INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM: PISMP AMBILAN JAN 2012 NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: MTE3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

SEMESTER: SEMESTER 3

TARIKH MULA

20.2.2013

TARIKH HANTAR

5.4.2013

Hasil Pembelajaran Kursus:

I. Menerangkan makna matematik. II. Menerangkan sumbangan ahli matematik terhadap perkembangan ilmu matematik. III. Menerangkan perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia. IV. Menerangkan pengaruh Kurikulum Negara lain terhadap Kurikulum matematik di Malaysia. V. Menginterpretasi kurikulum matematik Kebangsaan. VI. Mengintegrasi dan membina minat dan nilai terhadap Pendidikan Matematik. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran I,II, III ,IV,V dan IV. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menulis esei bagi menjelaskan aspek pengaruh kurikulum negara lain kepada kurikulum matematik negara ini atau sejarah perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia atau makna Matematik atau sumbangan ahli-ahli matematik terhadap kemajuan ilmu matematik. 2. Membina peta minda atau konsep pengajaran topik-topik matematik KBSR. 3. Menghubungkaitkan topik matematik KBSR dan KBSM. 4. Menjawab Kuiz yang diberi pensyarah dari masa ke semasa. 5. Menghasilkan penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

d. c. Muka hadapan tugasan harus mengandungi maklumat berikut:: a. mempamerkan pemahaman terhadap topik serta kreativiti anda. anda dikehendaki membuat sorotan ekplorasi perkembangan pendidikan nmatematik di Malaysia dan mengkaji Kurikulum Matematik Malaysia(KBSR dan KBSM serta Kurikulum terkini KSSR) Tugasan (a) Tugasan Individu 1. Mencari pelbagai rujukan berkaitan tajuk berikut:  Huraian Sukatan bagi tahun 1 hingga tahun 6  Mengkaji perkaitan topik matematik sekolah rendah dengan sekolah menengah. 2. e. Perbandingan KBSR dengan KSSR. Menulis esei sepanjang 600 – 800 perkataan bagi mana-mana satu tajuk yang diberi.  Membuat perbandingan KBSR dan KSSR. Gambarajah dan jadual haruslah dinombor dan lampiran –lampiran dilampirankan bersama. Had 600 – 800 perkataan termasuk kuatasi. Esei mestilah dicetak dengan menggunakan computer menggunakan Arial font 12 dengan ‘ double spacing’. Nombor Kad Pengenalan : Kumpulan/Unit Kod Subjek/Nama : Nama Pensyarah : Tarikh Penghantaran : : . Nombor Matriks : 3. Mencari bahan berkaitan topic –topik di berikut:      Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia.Sebagai seorang guru matematik. f. Lima Tonggak pengajaran dan pembelajaran Matematik.. Pengaruh kurikulum Matematik Negara lain kepada Perkembangan Kurikulum Matematik Malaysia. g. Nama : b. Tugasan (b) Kumpulan Empat atau Lima orang 1. Peta minda haruslah distruktur dengan jelas dan teratur. 2. Polisi-polisi dan program membina matematik Kanak-kanak. Membina Peta minda daripada mana-mana satu topik di atas.. Rujukan harus ditulis dengan jelas.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: HASLAN BIN MANJA/ NG LEE FONG Penyelaras Kursus MTE3102 Jabatan Sains dan matematik IPG Kampus Kent BENNY KONG TZE LOONG Pakar Bidang (SME) Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent Disahkan oleh: SUZIELA BTE MOHD TAHIR Ketua Jabatan Sains dan Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent .

Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan mencari dan mempersembahkan maklumat dengan jelas dan tepat mengikut topic yang diberi. bukti pemahaman tentang topik. B.lengkap. bukti yang jelas pemahaman mendalam tentang topik yang diberi. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan membina minda/konsep berstruktur dan kreatif.35 Bahan sumber yang mencukupi dari pelbagai sumber. MEMUASKAN LEMAH 13-20 Sumber yang cukup. Kurang lengkap dan tidak bertsruktur dan mengandungi maklumat toidak berkaitan .PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK TAHAP TUGASAN DAN ASPEK YANG KRITERIA PEMBELAJARAN DINILAI BAIK (PEMBERATAN) A. pelbagai sumber. bukti terhad pemahaman topic yang diberi. distruktur dengan baik dan kreatif. 0-12 Sumber bahan terhad. 21-35 13-20 0-12 21 . b) Kebolehan membandingbeza maklumat menggunakan maklumat dengan pengelola grafik yang sesuai. peta yang Sangat menyeluruh. dan kreatif. Berstruktur relevan ..

ada penghayatan & Komitmen dan kolaborasi Sangat komited Komited Menunjukkan kesungguhan.(10%) D.  Konsisten meningkatkan diri. Kurang komited. .10 4. kurang penghayatan. komitmen tinggi baik baik dalam melengkap projek dan Merujuk pakar/pihak personality yang baik.7 0-3 Tidak jelas. menunjuk Kurang penghayatan tinggi.Penulisan Refleksi(10%) Menjawab Kuiz dan menyelesaikan 8 .  Sikap positif terhadap tugasan.Mengikut Rubrik Kuiz(maksima10%) C KUIZ. Kolaborasi yang sangat Kolaborasi sikap positif. Kolaborasi memuaskan. menyeluruh. (10%) yang berkaitan. Sikap Tingkahlaku (10%) Menyeluruh.