Anda di halaman 1dari 2

MENGENAL SOFTWARE PENGOLAH ANGKA SPREADHEET Title Bar (Baris Judul) Menu Bar File, Edit, View, dst...

.. Tombol Pengontrol Jendela a.Minimize b. Maximize

c.Close Toolbar a.Toolbar standar b. Toolbar formating

c.Toolbar drawing

SCROLL BAR = UNTUK MENGGULUNG LAYAR a.VERTICAL SCROLLBAR = MENGGULUNG LAYAR DARI ATAS KE BAWAH ATAU SEBALIKNYA. b. HORIZONTAL SCROLLBAR = UNTUK MENGGULUNG LAYAR DARI KIRI KE KANAN ATAU SEBALIKNYA.

NAME BOX = UNTUK MENGETAHUI LETAK POINTER INPUT LINE/FORMULA BAR = UNTUK MENGETAHUI ISI DATA PADA SUATU SEL KOLOM (COLUMN) = BAGIAN YANG DITUNJUKKAN DENGAN HURUF. CONTOH KOLOM: A, B, C, Z, AA, AC, dst.. Kolom pertama adalah A, kolom terakhir adalah IV Jumlahnya 256 kolom Baris (Row) BAGIAN YANG DITUNJUKKAN DENGAN ANGKA. CONTOH BARIS: 1,2,3,4 dst... Jumlah baris dalam spreadsheet: 65536 Sel (Cell) = perpotongan antara kolom dan baris. Contoh sel: A1, A5, AC4,AZ100, dsb... Worksheet: lembar kerja pada spreadsheet Workbook = kumpulan lembar kerja yang disimpan dengan sebuah nama file