Anda di halaman 1dari 5

MATLAMAT BACAAN

Supaya murid dapat bertindak balas terhadap maklumat yang diperolehi dalam bentuk tulisan. Dapat memperluaskan ilmu dan pengetahuan yang terakam dalam bahan bertulis. Membolehkan murid mengenal huruf, menyebut nama dan bunyi huruf Melatih murid membaca dengan sebutan, tekanan, nada dan intonasi yang betul

MATLAMAT BACAAN
Menghidupkan minat suka menyiasat dan mendalami maksud yang dibaca Meluaskan kosa kata, mengenalpasti perbezaan maknanya dalam konteks yang berbeza. Melatih murid membaca secara senyap dan pantas disamping dapat memahami isi yang dibacanya dengan pantas juga.

MATLAMAT BACAAN
Membetulkan pengetahuan sedia ada yang salah. Memudahkan mereka menyelesaikan masalah seharian yang melibatkan diri sendiri dan masyarakat. Membina sikap suka membaca sama ada untuk hiburan atau pun untuk menambahkan ilmu pengetahuan

JENIS- JENIS BACAAN


Mekanis Mentalis Intensif Ekstensif

BACAAN MEKANIS