Anda di halaman 1dari 4

www.cikguparam.weebly.

com
BAB 8 : PERUBAHAN PENDUDUK Faktor-faktor yang mempengaruhi perubahan penduduk PERUBAHAN PENDUDUK merujuk kepada bilangan penduduk di sesebuah negara mungkin bertambah, berkurang atau statik dari semasa ke semasa Kadar Kelahiran Kadar Kematian Migrasi

17/5/2011

Tahun 1955 2000 2005

Jumlah Penduduk Malaysia 20 juta 23 juta 26 juta


1

Semakin tinggi kadar kelahiran, maka jumlah penduduk akan semakin cepat bertambah

Semakin tinggi kadar kematian, maka jumlah penduduk akan semakin Berkurangan / sedikit

Semakin tinggi kadar migrasi masuk, maka jumlah penduduk akan semakin bertambah Semakin tinggi kadar migrasi keluar, maka jumlah penduduk akan semakin berkurang
2

Penduduk Malaysia semakin bertambah

KADAR KELAHIRAN KASAR Cara mengira Kadar Kelahiran Kasar :


Jumlah Kelahiran dalam setahun KKK = ______________________________________ X 1000 Jumlah penduduk pada pertengahan tahun Trend Kadar kelahiran di Malaysia semakin menurun

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN


1. DASAR KERAJAAN melalui DASAR KEPENDUDUKAN Sasaran 70 juta penduduk Malaysia menjelang 2020

Tahun 1990 2001

Kadar Kelahiran Kasar 28 per 1000 24 per 1000


3

Tujuan DASAR adalah untuk memenuhi : tenaga pekerja menyediakan pasaran meningkatkan daya pengeluaran negara kukuhkan politik kukuhkan keselamatan negara

www.cikguparam.weebly.com
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN
2. PENINGKATAN TARAF PENDIDIKAN GOLONGAN WANITA Melanjutkan pelajaran ke universiti

17/5/2011

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN


3.3. KERJAYA STATUS DAN DAN STATUS KERJAYA WANITA WANITA Menjawat jawatan tinggi / profesional

Bependapatan lumayan

WANITA BERKAHWIN LEWAT

Menumpukan perhatian kepada pekerjaan

Hidup berkeluarga membebankan

STATUS DAN KERJAYA WANITA

Menumpukan perhatian pada pekerjaan

Menjawat jawatan tinggi

Kesuburan wanita rendah

KESAN

Kadar Kelahiran menurun


5

LAMBAT BERKAHWIN

Kadar Kelahiran menurun


6

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN


4. FAKTOR TARAF HIDUP DAN EKONOMI KELUARGA SEMAKIN TINGGI TARAF HIDUP, SEMAKIN KECIL SAIZ KELUARGA Kadar Kelahiran menurun

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN


5. AMALAN PERANCANGAN KELUARGA Tujuan : Untuk mengawal kelahiran

KESAN

Kos pendidikan meningkat

Penggunaan Kaedah Perancangan Keluarga Menyebabkan Kadar Kelahiran Menurun

SEMAKIN TINGGI KOS HIDUP, SEMAKIN KECIL SAIZ KELUARGA

www.cikguparam.weebly.com
FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN
6. TARAF PENDIDIKAN

17/5/2011

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KELAHIRAN


7. SOSIOBUDAYA

Semakin tinggi taraf pendidikan, semakin kurang kadar kelahiran SEBAB

Semakin kurang taraf pendidikan, semakin tinggi kadar kelahiran SEBAB

Budaya : mempunyai ramai anak

Agama Kristian : mempunyai ramai anak

1. Kos hidup 2. Sibuk bekerja

1. Nilai anak 2. Ekonomi

Agama Islam : Anak anugerah tuhan

10

Taraf hidup

Kekurangan makanan

KEKURANGAN MAKANAN

Bencana Alam

Negara misikin seperti Sri Langka, Bangladesh, Negara-negara di Afrika sentiasa kekurangan makanan FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KADAR KEMATIAN
KEKURANGAN MAKANAN MENYEBABKAN KADAR KEMATIAN TINGGI KHUSUSNYA DALAM KALANGAN KANAK-KANAK

Taraf Pendidikan

KURANG ZAT MAKANAN

Taraf kesihatan / kemudahan perubatan

Dasar kerajaan

Wabak Penyakit
11

ANCAMAN PENYAKIT

RANCANGAN BUKU HIJAU


12

www.cikguparam.weebly.com
WABAK PENYAKIT TARAF HIDUP

17/5/2011

Malaria Denggi Taun Batuk kering

Mengancam nyawa penduduk khususnya kanakkanak

Taraf hidup rendah / miskin memberi kesan ke atas kadar kematian

Tidak mampu mendapatkan khidmat Perubatan yang baik

Tidak mampu membeli makanan yang berzat

Persekitaran Kediaman yang Tidak bersih

13

14

Taraf hidup rendah

Pencari Peluang pekerjaan

Bencana Alam

Melanjutkan Pelajaran

FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI MIGRASI

Dasar kerajaan

Dasar Kerajaan Dasar Zon Perindustrian Bebas


15