Anda di halaman 1dari 8

TEMA 1 : PENCAPAIAN KENDIRI

UNIT 1 : KECEMERLANGAN
DIRI

Kumpulan 1
Ketua ; Nor Syafiqa binti Noor Suhaimi
Ahli kumpulan;
Nur Fahiza binti Zainudin
Syazwani binti A.Wahab
Anis binti Abdul Razak
Shahirah Shahrini binti Komar Abadi
Nur Arina binti Jalaluddin
Nazira binti Sulaiman
Nur Aqilah Izzati binti Daud
CIRI-CIRI KECEMERLANGAN DIRI
-Rajin berusaha
-Sikap yang baik
-Bertanggungjawab
-Bijak mengurus masa
-Hidup beragama
-Mempunyai cri perwatakan yang terpuji
-Kemahiran berkomunikasi dengan baik
-Mengamalkan pendidikan sepanjang hayat
-Mendisiplinkan diri
-Menghormati orang lain
-Sentiasa berusaha memajukan diri
-Mempunyai nilai moral yang tinggi
MEMBUAT REFLEKSI DIRI DAN BERSIKAP
BERTANGGUNGJAWAB

MAKSUD REFLEKSI DIRI IALAH MEMBUAT


RENUNGAN ATAU MENGIMBAS KEMBALI.

CARA-CARA
1.MEMBUAT REFLEKSI DIRI SETIAP MALAM
SEBELUM TIDUR.
2.MENGIMBAS KEMBALI PERBUATAN YANG BAIK
DAN KURANG BAIK YANG TELAH DILAKUKAN
SEPANJANG HARI
3. BERAZAM UNTUK MEMPERBAIKI DIRI.
4. BERDOA DAN MENYATAKAN SYUKUR.
MENGENAL PASTI CIRI-CIRI
KECEMERLANGAN DIRI
TUJUAN ; UNTUK MENGENAL PASTI CIRI-CIRI YANG
CEMERLANG DAN KURANG CEMERLANG
CONTOH ;

Ciri-ciri diriku yang kurang


Ciri –ciri diriku yang cemerlang
cemerlang

 Suka membaca  Menangguhkan kerja


 Peramah  Tidak menepati masa

 Suka menolong orang  Cepat marah


KEJAYAAN PERHUBUNGAN
INTERPERSONAL
 Perhubungan dua hala antara dua pihak.
 Pemberi maklumat menyampaikan maklumat kepada
penerima.
 Penerima memberikan maklum balasnya kepada pemberi
maklumat tadi.
 Komunikasi boleh berlaku dalam tiga bentuk, iaitu ;

 A)lisan atau verbal

 B)bahasa badan atau non-verbal

 C)simbol yang difahami oleh kedua-dua pihak iaitu


pemberi dan penerima maklumat.
KOMUNKASI YANG BERKESAN

 Cara-cara untuk menyampaikan komunikasi yang berkesan.


a)Memahami maklumat yang disampaikan secara bukan lisan
atau non-verbal.
b)Memahami maklumat tersirat daripada penyataan tersurat
yang disampaikan dengan meneliti perasaan yang mengiringi
penyataan tersebut.
c)Menanyakan soalan untuk mendapatkan penerangan yang
lebih jelas.
d)Mengelakkan daripada membuat rumusan atau andaian
sebelum mendengar penjelasan yang diberikan terlebih
dahulu.
e)Memberikan perhatian sepenuhnya kepada orang yang
bercakap dan bertentang mata dengannya.
BERTERUS-TERANG
 Petua berterus-terang
a)Pilih masa yang sesuai iaitu ketika kedua-dua pihak
berada dalam keadaan tenang dan tidak berasa terancam.
b)Fokuskan hal yang positif,bukan yang negatif.
c)Fokuskan hal yang hendak dibincangkan,bukan hal
peribadi mana-mana individu yang terlibat.
d)Bincangkan kompromi yang dapat diterima oleh kedua-
dua pihak.
CIRI-CIRI PERWATAKAN YANG TERPUJI
 Setiap individu mempunyai hak-hak asasi yang tertentu
yang harus diiktirafkan oleh setiap individu yang lain.
 Dengan adanya pengiktirafan tersebut, barulah seseorang
individu tidak akan membelakangi pemikiran ,perasaan,
dan kepercayaan orang lain.
 Justeru,sikap mengiktirafkan hak-hak asasi orang lain
dapat menimbang kepada komunikasi yang baik,
harmonis dan berkesan.