Anda di halaman 1dari 1

KELEBIHAN BERCERITA KONSEP BERCERITA

1.Teknik yang tertua dan tradisional serta universal. 2. Bercerita pula merupakan perbuatan yang mengesahkan sesuatu cerita atau rangkaian sesuatu peristiwa.

1. Seronok, Minat 2. Tingkatkan kemesraan guru dan murid 3. Sesuai untuk semua aras murid 4. Kepelbagaian kemahiran 5. Berkesan (nilai akhlak)

PEMILIHAN CERITA
1. Cerita sesuai dengan peringkat umur 2. Sesuai dengan isi pelajaran 3. Plot mudah 4. Tema yang jelas 5. Nilai 6. Masa

TEKNIK BERCERITA

TUJUAN BERCERITA

LANGKAHLANGKAH

i)Memotivasikan serta menimbulkan minat murid untuk belajar. ii)Melatih murid menguasai kemahiran mendengar. iii)Memupuk nilai murni yang terkandung dalam cerita. iv)Mewujudkan suasana pembelajaran yang seronok dan gembira. v)Memperkaya pengalaman murid melalui perkaitan cerita dengan kehidupan mereka. vii)Tingkatkan daya imaginasi viii)Tingkatkan prbendaharaan kata.

i) Pilih cerita yang sesuai dengan umur, kecerdasan dan minat murid-murid. Kemudian sesuaikan dengan isi pelajaran yang hendak disampaikan. ii)Kaji cerita itu dan cuba masukkan aspek-aspek bahasa yang hendak disampaikan itu ke dalam cerita tersebut. iii)Hafazkan frasa-frasa, atau ayat-ayat yang penting atau lain-lain aspek bahasa yang hendak disampaikan. iv)Latih bercerita seolah-olah guru berada di hadapan murid-murid sekurang-kurangnya sekali sebelum menggunakan teknik ini. v) Guru bercerita dalam keadaan yang selesa dan berikan penekanan kepada aspek-aspek bahasa yang hendak diajarkan itu.