Anda di halaman 1dari 1

Materi 34 : Peluang

1. Sebuah dadu dilempar undi maka peluang muncul mata dadu prima adalah .... A. 1/6 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3 Dari 300 kali percobaan lempar undi sebuah dadu, frekuensi harapan muncul mata dadu yang merupakan faktor prima adalah ... A. 50 B. 100 C. 150 D. 200 Suatu lomba sepeda hias diikuti peserta sebanyak: 10 orang berumur 6 tahun. 24 orang berumur 9 tahun 16 orang berumur 10 tahun. Jika lomba tersebut akan memilih satu orang terbaik, berapa peluang yang akan terpilih adalah peserta berumur 9 tahun? A. 1/5 B. 8/25 C. 12/25 D. 12/13 Sebuah dadu dilempar undi, peluang muncul mata dadu kelipatan dua adalah .... A. 1/6 B. 1/3 C. 1/2 D. 2/3 11. 5 Dua dadu dilempar undi secara bersamaan, sebanyak 36 kali. Frekuensi harapan muncul mata dadu berjumlah 6 adalah .... A. 2 B. 5 C. 6 D. 12 Jika dua dadu dilempar bersamaan, dadu yang muncul jumlahnya 10 atau 3 adalah.... A. 1/36 B. 5/36 C. 1/6 D. 5/6 7 Jika sebuah dadu dilempar berulang-ulang sebanyak 120 kali maka frekuensi harapan muncul mata dadu bilangan prima adalah ... A. 80 kali B. 60 kali C. 40 kali D. 20 kali Di dalam kaleng ada 22 kelereng berwarna merah, 20 kelereng berwarna putih, dan 24 kelereng berwarna biru. Jika satu kelereng diambil secara acak maka nilai kemungkinan terambil kelereng berwarna putih adalah .... A. 2/9 B. 1/3 C. 2/3 D. 5/6 Dalam percobaan melempar dadu sebanyak 450 kali, frekuensi harapan muncul mata dadu kurang dari 5 adalah .... A. 75 B. 225 C. 300 D. 375 Dua keping uang loga ratusan dilempar bersama-sama sebanyak 600 kali. Frekuensi muncul dua gambar adalah .... A. 150 B. 300 C. 450 D. 500 Tiga buah mata uang logam yang sama dilempar secara bersamaan sebanyak 64 kali. Frekuensi harapan munculnya 1 gambar 2 angka adalah .... A. 32 B. 24 C. 16 D. 8

2.

3.

10

Matematika252.co.cc

Page 1