Anda di halaman 1dari 7

ISU SEMASA KURIKULUM BILIK DARJAH

Dasar Pembangunan Kurikulum


KLSR/KLSM

KBSR 1983
KBSM 1988 SEMAKAN SEMULA KBSR/KBSM PPSMI/PPSMTI 2003/2006 MBM MBI

REVERT PPSMI 2012

TRANSFORMASI KURIKULUM

KSPK 2010

KSSR 2011

KSSM 2014

MBMMBI 2012
Dwibahasa dibenarkan mulai 2010 MBMMBI bermula 2012 Menggunakan mekanisme soft-landing Mengikut kohort tahun 1, tahun 4, tingkatan 1 & tingkatan 4. Pentaksiran.
(a) Dwibahasa UPSR sehingga 2016 (b) Dwibahasa PMR sehingga 2013 (c) Dwibahasa SPM sehinnga 2015

Dwibahasa bermaksud BM & BI Bahasa Malaysia di SK & SMK Bahasa ibunda di SJKC & SJKT Tingkatan 6 dan Matrikulasi kekal dalam BI

KSSM
Pelaksanaan KSSR bermula dgn murid Tahun 1 pada 2011 KSSM adalah utk mewujudkan kesinambungan kurikulum SR & SM 22 sekolah terpilih utk Uji KSSM Tingkatan 1 pada 2012 Dilaksanakan bermula 2014 KSSM merupakan Transformasi Kurikulum Sekolah Menengah.

KSSM Menengah Rendah


KHB [3 waktu] diganti dgn Pendidikan Vokasional Teknikal (PVT) [4 waktu] PVT tiada pengkhususan (Pra Vokasional umum) PSV [2 waktu] + P.Muzik [2 waktu] = P. Kesenian [3 waktu] PSK [2 waktu] dimansuhkan BI [5 waktu] ditambah 1 waktu [6 waktu] PJK [2 waktu] ditambah 1 waktu [3 waktu] Pendidikan Islam [3+1+2 waktu] distruktur semula menjadi [4+2 waktu] MP Tambahan[6 waktu] ditukar menjadi MP Elektif [3 waktu] cth: Bahasa Arab, Bahasa Cina dll

Aliran Vokasional

Di SMK sahaja Pilih 1 daripada 22 MPV 13-15 waktu/minggu 2 Pensijilan (SPM + SKM Tahap 1)

KSSM Menengah Atas

MP Elektif Teknikal

Di SMK, SMKA & SBP 4 waktu/minggu Sains Tulen (1 MPET) Sains Tambahan (2 MPET) Kemanusiaan (3-4 MPET) Agama Pakej Teknikal (3-4 MPET)

Kolej Vokasional

Menggantikan SMT & SMV 2013 3-4 tahun, sistem semester SKM Tahap 4 = Diploma SMV = SPM dimansuhkan Pelajar seawal 16 tahun Lulusan KV layak ambil peperiksaan profesional antarabangsa