Anda di halaman 1dari 8

PERJUMPAAN MIKRO 6 ELIT

2017

SAINS
KEKUATAN

Murid mempunyai minat dan sifat


ingin tahu
Murid mempunyai pengetahuan
sedia ada yang kuat
Kemudahan yang pelbagai
(sekolah, guru dan ibu bapa)
Kelemahan

1. Penguasaan fakta dan prinsip sains yang


tidak kukuh
2. Penguasaan istilah sains
3. Mentafsir maklumat
4. Kemahiran berfikir aras tinggi (KBAT)
5. Kecuaian
6. Kelemahan memahami kehendak soalan
7. Kemahiran Proses Sains (KPS)
Cadangan mengatasi masalah

Pihak ibu bapa


- Pastikan anak-anak membuat ulangkaji
topikal tahun 3, 4, 5 dan 6
- Pastikan anak-anak membuat nota sendiri
(boleh berpandukan buku teks @ mana-
mana buku rujukan sains sekolah rendah @
modul)
- Latihan topikal
Cadangan mengatasi masalah
Pihak guru
- Menyediakan modul / nota ringkas dalam
bentuk i-think (tahun 4, 5 dan 6)
- Perbincangan latihan topikal (kelas pagi)
- Penekanan soalan-soalan KBAT
- Latihan berfokus berdasarkan kelemahan
murid
- Latihan berterusan termasuk menjawab
soalan-soalan negeri lain
BILANGAN MURID MENGIKUT GRED DALAM UJIAN
DIAGNOSTIK, UJIAN PENILAIAN 1 DAN ETR CADANGAN

Bilangan murid
20
18
Ujian Diognostik
16
UP 1
14 ETR cadangan
12
10
8
6
4
2
0 Jenis ujian/ gred
Gred A Gred B Gred C Gred D Gred E
CONTOH SOALAN YANG TIDAK DIKUASAI MURID /
KESILAPAN MURID

Soalan 1a & 1b (prinsip)


Soalan 1c (i) (tidak memahami kehendak soalan)
Soalan 2a masalah penguasaan istilah
Soalan 3c (ii) faktor kecuaian
Soalan 5a, 5b Penguasaan fakta
Soalan 6b, 6c mentafsir data / membina jadual / membina
graf / melakar rajah
Soalan 7b(i), 7c Kemahiran Proses Sains
SEKIAN TERIMA KASIH

SEMOGA KITA SEMUA MENDAPAT KEBERKATAN


DARINYA