Anda di halaman 1dari 2

_:.

Pangetikipun Carakan Mawi Komputer


Atur Sapala:
o Komputer sampun ka-instal font Jawi ; Hanacaraka
AB.ttf, caranipun, 1. Windows 7: dobel-klik file font
Hanacaraka AB.ttf popup window, klik Instal. 2.
Windows XP: klik-kanan file font Hanacaraka AB.ttf
copy klik-kanan start klik explore dobel-klik
drive C: dobel-klik folder windows dobel-klik
folder fonts klik-kanan paste.
o Kangge nyerat aksara-Jawi ngginakaken font
Hanacaraka AB.ttf punika, caranipun: buka Ms.
Word klik panah ke bawah box font pilih
Hanacaraka AB. Ukuran font kalarasaken miturut
kabutuhan.
o Katrangan punika badhe ngaturaken jinising carakan
font Hanacaraka AB, nama, latinipun, saha tata-letak
pangetikipun wonten ing kibot.
o Tombol kibot ingkang ngangge kode Ctrl+..., punika
shortcut, ingkang saged ka-definisi-aken piyambak,
saking menu Insert-Symbol-Shortcut Key...(Ms-Word
2007).
_.j
Dentawyanjana lan pasanganipun
Dentawy
anjana
Pasangan
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot

ha h

Pasangan
ha
Shift+h

na n

Pasangan
na
Shift+n

ca c

Pasangan
ca
Shift+c

ra r

Pasangan
ra
Shift+r

ka k

Pasangan
ka
Shift+k

da d

Pasangan
da
Shift+d

ta t

Pasangan
ta
Shift+t

sa s
.
Pasangan
sa
Shift+s

wa w

Pasangan
wa
Shift+w

la l

Pasangan
la
Shift+l

pa p
.
Pasangan
pa
Shift+p

dha x

Pasangan
dha
Shift+x

ja j

Pasangan
ja
Shift+j

ya y

Pasangan
ya
Shift+y

nya v

Pasangan
nya
Shift+z

ma m

Pasangan
ma
Shift+m

ga g

Pasangan
ga
Shift+g

ba b

Pasangan
ba
Shift+b
_
tha q

Pasangan
tha
Shift+q

nga z

Pasangan
nga
Shift+z
Pasangan
ka wutuh
Pasangan ta
wutuh
Pasangan
la wutuh
Pasangan
dha suku
Pasangan
ma suku
Pasangan
dha cakra
Pasangan
tha cakra

le (nga-
lelet)
Shift+<
_
re (pa-
ceret)
x

Pasangan
pa-ceret
Shift+>
. j
Sigeg lan panjingan
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot
j
pangkon \
_
wignyan h

layar /

cecak =

Pepet-
wignyan
Shift+_
_
Panjingan
ya
(Pengkal)
-
Pengkal
susun

Panjingan
wa
Shift+w
_
Panjingan
wa suku
Shift+W+|

Panjingan
ra (cakra)
Shift+]

Cakra
susun
`

Cakra
keret
Shift +}

Cakra
keret
susun
Shift+~
_
Cakra suku Shift+(

Cakra suku
susun
Shift+)
Kaca 1 saka 2
22/10/2013 14:00:00
j
Sandhangan
Caraka
n
Latin Kibot Nama
Caraka
n
Latin Kibot

u u
Suku
(susun)
_
u Shift+|
_
[
Taling
(Tarung
)
_...:
o [...o

e e Pepet

i i wulu
.
Aksara Swara
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot

a Shift+a

i Shift+i
_
u Shift+u
:
e Shift+e
_
o Shift+o
..j
Aksara Murda Lan Pasanganipun
Aksara
Murda
Pasangan
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot

Na Shift+!

Pasangan
Na
Ctrl+n

Ka Shift+@

Pasangan
Ka
Ctrl+k

Ta Shift+#

Pasangan
Ta
Ctrl+t

Sa Shift+$

Pasangan
Sa
Ctrl+s

Pa Shift+%
.
Pasangan
Pa
Alt+Ctrl+
P

Ga Shift+^

Pasangan
Ga
Ctrl+g

Ba Shift+&

Pasangan
Ba
Ctrl+b
._j
Aksara Rekan
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot

Kh/ q k+Shift++

dz d+Shift++

th/ ts t+Shift++

sy/ sh s+Shift++

f/ v p+Shift++

z j+Shift++

gh g+Shift++
_:
Angka (Jw=Ind.)
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot

1 1
_
2 2
_
3 3

4 4
_
5 5
t
6 6
m
7 7

8 8

9 9

0 0

Pada/ Tanda-baca(Ind.)
Carakan Latin Kibot Carakan Latin Kibot

Adeg-adeg Shift+?

Pada
Lungsi
,

Pada Lingsa .

Pada
Pangkat
;

Pada Guru Shift+?+0+?Pada
Pancak
.0.

Petikan

Petikan
rangkep
Shift+
Pada Luhur
Pada
Madya
Pada
Andhap
Purwa
Pada

Madya
Pada
Wasana
Pada
Pasren
Nglenggana dhateng kekiranganipun, bilih wonten panyaruwe,
pamrayogi murih jangkepipun katrangan punika, kula tumadhah
suka.
-()-
Kaca 2 saka 2
22/10/2013 14:00:00