P. 1
Bahasa Sunda

Bahasa Sunda

|Views: 608|Likes:
Dipublikasikan oleh Izzy Él-Šýìháábiy
Contoh Soal Basa Sunda
Contoh Soal Basa Sunda

More info:

Categories:Types, School Work
Published by: Izzy Él-Šýìháábiy on Mar 06, 2013
Hak Cipta:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/19/2014

pdf

text

original

PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl.

Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari,Tanggal : Kamis, 15 Juni 2006 Kelas : VII ( Tujuh ) Waktu : 90 menit ( 09.45 - 11.15 ) I. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas !

1. Dongeng sunda anu tokohna binatang disebut ... a. Mitos c. Legenda b. Fabel d. Sage 2. Legenda ti Jawa anu kasohor,anak hayang kawin ka indung nyaeta... a. Malin kundang c. Sangkuriang b. Sasakala Situ Bagendit d. Lutung kasarung 3. Nu nyekel kakwasaan pang luhurna dimasyarakat Baduy disebut ... a. Baresan c. Puun b. Tangkesan d. Girang Seurat 4. Anak bogo disebut ... a. Cingok c. Buruy b. Burayak d. Nanahaon 5. Pupuh asmarandana aya sabaraha lirik ... a. 6 lirik c. 7 Lirik b. 5 lirik d. 8 lirik 6. ” Ieu teh kangge abdi ? ” Saur Pa Maman ka Pa Asep ” ” Sanes,.....Pa Kapala Sakola ” Saur Pa Asep Kecap anu paling mernah pikeun ngalengkapan paguneman diluhur nyaeta ... a. Keur c. Kangge b. Kanggo d. Aturan 7. Pakakas dapur pikeun ngalemeskeun kalapa nyaeta ... a. Parud c. Seeng b. Baskom d. Peso 8. Jalma anu pagaweanana sok teuleum kana leuwi disebut ... a. Paninggaran c. Pamayang b. Palika d. Tukang moro 9. Kecap rajekan anu di ucapkeun sagemblengna serta sora engangna-

teu robah nyaeta ... a. Dwi purwa c. Dwi murni b. Dwi reka d. Tri lingga 10. Contoh kecap serepan tina bahasa Indonesia nyaeta ... a. Hot Dog c. Sikat Gigi b. Dikucir d. Bulus 11. Kalimah pasip anu dihandap ieu nyaea ... a. Kang Doni ngajak ngala jambu c. Ema nuju masak di dapur b. Kuring diajak ngala jambu d. Pun Bapa nuju meser roko 12. Ngaledokeun letak beunang ngagaru ngagunakleun pacul disebut ... a. Tebar c. Ngangler b. Babut d. Nyaplak 13. Budak teh ngan hayang paraseabae, paribahasana ... a. Panjang leungeun c. Kawas ucing jeung anjing b. Hampang birit d. Kawas hayam keur endogan 14. 10 i, 8 a, 8 i jeung 12 a teh Guru lagu jeung Guru wilangan tina pupuh ... a. Maskumambang c. Pucung b. Sinom d. Ladrang 15. Puisi anu eusina mangrupa pepeling, pangajaran kaagamaan mujikaagungan pangeran disebut ... a. Jangjawokan c. Sisindiran b. Pupujian d. Karakitan 16. Kecap husus pikeun ngala lalap nyaeta ... a. Ngunder c. Mupu b. Metik d. Mulung 17. Neng Arum Keur geulis teh pinter dueih, Kecap sawandana pinter nyaeta ... a. Wanter c. Sonagar b. Calakan d. Eraan 18. Wa Abdul mah berehan, teu sapertos istrina. Kecap sabalikna tina berehan nyaeta ... a. Judes c. Koret b. Cerewed d. Bageur 19. Anak japati nyaeta piyik,ari anak bandeng ... a. Bocokok c. Nener b. Kuntit d. Belo 20. Kalimah panyeluk mana nungebrehkeun kabungah ...

.. Tandur d. Ngala pare disebut . Gumbira c. Ey.. Teu boga Indung – Bapa b. a.Kuring rengking kahiji ! c.R. Naon hartina Anak Emas teh ? 34. Gumujeung b. Kecap anu ngabogaan rarangken tengah “UM” nyeta . Ngijih 27. Goong b.. Dian usum hujan mah sok loba anu kabanjiran. Ih. Pendul d. 21. Peungit c. Naon hartina Aki – aki tujuh mulud ? III. b.. Budak teh pahatulalis. Ngarambet b. a. Manehmah Cunihin. Gumantung d. Kujang d. Essay . Rebab d. Naon hartina Geude hulu teh ? 33. Teu boga Indung d.. Suling 25. ari kembang peuteuy ngarana . B. Pamandangan di pulo manuk asri. Ambuing anak Ema geus bisa leumpang d. Waditra anu nyorakeunana ditiup nyaeta . Sedek b. Dibuat c. asri sarua hartina jeung … a. Imah susun c. a..a. Mamareng d. Endah 26. a. Aheng c. a. Imah kumuh b. Kembang jambu ngarana angkruk. Lega d. Wayah kieu can mandi. a. Imah anu dijeun nguntuy kaluhur disebut . Naon hartina Amis daging teh ? 32.Usum hujan disebut ogeh .I b. Rencong c..R.. Gurinda 24. Ngoyos 23. Bri 29.... B. Kacapi c.. Paceklik c. Keris b. Sanjata kas orang sunda nyeta . Teu boga kake 28. Kumaha watak pupuh maskumangbang teh ? 35. a. BRI c. Mandau 31. Teu boga Bapa c. Bedul 22.I d. Imah panggung d. Jiun karangan ku hideup anu eusina kauntungan usum ngijih ! II. a. Katiga b.. Imah gedong 30...pahatulalis hartina . Hore. Tiisseun b. Kecap wancahan BANK RAKYAT INDONESIA nyaeta … a.

Lenong jeung Ondel-ondel c.. Bemo c. Sumatra Utara d. Kuring kapeto jadi ketua murid kelas II..PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK DINAS PENDIDIKAN SMP NEGERI 5 CIBEBER Jl. 21 Desember c. 18 d. a. Pacul b. Budak nu teu gaduh Bapa disebut .45 .. a.Rerebut kaasup kecap rajekan . Rarubak c. Palika c. a.sabalikna piter nyaeta … a.. Panjang lengkah 17. 350 taun d. a.. Katendang d. Aripis b. Imah 11. Karapiak 2. Piatu d. Keris c. Budak teh sok pulang paling banda batur. Dwi wasana 20. Jawa Barat c.. Kapake 16. Nagar Indonesia pernag di jajah Balanda 3. 21 April d. Kadu ti gunung kancanamah karandeul. Yatim c. 21 Januari 21. Alat transportasi anu rodana tilu jeung paling sederhana nyaeta . 35 taun c. Budak teh sok rerebut bae kana dahareun batur. Wanter c. Kusir 19.. Rencong b. arit c. Laleutik 4..5 abad sarua jeung . 400 taun b. Panjang leungeun d. a.. Paranje d.15 ) I.. Kasenian khas Jakarta nyaeta … a.. Kujang d. Sanjata khas orang Aceh nyaeta . 3500 taun . a.. Manuk sapu manuk keur eunteup dina luhur pager. Panday b. Suling 5. Kapilih c. a... 15 Juni 2006 Kelas : VIII ( Delapan ) Waktu : 90 menit ( 09.. Binangkit 6.pulang paling hartina . a. a. Pilihlah salah satu jawaban yang sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan di atas ! 1. a.kandang kuda disebut . Beca d. Hampang birit 3.P 2005/2006 Mata Pelajaran : Bahasa Sunda Hari. Jalma anu pagaweannana nyieun parobot tina besi disebut .. Supir Kareta Api disebut .. Sumatra Barat b.sabalikna karandeul nyaeta . Pilot c. kapeto hartina … a. Panjang lengkah c.. Goong b. Sopir b. Gedongan c. Neng Ira keur geulisteh pinter. a. Rarakitan c.. Rebab d. Panjang suku b.. Koweng 13. Mandau 15. Dwi Lingga d. Yatin – Pihatu b.. Kacapi c. a.guguritan dilihur disebut . Legenda ” Simalinkundang ” Asalna ti daerah . Tarawangsa 14..5 abad.. Sonagar b.... Alat patani pikeun ngala pare geude disebut . a. Kalimantan Barat 9. 16 12. Bodo d. Masinis d. Etem d. Pupuh sunda jumlahna aya .. Beurat birit d. Sisindiran d.11. 17 c. Kapal b... Pagupon b. Paninggaran d. Pamayang 7. Wayang Golek d.. Hampang leungeun b. 15 b. a. a. Waditra anu nyorakeunana di keset nyaeta . Beus 18. Rumah sakit d. galede d. a. Menara c. Wawangsalan 8. Gedong tempat nu titirah ulah sok reueus binangkit hartina .Raya Cikotok – Pasirkuray Km 5 Warungbanten Pos 42394 ULANGAN AKHIR SEMESTER GENAP T...Tanggal : Kamis.. Jaipongan b. Jalma nau sok cacabok kabatur disebut .. Hampang birit c. Angkot b. Mang Ubro ngampihkeun kuda ka kandangna. a. Satiap tanggal sabaraha urang mieling kalahiran Ibu Kartinai . Trilingga b. a.... Dwi purwa c. Kausir b. 22 Desember b. 3. Pihatulalis 10. Paparikan b.

Buahna d.Kinanti 27.. Dititah b. Kota di Indonesia nu meunang sesebutan kota hujan nyaeta .3..Asmarandana. Mengarang Jieun surat keur ka Guru/wali Kelas anu eusina – teu tiasa kasakola sabab urang geuring.. Indung Kuring c. 1. Dangdanggula. Tina – kana b.1. 34. Bogor d..Cimata geura susutan 4.diri teungareunah cicing hartina .... a... 2. 35. Kinanti.. Kalimah panitah b. Essay 31. Bogor c. a..Amis mata di susukan 2.. 1. Dwi wasana b. Bandung c. Cianjur b... Bandung d.4 c. Kaslimah panjurung 29.4.Sinom....2.. a..... a. Embungeun d. Kasenian angklung asalna ti Kota .. III. Cik. Cau anu panglandungna cau ambon saturuyna aya 12 sikan... Jakarta b. Butitina b.. Ditawah 32. Naon hartina hejo tihang teh ? 33. Munrek milu geuwat dangdan Susunan nu marnah tina paparikan di luhur .. Jakarta 28.Pucuk tiwu akar bangban 3.. Surabaya 26. a. a. sumur teh diwadahan . Cai nu meunag ngala . Dwi Lingga d..4. Kinanti. Nukaasup Sekar Ageung nyaeta . Bandung d. Lemeuskeun ieu kecap-kecap dihandap ieu a. ti – dina d.1. Tri Lingga 30.. Bogor c. Maung tutul saba kasur. a.2.Sinom.4 II.. Kalimah larangan c..Asmarandana c.3 d.Sinom. Dwi purwa c. a.cau nu pang geudena nyaeta seuhangna..22. Ketuk tilu kendang dua erloji diputer deui hartina . Konprensi Asia Afrika dilaksanakeun di kota .. Pikeun – ku 25.3. di – na c. .. Kinanti. Trang-treng-trong.3 b.sinom b. Lawan sihangna nyaeta . Tangkalna c.. Surabaya 23..dag-dig-dug kaasup kecap rajekan .Drama. Kembangna 24.. Surabaya b. 2.baskom. Kecap panganteur nu merenah pikeun ngeusian titik-titik nyaeta .beresan buku teh ulah pabalatak kitu ! Mun ditilik tina adeugan kalimahna nyaeta .Dangdanggula d. Teu beunang disupa dulang teu beunang di benjokeun hartina .. 1.. Kalimah ajakan d. a...

You're Reading a Free Preview

Mengunduh
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->