PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

Kembang jambu ngarana angkruk. Gumujeung b. a. Aheng c. a. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta . a. ari kembang peuteuy ngarana . Wayah kieu can mandi. Imah panggung d. Paceklik c.. B. Ngijih 27. Gumantung d. Ngala pare disebut . Tandur d.. Gurinda 24.R. Teu boga kake 28. Teu boga Indung d... Mamareng d.Usum hujan disebut ogeh ... Essay . 21. asri sarua hartina jeung … a. Naon hartina Amis daging teh ? 32. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran.a. Hore. Ngoyos 23. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a. Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. B. Suling 25.. Keris b. Imah susun c. Pendul d.. Tiisseun b. Peungit c. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. Ey. Bedul 22. b. a. Teu boga Indung – Bapa b. Budak teh pahatulalis.. Mandau 31. Pamandangan di pulo manuk asri. Gumbira c..I b.. Naon hartina Anak Emas teh ? 34.. Kacapi c. Sedek b. Imah gedong 30. a. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. Rebab d. Sanjata kas orang sunda nyeta . Teu boga Bapa c. Naon hartina Geude hulu teh ? 33. a. Ngarambet b.Kuring rengking kahiji ! c. Rencong c. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta .I d. Manehmah Cunihin. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. Kujang d.. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut . a.. Goong b. Dibuat c.. Endah 26. Katiga b. a.pahatulalis hartina . Bri 29. Lega d.R.. BRI c. Ih. Imah kumuh b.

a.5 abad sarua jeung . Sumatra Utara d. Hampang birit c. 21 April d.. Menara c. 15 b. Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. a... Sonagar b. a. Wawangsalan 8. Sanjata khas orang Aceh nyaeta . 3. Laleutik 4. Sisindiran d.guguritan dilihur disebut . a.. Kapilih c.5 abad. a.. a. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut . Koweng 13. Pacul b. Kalimantan Barat 9.. Budak nu teu gaduh Bapa disebut . Bodo d. Panday b.. a. Jawa Barat c. 21 Desember c..Tanggal : Kamis. a. Alat patani pikeun ngala pare geude disebut .Rerebut kaasup kecap rajekan . 3500 taun .. Lenong jeung Ondel-ondel c.sabalikna piter nyaeta … a. 400 taun b. Angkot b. Beus 18. a.. 35 taun c. Dwi purwa c. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta . Piatu d. 22 Desember b. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II. Katendang d. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager. Rumah sakit d... 18 d. Panjang lengkah c..45 . Sopir b. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. a. Trilingga b... Palika c. a. Supir Kareta Api disebut . Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai .. Aripis b.sabalikna karandeul nyaeta . Panjang suku b. 16 12.. Rarakitan c.. Gedongan c. a. Masinis d. Hampang birit 3. Jaipongan b. Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina .PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. Sumatra Barat b.. Kapal b. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3. Bemo c.. Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Rencong b. Panjang lengkah 17... Kadu ti gunung kancanamah karandeul. a. Paninggaran d. a. Dwi Lingga d.. 21 Januari 21.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari. a. Wayang Golek d. Neng Ira keur geulisteh pinter. Kusir 19..11. a. Pagupon b. Tarawangsa 14. Beurat birit d.. Suling 5. Dwi wasana 20.. Paparikan b.kandang kuda disebut .. Kapake 16..15 ) I. Keris c. Rebab d.... a. Budak teh sok pulang paling banda batur. 17 c. Panjang leungeun d. Goong b. kapeto hartina … a. Kacapi c. Etem d. Hampang leungeun b. a. Pamayang 7. Kasenian khas Jakarta nyaeta … a. Pupuh sunda jumlahna aya . Yatim c. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta .. Rarubak c. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut .. Imah 11..pulang paling hartina . Wanter c. arit c. Pilot c. galede d. Yatin – Pihatu b. Mandau 15. 350 taun d. Kujang d. 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09.. Paranje d. Karapiak 2. Beca d. Pihatulalis 10...Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T. Binangkit 6. Kausir b.

a.Drama. Kinanti..Dangdanggula d. Lawan sihangna nyaeta ..3 b. Surabaya 23.Pucuk tiwu akar bangban 3. Dwi Lingga d.. a.diri teungareunah cicing hartina .4 II.. Kinanti. Essay 31..cau nu pang geudena nyaeta seuhangna.Asmarandana. a.. Cik... Maung tutul saba kasur.dag-dig-dug kaasup kecap rajekan . Indung Kuring c.. Buahna d. 2.2. Surabaya 26.. Bogor c. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta . Butitina b.Cimata geura susutan 4. Kalimah larangan c. Tri Lingga 30..3..Kinanti 27. Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina . Tangkalna c. Ditawah 32. 35. a. Dwi purwa c.22.4.Amis mata di susukan 2... a. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina .Sinom. Embungeun d. a. Bandung d.. III. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring.. Tina – kana b. Trang-treng-trong.3 d. Naon hartina hejo tihang teh ? 33. ti – dina d.sinom b.Asmarandana c. Dwi wasana b. a.2...3.. Kinanti.. Cianjur b...4 c. 2. sumur teh diwadahan . Kembangna 24. Jakarta 28...... 1. Kaslimah panjurung 29. Pikeun – ku 25.baskom... a...... Jakarta b.. Bandung c.. .4. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta . Surabaya b. Bogor c. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan. 1. Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota ..1.. Cai nu meunag ngala ... Bogor d. Dangdanggula.. Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a.1. Bandung d.beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta .. Kalimah panitah b. 34. Kalimah ajakan d.Sinom.Sinom. di – na c. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur . Kasenian angklung asalna ti Kota . Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta . Dititah b. 1. a.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful