INSTITUT PENDIDIKAN GURU KAMPUS KENT TUGASAN PROJEK

TAJUK PROGRAM: PISMP AMBILAN JAN 2012 NAMA PELAJAR:

KOD DAN NAMA KURSUS: MTE3102 KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK

SEMESTER: SEMESTER 3

TARIKH MULA

20.2.2013

TARIKH HANTAR

5.4.2013

Hasil Pembelajaran Kursus:

I. Menerangkan makna matematik. II. Menerangkan sumbangan ahli matematik terhadap perkembangan ilmu matematik. III. Menerangkan perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia. IV. Menerangkan pengaruh Kurikulum Negara lain terhadap Kurikulum matematik di Malaysia. V. Menginterpretasi kurikulum matematik Kebangsaan. VI. Mengintegrasi dan membina minat dan nilai terhadap Pendidikan Matematik. Kerja kursus ini bagi menilai hasil pembelajaran I,II, III ,IV,V dan IV. Objektif Kerja Kursus Pelajar dapat melaksanakan tugas-tugas berikut: 1. Menulis esei bagi menjelaskan aspek pengaruh kurikulum negara lain kepada kurikulum matematik negara ini atau sejarah perkembangan kurikulum dan pendidikan matematik di Malaysia atau makna Matematik atau sumbangan ahli-ahli matematik terhadap kemajuan ilmu matematik. 2. Membina peta minda atau konsep pengajaran topik-topik matematik KBSR. 3. Menghubungkaitkan topik matematik KBSR dan KBSM. 4. Menjawab Kuiz yang diberi pensyarah dari masa ke semasa. 5. Menghasilkan penulisan refleksi berkaitan dengan tugasan.

Peta minda haruslah distruktur dengan jelas dan teratur. Pengaruh kurikulum Matematik Negara lain kepada Perkembangan Kurikulum Matematik Malaysia. Lima Tonggak pengajaran dan pembelajaran Matematik. Nombor Kad Pengenalan : Kumpulan/Unit Kod Subjek/Nama : Nama Pensyarah : Tarikh Penghantaran : : . Rujukan harus ditulis dengan jelas. mempamerkan pemahaman terhadap topik serta kreativiti anda. Nombor Matriks : 3. f. Tugasan (b) Kumpulan Empat atau Lima orang 1. Mencari bahan berkaitan topic –topik di berikut:      Perkembangan Kurikulum Matematik di Malaysia.. Nama : b.. Membina Peta minda daripada mana-mana satu topik di atas. Perbandingan KBSR dengan KSSR. Had 600 – 800 perkataan termasuk kuatasi. Esei mestilah dicetak dengan menggunakan computer menggunakan Arial font 12 dengan ‘ double spacing’. 2. Muka hadapan tugasan harus mengandungi maklumat berikut:: a. 2. anda dikehendaki membuat sorotan ekplorasi perkembangan pendidikan nmatematik di Malaysia dan mengkaji Kurikulum Matematik Malaysia(KBSR dan KBSM serta Kurikulum terkini KSSR) Tugasan (a) Tugasan Individu 1. Gambarajah dan jadual haruslah dinombor dan lampiran –lampiran dilampirankan bersama. Menulis esei sepanjang 600 – 800 perkataan bagi mana-mana satu tajuk yang diberi.  Membuat perbandingan KBSR dan KSSR. d.Sebagai seorang guru matematik. Polisi-polisi dan program membina matematik Kanak-kanak. c. g. e. Mencari pelbagai rujukan berkaitan tajuk berikut:  Huraian Sukatan bagi tahun 1 hingga tahun 6  Mengkaji perkaitan topik matematik sekolah rendah dengan sekolah menengah.

Tugasan disediakan oleh: Disemak oleh: HASLAN BIN MANJA/ NG LEE FONG Penyelaras Kursus MTE3102 Jabatan Sains dan matematik IPG Kampus Kent BENNY KONG TZE LOONG Pakar Bidang (SME) Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent Disahkan oleh: SUZIELA BTE MOHD TAHIR Ketua Jabatan Sains dan Matematik Jabatan Sains dan Matematik IPG Kampus Kent .

Berstruktur relevan .. bukti yang jelas pemahaman mendalam tentang topik yang diberi.35 Bahan sumber yang mencukupi dari pelbagai sumber. peta yang Sangat menyeluruh. Kurang lengkap dan tidak bertsruktur dan mengandungi maklumat toidak berkaitan . B. MEMUASKAN LEMAH 13-20 Sumber yang cukup. 0-12 Sumber bahan terhad.PERATURAN MEMBERI MARKAH (PMM) KURIKULUM PENDIDIKAN MATEMATIK TAHAP TUGASAN DAN ASPEK YANG KRITERIA PEMBELAJARAN DINILAI BAIK (PEMBERATAN) A. 21-35 13-20 0-12 21 . Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan membina minda/konsep berstruktur dan kreatif.lengkap. dan kreatif. bukti terhad pemahaman topic yang diberi. distruktur dengan baik dan kreatif. b) Kebolehan membandingbeza maklumat menggunakan maklumat dengan pengelola grafik yang sesuai. pelbagai sumber. Penguasaan Ilmu dan Kemahiran (35%) a) Kebolehan mencari dan mempersembahkan maklumat dengan jelas dan tepat mengikut topic yang diberi. bukti pemahaman tentang topik.

. Kolaborasi yang sangat Kolaborasi sikap positif. komitmen tinggi baik baik dalam melengkap projek dan Merujuk pakar/pihak personality yang baik.  Sikap positif terhadap tugasan.10 4.Penulisan Refleksi(10%) Menjawab Kuiz dan menyelesaikan 8 . Sikap Tingkahlaku (10%) Menyeluruh.(10%) D.  Konsisten meningkatkan diri. menyeluruh. (10%) yang berkaitan.7 0-3 Tidak jelas. Kolaborasi memuaskan. Kurang komited. kurang penghayatan.Mengikut Rubrik Kuiz(maksima10%) C KUIZ. menunjuk Kurang penghayatan tinggi. ada penghayatan & Komitmen dan kolaborasi Sangat komited Komited Menunjukkan kesungguhan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful