Anda di halaman 1dari 6

RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Mata Pelajaran Tahun Bil.

Murid Masa Tarikh Tema Tajuk : Bahasa Melayu : 3 Tiger : 38 orang : 11.30 pagi – 12.30 tengah hari : 14/ 2 / 2013 : Kesihatan dan Kebersihan : Makanan Seimbang (didik hibur) STANDARD PEMBELAJARAN 4.1.1 Melafazkan dan memahami pantun empat kerat dengan sebutan dan intonasi yang betul dan jelas menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

STANDARD KANDUNGAN 4.4 Melafazkan dan memahami puisi dengan intonasi yang betul menggunakan bahasa yang indah secara didik hibur.

Objektif i. ii.

: Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran ini, murid berupaya:

Melafazkan pantun empat kerat dengan menggunakan sebutan dan intonasi yang betul. Melengkapkan pantun empat kerat dengan perkataan sinonim yang sesuai setelah memahami isi kandungan pantun.

Sistem Bahasa   Sistem bahasa : Sinonim (sama erti) Kosa kata : Hindari, sikap, amalan.

Pengisian Kurikulum/ Elemen Merentas Kurikulum    Ilmu Nilai murni Kreativiti : Sains, Pendidikan Jasmani dan Kesihatan : Tanggungjawab, perihatin, keselamatan diri : Memilih makanan seimbang dalam kehidupan harian

Strategi    KB TKP BCB : Mengenal pasti, banding beza, menaakul : Verbal-linguistik, interpersonal, intrapersonal kinestatik, visual : Memproses maklumat mengenai piramid makanan.

Langkah/ Masa Isi Pelajaran Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Catatan Kad bercantum: -Burger -Sayur-sayuran -Buah-buahan -Ayam goreng -Susu dan roti 1) Guru mengedarkan kad bercantum kepada semua kumpulan. 2) Setiap kumpulan dikehendaki mencantumkan kad tersebut supaya menjadi satu gambar tunggal. 5) Guru bersoal jawab dengan murid mengenai gambar TKP: -Verbal -Visual -Kinestetik -Interpersonal . Bahan Bantu Belajar Bil 1 2 3 4 5 6 7 Jenis Kad bercantum Komputer riba Pembesar suara LCD Petikan pantun Latihan pantun (sinonim) Latihan „Mari Lengkapkan Saya‟ Bilangan 6 1 1 1 38 38 38 Pengetahuan Sedia Ada : Murid pernah membaca pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul. 4) Guru memaparkan gambar pada slaid. Pembelajaran kontekstual : Menghubung kait dengan amalan pemakanan harian. BBB: -Kad bercantum -Komputer riba -LCD Teknik: -Soal jawab -Perbincangan Induksi Set (5 minit) 3) Setiap kumpulan dikehendaki menyatakan gambar yang mereka perolehi.

9) Murid-murid dikehendaki mengisi tempat kosong dengan kata sinonim yang Teknik: -Demonstrasi Nilai: -Berhati-hati -Prihatin .tersebut. Banyak memakan sayursayuran. Tajuk: “Makanan Seimbang” 6) Guru mengaitkan kad bercantum dengan tajuk pengajaran pada hari ini. Dibeli juga si ikan jenahak. Elak makanan banyak lemak. Masak gulai kurang santan.menulis Kosa kata: -Hindari -Sikap -Amalan pantun. 3) Guru membacakan pantun BBB: -Petikan pantun -Komputer riba -LCD -Pembesar suara Ikan dibeli si anak Sahlan.mendengar Nilai: -Rasional Petikan pantun: Makanan Seimbang Ikan di air terlihat-lihat. Makan minum hendaklah dijaga. 5) Murid-murid membaca pantun secara berkumpulan. 2) Semua murid dikehendaki membaca senyap pantun tersebut. 1) Guru mengedarkan petikan pantun kepada semua murid. 7) Guru menyatakan tajuk pengajaran. Amalkan gaya hidup sihat. Makanan berkhasiat jadi amalan.bertutur -k. mengikut sebutan dan intonasi yang betul. 8) Murid-murid diagihkan dengan latihan isi tempat kosong berdasarkan pantun. Elak makanan banyak lemak. 4) Guru meminta beberapa orang murid membacakan pantun dengan sebutan dan intonasi yang betul.membaca -K. Dibeli juga si ikan jenahak. 7) Guru dan murid berbincang mengenai kosa kata. BCB: -k. Ikan bernama si ikan laga. 6) Guru menerangkan tentang isi TKP: -Verbal -Intrapersonal -Interpersonal Langkah 1 (20 minit) BCB: -K.

______ ______ hidup sihat. 6) Murid-murid dikehendaki memberikan contoh makanan Teknik: -Penerangan -Perbincangan TKP: -Visual -Verbal -Interpersonal -Intrapersonal . Ternampak-nampak cara Sedikit dipelihara Ikan di air ______________. jauhi bergelar praktikkan separuh diberikan. 3) Guru mencungkil pengetahuan sedia ada murid mengenai piramid makanan. Isi tempat kosong dengan perkataan yang sama erti berikut. Masak gulai ________ santan.“Cari yang sama”. 11) Guru membimbing jawapan murid Dibeli juga si ikan jenahak. Ikan __________ si ikan laga. Gambar piramid makanan 1) Guru menayangkan gambar piramid makanan kepada murid-murid. Banyak memakan sayursayuran. BBB: -Piramid makanan -Komputer riba -LCD -Poster Langkah 2 (15 minit) 2) Semua murid dikehendaki memberikan perhatian. ______ makanan banyak lemak. 5) Guru dan murid bersoal jawab tentang kumpulan makanan yang tidak difahami. 4) Guru menerangkan tentang piramid makanan dan isi kandungannya. 10) Murid-murid diperdengarkan dengan lagu kanak-kanak sambil menjawab soalan. Makan minum hendaklah _____.

5) Guru memainkan lagu kanakkanak sambil murid menjawab soalan.menulis Aktiviti: “Mari Lengkapkan Saya” 1) Guru mengedarkan lembaran latihan kepada semua murid. 7) Guru membimbing jawapan murid. KB: -Banding beza BCB: -K. KB: -Mengenal pasti BCB: -K.membaca -K. 3) Setiap murid dikehendaki mengisi jawapan yang disediakan dalam ruangan BBB: -Lembaran latihan -Komputer riba -Pembesar suara -LCD TKP: -Interpersonal -Intrapersonal -Verbal Langkah 3 (15 minit) yang sesuai. 2) Guru bertanyakan tentang kefahaman murid terhadap BBB: -Komputer riba . Penutup (5 minit) 1) Murid-murid disoal mengenai cara melafazkan pantun. 4) Soalan adalah berkaitan dengan kumpulan makanan.yang lain mengikut kumpulan makanan. 2) Semua murid dikehendaki membaca soalan dengan teliti.membaca Rumusan isi pelajaran. 6) Murid dan guru membincangkan jawapan bersama-sama. 7) Guru membimbing jawapan murid.LCD .

yang diperoleh dalam PdP. KB: -Merumus Nilai murni: -Perihatin -Sayangi diri -Jaga kesihatan . 4) Murid. 3) Murid-murid disoal mengenai sinonim.Kognitif: -Makanan seimbang -Kumpulan makanan -Perkataan sinonim makanan seimbang.murid diminta menyatakan nilai-nilai murni TKP: -Verbal -Interpersonal -Intrapersonal Sosial: Bertepuk tangan untuk diri sendiri. 5) Guru merumuskan isi pelajaran.