Anda di halaman 1dari 5

Rancangan Pengajaran Harian Mata pelajaran Tarikh Masa Tahun Bil.

Murid Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 23 April 2013 : 9.45 pagi hingga 10.45 pagi (60 minit) : 4A : 34 orang : Hargai Warisan Kita : Melawat ke Muzium Negara

Fokus utama

5.1: Membaca kuat perkataan dan ayat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan memahami perkara yang dibaca. Aras 1 (i): Membaca perkataan, frasa dan ayat yang mengandungi ayat tunggal dan ayat majmuk dengan sebutan dan intonasi yang betul. Fokus sampingan : 8.1: Membina dan menulis perkataan, ayat tunggal, dan ayat majmuk. Aras 1 (i): Menulis perkataan dan pelbagai jenis ayat berdasarkan topik yang diberikan. Hasil pembelajaran :

Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat: 1. Membaca teks dengan sebutan dan intonasi yang betul. 2. Menulis tiga daripada lima jenis ayat

berdasarkan teks yang diberikan.

Pengetahuan sedia ada: Murid-murid pernah pergi ke muzium negara ataupun murid mempunyai

pengalaman mengenai muzium negara sama ada dari bacaan atau menonton televisyen. Kemahiran Bahasa Sistem Bahasa Pengisian Kurikulum : Membaca dan menulis. : Ayat penyata, ayat tanya, ayat perintah, ayat seru. : 1) Ilmu : Sejarah, Kebudayaan, Kajian Tempatan : 2) Nilai Hemah tinggi, kerajinan, kesyukuran. Kemahiran bernilai tambah: 1) Kemahiran Berfikir: Merumus, mengesan kecondongan, mengkategori, menyusun atur. 2) Kecerdasan Pelbagai: Visual ruang, verbal linguistik, interpersonal. 3) Kajian Masa Depan: Kajian masa lampau.

Bahan bantuan mengajar: 1) LCD 2) Komputer 3) Pembesar suara 4) Video 5) Slaid gambar 6) Kertas mahjung 7) Lembaran Menangga Kata

AKTIVITI LANGKAH / MASA ISI PELAJARAN PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN Set Induksi ( 5 minit ) Slaid gambar Guru menayangkan tempat-tempat kepada murid lawatan di mengenai tempatMalaysia. tempat yang sesuai dilawati di Malaysia. Gambar: Guru dan murid Perpustakaan Negara Muzium Negara Masjid Negara Guru mengaitkan Planetarium Negara Pusat Sains Negara Tugu Negara Zoo Negara Soal jawab jawapan yang diberikan oleh guru dengan tajuk pegajaran dan pembelajaran. bersoal jawab mengenai gambar yang dilihat. KBT: Pembelajaran Kontekstual Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Interpersonal Visual ruang CATATAN

Strategi : Berpusatkan murid BBM : - Layar putih - Projektor - Slaid gambar - Komputer riba

Langkah 1 ( 20 minit )

Gambar barangan yang terdapat di muzium negara. Soal jawab: - Gambar apakah yang dilihat? - Di manakah selalu terdapat barang tersebut?

Guru menayangkan slaid gambar mengenai barangan yang terdapat di dalam muzium. Guru dan murid bersoal jawab dengan tentang gambar yang telah

Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Interpersonal Visual ruang

Nilai murni: Bekerjasama Berani mencuba

Bilakah barangan tersebut digunapakai? Siapa yang pernah sampai ke Muzium Negara?

ditonton. Guru menayangkan petikan Lawatan ke Muzium Negara kepada murid. Murid membaca senyap petikan.

BBM : - Paparan power point - Petikan Lawatan ke Muzium Negara - Komputer riba - Projektor

Teks Lawatan ke Muzium Negara. Kemahiran membaca. Mentalis Bacaan kuat

Guru memilih secara rawak murid untuk membaca secara kuat. Strategi : Berpusatkan bahan Berpusatkan murid. Guru menjelaskan tentang ayat dan memberi contoh. Setiap kumpulan disediakan dengan petikan dialog. Murid menulis pelbagai jenis ayat yang terdapat di dalam dialog di atas kertas yang diedar. Murid dipecahkan mengikut stesen dan setiap kumpulan akan berjalan ke stesen lain. Strategi : Berpusatkan bahan Berpusatkan guru. BBM : - Layar putih - Teks dialog - Projektor - Paparan power point - Komputer riba

Aktiviti kumpulan Langkah 2 (15 minit) Jenis ayat Ayat penyata Ayat tanya Ayat perintah Ayat seru

Kemahiran menulis.

Permainan bahasa. Langkah 3 (15 minit) Menangga kata

Guru mengedarkan lembaran permainan bahasa Menangga Kata. Murid dikehendaki menyelesaikan mengikut masa yang telah ditetapkan. Guru membimbing murid semasa bermain.

Kecerdasan Pelbagai Verbal linguistik Interpersonal Visual ruang

Strategi Berpusatkan bahan Berpusatkan murid BBM - Paparan power point - Komputer riba - Set dam ular.

Membuat Penutup (5 minit) Tayangan pengajaran

rumusan Guru menayangkan dan video Cuti-cuti Malaysia. Guru merumuskan

Teknik: -Soal jawab Sumbang saran.

pembelajaran.

video

Cuti-cuti Malaysia

isi pelajaran.