Anda di halaman 1dari 3

SISTEM PEMANTAUAN PKG KE SEKOLAH 1. LATAR BELAKANG 1.

1 PENGENALAN
Program pemantauan dan penilaian oleh PKG ke sekolah merupakan satu program yang dilaksanakan di semua sekolah. Pemantauan ini bertujuan mengumpul data bagi membudayakan penggunaan teknologi pendidikan di sekolah.

1.2 OBJEKTIF
Data yang dihasilkan dari pemantauan ini akan dijadikan garis panduan : 1.2.1 1.2.2 1.2.3 piawai pemantauan sekolah mengenalpasti kekuatan dan kelemahan sekolah dalam Program Pembestarian Sekolah membantu sekolah membudayakan penggunaan teknologi dalam pengajaran dan pembelajaran serta pengurusan sekolah.

1.3 PELAKSANAAN
1.3.1 Peringkat BTP 1.3.1.1 1.3.1.2 1.3.1.3 1.3.1.4 1.3.2 Mengedar instrumen ke semua BTPN dalam bentuk hardcopy dan softcopy Mengumpul, menganalisis dan merumus dapatan hasil pemantauan dari semua BTPN Membentangkan laporan dapatan di dalam Mesyuarat Penyelarasan BTP/BTPN/PTPB/PKG Mencadang dan mengambil tindakan susulan.

Peringkat BTPN 1.3.2.1 1.3.2.2 Mengedar instrumen ke semua PKG mengikut bilangan sekolah ahli dalam bentuk hardcopy dan softcopy Mengumpul, menganalisis, merumus dan mengesahkan hasil dapatan pemantauan keseluruhan PKG Membentangkan laporan dapatan di dalam Mesyuarat Pengurusan BTPN & PKG dan Mesyuarat Jabatan Pelajaran Negeri

1.3.2.3

1.3.2.4

Mencadangkan tindakan kursus/bengkel untuk mempertingkatkan budaya penggunaan teknologi pendidikan di sekolah Menghantar rumusan pemantauan ke BTP.

1.3.2.5

1.3.3

Peringkat PKG 1.3.3.1 1.3.3.2 1.3.3.3 1.3.3.4 1.3.3.5 Membuat pemantauan ke sekolah Mengumpul, menganalisis dan merumus hasil dapatan pemantauan sekolah Memberi bimbingan dan khidmat bantu kepada sekolah yang memerlukannya Mengambil tindakan susulan Menghantar rumusan ke BTPN.

1.3.4

Peringkat Sekolah 1.3.4.1 1.3.4.2 Melengkapkan maklumat dalam instrumen Mengesahkan maklumat dan data.

1.4

ASPEK-ASPEK YANG DIPANTAU 1.4.1


1.4.2 1.4.3 1.4.4 Profil Sekolah Sumber Manusia Dan Latihan Pengurusan Pusat Sumber Sekolah (PSS) ICT dan Aplikasi

1.5

SASARAN
Semua sekolah

1.6

CARTA ALIR PEMANTAUAN PKG KE SEKOLAH

Mula

BTPN mengedarkan instrumen kepada PKG

BTP mengedarkan instrumen kepada BTPN

Pelaksanaan Pemantauan oleh PKG di sekolah

PKG mengumpul, menganalisis dan merumus hasil dapatan pemantauan dan menghantar ke BTPN

BTPN mengumpul, menganalisis dan merumus hasil dapatan pemantauan dan menghantar ke BTP

BTP mengumpul, menganalisis dan merumus hasil pemantauan

Membentangkan laporan dalam Mesyuarat

Tamat