Anda di halaman 1dari 7

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 5 Mata pelajaran Kelas Bilangan murid Masa Hari/tarikh

Tajuk Sub tajuk : Pendidikan Sivik Dan Kewarganegaraan :5 : 21 orang : 10.00 pagi hingga 10.30 pagi : Isnin/ : Semangat kejiranan : Hidup berharmoni dengan jiran

Hasil pembelajaran : Pada akhir sesi pengajaran dan pembelajaran murid dapat : I. II. III. Menyatakan tiga cara hidup berharmoni dengan jiran. Menjelaskan tiga kepentingan hidup berjiran. Menghuraikan tiga kesan mengabaikan adab berjiran. : Contoh-contoh aktiviti kejiranan. Faedah menyertai aktiviti kejiranan Kepentingan berjiran dalam masyarakat

Isi Kandungan 1. 2. 3.

Pengetahuan sedia ada : Murid tinggal di kawasan kejiranan. KBKK Nilai TKP : Menceritakan, menjelaskan, menerangkan, mencirikan, Menganalisis. : Yakin diri, berani, kerjasama, prihatin. : Verbal linguistik, visual.

LANGKAH/ MASA

ISI PELAJARAN

AKTIVITI P&P

CATATAN

Set induksi (5 minit)

1. Guru memaparkan gambar situasi hidup berjiran

1. Guru melekatkan gambar situasi hidup berjiran di white board 2. Guru mengaitkan gambar dengan isi pengajaran pada hari ini. 3. Guru mengadakan sesi soal jawab bersama murid mengenai gambar tersebut Soalan : 1) Apakah yang kamu faham mengenai gambar tersebut? 2) Apakah peranan jiran dalam gambar tersebut? Murid bersama-sama guru membuat perkaitan dengan tajuk pelajaran.

TKP : Verbal linguistik BBM : Buku cerita Nilai : Yakin diri Berani KBKK : Menceritakan Menerangkan

2. Guru bersoal jawab bersama murid i. Nyatakan apa yang dilakukan oleh orang ramai berdasarkan gambar tersebut ?

Langkah 1 (10 minit)

Melengkapkan peta minda - Permainan magical box

Murid diberikan sebuah kotak yang mengandungi nama semua murid. Murid dikehendaki mengedarkan kotak tersebut ke semua murid dengan iringan muzik. Apabila muzik dihentikan, murid yang memegang kotak tersebut dikehendaki mengambil satu kertas dan menyebutkan nama murid yang tertera. Murid yang disebut namanya akan diberikan sekeping kad. Murid tersebut dikehendaki melengkapkan peta minda yang disediakan di hadapan kelas. Permainan diteruskan sehingga peta minda dilengkapkan. Murid diberikan penerangan lengkap oleh guru mengenai peta minda tersebut.

TKP : Audio

BBM : Manila kad Laptop Nilai : Kerjasama Yakin diri KBKK : Mencirikan Menerangkan

Langkah 2 (10 minit)

Tayangan video - Pop kuiz

Murid dibahagikan kepada 5 kumpulan. Setiap kumpulan diberikan peluang untuk menonton video yang ditayangkan. Setiap kumpulan perlu menjawab soalan berdasarkan video yang ditayangkan. Jawapan perlu ditulis di atas kertas yang disediakan. Sekiranya jawapan yang diberikan adalah salah, peluang diberikan kepada kumpulan lain untuk menjawab. Setiap kumpulan yang menjawab dengan betul akan diberikan markah. Kumpulan yang mengumpul markah tertinggi dikira sebagai pemenang.

TKP : Visual Kinestatik BBM : Video Laptop Kertas Marker pen Nilai : Yakin diri,kerjasama dan prihatin KBKK : Menganalisis Menerangkan

Penutup (5 minit)

Rumusan dan kesimpulan berdasarkan video. Penutup Kognitif Guru bertanya tiga
*murid boleh

Murid bersama-sama guru membuat rumusan aktiviti pelajaran berdasarkan lirik lagu yang diberi.

Interaksi dua hala Nilai : Yakin diri Berani KBKK : Menjelaskan Menerangkan

kesan
apa

mengabaikan adab berjiran.


menyatakan sahaja kesan yang akan berlaku jika adab berjiran diabaikan

Penutup Sosial Guru memberikan peneguhan positif kepada murid-murid kerana melaksanakan sesi pengajaran dan pembelajaran dengan baik sekali