Anda di halaman 1dari 4

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TAHUN 6

Tarikh Masa Tahun Tema Topik Hasil Pembelajaran i. ii. iii.

: 08 April 2013 : 11.45 pagi 12.45 tengah hari (1 jam) : 6 GEMILANG : MALAYSIA NEGARAKU : perjuangan tokoh-tokoh kebanggaan Negara Pembentukan Malaysia 1963 : Menghuraikan perjuangan tokoh-tokoh pembentukan Malaysia. Mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan. Menghormati dan menghargai peranan pemimpin Negara.

Objektif Pembelajaran : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid-murid dapat i. Menghuraikan sekurang-kurangnya 3 perjuangan tokoh-tokoh pembentukan Malaysia dengan bimbingan guru. ii. iii. Menerapkan nilai mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan dengan bimbingan guru. Menerapkan nilai menghormati dan menghargai peranan pemimpin Negara dengan bimbingan guru.

Kecerdasan Pelbagai Strategi Pengajaran Kemahiran Generik mentaksirkan dan menilai

: Interpersonal, intrapersonal, verbal-linguistik : Perbincangan berbantukan alat bantu mengajar : kemahiran berfikir, kemahiran belajar, kemahiran fasilitator, kemahiran komunikasi, kemahiran

Bahan Sumber Pengajaran dan Pembelajaran (BSPP): Bahan bercetak : gambar tokoh carta aliran, lembaran kerja buku rampaian PSK tahun 6.

Pengetahuan sedia ada: Murid sudah mengetahui bahawa Malaysia terdiri daripada gabungan beberapa buah negeri. Nilai: Patriotisme

Langkah / Masa Set induksi 11.45 pagi 11.50 pagi ( 5 minit )

Aktiviti P&P 1. Guru meminta bantuan murid untuk melekatkan gambar-gambar tokoh 2. Guru bersoal jawab dengan murid: Kamu kenal tokoh-tokoh di hadapan ini? Siapakah nama-nama tokoh tersebut?

Catatan Bahan bercetak: -gambar tokoh Kemahiran generik : -kemahiran belajar -kemahiran berfikir -kemahiran mentaksirkan dan menilai

3. Guru mengaitkan dengan isi pelajaran.

Langkah 1 11.50 pagi 12.00 tengah hari (10 minit)

1. Guru menunjukkan carta aliran pembentukan Malaysia 2. Guru meminta murid menyalin carta aliran tersebut di dalam buku latihan

Bahan bercetak : -carta aliran Kemahiran generik : -kemahiran berfikir -kemahiran belajar Kecerdasan pelbagai : -Interpersonal, intrapersonal

Langkah 2 12.00 tengah hari 12.10 tengah hari (10 minit)

1. Guru berbincang mengenai sumbangan tokoh-tokoh pembentukan Malaysia. 2. Guru menerapkan nilai mencontohi semangat perjuangan tokoh kemerdekaan dengan bimbingan guru.

Bahan bercetak: -Gambar tokoh Kecerdasan pelbagai : -Interpersonal

3. Guru menerapkan nilai menghormati dan menghargai peranan pemimpin Negara dengan bimbingan guru.

Kemahiran generik : -kemahiran belajar, kemahiran fasilitator, kemahiran berfikir Nilai murni: patriotisme

Langkah 3 12.10 tengah hari 12.30 tengah hari (20 minit)

1. Guru memberikan lembaran kerja kepada murid. 2. Guru meminta murid menyiapkan lembaran kerja dan hantar kepada guru.

Bahan bercetak : lembaran kerja 1 Kemahiran generik: kemahiran belajar, kemahiran berfikir, kemahiran mentaksirkan dan menilai.

Langkah 4 12.30 tengah hari 12.40 tengah hari (10 minit)

1. Guru memnta murid membuka buku rampaian m/s 58 hingga 65. 2. Guru menerangkan soalan kerja rumah.

Penutup 12.40 tengah hari 12.45 tengah hari (5 minit)

1. Guru merumuskan isi pelajaran.

Nilai murni: bertanggungjawab

2. Guru dan murid melakukan soal jawab Kemahiran generik : kemahiran belajar tentang hasil pembelajaran. 3. Guru menerapkan nilai-nilai murni kepada murid-murid