Anda di halaman 1dari 5

Senarai Amali EDU3105 1.

Menyediakan Grafik

Amali Grafik 1 Menunjukcara penggunaan dan cara membuat imbasan dengan bantuan scanner atau kamera digital bagi menghasilkan reka bentuk visual yang menarik.

Amali Grafik 2 Pilih mana-mana grafik dan buat penilaian berdasarkan pengetahuan anda berkaitan dengan prinsip-prinsip asas grafik, CASPER

Amali Grafik 3

Dengan menggunakan mana-mana editor grafik di komputer anda,Dengan menggunakan gambar amali grafik 2, dapatkan komen 2 rakan anda berdasarkan CASPER.

Amali Grafik 4 Hasilkan grafik bertemakan aktiviti di IPG. Dapatkan komen dari rakan anda berdasarkan CASPER.

2. Merancang dan membina bahan Sokongan Guru. Pelajar menyediakan salah satu bahan 2D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran (2 jam )

3. Merancang dan membina bahan Sokongan Guru. Pelajar menyediakan salah satu bahan 3D berdasarkan satu topik mata pelajaran untuk digunakan sebagai bahan pengajaran (2 jam )

4. Menyediakan transparensi (2 jam) Amali Transparensi 1 Dengan menggunakan transparensi (pilih 1 teknik), Terangkan mengenai OHP, labelkan bahagian-bahagiannya. Amali Transparensi 2 Anda dikehendaki menyampaikan cerita kepada kanak-kanak menggunakan tranparensi. Gunakan kreativiti anda untuk menghasilkan transparensi tersebut. Semasa persembahan anda perlu menggunakan pelbagai teknik yang dapat menarik minat audien anda. 5. Membina produk murid bagi Unit Plan

Menghasilkan bahan pengajaran berasaskan 5 keping cetakan fotograf menggunakan beberapa teknik-teknik penggambaran

6. Amali audio Aktiviti 1 Laksanakan persembahan yang yang bertajuk Bahan Audio. Aktiviti 2 Bincangkan dalam kumpulan 4 orang, apakah kebaikan media audio dalam proses pengajaran dan pembelajaran, dan bagaimana ia dapat digunakan. Simpan hasil perbincangan anda di folio masing-masing. Aktiviti 3 Bincang bersama rakan; maklumat bagaimana cara untuk merakam sesuatu audio, sama ada dengan cara analog atau digital. Simpan hasil perbincangan anda di folio masing-masing. Aktiviti 4 Membuat rakaman audio bagi digunakan bersama dengan OHP cerita kanakkanak yang dipilih. Bersama rakan dalam kumpulan 4 orang, hasilkan skrip yang menarik dan lakonkan dengan merakam menggunakan radio atau komputer. Dengan komputer atau lain-lain alatan yang sesuai buat proses suntingan. Persembahkan hasil anda di kelas. (Kerja Kumpulan)

7. Menghasilkan Bahan Bantuan Mengajar (BBM) bervideo selama 15 minit berdasarkan papan cerita dan skrip yang disediakan (4 jam) (Kerja kumpulan)

8. Latihan Amali 1: Membuat bahan pengajaran berbentuk brosur daripada template berasaskan perisian pemerosesan perkataan,.

9. Latihan Amali 2: Menyediakan slaid powerpoint berdasarkan topik pengajaran dalam matapelajaran terpilih

(2 jam)

10. Latihan Amali 3: Berdasarkan data yang dicari, bina borang markah pelajar

11. Latihan Amali 4: Menyedia jadual dengan Microsoft Access berdasarkan data yang ANDA disediakan.

12. Latihan Amali 5: Pelajar menghasilkan multimedia dengan perisian pengarangan sebagai bahan sokongan pengajaran dan pembelajaran (2 jam)

13. Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari - Rujuk KKBI (2 jam)

14. Persembahan elektronik dengan mengabungjalin kemahiran teknologi pembelajaran dan pengajaran yang telah dipelajari (1 jam)