Pj suaian utk murid kurang upaya konsep, teori dan falsafah kurikulum pj suaian Kepentingan pj suaian utk pertumbuhan

dan perkembangan fizikal, kognitif, afektif, Faktor motivasi utk murid kurang upaya Hala tuju kokurikulum Konsep kesepaduan, penggabungjalinan dan integrasi dlm pj suaian Kriteria pemilihan aktiviti pj suaian Infrastruktur dan tenaga pengajar Perkembangan murid Peralatan dan kemudahan Persekitaran budaya dan tempat RPH