Anda di halaman 1dari 5

Suaikan perkataan dengan gambar yang betul.

tangga

nangka

mangga

tinggi

rangka

Sila isi tempat kosong dengan huruf yang betul mengikut gambar.

1.

2.

t __ ng__ __
3. 4.

b__ n __ __ __

__ i __ gg __
5. 6.

b __ n __ k __

n __ ng __ __

m __ __ __ g__

Sila isi tempat kosong dengan perkataan yang sesuai mengikut gambar yang diberi.

1. ____________ rumah ini tinggi.

2. _____________ ini manis.

3. Ali lebih ___________ dari Ahmad.

4. Ini adalah tulang ___________.

5. Ini ____________ kayu.

Lengkapkan silang kata di bawah dengan suku kata KV di bawah.

ke pa la ra ni ke

si

pu pe ri ta

re ke ru la gi te