Anda di halaman 1dari 3

5kilogram

UNIT JISIM
TAHUN 2 IBNU KHALDUN
NAMA :_____________________________________________

TARIKH: _________________

Arahan : Padankan jisim objek dengan unit jisim.

B1 D2 E1

2kg

1kilogram

200gram

300g

3kg

2kilogram

1kg

300gram

700g

3kilogram

200g

400gram

700gram

400g

UNIT JISIM
TAHUN 2 IBNU KHALDUN
NAMA :_____________________________________________

TARIKH: _________________

Arahan : Tulis jisim objek dengan menggunakan symbol kg dan g .

B1 D2 E2