Anda di halaman 1dari 3

Betapa pentingnya ilmu. Kita sudah tahu itu, hingga kita wajib mencarinya.

Tapi dimanakah ilmu itu, dan bagaimana cara mendapatkannya. Pertanyaan yang kerapkali terlontar dari mulut kita, teman atau orang siapa saja. Namun terkadang kita atau orang lain tidak mampu menjawabnya dengan sempurna atau menjawab dengan seadanya, seolah tidak dipikir terlebih dahulu. Tentu saja semua itu karena menjawabnya tidak dengan ilmu. Lalu, apa jawapan yang sebenarnya. Marilah kita buka lembaran hidup setiap manusia. Manusia lahir dalam keadaan tak berdaya, termasuk tak secuilpun ilmu. Barulah setelah beberapa hari ilmu mulai diperoleh, mengikuti setiap keinginan. Sedikit demi sedikit, satu demi satu, setahap demi setahap. Itupun dengan melalui proses yang sangat sederhana, karena nalar bayi sangat terbatas, tidak mampu menerima ilmu dengan sekaligus. Apakah sumber-sumber untuk mendapatkan ilmu? Terdapat beberapa sumber untuk manusia mendapatkan ilmu atau maklumat. Contohnya media massa, ibubapa, guru, dan bahan bercetak. Media bukan sahaja merupakan cermin kepada masyarakat malahan ia juga merupakanalat perubahan kepada sesuatu masyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). L. JohnMartinpulaberpendapat bahawa media massa merujuk kepada alat yang mewujudkan interaksi sosial,politik, dan ekonomi dalam ukuran yang lebih moden. Media haruslah menyampaikanmaklumat dan mendidik masyarakat serta menjadi medium perantaraan dalam sesuatumasyarakat (Vir Bala Aggarwal, 2002: xvii). Dalam sistem demokrasi, media merupakan sumberprimer dalam komunikasi massa (Md Sidin Ahmad Ishak, 2006: 7). Media massa pada masa kinitelah melalui arus globalisasi yang mana media kini bersifat universal dan tiada sempadan. Jenisdan fungsinya juga semakin canggih selari dengan perkembangan arus modenisasi pada masakini.

Pusat Sumber memainkan peranan yang penting dalam mendapatkan ilmu bagi seseorang individu. Pusat sumber berperanan untuk mengumpul, menyimpan dan mengedar berbagai-bagai maklumat. Seperti mana yang telah kita ketahui alaf ini adalah alaf maklumat. Manusia memerlukan maklumat dalam merancang, bergerak, bekerja dan belajar. Tanpa maklumat maka kurang berkesanlah pekerjaan yang dijalankan. Di sekolah sebelum seorang guru itu hendak mengajar, ia mesti mempunyai maklumat. Tanpa maklumat guru itu tidak akan berjaya dalam profesionnya.Oleh itu, untuk mendapatkan maklumat, Pusat Sumberlah sebagai tempat utama untuk membuat rujukan. Terdapat pelbagai maklumat yang di simpan di Pusat Sumber Sekolah contohnya bahan bercetak dan bahan bukan cetak. Jenis-jenis maklumat ini mencakupi bidang kemanusiaan, sains, teknologi, agama, isu-isu semasa.dan sebagainya. Maklumat ini juga boleh disampaikan dalam berbagai-bagai bentuk. Pelajar juga boleh mendapatkan ilmu dengan usaha dai tersendiri. Pelajar perlu mengadakan ujian dan peperiksaan kendiri (sendiri) seperti dibuat dalam peperiksaan sebenarnya, untuk dijadikan sebagai pengukuhan pembelajaran. Pelajar juga perlu menganggapkan ujian dan peperiksaan yang diambil itu adalah ujian dan peperiksaan yang sebenarnya. Jika gagal bererti anda gagal dalam peperiksaan yang sebenar. Melakukan peperiksaan kendiri samalah seperti masuk ke klinik. Anda akan diberi tahu tentang 'penyakit' anda (kelemahan-kelemahan anda). Selepas itu, pandai-pandailah cari ubatnya. Tambahan pula, pelajar perlu tumbukan perhatian dalam kelas untuk mendapatkan ilmu yang diberi oleh guru. Pelajar yang cemerlang memerikan tumpuan sepenuhnya kepada pelajaran semasa mengikuti pengajaran guru di kelas. Sikap main-main sambil belajar adalah sikap pelajar yang kurang berjaya. Pelajar yang suka bermain-main dalam kelas semasa guru mengajar adalah pelajar yang bakal menjadi orang yang dipermainkan oleh golongan 'terpelajar' pada suatu masa kelak. Malah lebih malang kalau suatu hari nanti mereka dipermainkan oleh golongan tidak terpelajar seperti mereka sendiri. Peranan guru juga amat terhura dalam mendapatkan ilmu untuk kanak-kanak. Seorang guru khas bagi kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran ini hendaklah

mengetahui tahap kemampuan kanak-kanak ini. Pengukuran hendaklah bersifat formatif iaitu mengutamakan kemajuan setiap murid daripada satu peringkat ke satu peringkat. Selain daripada pengukuran ini, guru juga harus tahu mengurus kehendak kanak-kanak bagi membolehkannya berintegrasi dengan mereka dengan cara yang lebih berkesan. Pendidikan khas bagi kanak-kanak bermasalah dalam pembelajaran ini adalah pengajaran yang bercorak individu direka bagi memenuhi keperluan-keperluan pendidikan dan berkaitan dengan golongan kanak-kanak ini. Kesimpulanya,dorongan dan bimbingan pelbagai pihak amat penting untuk mendapatkan ilmu pengetahuan.bak kata pemuda harapan bangsa, pemudi tiang Negara oleh yang demikian kite hendaklah sentiasa berusaha untuk menimba ilmu dari pelbagai pihak.

Anda mungkin juga menyukai