Anda di halaman 1dari 2

SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LAKI-LAKI METHODIST JALAN HANG JEBAT 50150 KUALA LUMPUR

Rujukan : mbsskl/06/04/005/T5 Tarikh : 22/01/2013

JADUAL WAKTU UJIAN SELARAS 2013 (TINGKATAN 4)


TARIKH 25.2.13 (Isnin) WAKTU 0845-1100 1100-1125 1150-1350 1350-1355 0900-1100 1100-1125 1150-1350 1350-1355 0825-0925 0930-1100 1100-1125 1220-1350 1350-1355 0900-1100 0930-1100 1100-1125 1150-1350 1350-1355 0930-1100 1100-1125 1130-1230 1230-1235 0930-1100 1000-1100 1100-1125 1235-1350 1235-1350 1350-1355 0845-1100 0930-1100 1100-1125 1130-1300 1305-1350 1350-1355 0900-1100 1100-1125 12201350 1220-1350 1350-1355 0930-1100 1100-1125 1220-1350 1350-1355 MATA PELAJARAN Bahasa Melayu Rehat Bahasa Inggeris (1119) Pembersihan kelas IGCSE-Inggeris Rehat Sejarah Pembersihan kelas Pendidikan Jasmani & Kesihatan Kimia Rehat Ekonomi Asas Pembersihan kelas Pendidikan Seni Visual 2 Fizik Rehat Prinsip Akaun Pembersihan kelas Biologi Rehat Pendidikan Sivik & Kenegaraan Pembersihan kelas Moral Pendidikan Islam Rehat Literature in English Pendidikan Seni Visual I Pembersihan kelas Bahasa Cina (Kelas 5K & 5C) Tasawwur Islam Rehat Perdagangan Literasi Komputer Pembersihan kelas Matematik Tambahan Rehat ICT Sains Pembersihan kelas Bible Knowledge Rehat Matematik Pembersihan kelas MASA 2 Jam 15 minit 2 jam PENGAWAS
4K: NMT//NN/MYR 4C: HH/VR/NAK 4M: GGK/SF/LJY 4A: MA/NS/ECL 4W: YAZ/MA/NFA 4P: RV/MRMN/AFAM 4K: AFAM/WMH/NN/NMT 4C: NZA/HH/VR/VR/WKT 4M: PD/GGK/KPL/SF/KIJ 4A: HAD/RV/WKT/NS/MA 4W: NMT/MBA/ND/YCW 4P: RRR/GFJ/HAD/ECL 4K: MYR/WMH/BS/NAK 4C: WMH/NG/VR/YCW 4M: KPL/KPL/KIJ/CKR 4A: LSL/LSL/RK/MA 4W: KLY/RK/RV/MBA 4P: WKT/HAD/NZA/RV 4K: CFY/ND/KLY/RV 4C: NZA/KLY/HH/NAK 4M: PD/ECL/KIJ/KLY 4A: HAD/MA/LJY/IH 4W: NMT/NFA/YAZ/NMZ 4P: RRR/SBI/WKT/RK 4K: NMT/ND/NN/NYR/BS 4C: KLY/RV/VR/AMN 4M: RRR/KIJ/SF/CKR 4A: RV/NMZ/NS/IH 4W: TPC/SHM/MA/YAZ 4P: RK/NAK/MRMN/RV 4K: NMT//NN/MYR 4C: HH/VR/NAK 4M: GGK/SF/LJY 4A: MA/NS/ECL 4W: YAZ/MA/NFA 4P: RV/MRMN/AFAM 4K: 4C: 4M: 4A: 4W: 4P: 4K: 4C: 4M: 4A: 4W: 4P: 4K: 4C: 4M: 4A: 4W: 4P: AFAM/WMH/NN/NMT NZA/HH/VR/VR/WKT PD/GGK/KPL/SF/KIJ HAD/RV/WKT/NS/MA NMT/MBA/ND/YCW RRR/GFJ/HAD/ECL MYR/WMH/BS/NAK WMH/NG/VR/YCW KPL/KPL/KIJ/CKR LSL/LSL/RK/MA KLY/RK/RV/MBA WKT/HAD/NZA/RV CFY/ND/KLY/RV NZA/KLY/HH/NAK PD/ECL/KIJ/KLY HAD/MA/LJY/IH NMT/NFA/YAZ/NMZ RRR/SBI/WKT/RK ECL/RV/WMH/NFA NAR/NZA/NMZ CFY/PD/KIJ RK/HAD/RV SHM/NMT/TPC EVR/MAR/NFK MYR/RV/KLY RK/VR/NAR SHM/IH SSS/NMZ YAZ/MA/NFA/RV NAK/MRMN/NZA CFY/NFA/NN RK/RV/HH/VR IH/LJY/VR NMZ/ECL/VR MA/KLY/TPC MRMN/NAK/RV NN/MYR/BS/NAK VR/VR/RV/AMN SF/SHM/GGK NS/AZH/WKT RV/MA GFJ/MRMN KLY HH CFY MA MBA GFC ECL/RV/WMH/NFA NAR/NZA/NMZ CFY/PD/KIJ RK/HAD/RV SHM/NMT/TPC EVR/MAR/NFK MYR/RV/KLY RK/VR/NAR SHM/IH SSS/NMZ YAZ/MA/NFA/RV NAK/MRMN/NZA CFY/NFA/NN RK/RV/HH/VR IH/LJY/VR NMZ/ECL/VR MA/KLY/TPC MRMN/NAK/RV NN/MYR/BS/NAK VR/VR/RV/AMN SF/SHM/GGK NS/AZH/WKT RV/MA GFJ/MRMN

26.2.13 (Selasa)

2 jam 2 jam

27.2.13 (Rabu)

1 jam 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 2 jam 1 jam 30 minit 2 jam 1 jam 30 minit 1 jam

28.2.13 (Khamis)

1.3.13 (Jumaat)

4.3.13 (Isnin)

1 jam 30 minit 1 jam 1 jam 15 minit 1 jam 15 minit 2 jam 15 minit 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 45 minit 2 jam 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit 1 jam 30 minit

5.3.13 (Selasa)

6.3.13 (Rabu)

7.3.13 (Khamis)

*Tempat Peperiksaan: Kelas masing-masing.

PERHATIAN:

DIWAJIBKAN hadir untuk menduduki peperiksaan atau membuat ulang kaji di dalam kelas. Pelajar tidak dibenarkan duduk berkolompok di dalam kelas jika tiada peperiksaan pada masa tertentu. Kertas tulis yang tidak digunakan MESTILAH diserahkan kepada guru yang bertugas. Kebersihan kelas MESTILAH dijaga seperti hari-hari persekolahan biasa. Pelajar yang menduduki kertas Pendidikan Seni DILARANG sama sekali membawa bekas air yang diperbuat daripada kertas. Sila membawa kain buruk untuk mengelap meja dan lantai yang basah serta tidak membuang sampah ke dalam sinki di tandas. TIDAK DIBENARKAN keluar dari bilik peperiksaan sehingga peperiksaan tamat. Pastikan semua lampu dan kipas DITUTUP setelah tamat peperiksaan. Meniru, cuba meniru, membantu untuk meniru atau cuba berkomunikasi dalam peperiksaan akan mengakibatkan pelajar mendapat markah 0. TIDAK DIBENARKAN tidur semasa peperiksaan sedang berlangsung. Alat tulis yang dibawa masuk ke bilik peperiksaan MESTILAH menggunakan bekas/plastik lut sinar. Botol minuman MESTILAH diletakkan di luar bilik darjah. DILARANG sama sekali membawa sebarang bentuk bahan rujukan/peralatan komunikasi ke dalam bilik darjah semasa peperiksaan. Jika pelajar TIDAK HADIR untuk peperiksaan dan gagal menunjukkan surat, markah 0 akan diberikan. Jika pelajar TIDAK HADIR tetapi ada surat, kertas akan disemak tetapi markah direkod sebagai tidak hadir. Pelajar yang MEWAKILI sekolah, perlu membuat kertas peperiksaan pada hari yang sama, atau perlu menduduki kertas alternatif jika dibuat pada hari yang lain. Pelajar diwajibkan untuk menghantar kertas soalan bersama dengan kertas jawapan kepada guru yang mengawas peperiksaan. Pelajar tidak dibenarkan membawa masuk penutup kalkulator ke dalam bilik peperiksaan. Pelajar tidak dibenarkan ke tandas semasa peperiksaan sedang berlangsung kecuali atas budi bicara guru yang mengawas peperiksaan. Dihasilkan oleh: Disemak oleh: ..

Anda mungkin juga menyukai