P. 1
Bahasa Sunda

Bahasa Sunda

|Views: 474|Likes:
Dipublikasikan oleh Izzy Él-Šýìháábiy
Contoh Soal Basa Sunda
Contoh Soal Basa Sunda

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Izzy Él-Šýìháábiy on Mar 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

Kujang d. Naon hartina Geude hulu teh ? 33.I b. Bedul 22. Tandur d. Hore. Mamareng d. a. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. Sedek b.pahatulalis hartina . Dibuat c.. ari kembang peuteuy ngarana . Kembang jambu ngarana angkruk. Ngala pare disebut . a. Ngoyos 23.. Paceklik c. Teu boga kake 28. Bri 29. Endah 26. Essay . Imah susun c. B....R. b. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. Imah kumuh b. Kacapi c.. Pendul d. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta .. 21. Teu boga Bapa c. Lega d.. Naon hartina Amis daging teh ? 32. Naon hartina Anak Emas teh ? 34. Pamandangan di pulo manuk asri. Gumantung d. Gurinda 24... Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. a. Ih. a. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut . Goong b. Sanjata kas orang sunda nyeta . Gumujeung b. Katiga b.. Teu boga Indung – Bapa b.Kuring rengking kahiji ! c.a. Aheng c. Peungit c. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a. asri sarua hartina jeung … a.. Mandau 31. Gumbira c. a..R.Usum hujan disebut ogeh . Rebab d. Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. a.. Budak teh pahatulalis. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta . Teu boga Indung d. Tiisseun b. B. Keris b. BRI c. Rencong c. Ey.I d. Wayah kieu can mandi.. Ngijih 27. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran.. a. Imah gedong 30. Suling 25. a. Manehmah Cunihin. Ngarambet b. Imah panggung d.

a.PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Wanter c.kandang kuda disebut .. 18 d.sabalikna piter nyaeta … a.. Sumatra Utara d. Rarakitan c. Budak nu teu gaduh Bapa disebut . Yatim c. Rencong b. a. Karapiak 2. Sisindiran d. Kapilih c. Panjang suku b.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari. Tarawangsa 14.pulang paling hartina . a. Dwi purwa c. 35 taun c. a. a. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. 21 Desember c. Koweng 13. Bodo d.. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta . a.. Pamayang 7. Pupuh sunda jumlahna aya . a. Suling 5..Tanggal : Kamis. a.. Kacapi c. arit c... Jaipongan b. 21 Januari 21.. Kapake 16. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah .sabalikna karandeul nyaeta .. Alat patani pikeun ngala pare geude disebut . Hampang leungeun b. Pihatulalis 10.15 ) I. Yatin – Pihatu b.. Etem d. Angkot b. Masinis d. 16 12... Beca d. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II. Menara c. Pilot c. 350 taun d.. Panjang lengkah c.. Aripis b.. Sumatra Barat b. Katendang d. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut . Supir Kareta Api disebut .. Dwi wasana 20. a. 22 Desember b. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager.. Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina ... a. Bemo c. Kausir b. Sonagar b. Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3.5 abad. Imah 11. Sanjata khas orang Aceh nyaeta ... Trilingga b. Rumah sakit d. Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai . Keris c. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta . Panjang leungeun d. a...Rerebut kaasup kecap rajekan . Lenong jeung Ondel-ondel c. Kapal b.. Pagupon b. Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. Pacul b. Paparikan b.. Kusir 19. Wawangsalan 8.. 400 taun b. a. Hampang birit 3. 15 b.. Goong b. Kalimantan Barat 9. Budak teh sok pulang paling banda batur. Panjang lengkah 17. a. Rebab d.. Wayang Golek d. Paranje d....guguritan dilihur disebut . Binangkit 6.. a.. a. Hampang birit c..11. Neng Ira keur geulisteh pinter. Palika c. Mandau 15. kapeto hartina … a. a. 21 April d. Kujang d. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. a. Beurat birit d. galede d. 17 c. Jawa Barat c. Laleutik 4.Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T. Sopir b.5 abad sarua jeung . Kasenian khas Jakarta nyaeta … a. 3. 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09. Panday b. Rarubak c. Paninggaran d. Gedongan c.. Beus 18. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut . 3500 taun . Kadu ti gunung kancanamah karandeul. Dwi Lingga d.45 . a.. Piatu d.

Cai nu meunag ngala .dag-dig-dug kaasup kecap rajekan ..Sinom..beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta .2. ti – dina d.4 II.. Trang-treng-trong. Lawan sihangna nyaeta .... Kembangna 24...4. Kasenian angklung asalna ti Kota .3. sumur teh diwadahan . 35. Kinanti. Bogor d. Surabaya 23..Cimata geura susutan 4.. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur .. Buahna d.22. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta . Bandung d. Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a. Dwi Lingga d. Maung tutul saba kasur. Essay 31.. Butitina b. Cik..Asmarandana c..cau nu pang geudena nyaeta seuhangna.. Kalimah larangan c. Bandung d. Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta . Kalimah ajakan d. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring.Amis mata di susukan 2... a..Pucuk tiwu akar bangban 3. a.. 1... 2. Ditawah 32.... Dititah b.baskom. Surabaya 26. a. Indung Kuring c..sinom b. a.2. di – na c. Jakarta 28.. Naon hartina hejo tihang teh ? 33. 2. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota .3. Jakarta b... III. Kalimah panitah b.. a. a. Tina – kana b. Cianjur b..Kinanti 27. Bogor c. Bandung c. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta . a.3 b. Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina ..4 c. Dangdanggula. Dwi wasana b. a.Asmarandana..4.. a.. 34. Kaslimah panjurung 29.diri teungareunah cicing hartina .. Surabaya b.Sinom. Kinanti..Sinom.1... Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina ..1.. Tri Lingga 30.. 1.Dangdanggula d. Tangkalna c..Drama. Pikeun – ku 25. .3 d. 1. Embungeun d. Bogor c. Dwi purwa c. Kinanti.

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->