Anda di halaman 1dari 5

JADUAL PERANCANGAN PELAKSANAAN TUGASAN

Nama Pelajar : 1. Larry Anak Limin 2. Lieu Wei Ing No. Kad Pengenalan : 1. 890203-13-5413 2. 860506-52-6123 Angka Giliran : 1. 2011022310107 2. 2011022310108 Program Kod Kursus Nama Kursus Mata Pelajaran Pensyarah Pembimbing Tarikh 13 Ogos 2012 : PPISMP (GSTT) Ambilan Februari 2012 : 1BMJS1 : PM2312P5 : Bahasa Melayu ( Akademik ) : Encik Zainal Bin Kassan Perkara Menerima kerja tugasan daripada pensyarah pembimbing. Berbincang dengan ahli kumpulan di asrama lelaki untuk memulakan kerja tugasan. 14 Ogos 2012 Cari maklumat tugasan dari internet dan pusat sumber. Maklumat tentang pengenalan bahasa. Catatan Berbincangan kehendak soalan dengan ahli kumpulan.

JADUAL PERANCANGAN PELAKSANAAN TUGASAN


15 Ogos 2012 Cari maklumat tugasan dari internet dan pusat sumber 17 Ogos 2012 Cari maklumat tugasan dari internet dan pusat sumber. Cara menguasai kemahiran berbahasa. Maklumat tentang konsep bahasa.

18 &19 Ogos 2012

Menaip tugasan berdasar maklumat yang cari dalam buku dan sumber atas talian.

Di dalam bilik asrama.

20 & 26 Ogos 2012

Membaca Novel Menggenggam Bara.

Habis membaca novel dalam masa cuti seminggu.

28 Ogos 2012

Membuat berbincangan dengan rakan sekelas supaya boleh mendapat maklumat yang baru.

Dapat buku rujukan tentang kesusasteraan Melayu.

Berbincangan tentang watak dan perwatakan dalam novel tersebut.

29 Ogos 2012

Mencari maklumat tugasan dari internet dan buku rujukan.

JADUAL PERANCANGAN PELAKSANAAN TUGASAN


30 Ogos 2012 Menaip tugasan berdasar maklumat yang cari dalam buku dan sumber atas talian. 1 & 2 September 2012 Mencari maklumat dalam buku rujukan dan internet. Membuat perbincangan dalam kumpulan. Membuat esei tentang pembelajaran dan pengajaran Bahasa Melayu untuk sekolah rendah berasaskan bahan kesusasteraan Melayu. 3 September 2012 Berbincangan dalam kumpulan. Membuat esei tentang kritikan terhadap novel yang dibaca. 4 September 2012 MenaipJadual pelaksanaan tugas dan borang kolaborasi. Berbincangan dalam kumpulan. 5 September 2012 Berbincangan dalam kumpulan dan rakan sekelas. 6 September 2012 Berbincangan dalam kumpulan dan rakan sekelas. 7 September 2012 Berbincangan dalam kumpulan dan rakan sekelas. Membuat esei kritikan novel. Membuat esei kritikan novel. Membuat esei kritikan novel. Borang JPT dan Kolaborasi disediakan. Membuat esei kritikan novel. Proses maklumat dan menaipkan esei.

JADUAL PERANCANGAN PELAKSANAAN TUGASAN


8 September 2012 Sediakan halaman judul, perhargaan, perakuan, isi kandungan dan lain-lain. 9 September 2012 Lengkapkan tugasan. Berbincangan dengan rakan sekelas. Lengkapkan bahagian yang belum lengkap. Tambah maklumat dalam esei kritikan novel. 10 September 2012 Semak semula semua esei dalam kerja kursus. 11 September 2012 Cetakan kerja kursus yang sudah lengkap. 12 September 2012 Jilid hasil kerja tugasan. 13 September 2012 Hantar tugasan yang lengkap kepada pensyarah pembimbing iaitu Encik Zainal Bin Kassan. Hasil kerja kursus sudah lengkap. Tugasan folio sudah hantar dan diterima oleh pensyarah. Membuat pembetulan dalam kerja kursus. Hasil cetakan kerja kursus. Hasil folio tugasan hampir 80 %.

JADUAL PERANCANGAN PELAKSANAAN TUGASAN


Disediakan Oleh, Diterima Oleh,

Larry Anak Limin 890203-13-5413 Tarikh: 13 September 2012

Encik Zainal Bin Kassan Pensyarah Pembimbing Tarikh: 13 September 2012

Lieu Wei Ing 860506-52-6123 Tarikh: 13 September 2012