Anda di halaman 1dari 54

PELAN STRATEGIK ( TAHUN 2009-2013) BIDANG KOKURIKULUM Isu Penglibatan dalam Kelab dan Persatuan kurang memberansangkan Masalah

Penglibatan dan pencapaian pelajar tidak mencapai tahap yang memuaskan Matlamat Meningkatkan peratusan pelajar yang berminat menyertai aktiviti kelab dan persatuan dengan melibatkan diri dalam semua aktiviti persatuan Strategi Perancangan teliti melalui: 1.Pengurusan kokurikulum dengan mengambil kira jumlah perjumpaan dan kursus pengurusan kelab dan persatuan 2.Mengelola pertandingan peringkat sekolah dengan menjadikan aktiviti koakademik sebagai aktiviti utama kelab dan persatuan 3.Menyertai pertandingan peringkat kelompok seperti pertandingan: a. Forum b. Pidato c. Choral speaking d. Bahas e. Pantun Prestasi Pencapaian Kokurikulum masih rendah Lebih kurang kehadiran 60 % sahaja yang dicatatkan Meningkatkan kesedaran dari segi kehadiran dan penyertaan pelajar dalam setiap aktiviti kokurikulum Peningkatan peratus pencapaian A dalam kokurikulum, 50 % adalah dari kehadiran pelajar dalam Pemantauan berterusan yang sistematik dari pengurusan sekolah khususnya : a. Penyelaras Uniform b. Penyelaras sukan dan Permainan c. Penyelaras Kelab dan Persatuan Peratus kehadiran Indikator Pencapaian Pencapaian: Sekurang-kurangnya setiap pasukan layak ke separuh akhir

aktiviti kokurikulum Tindakan: a. Mengemukakan laporan pada setiap perjumpaan b. Mengambil tindakan yang sewajarnya ke atas pelajar-pelajar yang masih ponteng perjumpaan kokurikulum Buku Pemantauan Kokurikulum perlu dilengkapkan pada setiap masa untuk mengesan aktiviti dan juga kehadiran pelajar

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM KELAB PSS Bil Program Objektif Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber TOV ETR Indikator Pencapaian % penglibatan ahli Kelab PSS

Kursus penjilidan

Meningkatkan minat ahli untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan Meningkatkan minat ahli untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Guru Penasihat Ahli Kelab PSS

Mei

RM 200/ KOKO

70%

100%

Baik pulih buku

Guru Penasihat Ahli Kelab PSS

Julai

RM 200/ KOKO

70%

100%

% penglibatan ahli Kelab PSS

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KELAB PSS

Nama Projek

Kursus penjilidan

Objektif

1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Mei Semua ahli Kelab PSS SMK Permai Indah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program: o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masingmasing. o Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan o Dokumentasi program dirakamkan o Penilaian program Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KELAB PSS

Nama Projek Objektif

Baik pulih buku 1) Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Mei Semua ahli Kelab PSS SMK Permai Indah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1) Jawatankuasa program akan mengadakan beberapa siri mesyuarat bagi mengagihkan tugas, merancang dan mengurus pelaksanaan program 2) Pelaksanaan program: o Penerangan oleh guru penasihat berkaitan aktiviti yang akan dijalankan o Ahli jawatankuasa program akan menjalankan tugas masingmasing. o Ahli dibahagikan kepada beberapa kumpulan dan menjalankan aktiviti dalam kumpulan o Dokumentasi program dirakamkan o Penilaian program Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SEJARAH & GEOGRAFI Bil 1 Program Aktiviti Tahunan: Pertandingan Kuiz secara lisan dan penulisan. Objektif Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Membuat enzyme & baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktiviti pembersihan kawasan sekolah Tanggungjawab Guru penasihat, AJK persatuan Tempoh Jan- Julai Kos/Sumber RM 50.00 Buku kehadiran kokurikulum 80% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian Peratus markah aspek kehadiran setiap ahli meningkat .

GO GREEN ( Penghijauan Laluan Persatuan Sejarah dan Geografi)

Guru penasihat, AJK & ahli persatuan Sejarah & Geografi

80% April RM 100

100% % kehadiran pelajar

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KELAB SEJARAH & GEOGRAFI

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Pertandingan Kuiz secara lisan dan penulisan. Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Jan- Julai Semua ahli Kelab Sejarah & Geografi SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK persatuan Sejarah & Geografi Sidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik. Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

Proses Kerja

Perlaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan Sejarah & Geografi Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & Geografi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KELAB SEJARAH & GEOGRAFI

Nama Projek

GO GREEN ( Penghijauan Laluan Persatuan Sejarah dan Geografi) Membuat enzyme & baja organic untuk kegunaan tumbuhan dan aktiviti pembersihan kawasan sekolah April Semua ahli Kelab Sejarah & Geografi SMK Permai Indah

Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mengadakan mesyuarat agung tahunan untuk pelantikan AJK persatuan Sejarah & Geografi Sidang perbincangan dengan AJK untuk menentukan aktiviti tahunan yang sesuai dan menarik. Pengagihan tugas serta perancangan awal aktiviti dibuat.

Proses Kerja

Perlaksanaan aktiviti-aktiviti persatuan Sejarah & Geografi Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & Geografi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KH & ERT Bil 1 Program Bengkel Pengurusan Aktiviti Objektif Meningkatkan pencapaian pengurusan bengkel Meningkatkan penglibatan pelajar Tanggungjawab Guru penasihat, AJK persatuan Tempoh Mei Kos/Sumber RM500 80% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian Peratus markah aspek pencapaian pengurusan bengkel % kehadiran pelajar

Aktiviti Bengkel

Guru penasihat, AJK & ahli persatuan Sejarah & Geografi

80% Jan - Okt -

100%

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM KELAB KH & ERT Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat Bengkel Pengurusan Aktiviti Meningkatkan minat pelajar untuk melibatkan diri dalam program yang dijalankan. Mei Semua ahli Kelab KH & ERT SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK Induk Lantikan AJK kerja dan agihan tugas

Pembentangan kertas kerja dan tentatif program

Pelaksanaan

Laporan dan Refleksi Kekangan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM KELAB KH & ERT

Nama Projek

Aktiviti Bengkel

Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Meningkatkan penglibatan pelajar Jan - Okt Semua ahli Kelab KH SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK Induk Lantikan AJK kerja dan agihan tugas

Pembentangan kertas kerja dan tentatif program

Pelaksanaan

Laporan dan Refleksi Penulisan minit mesyuarat persatuan Sejarah & Geografi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KIOR Bil 1 Program Audition dan pemilhan suara Objektif Ahli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik Ahli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat muzik untuk melatih suara Tanggungjawab Tempoh Kos/Sumber RM10 Guru Penasihat 4 jam RM 60 80% 100% 80% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian Peratusan ahli yang dapat menyanyi dengan baik % tahap penguasaan murid dalam menggunakan peralatn dan kemudahan alat muzik.

Penerangan jenis-jenis suara S.A.T.B dan latihan praktikal

Guru Penasihat

20 Jam

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOIR

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Audition dan pemilhan suara Ahli Koir dapat menyanyi dengan yakin dan baik 4 jam Semua ahli Kelab Koir SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mesyuarat AJK Latihan Persediaan Penyediaan Modul / Bahan oleh Guru Muzik Persediaan tempat taklimat / penerangan Penerangan / Demonstrasi tentang alat muzik Latihan Praktikal Pemantauan oleh Guru Muzik dan Guru Penasihat Penilaian

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOIR

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Penerangan jenis-jenis suara S.A.T.B dan latihan praktikal Ahli Koir boleh menggunakan peralatan dan kemudahan alat muzik untuk melatih suara 20 jam Semua ahli Kelab Koir SMK Permai Indah

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mesyuarat AJK sebelum dan selepas lawatan Menyediakan Kertas kerja dan jadual Lawatan Mengutip yuran lawatan Menyediakan surat surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran waris Pelaksanaan aktiviti Lawatan sambil belajar Penilaian / Mesyuarat Post Mortem

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER Bil 1. Program Penghasilan blog ICT Objektif 1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan komputer 3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer. Tanggungjawab Guru Penasihat Kelab Komputer Ahli-ahli kelab Tempoh Feb- Julai Kos RM 50 2% TOV ETR 3.6% Indikator Pencapaian Peratus murid menjadi keahlian Kelab Komputer. Pencapaian penglibatan murid dalam penghasilan blog.

2.

Penghasilan video korporat SMK Permai Indah menggunakan Video Movie Maker

1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan video korporat 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer 3) Memupuk minat

Guru Penasihat Kelab Komputer

Feb- Julai

RM 100

2 %

3.6%

Ahli-ahli kelab

Peratus murid menjadi keahlian Kelab Komputer. Pencapaian penglibatan murid dalam penghasilan video korporat SMK Permai Indah

murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer.

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER

Nama Projek

Penghasilan blog ICT

Objektif

1) Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan blog 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan komputer 3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer. Feb-Julai Semua ahli Kelab Komputer SMK Permai Indah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mengadakan mesyuarat bersama-sama ahli-ahli kelab 1.2 Pengagihan tugas mengikut bidang 1.2.1 Rekabentuk 1.2.2 Kandungan 1.2.3 Gambar / Foto Kursus pendek tentang penggunaan video movie maker Pengumpulan Bahan Proses pembangunan video korporat 5.1 Pemantauan 5.2Penilaian 5.3 Penambahbaikan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Kemahiran pelajar Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB KOMPUTER

Nama Projek Objektif

Penghasilan video korporat SMK Permai Indah menggunakan Video Movie Maker 1) Ahli Meningkatkan kreativiti murid dalam penghasilan video korporat 2) Mengenal pasti murid sekolah yang mempunyai kemahiran menggunakan kamera dan komputer 3) Memupuk minat murid sekolah terhadap aktiviti yang melibatkan penggunaan komputer. Feb-Julai Semua ahli Kelab Komputer SMK Permai Indah

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Mesyuarat AJK sebelum dan selepas lawatan Menyediakan Kertas kerja dan jadual Lawatan Mengutip yuran lawatan Menyediakan surat surat berkaitan dan hantar kepada yang berkenaan Menyenaraikan nama pelajar dan menyerahkan boring kebenaran waris Pelaksanaan aktiviti Lawatan sambil belajar Penilaian / Mesyuarat Post Mortem

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Kemahiran pelajar

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB PENCINTA ALAM Bil 1. Program Minggu Kesedaran Alam Semulajadi Objektif Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alam semulajadi Melahirkan Pengguna Yang Bijak Tanggungjawab Tempoh Kos 2% PK Kokurikulum Guru penasihat April RM500 (PIBG dan Persatuan Pengguna Negeri) TOV ETR 3.6% Indikator Pencapaian Peningkatan % keahlian kelab

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB PENCINTA ALAM

Nama Projek Objektif

Minggu

Kesedaran Alam Semulajadi 1) Meningkatkan kesedaran pelajar tentang pentingnya alam semulajadi 2) Melahirkan Pengguna Yang Bijak

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

April Semua ahli Kelab Pencinta Alam

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

Mesyuarat J/K Kokurikulum


Perancangan Aktiviti 1.Pameran 2.Ceramah 3.Kuiz Jemputan dan Publisiti Mesyuarat Jawatankuasa kerja Pelaksanaan Projek Post Mortem

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI Bil 1. Program Tanaman Rosselle Objektif Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai Tanggungjawab PK Kokurikulum Guru penasihat Tempoh April Kos RM500 (PIBG dan Persatuan Pengguna Negeri) 70% TOV ETR 80% Indikator Pencapaian Peratus penglibatan pelajar

Pertandingan Produk Koperasi

PK Kokurikulum Guru penasihat

Julai

RM500 (PIBG dan Persatuan Pengguna Negeri)

70%

80%

Peratus penglibatan pelajar

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI

Nama Projek Objektif

Tanaman Rosselle Pelajar akan dapat membina semangat bekerjasama dan saling bantu membantu dalam menghasilkan tumbuhan yang sihat

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

April Semua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Memastikan peralatan lengkap Memberi penerangan ringkas aktiviti Perlaksanaan aktiviti Dokumentasi Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PENGGUNA DAN KOPERASI

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Pertandingan Produk Koperasi Pelajar akan dapat membina keyakinan diri apabila berhadapan dengan orang ramai Julai Semua ahli Kelab Pengguna dan Koperasi

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Menjalankan aktiviti penghasilan produk melalui Kelab Pengguna dan Koperasi Mematuhi tarikh yang ditetapkan oleh urusetia Mengedarkan surat kebenaran waris Menyediakan dokumentasi lengkap Menghadiri pertandingan Dokumentasi Post-mortem

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM Bil 1. Program Karnival Pendidikan Islam Objektif Mengenalpasti pelajar yang akan mewakili sekolah Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Ketua Panitia Guru Penasihat Tempoh Kos TOV ETR Indikator Pencapaian Peratus penglibatan pelajar

2 hari

500.00

70%

80%

Sambutan Hari Kebesaran Islam Ihya' Ramadan

Melahirkan insan kamil

Feb-Okt

500.00

70%

90%

Peratus penglibatan pelajar

Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca AlQuran

PK Kokurikulum Ketua Panitia Guru Penasihat

Ogos

200.00

40%

60%

Peratus penglibatan pelajar

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Karnival Pendidikan Islam Mengenalpasti pelajar yang akan mewakili sekolah 2 hari Semua ahli Persatuan Agama Islam

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.0 Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet 2.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 3.0 Pelaksanaan

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Sambutan Hari Kebesaran Islam Melahirkan insan kamil Feb-Okt Semua ahli Persatuan Agama Islam

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat AJK 1.2. Ucapan PKKK 1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) 1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet 2.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 3.0 Pelaksanaan
Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Kekangan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 3 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN AGAMA ISLAM

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Ihya' Ramadan Mengenalpasti pelajar yang dapat Membaca Al- Quran Ogos Semua ahli Persatuan Agama Islam

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja

1.1. Mesyuarat AJK 1.2. Ucapan PKKK 1.3. Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) 1.4. Tetap tarikh 1.5. Bincang kos/bajet 2.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 3.0 Pelaksanaan
Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Kekangan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SIVIK & RUKUN NEGARA Bil 1. Program Program 5 Prinsip Rukun Negara Objektif Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Kos 70% Feb-Okt RM 80/ PCG TOV ETR 80% Indikator Pencapaian % Penyertaan murid dalam kelab siviks dan rukun negara meningkat. % Penyertaan murid dalam aktiviti yang dianjurkan meningkat

Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara

Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan

Ketua Panitia Guru Penasihat

70% Julai RM 100/ PCG

90%

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SIVIK & RUKUN NEGARA

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Program 5 Prinsip Rukun Negara Memastikan penyertaan menyeluruh di kalangan murid dalam kelab Feb-Okt Semua ahli Kelab Sivik & Rukun Negara

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.2 Agihan Tugas 1.3 Hal-hal lain Surat Mesyuarat -Pemberitahuan aktiviti kepada ahli Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian dan pelaporan KPI Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB SIVIK & RUKUN NEGARA

Nama Projek Objektif

Pertandingan Mempromosikan Budaya Negara Meningkatkan minat dan motivasi diri murid untuk menyertai aktiviti yang dianjurkan Julai Semua ahli Kelab Sivik & Rukun Negara

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.2 Pembentukan AJK 1.3 Tetapkan tarikh pertandingan 1.4 Agihan Tugas 1.5 Hal-hal lain Surat Menyurat -Jemputan ahli untuk menyertai pertandingan Jadual Pertandingan Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SENI LUKIS Bil 1. Program Mural Objektif Menceriakan kawasan persekitaran sekolah Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Feb-Julai Kos RM 500/ PCG 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % Penyertaan murid

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SENI LUKIS

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Mural Menceriakan kawasan persekitaran sekolah Feb-Julai Semua ahli Persatuan Seni Lukis

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.2 Pembentukan AJK 1.3 Tetapkan tarikh pertandingan 1.4 Agihan Tugas 1.5 Hal-hal lain Penyediaan tempat dan peralatan Pelaksanaan Penilaian Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK Bil 1. Program Membersihkan Dan Menceriakan Makmal Sains/Bilik PPSMI Eksperimen Sains Objektif Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % Penyertaan murid

Meningkatkan minat murid dalam aktiviti persatuan Sains & Matematik

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Feb-Julai

RM 100/ PCG

70%

80%

% penglibatan pelajar

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

Nama Projek Objektif

Membersihkan Dan Menceriakan Makmal Sains/Bilik PPSMI Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik Mac Semua ahli Persatuan Sains & Matematik

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.2 Perbincangan tentang keperluan peralatan 1.3 Tetapkan tarikh 1.4 Agihan tugas 1.5 Hal hal lain Surat Menyurat - Pemberitahuan aktiviti kepada ahli Penyediaan peralatan Pelaksanaan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SAINS & MATEMATIK

Nama Projek Objektif

Eksperimen Sains Meningkatkan penyertaan dan minat murid dalam persatuan Sains dan Matematik Feb-Julai Semua ahli Persatuan Sains & Matematik

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1 Mesyuarat Jawatankuasa 1.2 Perbincangan tentang jenis eksperimen 1.3 Pembentukan jawatankuasa 1.4 Agihan tugas 1.5 Hal hal lain Surat Menyurat Pemberitahuan aktiviti kepada pelajar Jadual Program Pelaksanaan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Proses Kerja

Kekangan

Pemantauan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SRT Bil 1. Program Menyelenggara papan tanda di kawasan sekolah Objektif Memastikan papanpapan tanda yang berada di kawasan sekolah berada di dalam keadaan baik Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan SRT Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % papan tanda yang dibaiki.

Mereka Bentuk Kain Rentang bagi tujuan promosi Program Sekolah

PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat

Feb-Julai

RM 100/ PCG

70%

80%

% penglibatan pelajar

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SRT

Nama Projek Objektif

Menyelenggara papan tanda di kawasan sekolah Memastikan papan-papan tanda yang berada di kawasan sekolah berada di dalam keadaan baik Mac Semua ahli Persatuan SRT

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Pendaftaran ahli Membuat pemeriksaan pada papan tanda di kawasan sekolah Memastikan semua bilik darjah dan bilik khas dilabelkan Memastikan label @ papan tanda yang rosak dibaikipulih

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN SRT

Nama Projek Objektif

Mereka Bentuk Kain Rentang bagi tujuan promosi Program Sekolah Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan SRT Meningkatkan tahap kreativiti ahli

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Feb-Julai Semua ahli Persatuan SRT

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Menerima tempahan dari penganjur program Perbincangan tentang reka bentuk, susun atur serta maklumat penting tentang program Proses penghasilan kain rentang (Melukis dan mewarna) Pemasangan kain rentang di tempat yang dipersetujui oleh penganjur program

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN PMDR Bil 1. Program Pertandingan Solekan & Dandanan Rambut Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PMDR Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 70% TOV ETR 100% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar.

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN PMDR

Nama Projek Objektif

Pertandingan Solekan & Dandanan Rambut Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Persatuan PMDR Meningkatkan tahap kreativiti ahli

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Mac Semua ahli Persatuan PMDR

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat Penetapan tajuk untuk dilaksaanakan dalam tahun semasa. Membuat perbincangantentang tajuk Perlaksanaan aktiviti mengikut jadual aktiviti yang dipersetujui dan diatur oleh guru penasihat Apresiasi dan pemarkahan

Proses Kerja

Kekangan

Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Pemantauan

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA Bil 1. Program Buku Skrap Kerjaya Objektif Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab Bimbingan & Kerjaya Meningkatkan tahap kreativiti ahli Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 8% TOV ETR 17% Indikator Pencapaian % pencapaian pelajar.

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: KELAB BIMBINGAN & KERJAYA

Nama Projek Objektif

Buku Skrap Kerjaya Meningkatkan minat murid dalam aktiviti Kelab Bimbingan & Kerjaya Meningkatkan tahap kreativiti ahli

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Mac Semua ahli Kelab Bimbingan & Kerjaya

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat

Proses Kerja Mesyuarat AJK Tertinggi Menyediakan kertas cadangan kuiz kerjaya/buku skrap kerjaya

Menjalankan kuiz kerjaya Menjalankan program buku skrap kerjaya

Penyampaian hadiah. Kekangan Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA MELAYU Bil 1. Program Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 15% TOV ETR 33% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar

Minggu Bahasa

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: PERSATUAN BAHASA MELAYU

Nama Projek Objektif

Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Mac Semua ahli Persatuan Bahasa Melayu

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet

Proses Kerja

2.0 Tempahan tempat 3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 5.0 Pelaksanaan Kekangan Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas.

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA INGGERIS Bil 1. Program Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 15% TOV ETR 33% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar

Minggu Bahasa

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA INGGERIS

Nama Projek Objektif

Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Mac Semua ahli Persatuan Bahasa Inggeris

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet

Proses Kerja

2.0 Tempahan tempat 3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 5.0 Pelaksanaan Kekangan Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA CINA Bil 1. Program Pertandingan menulis Kaligrafi Cina Mengenali dan menghayati bahasa klasik Objektif Meningkatkan kesedaran dan minat seni Kaligrafi Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh April Kos RM100/PCG 2% TOV ETR 7% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar

Menghayati karya klasik.dan memahami istilah bahasa klasik

Mei

RM100/PCG

2%

7%

% penglibatan pelajar

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA CINA

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Pertandingan menulis Kaligrafi Cina Meningkatkan kesedaran dan minat seni Kaligrafi April Semua ahli Persatuan Bahasa Cina

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet

Proses Kerja

2.0 Tempahan tempat 3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 5.0 Pelaksanaan Kekangan Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN OPERASI 2 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA CINA

Nama Projek Objektif Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

Mengenali dan menghayati bahasa klasik Menghayati karya klasik.dan memahami istilah bahasa klasik Mei Semua ahli Persatuan Bahasa Cina

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet

Proses Kerja

2.0 Tempahan tempat 3.0 Jemputan Penceramah Luar atau hakim 4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 5.0 Pelaksanaan Kekangan Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

PELAN TAKTIKAL (TAHUN 2012) BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA TAMIL Bil 1. Program Objektif Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Tanggungjawab PK Kokurikulum SU Kokurikulum Penyelaras K/P Guru Penasihat Tempoh Mac Kos 15% TOV ETR 30% Indikator Pencapaian % penglibatan pelajar

Minggu Bahasa

PELAN OPERASI 1 BIDANG KOKURIKULUM SUB BIDANG: BAHASA TAMIL

Nama Projek Objektif

Minggu Bahasa Meningkatkan pencapaian prestasi dalam Pertandingan Kokurikulum Akademik dari segi kuantiti dan kualiti Mac Semua ahli Persatuan Bahasa Tamil

Tempoh Kumpulan Sasaran Guru Terlibat

1) Penolong Kanan Kokurikulum 2) Guru Penasihat 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. Mesyuarat AJK Ucapan PKKK Lantik AJK dan Agihan tugas (spesifikasi kerja/arahan kerja) Tetap tarikh Bincang kos/bajet

Proses Kerja

2.0 Tempahan tempat 3.0 Jemputan Penceramah Luar atau Hakim 4.0 Penyediaan peralatan, hadiah & tempat 5.0 Pelaksanaan Kekangan Pemantauan Sukar memastikan kehadiran semua murid ke sekolah semasa program dilaksanakan Motivasi pelajar yang rendah

Aspek pemantauan meliputi: Pemantauan dilakukan oleh Pengetua/PK Kokurikulum/Guru Kanan/penyelaras program dengan menggunakan instrumen yang dibina khas. 1) 2) 3) Keberkesanan pengurusan program Keberkesanan sikap dan sahsiah ahli sepanjang program dijalankan Penyertaan murid dalam aktiviti yang disediakan

Penilaian

Penambahbaikan

Penambahbaikan akan dilakukan bagi memperbaiki keberkesanan program pada masa hadapan

REKOD PELAKSANAAN DAN PENILAIAN PROGRAM Nama Program

Tempoh Perlaksanaan Tarikh Pemantauan

Penilaian Keberkesanan Program

Cadangan Penambahbaikan

Catatan

Tandatangan Penilai:

Nama Penilai:

Jawatan Penilai: