditasi.
4. Ijazah dicetak bolak-balik. Sedangkan SHUAMBN dicetak satu muka.
5. Ijazah dan SHUAMBN diisi oleh panitia yang tetapkan oleh kepala
madrasah.
6. Ijazah ditulis tangan dengan baik, benar, jelas, rapi, mudah dibaca, dan
bersih dengan menggunakan tinta warna hitam yang tidak mudah luntur
dan tidak mudah dihapus.
7. SHUAMBN ditulis tangan dan/atau komputer dengan tinta warna hitam
8. Bila terjadi kesalahan dalam penulisan, tidak boleh di tipex atau dihapus.
Blanko yang salah tulis diganti dengan blanko ijazah yang baru.
Bentuk Blanko Ijazah

MI MTs MA
Format Tulisan Blanko Ijazah

Halaman Muka Halaman Belakang


Terdapat dua jenis blanko Ijazah dan SHUAMBN yaitu; untuk
madrasah yang menggunakan K. 2006 dan K. 2013.

Kode Keterangan
MI-06 000000001 MI Kurikulum 2006
MI-13 000000001 MI Kurikulum 2013
MTs-06 000000001 MTs Kurikulum 2006
MTs-13 000000001 MTs Kurikulum 2013
MA-06 000000001 MA Kurikulum 2006
MA-13 000000001 MA Kurikulum 2013
Kode Ijazah untuk MI K-2006

MI-06 100000001

Jenjang Nomor Seri Ijazah


Kurikulum Kode Provinsi
Pendidikan
Kode Ijazah untuk MI K-2013

MI-13 100000001

Jenjang Kode Provinsi Nomor Seri Ijazah


Kurikulum
Pendidikan
Kode Ijazah untuk MTs K-2006

MTs-06 100000001

Jenjang
Kurikulum Kode Provinsi Nomor Seri Ijazah
Pendidikan
Kode Ijazah untuk MTs K-2013

MTs-13 100000001

Jenjang
Kurikulum Kode Provinsi Nomor Seri Ijazah
Pendidikan
Kode Ijazah untuk MA K-2006
1 : Program IPA
Kode Program: 2 : Program IPS
3 : Program Bahasa
4 : Program Keagamaan

MA-06 101000001

Jenjang Kurikulum Kode Provinsi Nomor Seri Ijazah


Pendidikan
Kode Ijazah untuk MA K-2013
1 : Peminatan MIPA
Kode Peminatan: 2 : Peminatan IPS
3 : Peminatan Bahasa & Budaya
4 : Peminatan Keagamaan

MA-13 101000001

Jenjang Kurikulum Kode Provinsi Nomor Seri Ijazah


Pendidikan
Penulisan Blanko IJAZAH
Penulisan Ijazah Halaman Depan

Nomor : Ma. 001/10.03/PP.01.1/5/2017

Nomor urut surat keluar


Ditulis seperti contoh
Tahun

Kode Prov dan Kab/Kota Bulan

*Untuk MA yang memiliki lebih dari satu program/peminatan, nomor urut surat
keluar dimulai dari prog/peminatan IPA dilanjutkan IPS, Bahasa dan Keagamaan.
Lanjutan.....Penulisan Ijazah Halaman Depan
Lanjutan.....Penulisan Ijazah Halaman Depan
Contoh Penulisan Ijazah halaman depan
Contoh penulisan bila madrasah bergabung.......
Penulisan Titimangsa Ijazah
(sesuai tanggal pengumuman kelulusan)

MA Seram, 02 Juni

*Titimangsa Ijazah MI sesuai tanggal pengumuman kelulusan MI yang diatur setiap Kab/Kota
Penulisan Ijazah Halaman Belakang
a. Bagian (1) diisi Nama Siswa pemilik ijazah
b. Bagian (2) diisi tempat dan tanggal lahir siswa
c. Bagian (3) diisi Nomor Induk Siswa sesuai buku induk siswa madrasah
d. Bagian (4) diisi Nomor Induk Siswa Nasional (NISN)
Contoh Pengisian Kolom Nilai IJAZAH
Penulisan Titimangsa Ijazah halaman belakang
(sesuai tanggal pengumuman kelulusan)

MA Seram, 02 Juni
Contoh penulisan IJAZAH

MA
Penulisan Blanko SHUAMBN
Penulisan SHUAMBN

Nomor : Ma. 001/10.03/PP.01.1/5/2017

Nomor urut surat keluar


Ditulis eperti contoh
Tahun

Kode Prov dan madrasah Bulan

Catatan: Nomor urut surat keluar SHUAMBN sama dengan nomor urut
surat keluar Ijazah untuk setiap peserta didik.
Penulisan nama, tempat tanggal lahir, nama orang tua, nomor
induk siswa, NISN dan madrasah asal pada SHUAMBN, seperti
penulisan pada blanko ijazah
Pengisian Kolom Nilai SHUAMBN
Penulisan Titimangsa SHUAMBN
(sesuai tanggal pengumuman kelulusan)

MA
Contoh Penulisan SHUAMBN
MTs
Terima Kasih